Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOTEKARZ ROKU 2013 Województwa Małopolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOTEKARZ ROKU 2013 Województwa Małopolskiego"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOTEKARZ ROKU 2013 Województwa Małopolskiego
9 maja 2014 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznej edycji Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Małopolsce na Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2013, wręczenie medalu Laureatce i dyplomów osobom nominowanym do Konkursu.

2 Organizatorami uroczystości byli: Okręg Małopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Marek Sowa. W IV edycji Konkursu Medal „Małopolski Bibliotekarz Roku” otrzymała Maria Sosin dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Jako zwycięzca konkursu na szczeblu wojewódzkim, Pani Maria Sosin została uczestnikiem jego ogólnopolskiego, finalnego etapu.

3 Maria Sosin

4 Spotkanie poprowadzili Przewodnicząca SBP Okręgu Małopolskiego Dorota Rzepka oraz Dyrektor WBP w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz

5 Wśród przybyłych gości była reprezentująca Urząd Marszałkowski Monika Wiejaczka , Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, władze samorządowe Starego Sącza z burmistrzem Jackiem Lelkiem, z-cą burmistrza Kazimierzem Gizickim i przewodniczącą Rady Miasta Ewą Zielińską, członkowie Kapituły, Członkowie Honorowi SBP – dr Alina Misiowa i dr Józef Zając , Zarząd Okręgu Małopolskiego SBP, przewodniczący struktur terenowych SBP, dyrektorzy bibliotek i wielu znakomitych gości.

6 Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Pani Monika Wiejaczka.

7 ZAPROSZENI GOŚCIE

8 ZAPROSZONA MŁODZIEŻ

9 Do udziału w Konkursie zgłoszono sześciu małopolskich bibliotekarzy:
Mirosławę Bogacz – nauczyciela bibliotekarza z XI LO w Krakowie Marię Gałązkę – kierownika Filii W Brzeźnicy GBP w Łapczycy Małgorzatę Kucek – kierownika Filii nr 10 ŚBP w Krakowie Bernadettę Machetę – instruktora w PiMBP w Bochni Marię Sosin – dyrektora PiM-GBP w Starym Sączu Agnieszkę Winiarską – Kierownika Filii nr 19 ŚBP w Krakowie

10 Laureatka, osoby nominowane i prezentujące

11 W programie spotkania znalazła się prezentacja sylwetek bibliotekarzy nominowanych do Konkursu „Bibliotekarz Roku 2013 Województwa Małopolskiego”. O pracy i zasługach kandydatek mówiły osoby zgłaszające kandydatki do Konkursu.

12 Mirosława Bogacz – prezentacja Elżbieta Turek

13 Maria Gałązka – prezentacja Beata Piskór

14 Małgorzata Kucek – prezentacja Małgorzata Czerwiec- Dzierżymirska

15 Bernadetta Macheta – prezentacja Alicja Imiołek

16 Maria Sosin – prezentacja Monika Jackowicz-Nowak

17 Agnieszka Winiarska – prezentacja Krystyna Wicińska-Liwacz

18 Po prezentacji dokonań nominowanych bibliotekarzy nastąpiło uroczyste wręczenie Medalu „Małopolski Bibliotekarz Roku 2013” Marii Sosin i dyplomów wszystkim nominowanym. Monika Wiejaczka wręczyła Laureatce list gratulacyjny od Marszałka.

19 Wręczenie Medalu i Dyplomu Laureatce – Marii Sosin

20 Wręczenie Medalu i Dyplomu Laureatce – Marii Sosin

21 WRĘCZNIE DYPLOMÓW NOMINOWANYM – Maria Gałązka

22 WRĘCZNIE DYPLOMÓW NOMINOWANYM – Bernadetta Macheta

23 WRĘCZNIE DYPLOMÓW NOMINOWANYM – Małgorzata Kucek

24 „LITERACKI KONCERT ŻYCZEŃ”
Na zakończenie uroczystości odbył się „Literacki Koncert Życzeń” – krótkie fragmenty prozy lub wiersze wskazane przez osoby nominowane odczytali uczniowie I LO w Krakowie Justyna Borowy i Piotr Pryk, oraz program artystyczny w wykonaniu uczennic tegoż Liceum Dagmary Strączek i Agnieszki Potera. Uczniów przygotowała Anna Kulińska nauczyciel- bibliotekarz w I LO im. Nowodworskiego w Krakowie, laureatka Medalu z 2012 roku.

25 LITERACKI KONCERT ŻYCZEŃ

26 Do władz samorządowych oraz organizatorów bibliotek, których pracownicy zostali nominowani do tegorocznego konkursu wystosowano listy gratulacyjne. Opisano w nich pracę i osiągnięcia nominowanych, które zadecydowały o zgłoszeniu do Konkursu. Uczestniczącym w uroczystości przedstawicielom władz samorządowych i dyrektorom listy gratulacyjne wręczyli: Dorota Rzepka i Jerzy Woźniakiewicz.

27 List gratulacyjny otrzymuje Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza

28 Jacek Lelek składa gratulacje laureatce Marii Sosin

29 Wzruszenie, podziw dla osiągnięć i pracy nominowanych bibliotekarzy – to uczucia i emocje, jakie towarzyszyły nam podczas tej wyjątkowej dla naszego środowiska zawodowego uroczystości. Celem Konkursu jest promocja zawodu bibliotekarza, a przede wszystkim prezentacja sylwetek osób odkrywających jego prawdziwe znaczenie i wartość - bibliotekarzy świadomych swojej społecznej misji, pełnych energii, zapału i pasji.

30 Do zobaczenia w V edycji Konkursu.


Pobierz ppt "BIBLIOTEKARZ ROKU 2013 Województwa Małopolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google