Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej WWW.IMIO.POLSL.PL fb.com/imiopolsl @imiopolsl

2 Struktura Instytutu Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Zastępca dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki prof. dr hab. inż. Antoni John prof. dr hab. inż. Antoni John Zastępca dyrektora Instytutu ds. Nauki dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol.Śl. dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol.Śl.

3 Struktura Instytutu Zakład Mechaniki Komputerowej i Informatyki Stosowanej Kierownik Zakładu dr hab. inż. Piotr Fedeliński, prof. Pol.Śl.  dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol.Śl.  dr hab. inż. Witold Beluch  dr hab. inż. Grzegorz Kokot  dr hab. inż. Adam Długosz  dr hab. inż. Mirosław Szczepanik  dr hab. inż. Arkadiusz Poteralski  dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz  dr inż. Jacek Ptaszny  dr inż. Przemysław Makowski  mgr inż. Waldemar Mucha  mgr inż. Witold Ogierman  mgr inż. Marcin Hatłas Zakład Inżynierii Cieplnej i Biomedycznej Kierownik Zakładu dr hab. inż. Alicja Piasecka-Belkhayat, prof. Pol.Śl.  prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak  prof. dr hab. inż. Antoni John  dr hab. inż. Jerzy Mendakiewicz, prof. Pol.Śl.  dr inż. Mirosław Dziewoński  dr inż. Marek Jasiński  dr inż. Marek Paruch  dr inż. Jolanta Dziatkiewicz  dr inż. Grażyna Kałuża  dr inż. Łukasz Turchan  mgr inż. Anna Korczak  mgr inż. Tomasz Schlieter

4 Profil naukowy – przykłady zastosowań MODELOWANIE WIELOSKALOWE MATERIAŁÓW

5 Profil naukowy – przykłady zastosowań ANALIZY ZAGADNIEŃ SPRZĘŻONYCH Potencjał elektryczny Pole temperatury Mapa naprężeń redukowanych

6 Profil naukowy – przykłady zastosowań OPTYMALIZACJA Z UŻYCIEM METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Population 1 Population 5 Population 15 Population 100

7 Profil naukowy – przykłady zastosowań MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA POLA ELEKTRYCZNEGO NA TKANKĘ BIOLOGICZNĄ

8 Współpraca z przemysłem

9 Przykład współpracy z przemysłem Analizy wytrzymałościowe ciągu technologiczego wielkiego pieca (1994 r.) wysokość 90 m

10 foto: www.biprohut.pl

11 Sale laboratoryjne  Laboratorium Komputerowego Modelowania Układów i Procesów 502 MT  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji (21 MT)  Pracownia Badań Wytrzymałościowych Materiałów I (615 CNT)  Pracownia Badań Wytrzymałościowych Materiałów II (616 CNT)  Laboratorium Modelowania Tkanek (154 MT)  Pracownia Mechaniki Komputerowej (H CEK)  Pracownia Metod Optymalizacji (310 CNT)  Pracownia Metod Komputerowych (313 CNT)

12 Przykłady prac dyplomowych Tytuł pracy: Projekt i budowa platformy Stewarta Wykonał: Jacek Witek W ramach pracy zaprojektowano i utworzono układ mechatroniczny w postaci prototypu platformy Stewarta (minaturowego symulatora lotu). Opracowano koncepcję oraz wykonano układy elektroniczne (Phidgets Inc.) pozwalające na sterowanie platformą, oraz wykonano model rzeczywisty. Sterowanie platformy odbywa się poprzez wykonywanie się w czasie rzeczywistym programu sterującego napisanego w języku C++. Ponadto Przeprowadzono symulacje numeryczne dla zbudowanego układu (Ansys Workbench 14.5) oraz stworzono aplikacje HIL (ang. Hardware in the loop) w celu weryfikacji wyników symulacji numerycznej.

13 Przykłady prac dyplomowych Tytuł pracy: Analiza numeryczna materiałów auksetycznych Wykonał: Rafał Zimnowodzki Praca dotyczy analizy numerycznej materiałów auksetycznych, tj. materiałów posiadających ujemny współczynnik Poissona. Analizy numeryczne wykonano przy użyciu systemu Ansys. Otrzymane wyniki poddano ocenie pod względem efektu auksetyczności oraz analizy naprężeń. Zaprojektowano i wykonano specjalistyczne uchwyty do próbek dla materiałów auksetycznych. Przeprowadzono badania eksperymentalne próbki materiału auksetycznego, które zostały wykonane w technologi druku 3D z materiału Ninjaflex.

14 Przykłady prac dyplomowych Tytuł pracy: Projekt robota mobilnego do prac terenowych Wykonał: Waldemar Mucha Praca dotyczyła projektu trójkołowego robota mobilnego do celów eksploracyjnych. Opracowano konstrukcję mechaniczną, algorytm sterowania oraz wykonano prototyp robota. Wykonano szereg analiz wytrzymałościowych Metodą Elementów Skończonych: analizy ramy (statyczną, modalną oraz dynamiczną dla różnych zderzeń z przeszkodami), analizę sprzęgła oraz przekładni zębatej układu napędowego dla zablokowanego napędzanego koła. Opracowano algorytm sterowania obejmujący pracę robota w trybie manualnym oraz pracę w trybie autonomicznym, w którym robot powinien dotrzeć do celu omijając przeszkody. Układ sterowania prototypu działa w oparciu jest o platformę Arduino i realizuje opracowane algorytmy sterowania dla trybu manualnego i autonomicznego.

15 Studenckie koła Naukowe  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych Mechaniki  Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Eksperymentalnej STRESS  PolSl Racing

16 Studenckie koła Naukowe Studencka konferencja naukowa METODY KOMPUTEROWE

17 AB3 - Modelowanie układów i procesów NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA

18 AB3 – sylwetka absolwenta Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, łączący dziedziny z pogranicza technologii informatycznych, automatyki i robotyki oraz modelowania układów i procesów. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w: firmach informatycznych, jednostkach badawczo-rozwojowych, firmach zajmujących się zastosowaniem metod i narzędzi sztucznej inteligencji, firmach konsultingowych.

19 AB3 – sylwetka absolwenta Gruntowna wiedza z zakresu:  modelowania komputerowego  programowania obiektowego  współbieżnych systemów obliczeniowych  modelowania procesów i układów dynamicznych  systemów CAE  modelowania układów biologicznych  sieci neuronowych  ogólnej teorii systemów

20 MB4 - Modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych (STUDIA STACJONARNE) NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN MB4 – Mechanika komputerowa (STUDIA NIESTACJONARNE)

21 MB4 – sylwetka absolwenta Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, a jej absolwenci otrzymują głęboką wiedzę z zakresu metod informatycznych i komputerowych w analizie i projektowaniu maszyn i urządzeń. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w: przemyśle maszynowym przemyśle samochodowym, biurach projektowych, jednostkach naukowo-badawczych

22 MB4 – sylwetka absolwenta Gruntowna wiedza z zakresu:  mechaniki i termomechaniki  teorii sprężystości i plastyczności  mechaniki pękania  metod analizy wrażliwości i optymalizacji  systemów CAE  języków programowania  współbieżnych systemów obliczeniowych  dynamiki układów

23 ME3 - Modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych NA KIERUNKU MECHATRONIKA

24 ME3 – sylwetka absolwenta Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, łączący dziedziny z pogranicza technologii informatycznych, systemów mechatronicznych oraz nauk obliczeniowych. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w: firmach informatycznych, jednostkach badawczo-rozwojowych, firmach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem systemów mechatronicznych firmach konsultingowych.

25 ME3 – sylwetka absolwenta Gruntowna wiedza z zakresu:  modelowania matematycznego  modelowania komputerowego  inżynierii biomedycznej i bioniki  metod sztucznej inteligencji  zagadnień odwrotnych  projektowania systemów mechatronicznych  dynamiki układów  programowania obiektowego

26 ME8 - Mechatronic systems engineering FIELD OF STUDY MECHATRONICS

27 ME8 – profile graduate ME8 program is designed to accelerate the development of systems engineers by providing practical, real-world experience that can be immediately applied on the job. The programme is under the patronage of a IBS INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS company.

28 ME8 – profile graduate Why Mechatronic Systems Engineering:  The flexibility of a Mechatronic Systems Engineer is always in high demand.  Organizations seek experts who can integrate all the aspects of the engineering process.  System engineering professionals play the critical role of acting as the primary liaison between management, customers, suppliers, and specialty engineers in the systems development process.

29 Więcej informacji: fb.com/imiopolsl @imiopolsl www.imio.polsl.pl


Pobierz ppt "Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google