Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KALIBRACJA URZĄDZEŃ WEJŚCIA - WYJŚCIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KALIBRACJA URZĄDZEŃ WEJŚCIA - WYJŚCIA"— Zapis prezentacji:

1 KALIBRACJA URZĄDZEŃ WEJŚCIA - WYJŚCIA
Metody kalibracji i ich skuteczność

2 KALIBRACJA Proces polegający na dostosowaniu urządzeń wejścia – wyjścia i wyświetlania tak, aby odtwarzały one barwy w sposób możliwie najwierniejszy Proces, mający zapewnić zgodność barw wyświetlanych i drukowanych z barwami oryginału

3 Przyczyny powstawania różnic w reprodukowanej barwie
Różnica pomiędzy przestrzeniami barwnymi, wykorzystywanymi przez poszczególne urządzenia Szczególne właściwości konkretnego modelu urządzenia (możliwe do identyfikacji i skompensowania wyłącznie poprzez zbudowanie dla niego profilu barw)

4 Kalibracja subiektywna
Obejmuje szereg działań prowadzonych przez użytkownika w celu możliwie dokładnej regulacji urządzenia Podstawa działania: subiektywne odczucie użytkownika

5 Kalibracja subiektywna – czynności użytkownika
Ustawienie temperatury barw luminoforu na 50000K Regulacja kontrastu i jasności Kalibracja urządzenia wyjściowego (stosować wyłącznie nośniki rekomendowane przez producenta)

6 Kalibracja subiektywna – czynności użytkownika
Uwaga: Kalibrując drukarkę w oparciu o rezultaty uzyskane na papierze danego typu, powinniśmy później stosować ten sam nośnik przy drukowaniu właściwym Problem ten częściowo rozwiązuje możliwość wprowadzenia do sterownika drukarki informacji dotyczącej stosowanego rodzaju medium

7 Kalibracja subiektywna – wnioski
Część zadań stawianych przed kalibracją subiektywną jest możliwa do realizacji bezpośrednio w oprogramowaniu graficznym (możliwe tylko wówczas, gdy monitor będzie wyświetlał barwy w sposób względnie poprawny) Najbardziej zawodny, przez co najmniej godny polecenia sposób ujednolicania barw Może stanowić pewne rozwiązanie wyłącznie dla użytkowników sprzętu najniższej klasy

8 Zestawy kalibracyjne Celowość ich używania jest uzasadniona w przypadku, gdy użytkownik nie posiada ani profili barw, ani tzw. systemów zarządzania barw (CMS) Są nastawione na kalibrowanie trzech urządzeń operujących barwami: skanera monitora drukarki

9 Zestawy kalibracyjne

10 Zestaw kalibracyjny – czynności użytkownika
Właściwe skalibrowanie monitora (jak w kalibracji subiektywnej) Wczytanie odpowiedniego pliku i dokonanie ustawień parametrów kontrastu i jasności monitora Porównanie obrazu cyfrowego z analogowym odpowiednikiem Kompensacja odstępstw – zmiana ustawień w sterowniku karty lub w menu ekranowym

11 Zestawy kalibracyjne specjalizowane
Nokia Monitor Test: Wyłącznie do kalibracji monitora Regulacja jasności, kontrastu oraz temperatury Umożliwia eliminację efektu mory

12 Kalibracja drukarek Wydruk cyfrowego obrazu z zestawu i porównanie go z szablonem (wzorcem) Weryfikacja różnic kolorystycznych poprzez odpowiednie ustawienia sterownika drukarki (ewentualnie przy pomocy oprogramowania)

13 Kalibracja skanera Zeskanowanie wzorca
Porównanie skanu z wzorcem w postaci cyfrowej Nieprawidłowości korygujemy: W oprogramowaniu specjalizowanym, wspomagającym skanowanie Ewentualnie w oprogramowaniu do grafiki bitowej

14 Zarządzanie kolorami w Windows (profile ICM)
Pliki o rozszerzeniu .icm (Image Color Matching) Zawierają dane, dotyczące różnic w reprodukowaniu barw danego urządzenia oraz informacje dotyczące przestrzeni barw, wykorzystywanej przez urządzenie Dane te stanowią podstawę funkcjonowania systemu zarządzania kolorami

15 Zarządzanie kolorami w Windows (profile ICM)
UWAGA Podstawą do podjęcia przez system działań, mających na celu jak największą zgodność barw jest posiadanie profili wszystkich urządzeń, biorących udział w procesie obróbki grafiki

16 Zarządzanie kolorami w Windows – kojarzenie profili z urządzeniami
Ścieżka dostępu do katalogu: Windows \ System \ Color

17 Zarządzanie kolorami w Windows – kojarzenie profili z urządzeniami
2 1 3

18 Zarządzanie kolorami w Windows – rozwiązanie 2
Panel sterowania: Przejść do ustawień danego urządzenia i postępować j.w. 1 2 4 3

19 Profile ICM – problemy i wady
Zarządzanie barwami w Windows przy użyciu ICM nie zawsze zapewnia najlepsze rezultaty Nie wszyscy producenci zapewniają dla urządzeń profile ICM (problem ten można częściowo rozwiązać, stosując profil sRGB Color Space Profile – uznawany za standard przemysłowy)

20 CMS – Color Management System
Profesjonalny system zarządzania barwą Wykorzystywany w celu osiągnięcia maksymalnej zgodności barw Działa poprzez przekształcenie barw z przestrzeni zależnej od urządzenia na przestrzeń niezależną (np. Cie LAB), przy udziale profili barw

21 CMS – zasada działania Praca CMS przebiega w przestrzeni niezależnej od urządzenia Wykorzystuje profile barw, często stworzone z myślą o konkretnym modelu, a nawet egzemplarzu Zawartość profilu barw: Informacje dotyczące dostępnego zakresu barw urządzenia Informacje związane z przekłamaniami w odtwarzaniu barw

22 CMS – tworzenie profilu skanera
Skanowanie wzorców przemysłowych: IT8.7/2 – dla materiałów refleksyjnych IT8.7/1 – dla materiałów transparentnych Porównanie skanu z obrazem cyfrowo opisującym wzorzec Uwzględnienie przekłamań w profilu skanera

23 CMS – tworzenie profilu drukarki
Wydruk obrazu wzorcowego (złożonego z pól pomiarowych Poddanie wydruku mierzeniu spektrofotometrycznemu

24 CMS – wzorce IT8

25 CMS w CorelDRAW! Dostęp: Narzędzia \ Zarządzanie kolorami

26 CMS w CorelDRAW!

27 CMS w CorelDRAW!

28 Kompresja zakresu barw
Przykładowe problemy w reprodukowaniu barw: Barwy wyświetlone na monitorze nie mogą zostać wydrukowane Barwy wczytane do systemu (np. drogą skanowania) nie są wyświetlane Metoda zapobiegawcza: Zmniejszenie zakresu barw

29 Kompresja zakresu barw - metody
Metoda fotograficzna Metoda nasyceniowa Metoda kolorymetryczna względnie kolorymetryczna bezwzględnie kolorymetrycza

30 Kompresja zakresu barw - metody
METODA FOTOGRAFICZNA polega na przekształcaniu (kompresowaniu) zakresu barw leżących poza gamą drukarki Przesunięciu ulegają również barwy leżące w części wspólnej zakresów Wynik: równomierne przesunięcie barw wewnątrz przestrzeni, dające wrażenie równomiernej utraty szczegółowości

31 Kompresja zakresu barw - metody
METODA FOTOGRAFICZNA – właściwości i zastosowanie Wszystkie barwy jednej gamy są przeskalowywane w celu odwzorowania do innej gamy Zachowany zostaje związek między barwami Zalecana w przypadku obrazów wielobarwnych

32 Kompresja zakresu barw - metody
METODA NASYCENIOWA Polega na transformowaniu barw obrazu (w tym również objętych gamą urządzenia) do gamy urządzenia w sposób zapewniający reprodukowanie ich przy maksymalnym nasyceniu Przesunięciu ulegają również barwy leżące w części wspólnej zakresów Wynik: reprodukowanie wyraźnych, czystych barw Zalecana w przypadku grafów, wykresów kołowych itp.

33 Kompresja zakresu barw - metody
Metoda względnie kolorymetryczna Barwy zgodne z gamami ustalonymi dla urządzeń nie są zmieniane Pozostałe barwy są kompresowane do jednej barwy Zastosowanie: Najlepsza w przypadku znaków graficznych (logo), w których kilka barw musi być idealnie dopasowanych

34 Kompresja zakresu barw - metody
Metoda bezwzględnie kolorymetryczna Barwy są mapowane do przestrzeni niezależnej Zastosowanie: Idealny wydruk na dobrym papierze, o dużym zakresie dynamicznym i dużej gamie kolorów

35 CMS - uwagi Prawidłowe wyznaczenie profilu urządzenia oraz wybranie najbardziej dogodnej metody kompresji barw nie oznacza jeszcze, że barwy będą odtwarzane idealnie

36 INDUKCJA BARW INDUKCJA PRZESTRZENNA (kontrast współczesny) - Ta sama barwa może być różnie postrzegana w zależności od sąsiadujących z nią barw Obserwator może postrzegać barwy, które nie występują w rzeczywistości na danym obszarze W miarę wzrostu nasycenia barwy indukującej, wzrasta wrażenie indukcji przestrzennej Jeśli niewielkie różnobarwne plamy zostaną położone na tle dowolnej barwy, możemy odnieść wrażenie, iż wyświetlane one będą jako niekolorowe (po zbliżeniu wzroku i zmniejszeniu kąta widzenia, będziemy rejestrowali właściwą barwę)

37 INDUKCJA PRZESTRZENNA

38 INDUKCJA PRZESTRZENNA

39 INDUKCJA BARW INDUKCJA CZASOWA (kontrast współczesny) - Jeśli postrzegana barwa zostanie szybko usunięta, to nadal przez chwilę będziemy postrzegać przez chwilę tę samą barwę (lub inną - będącą wynikiem mieszania)


Pobierz ppt "KALIBRACJA URZĄDZEŃ WEJŚCIA - WYJŚCIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google