Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formaty plików Dane cyfrowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formaty plików Dane cyfrowe."— Zapis prezentacji:

1 Formaty plików Dane cyfrowe

2 Formaty plików Formaty najważniejsze dla prepress: PostScript, EPS,
DCS, PDF, TIFF, JPEG

3 Format PostScript Narzędzia omijania niekompatybilności systemów:
- translatory (programy tłumaczące) - interfejsy (złącza)

4 Format PostScript Używa współrzędnych systemowych w formie zestawu rozkazów programowych matematycznie określa składniki: tekst linia grafika ton ciągły elementy opisu strony

5 Format PostScript Rozwinięty przez firmę Adobe Systems w połowie lat ‘80 Standard opisu strony w DTP, prepress i przemyśle graficznym (duża uniwersalność) Język opisu strony Język kontroli urządzeń wyjściowych

6 Format PostScript Kodowanie ASCII
umożliwia osadzanie ciągłotonalności (CT): dane te nie są kodami ASCII PostScript jest językiem niezależnym od urządzeń i rozdzielczości

7 Schemat realizacji wydruku dokumentu w formacie PostScript
ASCII, CT Urządzenie wyjściowe RIP Interpreter PostScript Zamiana kodu ASCII na mapę 1-bitową wydruk

8 Budowa pliku PostScript
nagłówek definicja procedur struktura dokumentu szczegóły strony dokument z opisem wszelkich parametrów i zawartości, potrzebnych do wygenerowania żądanego obrazu

9 Ograniczenia języka PostScript 1
PS level 1 nie jest jedyną metodą przesyłania instrukcji wydruku Brak obsługi PS uniemożliwia niektóre operacje (np. dopasowanie parametrów rastra

10 Ograniczenia języka PostScript 1
Narzędzia PS 1 nie są zdolne do drukowania grafiki wektorowej, zawierającej ponad 1500 segmentów segment

11 Ograniczenia języka PostScript 1
Dla obiektów o skomplikowanym wypełnieniu (np. tekstura, wypełnienie postscriptowe itp.) liczba węzłów obniża się do ok. 300 wypełnienie teksturowe

12 Ograniczenia języka PostScript 1
Obiekty tekstowe wypełnione teksturą mogą zostać niewydrukowane wypełnienie teksturowe

13 Ograniczenia języka PostScript 1
Wydruk obiektów wypełnionych teksturą i jednocześnie zawierających podścieżki jest niemożliwy podścieżka

14 Sposoby omijania ograniczeń
Rozłożenie skomplikowanych grafik na mniejsze obiekty unikanie złożonych wypełnień w grafikach o małych rozmiarach unikanie złożonych wypełnień tekście oraz w obiektach o skomplikowanym konturze zmniejszenie liczby węzłów wykorzystanie funkcji języka PS, umożliwiających zmniejszenie stopnia skomplikowania obrazka

15 PostScript Level 2 W stosunku do PostScript Level 1 został rozszeszony o: - zarządzanie kolorem - możliwość wyświetlania zawartości pliku - przyjmowanie fontów kompozytowych - filtry kompresujące / dekompresujące - algorytm separacji barw - obsługę koloru niezależnego od urządzenia

16 PostScript Level 3 Rozwinięty dla potrzeb publikacji elektronicznych i cyfrowego tworzenia dokumentów Uwzględnia możliwości drukowania HiFi Color i kolorów Hexachrome szybsze przetwarzanie obrazu dzięki przesyłaniu zredukowanych danych do RIP

17 Format EPS (Encapsulated PostScript)
kod PostScript niskorozdzielczy podgląd obrazu Opisuje ramkę ograniczającą elementy obrazu

18 Format EPS umożliwia: Format EPS jest standardem wymiany
Zapis dowolnych rysunków wektorowych zapis obrazów rastrowych tekst zapisany fontami wektorowymi tekst zapisany fontami bitmapowymi zapis gotowych i sformatowanych stron Format EPS jest standardem wymiany gotowych elementów prac

19 Format DCS (Desktop Color Separation)
Do zastosowań specjalnych: eliminuje potrzebę operowania dużymi plikami obrazów w trybie CMYK przy tworzeniu układu strony Format postcriptowy !

20 Format DCS 2 (Desktop Color Separation)
Odmiana formatu DCS oferuje dodatkowo możliwość utworzenia wysokorozdzielczego pliku separacji każdego z kolorów specjalnych (np. Pantone Matching System- PMS)

21 Format PDF (Portable Document Format)
Zapis w formacie PDF Dokument oryginalny Cyfrowy wzorzec dokumentu (master), niezależny od formatu, co pozwala na używanie go w szerokim zakresie medialnym

22 Format PDF (Portable Document Format)
Rozwinięty przez Adobe na bazie PS 2 Umożliwia bezproblemowy transfer danych cyfrowych pomiędzy systemami, aplikacjami itp. Format niezależny od platformy, aplikacji i mediów dystrybucyjnych Forma wizualna pliku jest identyczna z oryginalnym dokumentem

23 Format PDF (Portable Document Format)
Przy użyciu pakietu programowego Adobe Acrobat format PDF może być tworzony z dowolnej aplikacji (wynikowy format powstaje przy wykorzystaniu zainstalowanych w systemie programów Acrobata) Możliwość wydruku plików PostScript (Adobe Distiller) Posiada cechy kompresujące (rodzaj kompresji ustala użytkownik)

24 Format TIFF (Tagged Image File Format)
Produkt firmy Aldus Format o standardzie przemysłowym Umożliwia zapis obrazów: - czarno - białych - w odcieniach szarości - w przestrzeniach RGB, CMYK, La*b* Zapis kanałów alfa Zapis ścieżek odcięcia

25 Format JPEG (Join Photographic Eksperts Group)
Utworzony w celu zapisu obrazu w postaci skompresowanej Kompresja JPEG jest kompresją stratną

26 Etapy kompresji JPEG 1. Próbkowanie wybiórcze (przekształcenie obrazu do przestrzeni La*b*, wybór komórki próbkującej, redukcja koloru) 2. Dyskretna, szybka transformacja Fouriera (barwy są zapamiętywane w postaci posortowanych przestrzennie współczynników widmowych); wartości skrajne zostają odrzucone 3. Kompresja właściwa (bezstratna) oparta o jeden z algorytmów bitowych


Pobierz ppt "Formaty plików Dane cyfrowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google