Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych Joanna Potęga Biblioteka Narodowa Cyfrowość bibliotek i archiwów. Warszawa, 26-27 listopada 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych Joanna Potęga Biblioteka Narodowa Cyfrowość bibliotek i archiwów. Warszawa, 26-27 listopada 2009."— Zapis prezentacji:

1 1 Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych Joanna Potęga Biblioteka Narodowa Cyfrowość bibliotek i archiwów. Warszawa, 26-27 listopada 2009

2 2 Polskie biblioteki cyfrowe 42 w Federacji Bibliotek Cyfrowych –FBC – serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER. inne (biblioteki cyfrowe (PGd, ABI), prezentacje internetowe zdigitalizowanych obiektów (BUJ, KUL)) zasoby: –FBC – dostępnych ponad 300 tysięcy obiektów cyfrowych –zdigitalizowane zbiory bibliotek, archiwów, muzeów, ośrodków badawczych oraz kolekcje prywatne –dokumenty born digital

3 3 Metadane - dlaczego analiza? jedno miejsce dostępu do metadanych (FBC) przekazywanie metadanych do zagranicznych serwisów (m.in. Europeana) dostęp do informacji (użytkownicy) środowisko / warsztat pracy bibliotekarzy cyfrowych (w kontekście tworzenia metadanych): –standardy –schematy –praktyka

4 4 Metadane - analiza Biblioteki cyfrowe dostępne w FBC* –40 bibliotek cyfrowych (pominięto PBI oraz planowaną Morską Bibliotekę Cyfrową) Analiza: wrzesień – październik 2009 r. Wykonanie: Agnieszka Wróbel (BUW), Joanna Potęga (BN) * pobieranie metadanych przy pomocy protokołu OAI-PMH w wersji 2.0. - niezależne od stosowanych standardów tworzenia metadanychOAI-PMH

5 5 Metadane - analiza Podstawa opisu (dla materiałów digitalizowanych): –Kopia cyfrowa dokumentu oryginalnego (cechy formalne dok. analogowego wraz z informacjami chrakterystycznymi dla dokumentu cyfrowego) - 36 –Rozróżnienie wydawcy i dat wyd. (dok. oryg., dok. cyfrowego) - 3 –Nowy dokument elektroniczny - 1 Standardy: –Dublin Core - 38* –MARC 21 - 1 –Własny - 1 * Oprogramowanie: 37 – dLibra 2 – własne 1 – VTLS/Virtua

6 6 The Dublin Core Metadata Element Set, Ver. 1.1 Zawartość Content Własność intelektualna Intellectual property Dookreślenie Instantiation Tytuł (Title)Twórca (Creator)Data (Date) Temat (Subject)Wydawca (Publisher) Typ (Type) Opis (Description)Współtwórca (Contributor) Format (Format) – Źródło (Source)Prawa (Right)Identyfikator (Identifer) Język (Language) Relacja (Relation) Miejsce i czas (Zakres / zasięg Coverage)

7 7 ElementNazwa elementuDodatkowe wystąpienie (nazwa elementu) Wartości Title Tytuł - 37 Tytuł(y) - 1 Tytuły - 1 Inny tutuł - 2 Wariant tytułu - 2 Tytuł oryginału- 1 Podtytuł - 2 Gatunek sceniczny - 1 Miejsce powstania - 1 Data powstania - 1 Tytuły właściwe (z podtytułami lub bez zapisywanymi w róznych konwencjach); tytuły czasopism (numeracja) ; cBN Polona tutył właściw i ozn. wyd. i/lub aders wydaw. Creator Autor - 35 Twórca - 3 Konsekwencja w składni: nazwisko, imie, ale braki w dopowiedzeniach (daty biograficzne) dla tej samej osoby Subject Temat i słowa kluczowe - 31 Słowa kluczowe - 2 Hasło przedmiotowe - 2 Hasło przedmiotowe KABA - 1 Dziedzina – 1 Brak - 1 Hasło przedmiotowe - 4 Słowa kluczowe - 1 Słowa kluczowe użytkowników - 1

8 8 Element Nazwa elementuDodatkowe wystąpienie (nazwa elementu) Wartości Description Opis - 33 Adnotacje [uwagi] - 2 Uwagi – 2 Brak - 1 Wymiary - 1 Abstrakt - 1 Komentarz - 1 Informacje o innych tytułach, oznaczenie wydania, opis fizyczny, informacje o streszczeniu, defektach, liczbie skanów Publisher Wydawca - 36 Wydawca/Drukarz - 1 Wydanie oryginalne - 1 Miejsce wydania - 20 Drukarz - 2 W elemencie nazwanym Wydawca też informacje o miejscu wyd. (część adresu wydawniczego) Contributor Współtwórca - 38Instytucja sprawcza - 1 Różne sposoby zapisu dopowiedzeń (Wyd., Wydaw. lub ich brak) Date Data wydania - 37 Data wydania oryg. - 1 Data druku - 1 Miejsce wydania - 1 Spotykany zapis: 1999 (wyd. oryg.) ; 2008 (wyd. cyfrowe) Type Typ zasobu - 32 Typ dokumentu - 2 Typ źródła - 1 Rodzaj dokumentu - 1 Typ publikacji – 1 Brak - 1 Określenie typu dokumentu oryginalnego ; 631 różnych określeń – rekordowa liczba ; czasopismo - czasopisma

9 9 Element Nazwa elementuDodatkowe wystąpienie (nazwa elementu) Wartości Format Format 36 Format elektroniczny – 1 Brak - 1 Format pliku cyfrowego zamieszczonego w BC Identifier Identyfikator zasobu - 34 Identyfikator - 1 Identyfikator dokumentu cyfrowego - 1 Identyfikator publikacji – 1 URL - 1 ISBN - 2 ISSN - 2 Sygnatura oryginału - 1 Identyfikator obiektu cyfrowego - 2 Identyfikator oryginału - 3 Nadawany automatycznie identyfikator OAI, ale też: sygnatura obiektu oryginalnego, przekierowania do opisu katalogowego, numery ISBN, ISSN Source Źródło (32) Źródło- sygn. oryginału (1) Sygnatura (1) Sygnatura oryginału (1) ; Dokument oryg. (1) Brak – 2 Uwagi ; Współoprawny z ; Powiązania ; Prowieniencja ; Linki (wszystkie wystąpienia w 1 BC) Instytucja przechowujca obiekt oryginalny, Language Język – 37 Brak - 1 Różne sposoby zapisu informacji o jezyku treści (pol ; polski

10 10 Element Nazwa elementuDodatkowe wystąpienie (nazwa elementu) Wartości Relation Powiązania - 36 Seria [cykl] - 1 Brak - 1 Katalog GAIK - 1 OPAC WWW kat. online - 1 Seria - 1 Informacje o serii, związki z innymi tytułami, ale też: sygnatury wersji MF, płyt DVD Coverage Zakres - 37 Brak – 1 Element choć wystepuje w schemacie, to jest praktycznie niewykorzystywany – pojawiają się pojedyncze wartości, np. informacje o zastosowanej skali mapy ; w jednej z BC informacja o trybie dostępu Rights Prawa - 36 Prawa do dysponowania publikacją - 1 Brak - 1 Prawa do dysponowania publikacją - 1 Licencja - 2 Treść licencji- 1 Tekst - 1 Lokalizacja - 1 Lokalizacja oryginału - 2 Konatakt - 1 Digitalizacja - 2 Sygnatura - 1 Zespół archiwalny - 1 Sygn. - 1 Informacje o miejscu przechowywania oryginału, informacja o właścicielu autorskich praw majątkowych, warunkach udostępniania (przekierowania do treści licencji, regulaminów), informacje o tyrbie dostępu (o ograniczeniach w dostępie do obiektu)

11 11 Elementy poza DC (rożne nazwy, ale równoważne informacje) Interpretacja / Wartości Wariant tytułu - 1 Tytuł w języku angielskim - 1 Tłumaczenie tytułu przez BC Wydanie - 1Informacja o oznaczeniu wydania Miejsce wydania - 4 Opis fizyczny - 1 Seria (1) Tagi - 27 Słowa kluczowe użytkowników - 1 Wyrażenia w języku naturalnym opisujące tematykę zasobu nadawane przez użytkowników Uwagi - 5 Adnotacje - 1 Inf. tech. - 1 Dotyczące oryginału (braki, defekty), dotyczące obiektu cyfrowego (jakości), informacje o powiązaniach (tytuł poprzedni)

12 12 Elementy poza DC (rożne nazwy, ale równoważne informacje) Interpretacja / Wartości Numer zespołu archiwalnego - 2 Nazwa zespołu archiwalnego - 1 Uwagi archiwistów - 1 Identyfikator obiektu cyfrowego - 2 Numer identyfikacyjny nośnika? (płyty?) Identyfikator oryginału - 1 Sygnatura BCPW - 1 Sygnatura oryginalna – 1 Sygnatury obiektu analogowego Lokalizacja oryginału- 5 Lokalizacja źródła - 2 Informacja o instytucji przechowującej obiekt OPAC - 1 WebOPAC BN - 1 Przekierowanie do opisu w katalogu komputerowym Pełny opis katalogowy - 1 Link do publikacji w innej BC

13 13 Elementy poza DC (rożne nazwy, ale równoważne informacje) Interpretacja / Wartości Digitalizacja - 6 Reprodukcja cyfrowa - 1 Informacje o wykonawcy digitalizacji Sponsor digitalizacji - 2 WWW - 1 WWW – przekierowanie do strony www sponsora digitalizacji Publikacja - 1 Informacja o instytucji umieszczającej obiekt w BC (informacja głownie wykorzystywana do celów statystycznych w danej BC – tam, gdzie BC jest współtworzona przez wiele instytucji Tryb dostępu - 1 Informacja o ograniczeniu w dostepie do siedziby jednostki Strona wydawcy - 1 Przekierowanie do strony internetowej wydawcy

14

15 15 Metadane w polskich BC BC nie jest katalogiem bibliotecznym znaczna dowolność przy wpisywaniu danych –większa elastyczność i intuicyjność danych (dla użytkownika, ale w konsekwencji: szum informacyjny) –brak wsparcia takiego jakie daje KHW w katalogach brak słowników kontrolowanych dla poszczególnych atrybutów (Indeks autorów/twórców, Indeks słów kluczowych)

16 16 Metadane w polskich BC różnice w interpretacji poszczególnych elementów DC (przy zachowaniu jednorodengo nazewnictwa elementów) nierównoważne informacje w tym samym elemencie informacja tego samego typu w wielu różnych elementach przypadki umieszczania wielu wartości w jednym elemencie jako ciągłego tekstu (brak powtórzeń elementu – brak możliwości wyszukiwania po wartości) umieszczanie wielu informacji poza DC – lokalność informacji

17 17 Metadane w polskich BC Czynniki wpływające na jakość: różnorodność zasobów i ich specyfika różnorodność praktyk katalogowych instytucji współtworzących BC (także w BC konsorcyjnych) mechanizmy tworzenia metadanych przez bibliotekarzy / redaktorów cyfrowych (ankieta październik/listopad 2009): 41 bibliotek – 29 odpowiedzi): - tylko import bez ingerencji w dane – 1 - tylko import z ingerencją w dane – 3 - import i też samodzielne tworzenie opisów – 10 - samodzielne tworzenie opisów - 14

18 18 Metadane w polskich BC Import – dane wyjściowe: –MARC21 – 12 (+1 w przygotowaniu) –MARC – 1 –MARC BN – 1 –MASTER – 1 (plany) Zalecenia do tworzenia opisów: –TAK – 27 –NIE – 2 Tylko zalecenia ogóle – 15 Tylko zalecenia szczegółowe – 8 Ogólne ze wskazówkami opisu dla poszczególnych typów dokumentów - 4

19 19 Federacja Bibliotek Cyfrowych Wyszukiwanie – dane wyłącznie z 15 elementów DC Możliwość rozszerzenia protokołu OAI o dodatkowe elementy (pod warunkiem ujednoliconego schematu) FBC: Zróżnicowanie tych opisów jest dla nas przeszkodą: - w realizowaniu nowych zaawansowanych funkcji dla czytelników - realizowaniu nowych zaawansowanych funkcji dla twórców bibliotek cyfrowych - przekazywaniu metadanych obiektów z polskich bibliotek cyfrowych do zagranicznych serwisów* * Adam Dudczak, Marcin Werla Warsztaty nt. Opracowania zasobów bibliotek cyfrowych, Gniezno 6-8 września 2009 r.

20 20 Europeana – poziomy wymagań Absolutne minimum: –Unikalny i trwały identyfikator obiektu cyfrowego (URL, link do obiektu - isShwonBy i/lub isShownAt) Minimum (z wykorzystaniem uszczegółowień) –KTO (dc:creator, dc:contributor itp.) –CO (dc:title, europeana:type, dc:language itp.) –KIEDY (dc:date itp.) –GDZIE (dcterms:spatial itp.) Zwiększenie możliwości dostępu do obiektu: - Rights, Provenance, Format, Relation itp…

21 21 Europeana Semantic Elements (ESE) 1. E lementy Dublin Core Title Alternative Creator Subject Description TableofContents Publisher Contributor Date Created Issued Type Format Extent Medium Identifier Source Language Relation isVersionOf; hasVersion; isReplacedBy;replaces; isRequiredBy; requires; isPartOf; hasPart; isReferencedBy;references; isFormatOf; hasFormat; conformsTo Coverage Spatial Temporal Rights Provenance (dcterms) Elementy DC: rekomendowane ; zalecane ; dodatkowe

22 22 Language – język kraju dostawcy obiektu Country – kraj dostawcy treści Provider – dostawca obiektu Year – rok związany z obiektem (Time Line) Type – typ obiektu (wg Europeana: Text, Image, Video, Sound) HasObject – czy jest dostępna miniaturka Object – link do miniaturki Unstored – wszystko czego nie udało się przemapować Usertag – tagi użytkowników URI – unikalny identyfikator obiektu isShownAt – link do obiektu w pełnym kontekście informacji isShownBy – link do obiektu w najlepszej jakości Europeana Semantic Elements (ESE) 2. E lementy Europeana

23 23 Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych Cyfrowość bibliotek i archiwów. Warszawa, 26-27 listopada 2009

24 24 Dziękuję za uwagę Joanna Potęga Biblioteka Narodowa Cyfrowość bibliotek i archiwów. Warszawa, 26-27 listopada 2009


Pobierz ppt "1 Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych Joanna Potęga Biblioteka Narodowa Cyfrowość bibliotek i archiwów. Warszawa, 26-27 listopada 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google