Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaki ostrzegawcze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaki ostrzegawcze."— Zapis prezentacji:

1 Znaki ostrzegawcze

2 Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

3 Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m - na pozostałych drogach.

4 Zasada ta nie dotyczy znaku Ustąp pierwszeństwa przejazdu, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach.

5 Pod znakiem ostrzegawczym może być umieszczona tabliczka:
T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego

6 Niebezpieczny zakręt w prawo
A-1 Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.

7 Niebezpieczny zakręt w lewo
A-2 Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.

8 Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w prawo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo.

9 Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w lewo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo.

10 Skrzyżowanie dróg równorzędnych
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Na takim skrzyżowaniu pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.

11 Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu (na której znak ten jest ustawiony).

12 Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Umieszczona pod znakiem A-6a tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.

13 Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.

14 Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.

15 Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z prawej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu.

16 Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z lewej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu.

17 Ustąp pierwszeństwa przejazdu
Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym z drogą z pierwszeństwem przejazdu krzyżuje się lub łączy droga podporządkowana.

18 Ustąp pierwszeństwa przejazdu
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem.

19 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kierunku wskazanym przez strzałki na znaku.

20 Przejazd kolejowy z zaporami
Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory lub półzapory.

21 Przejazd kolejowy bez zapór
A-10 Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego bez zapór.

22 Przejazd kolejowy Słupki wskaźnikowe G-1a,b,c informują o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Słupki G-1a,b,c umieszcza się po prawej stronie jezdni.

23 Przejazd kolejowy Słupki G-1d,e,f umieszcza się po lewej stronie jezdni. Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10, słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości.

24 Przejazd kolejowy Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym (G-3 jednotorowym, G-4 wielotorowym) wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu na przejeździe kolejowym.

25 Nierówna droga A-11 Ostrzega o nierównościach występujących na jezdni.

26 Próg zwalniający Ostrzega o występowaniu na drodze "progu" , który ma na celu spowolnienie jazdy pojazdów w ruchu.

27 Zwężenie jezdni obustronne
A-12a Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z obu stron.

28 Zwężenie jezdni prawostronne
A-12b Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z prawej strony.

29 Zwężenie jezdni lewostronne
A-12c Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z lewej strony.

30 Uwaga dzieci A-17 Ostrzega o miejscu na drodze często uczęszczanym przez dzieci.

31 Uwaga silny boczny wiatr
A-19 Znak ten ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne podmuchy wiatru wiejącego z boku.

32 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Znak ten ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

33 Sygnały świetlne Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch drogowy jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

34 Inne niebezpieczeństwa
A-30 Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa.

35 Inne niebezpieczeństwa
Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu: T-13 - odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein.

36 Oszronienie jezdni Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

37 Praca domowa Wydrukuj znaki ostrzegawcze i wklej je do zeszytu.
Rozwiąż krzyżówkę 1. Dla chętnych – wykonaj 1 dowolny znak ostrzegawczy.


Pobierz ppt "Znaki ostrzegawcze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google