Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcje dotyczące neurofizjologicznych podstaw świadomości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcje dotyczące neurofizjologicznych podstaw świadomości"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcje dotyczące neurofizjologicznych podstaw świadomości
Artur Roman

2 Rys historyczny

3 Świadomość Świadomość - stan przytomności i suma przeżywanych w tym stanie treści Świadomość transcendentalna-świadomość rozumiana jako korelat wszelkiego możliwego doświadczenia, a nie tylko aktualnych przeżyć danej jednostki

4 Bernard Korzeniowski, czyli konotacja i samonakierowanie
Krok 1 Bernard Korzeniowski, czyli konotacja i samonakierowanie

5 Od robaka do dużego robaka (czasem nazywanego człowiekiem)

6 Emergentyzm Świat podlega ciągłemu rozwojowi, w toku którego powstają skokowo wciąż nowe, wyższe jakości tworzące hierarchiczny szereg. W świecie przyrody ożywionej na każdym poziomie organizacji tworzą się coraz to nowe systemy biologiczne, jakościowo odmienne od jednostek niższego szczebla.

7 Trzy poziomy: Poziom fizyczny Poziom biologiczny Poziom psychiczny

8 Wszystkie drogi prowadzą do…
Kora ruchowa Kora czuciowa Kora czołowa PAMIĘĆ Kora przedczołowa Kora ciemieniowa Kora wzrokowa, słuchowa Bodźce wzrokowe, słuchowe mięśnie Bodźce czuciowe

9 Drabina bytów Struktury asocjacyjne wyższego rzędu (pojęcia wtórne)
Struktury asocjacyjne niższego rzędu (pojęcia pierwotne) Struktury integracyjne (wrażenia) Sygnały od receptorów

10 Powstanie intencjonalnego ,,ja”
System nagrody i kary ma istotny wpływ na tworzenie i modyfikację struktur asocjacyjnych w sieci neuronalnej. Struktury te składają się na obraz świata zewnętrznego w naszym mózgu. Dlatego też obraz ten nie może być obiektywny

11 Świadomość a wolna wola
Doświadczenie Libeta – proces uświadamiania sobie danych zmysłowych trwa ok. 0,5 sekundy, podczas gdy wiele reakcji, które subiektywnie odbieramy jako kierowane naszą świadomą wolną wolą, trwa znacznie krócej Doświadczenie Kornhubera

12 Natura obiektów mentalnych
Psychicznym korelatem struktury i funkcji połączeń neuronalnych mózgu jest sieć pojęciowa Pojęcie to wszystko, co może stać się treścią świadomości Pojęcia wraz z przepuszczonymi przez ,,interpretator” sieci pojęciowej wrażeniami napływającymi z receptorów, mogą stanowić treść subiektywnej sfery psychicznej

13 Myśli pojawiają się w wyniku aktywacji pojęć w sieci pojęciowej, spowodowanej wewnętrzną, autonomiczną aktywnością mózgu W podobny sposób można scharakteryzować wspomnienia, marzenia senne czy halucynacje

14 Psychika (samo)świadoma
Świat zewnętrzny Obraz świata zewnętrznego Ośrodek decyzyjno-poznawczy Świat zewnętrzny Obraz świata zewnętrznego Ośrodek decyzyjno-poznawczy Świat zewnętrzny

15 Christof Koch, czyli Niemcy lubią grę zespołową
Krok 2 Christof Koch, czyli Niemcy lubią grę zespołową

16 Podstawowe założenia:
,, z każdym uświadomionym perceptem wiąże się specyficzna koalicja neuronów działajacych w szczególny sposób” ,,jeden unikatowy neuronalny korelat świadomości jest związany z oglądaniem czerwonej plamy, inny z widzeniem babci, a jeszcze inny z uczuciem gniewu”

17 Koch i Crick penetrują mózg
Neurony piramidalne warstwy 5 Dodatnie sprzężenie zwrotne Przedmurze? Pobudzające obwody w pniu mózgu i wzgórzu

18

19 Susan Greenfield, czyli Angole kontratakują (a wielkość ma znaczenie)
Krok 3 Susan Greenfield, czyli Angole kontratakują (a wielkość ma znaczenie)

20 Nie ma to jak krytyka ,, Koch uprawia XXI-wieczną wersje frenologii”
,, Ptaki nie posiadają kory, a mimo to są uważane za świdome” ,, Koch nie potrafi wyjaśnić, co odróżnia neurony w których zawarta jest świadomość od innych neuronów”

21 Teoria holistyczna Neurony rozproszone w mózgu wyładowują się synchronicznie, co trwa tak długo, dopóki kolejny bodziec nie wzbudzi innego zespołu neuronów. Różne zespoły komórkowe łącza się i rozpadają co chwila, przyjmując dane z organizmu.

22

23 Dlaczego budzik przywraca świadomość śpiącemu?
Koch Neurony m.sinawego reagują na nagłe, silne pobudzenie z n.słuchowego. Wysyłają pobudzenie do wzgórza i kory. Neurony w korze słuchowej, przedniej części mózgu i przysrodkowym płacie skroniowym zawiązują stabilną koalicję. Greenfield Działanie budzika nie wynika z rodzaju bodźca, ale z jego natężenia.Im głośniejszy dźwięk, tym łatwiej zmobilizować większy zespół neuronów (zwiększyć prawdopodobieństwo wybudzenia).

24 Roger Penrose, czyli fizyka nie zna litości
Krok 4 Roger Penrose, czyli fizyka nie zna litości

25 Kwantowa teoria świadomości
Świadomość jest wynikiem makroskopowych efektów kwantowych. Można ją opisać jako niezmiernie skomplikowaną (,,rozmaicie pomarszczoną”) funkcję falową.

26 Nikos Logothetis, czyli małpiszon zawsze pomoże
Bonus Nikos Logothetis, czyli małpiszon zawsze pomoże

27 Bodźce dwuznaczne Ok. 43% neuronów w rejonie V5/MT ma inny poziom aktywności, gdy małpa wskazuje, że zmieniła się jej percepcja. W ITC (dolna kora skroniowa) ok. 90% neuronów odpowiada silnie, kiedy spostrzegany jest preferowany przez nie wzorzec. Ich aktywność ulega bardzo znacznemu zachamowaniu, gdy nie jest on świadomie perceptowany.

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Koncepcje dotyczące neurofizjologicznych podstaw świadomości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google