Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor Włodzimierz Kołacz Resuscytacja oddechowa Autor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor Włodzimierz Kołacz Resuscytacja oddechowa Autor."— Zapis prezentacji:

1

2 Autor Włodzimierz Kołacz

3 Resuscytacja oddechowa Autor

4 Wypadek pod wodą Zdarzenie w którym dochodzi do utraty przytomności partnera nurkowania jest sytuacją bardzo rzadką. Jednak dynamicznie rozwijające się nurkowanie rekreacyjne powoduje, że nurkują ludzie o różnym stopniu umiejętności i kondycji. Co w sposób jednoznaczny zwiększa i będzie zwiększać zagrożenia utratą przytomności pod wodą.

5 Systemy zabezpieczenia płetwonurka Systemy Systemy asekuracji pośredniej np. linka asekuracyjna System System asekuracji wzajemnej bezpośredniej Istnieją dwa podstawowe sposoby zabezpieczenia płetwonurków pod wodą

6 Wypadek pod wodą Wymaga od partnera – ratownika skutecznej reakcji w postaci akcji ratowniczej. To z kolei wymaga od partnerów posiadania wysokich umiejętności by sprostać niezwykle trudnej sytuacji. O ile element wydobycia na powierzchnię bywa stosunkowo dobrze opanowany to udzielenie sztucznego oddychania w wodzie jest bardzo trudną czynnością procesu ratowniczego.

7 Akcja ratownicza wydobycie

8 Akcja ratownicza holowanie

9 Akcja ratownicza resuscytacja oddechowa

10 Resuscytacja oddechowa w wodzie

11 Systemy resuscytacji oddechowej w wodzie Metoda usta – usta – najczęściej polecana przez organizacje nurkowe, Metoda usta – maseczka – system ostatnio promowany przez PADI, Metoda automat – usta – GUE zaleca tą metodę jako nie obowiązkową, Metoda fajka – usta – metoda zaniechana ze względu na trudność poprawnego wykonania.

12 Systemy resuscytacji oddechowej w wodzie Global Underwater Eksplorer przeprowadził próby resuscytacji oddechowej za pomocą automatu oddechowego na nieprzytomnym pacjencie. Okazało się że można w warunkach szpitalnych podtrzymać funkcje życiowe za pomocą cyklicznego wdmuchiwania bypasem gazu do płuc.

13 Resuscytacja oddechowa zaintubowanego pacjenta Intubowany poszkodowany gaz oddechowy ma podany bezpośrednio do płuc. Może to oznaczać że większość oporów przepływu gazu do układu oddechowego została wyeliminowana. Oznacza to również że wyeliminowano nieszczelności powstające przy wszystkich metodach zewnętrznego udzielania oddechu: usta – usta, usta - AO

14 Resuscytacja oddechowa zaintubowanego pacjenta urządzenia podtrzymujące wymianę gazową w ramach podtrzymania funkcji życiowych w trakcie operacji: Minimalne tłoczenie – ok. 8 mm/H 2 O Maksymalne – 400 mm/H 2 O Osiągnięcie maksimum nadciśnienia tłoczenia każe lekarzowi zastanowić się nad prawidłowością prowadzenia resuscytacji i przyczynami wzrostu nadciśnienia. Uznaje się iż takie nadciśnienie tłoczenia może doprowadzić do pękania pęcherzyków płucnych czyli dobrze znanego nurkom UCP.

15 Badanie nadciśnienia tłoczenia AO Nadciśnienie wtłoczenia gazu do płuc: Swobodny wypływ gazu z AO – ok. 200 mm/H 2 O

16 Badanie nadciśnienia tłoczenia AO W trakcie prób tłoczenia swobodnego nie zanotowałem uniesienia klatki piersiowej. Oznacza to że resuscytacja oddechowa tego typu nie musi być skuteczna ???

17 Badanie nadciśnienia tłoczenia AO Nadciśnienie wtłoczenia gazu do płuc: Tłumiony wypływ gazu z AO – uzyskane nadciśnienie 200 do 400 mm/H 2 O

18 Badanie nadciśnienia tłoczenia AO Przytkanie wąsów wydechowych AO i kontrola wzrostu nadciśnienia do granicy 400 mm/H 2 O spowodowało wyraźne podniesienia klatki piersiowej.

19 Badanie nadciśnienia tłoczenia AO Należy uznać, że działanie to może okazać się bardzo skuteczne !!

20 Mechanika oporów w wodzie

21 Reasumując można przyjąć, że ten opór w średnich warunkach nurkowania będzie wynosił : Opór hydrostatyczny ok. Opór przepływu szacuje się na ok. Opór ze sprzętu, przyjmijmy wartość ok.10 cm/h 2 0 3-5 cm/h 2 0 20 cm/h 2 0 RAZEM ok..35 cm/h 2 0

22 Ograniczenia resuscytacji w wodzie za pomocą oddechu Wymaga znacznej kondycji od ratownika Ograniczony czas akcji, Poprawna procedura wymaga perfekcyjnej techniki trudnej do opanowania na poziomie podstawowym szkolenia, Procedura przygotowawcza do akcji trwa dość długo, Wentylacja jest prowadzona zubożonym wydychanym powietrzem, Nieprzyjemny kontakt z poszkodowanym,

23 Zalety resuscytacji w wodzie za pomocą AO Każdy płetwonurek posiada AO i zwykle jest w stanie go użyć: Łatwość długotrwałej resuscytacji w wodzie i na powierzchni za pomocą AO, Prostota i łatwość wykonania procedury, Szybkość przystąpienia do akcji, Rosnąca skuteczność przy zastosowaniu nitroksów i tlenu, Unikanie nieprzyjemnego kontaktu z poszkodowanym

24 Bezpieczeństwo tłoczenia Uzyskanie większego nadciśnienia tłoczenia niż 400 mm/H 2 O okazało się trudne do zrealizowania Jednak możliwe do osiągnięcia.

25 Bezpieczeństwo tłoczenia Przy maksymalnie starannym zatkaniu wąsów wydechowych palcami osiągałem nadciśnienia rzędu 1000 mm słupa H 2 O

26 Problemy do dyskusji 1.Czy można uzyskać w wodzie skuteczną resuscytację oddechową za pomocą AO? 2.Czy tłumienie AO ręką jest w stanie spowodować UCP? 3.Jaka procedura jest najskuteczniejsza – częstotliwość wtłoczenia, objętość gazu 4.Czy istnieją i jakie uwarunkowania osobnicze ograniczają zastosowanie metody np. UCP 5.Jakie zjawiska towarzyszą resuscytacji oddechowej np. dyfuzja gazu pomiędzy nosogardzielą a pęcherzykiem, 6.Czy sprzęt i ciśnienie hydrostatyczne utrudni wtłoczenie gazu do płuc czy wystąpi konieczność wzrostu nadciśnienia tłoczenia 7.Jak powinna wyglądać poprawna procedura resuscytacji oddechowej w wodzie za pomocą AO.

27 Włodzimierz Kołacz


Pobierz ppt "Autor Włodzimierz Kołacz Resuscytacja oddechowa Autor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google