Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor Włodzimierz Kołacz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor Włodzimierz Kołacz"— Zapis prezentacji:

1 Autor Włodzimierz Kołacz

2 Resuscytacja oddechowa
Autor Włodzimierz Kołacz

3 Wypadek pod wodą Zdarzenie w którym dochodzi do utraty przytomności partnera nurkowania jest sytuacją bardzo rzadką. Jednak dynamicznie rozwijające się nurkowanie rekreacyjne powoduje, że nurkują ludzie o różnym stopniu umiejętności i kondycji. Co w sposób jednoznaczny zwiększa i będzie zwiększać zagrożenia utratą przytomności pod wodą.

4 Systemy zabezpieczenia płetwonurka
Istnieją dwa podstawowe sposoby zabezpieczenia płetwonurków pod wodą Systemy asekuracji pośredniej np. linka asekuracyjna System asekuracji wzajemnej bezpośredniej

5 Wypadek pod wodą Wymaga od partnera – ratownika skutecznej reakcji w postaci akcji ratowniczej. To z kolei wymaga od partnerów posiadania wysokich umiejętności by sprostać niezwykle trudnej sytuacji. O ile element wydobycia na powierzchnię bywa stosunkowo dobrze opanowany to udzielenie sztucznego oddychania w wodzie jest bardzo trudną czynnością procesu ratowniczego.

6 Akcja ratownicza „wydobycie”

7 Akcja ratownicza „holowanie”

8 Akcja ratownicza „resuscytacja oddechowa”

9 Resuscytacja oddechowa w wodzie

10 Systemy resuscytacji oddechowej w wodzie
Metoda usta – usta – najczęściej polecana przez organizacje nurkowe, Metoda usta – maseczka – system ostatnio promowany przez PADI, Metoda automat – usta – GUE zaleca tą metodę jako nie obowiązkową, Metoda fajka – usta – metoda zaniechana ze względu na trudność poprawnego wykonania.

11 Systemy resuscytacji oddechowej w wodzie
Global Underwater Eksplorer przeprowadził próby resuscytacji oddechowej za pomocą automatu oddechowego na nieprzytomnym pacjencie. Okazało się że można w warunkach szpitalnych podtrzymać funkcje życiowe za pomocą cyklicznego wdmuchiwania bypasem gazu do płuc.

12 Resuscytacja oddechowa zaintubowanego pacjenta
Intubowany poszkodowany gaz oddechowy ma podany bezpośrednio do płuc. Może to oznaczać że większość oporów przepływu gazu do układu oddechowego została wyeliminowana. Oznacza to również że wyeliminowano nieszczelności powstające przy wszystkich metodach zewnętrznego udzielania oddechu: usta – usta, usta - AO

13 Resuscytacja oddechowa zaintubowanego pacjenta
urządzenia podtrzymujące wymianę gazową w ramach podtrzymania funkcji życiowych w trakcie operacji: Minimalne tłoczenie – ok. 8 mm/H2O Maksymalne – 400 mm/H2O Osiągnięcie maksimum nadciśnienia tłoczenia każe lekarzowi zastanowić się nad prawidłowością prowadzenia resuscytacji i przyczynami wzrostu nadciśnienia. Uznaje się iż takie nadciśnienie tłoczenia może doprowadzić do pękania pęcherzyków płucnych czyli dobrze znanego nurkom UCP.

14 Badanie nadciśnienia tłoczenia AO
Nadciśnienie wtłoczenia gazu do płuc: Swobodny wypływ gazu z AO – ok. 200 mm/H2O

15 Badanie nadciśnienia tłoczenia AO
W trakcie prób tłoczenia swobodnego nie zanotowałem uniesienia klatki piersiowej. Oznacza to że resuscytacja oddechowa tego typu nie musi być skuteczna ???

16 Badanie nadciśnienia tłoczenia AO
Nadciśnienie wtłoczenia gazu do płuc: Tłumiony wypływ gazu z AO – uzyskane nadciśnienie 200 do 400 mm/H2O

17 Badanie nadciśnienia tłoczenia AO
Przytkanie wąsów wydechowych AO i kontrola wzrostu nadciśnienia do granicy 400 mm/H2O spowodowało wyraźne podniesienia klatki piersiowej.

18 Badanie nadciśnienia tłoczenia AO
Należy uznać, że działanie to może okazać się bardzo skuteczne !!

19 Mechanika oporów w wodzie

20 Mechanika oporów w wodzie
Reasumując można przyjąć, że ten opór w średnich warunkach nurkowania będzie wynosił : Opór hydrostatyczny ok. 20 cm/h20 Opór przepływu szacuje się na ok. 3-5 cm/h20 Opór ze sprzętu, przyjmijmy wartość ok. 10 cm/h20 RAZEM ok.. 35 cm/h20

21 Ograniczenia resuscytacji w wodzie za pomocą oddechu
Wymaga znacznej kondycji od ratownika Ograniczony czas akcji, Poprawna procedura wymaga perfekcyjnej techniki trudnej do opanowania na poziomie podstawowym szkolenia, Procedura przygotowawcza do akcji trwa dość długo, Wentylacja jest prowadzona zubożonym wydychanym powietrzem, Nieprzyjemny kontakt z poszkodowanym,

22 Zalety resuscytacji w wodzie za pomocą AO
Każdy płetwonurek posiada AO i zwykle jest w stanie go użyć: Łatwość długotrwałej resuscytacji w wodzie i na powierzchni za pomocą AO, Prostota i łatwość wykonania procedury, Szybkość przystąpienia do akcji, Rosnąca skuteczność przy zastosowaniu nitroksów i tlenu, Unikanie nieprzyjemnego kontaktu z poszkodowanym

23 Bezpieczeństwo tłoczenia
Uzyskanie większego nadciśnienia tłoczenia niż 400 mm/H2O okazało się trudne do zrealizowania Jednak możliwe do osiągnięcia.

24 Bezpieczeństwo tłoczenia
Przy maksymalnie starannym zatkaniu wąsów wydechowych palcami osiągałem nadciśnienia rzędu 1000 mm słupa H2O

25 Problemy do dyskusji Czy można uzyskać w wodzie skuteczną resuscytację oddechową za pomocą AO? Czy tłumienie AO ręką jest w stanie spowodować UCP? Jaka procedura jest najskuteczniejsza – częstotliwość wtłoczenia, objętość gazu Czy istnieją i jakie uwarunkowania osobnicze ograniczają zastosowanie metody np. UCP Jakie zjawiska towarzyszą resuscytacji oddechowej np. dyfuzja gazu pomiędzy nosogardzielą a pęcherzykiem, Czy sprzęt i ciśnienie hydrostatyczne utrudni wtłoczenie gazu do płuc czy wystąpi konieczność wzrostu nadciśnienia tłoczenia Jak powinna wyglądać poprawna procedura resuscytacji oddechowej w wodzie za pomocą AO.

26 Włodzimierz Kołacz


Pobierz ppt "Autor Włodzimierz Kołacz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google