Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCZELNIA PRZYJAZNA NIEPEŁNOSPRAWNYM Wsparcie studentów niepełnosprawnych Katowice, 10 października 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCZELNIA PRZYJAZNA NIEPEŁNOSPRAWNYM Wsparcie studentów niepełnosprawnych Katowice, 10 października 2015."— Zapis prezentacji:

1 UCZELNIA PRZYJAZNA NIEPEŁNOSPRAWNYM Wsparcie studentów niepełnosprawnych Katowice, 10 października 2015

2 DR MARIA GORCZYŃSKA PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

4 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ to sposób działania, polegająca na skłonności podejmowania nowych, ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć, oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu w życie.

5 PRZEDSIĘBIORCZY dostrzega potrzeby i doskonali pomysły, jest zdolny do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz jest gotowy do podejmowania ryzyka.

6 Szkoły wyższe są zobowiązane do stwarzania niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych

7 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2011/2012 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Regulamin studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Art. 3 ust.4 Uniwersytet, w miarę możliwości, zapewnia studentom niepełnosprawnym odpowiednie warunki odbywania zajęć i ich zaliczania, uwzględniając stopień niepełnosprawności.

8 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącymi osobami niepełnosprawnymi Warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

9 WYDATKOWANIE DOTACJI  wynagrodzenie tłumaczy języka migowego  kursy języka migowego dla pracowników uczelni  wynagrodzenie uczelnianych asystentów studentów i doktorantów niepełnosprawnych  szkolenia i warsztaty dla pracowników jak i studentów podnoszące świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych w uczelni  zakup wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych itp.

10 Z DOTACJI NIE MOŻNA FINANSOWAĆ  opłat związanych z kształceniem na studiach niestacjonarnych, które ponoszą niepełnosprawni studenci i doktoranci;  stypendiów lub innych świadczeń dla osób niepełnosprawnych;  kosztów zakwaterowania rehabilitacji studentów i doktorantów niepełnosprawnych itp.

11 DECYZJE Jakie zadania będą finansowane z dotacji, podejmuje UCZELNIA

12 UNIWERSYTET Zarządzeniu Rektora nr 17/14 w sprawie rozdysponowania środków z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

13 Uniwersytet daje możliwość oraz „narzędzia” wyrównujące STUDENTOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SZANSE W szystkie informacje dotyczącego stanu zdrowia są traktowane jako POUFNE

14 W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, Student może starać się o:  korzystanie z usług tłumacza języka migowego,  korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej,  dodatkowe zajęcia z lektoratów i wychowania fizycznego,  uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach;

15 Tłumacz języka migowego Jan Kowalski Katowice, dnia 15 luty 2014 imię i nazwisko I II / 202 FiR. rok studiów semestr / grupa Finanse i Rachunkowość. kierunek studiów Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Dr Maria Gorczyńska Zwracam się z prośbą o przyznanie usługi tłumacza języka migowego, w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014, sfinansowanej ze środków przeznaczonych na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Swoją prośbę uzasadniam posiadanym stopniem niepełnosprawności – upośledzenie słuchu.

16 Asystent studenta niepełnosprawnego Jan Kowalski Katowice, dnia 15 luty 2014 imię i nazwisko I II / 202 FiR. rok studiów semestr / grupa Finanse i Rachunkowość. kierunek studiów Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Dr Maria Gorczyńska Zwracam się z prośbą o przyznanie usługi asystenta studenta niepełnosprawnego, w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014, sfinansowanej ze środków przeznaczonych na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Swoją prośbę uzasadniam posiadanym stopniem niepełnosprawności.

17 Oferta języków obcych  Zajęcia grupowe (6-8osób) lub indywidualne (1-2osoby)  MCNiPJO posiada specjalistyczną pracownię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych czynną w godzinach pracy sekretariatu MCNiPJO.

18 Oferta studium wychowania fizycznego  Zajęcia wychowania fizycznego dostosowane do rodzaju schorzenia i możliwości ruchowych studenta,  Ćwiczenia usprawniające prowadzone na pływalni, siłowni, w sali do gimnastyki korekcyjnej (pilates, hatha joga),

19 WARSZTATY „ Aktywizacja zawodowa studentów będących osobami niepełnosprawnymi poprzez przygotowanie do zatrudnienia”

20 Student może starać się także o:  zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości studenta,  zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach, wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb i możliwości, np. druk powiększony lub w alfabecie Braille’a,  przyznanie miejsca w Domu Studenckim,  inne udogodnienia, umożliwiające studiowanie na takich samych warunkach jak studenci pełnosprawni.

21 Dostosowanie warunków zaliczenia/egzaminu Jan Kowalski Katowice, dnia 15 luty 2014 imię i nazwisko I II / 202 FR. rok studiów semestr / grupa Finanse i Rachunkowość. kierunek studiów Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Prof. dr hab. A. Piosik Zwracam się z prośbą o dostosowanie warunków zaliczenia/egzaminu* z przedmiotu Finanse, uwzględniając mój stopień niepełnosprawności:  Wydłużenie czasu pisania  Zwiększenie czcionki  Odpowiedź ustna  Odpowiedź pisemna

22 UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Jan Kowalski Katowice, dnia 15 luty 2014 imię i nazwisko I II / 202 FR. rok studiów semestr / grupa Finanse i Rachunkowość. kierunek studiów Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Prof. dr hab. A. Piosik Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiałów z następujących przedmiotów: matematyka i statystyka. Udostępnienie tych materiałów zapewni mi odpowiednie warunki studiowania i zaliczania wyżej wymienionych przedmiotów ze względu na mój stopień niepełnosprawności.

23 Pomoc materialna dla studentów Formy pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

24


Pobierz ppt "UCZELNIA PRZYJAZNA NIEPEŁNOSPRAWNYM Wsparcie studentów niepełnosprawnych Katowice, 10 października 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google