Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKO-KRZYŻACKIE. Sprowadzenie krzyżaków-Krzyżacy zostali sprowadzeni w 1226r. przez Konrada Mazowieckiego, który za podbój i chrystianizację Prus nadał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKO-KRZYŻACKIE. Sprowadzenie krzyżaków-Krzyżacy zostali sprowadzeni w 1226r. przez Konrada Mazowieckiego, który za podbój i chrystianizację Prus nadał"— Zapis prezentacji:

1 POLSKO-KRZYŻACKIE

2 Sprowadzenie krzyżaków-Krzyżacy zostali sprowadzeni w 1226r. przez Konrada Mazowieckiego, który za podbój i chrystianizację Prus nadał Zakonowi w czasowe władanie ziemię chełmińską-sfałszowanie umowy do 1283r.-podbój ziem pruskich i utworzenie silnego państwa zakonnego ze stolicą w Malborku, połączenie w 1237r. Z Zakonem Kawalerów Mieczowych w Inflantach

3 1308r.-podstępne zajęcie Pomorza Gdańskiego, które próbowali odzyskać Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki Sąd papieski w Inowrocławiu 1320r.skazał Zakon na zwrot Pomorza i zapłacenie odszkodowania- sprzeciw Zakonu 1326-1333 wojna Łokietka z Krzyżakami 1335r. zjazd w Wyszehradzie –sędziowie Jan Luksemburski i Karol Robert Andegaweński skazali Zakon na zwrot Kujaw i ziemi dobrzyńskiej

4 sąd papieski w Warszawie 1339r. –Krzyżacy mieli zwrócić wszystkie ziemie, które zajęli i zapłacić odszkodowanie-sprzeciw Zakonu 1343r.pokój w Kaliszu-Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską, Krzyżacy zatrzymali Pomorze i ziemię chełmińską jako jałmużnę; Kazimierz Wielki zachował tytuł Pana Pomorza

5 15 lipca 1410r.-zwycięstwo Władysława Jagiełły i Witolda pod Grunwaldem nad wojskami wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena; oblężenie Malborka, od którego Jagiełło musiał odstąpić po wycofaniu się Witolda 1411r.pokój w Toruniu- Polska odzyskała ziemię, a Litwa Żmudź(do śmierci Witolda i Jagiełły); Zakon miał zapłacić 300 tys. guldenów za wydanie jeńców i grodów krzyżackich

6

7 załamanie potęgi Zakonu poparcie udzielone przez ludność państwa krzyżackiego królowi polskiemu na soborze w Konstancji w 1415r.Krzyżacy oskarżyli Litwę i Jagiełłę o pozorny chrzest- obrona polskiego króla przez rektora Akademii Krakowskiej Pawła Włodkowica

8 1414r.-wojna głodowa ; obie strony niszczyły plony i zasiewy; zakończyła się w 1422r. pokojem nad jeziorem Melno: Żmudź powróciła do Litwy, do Polski okręg Nieszawy i kilka wsi na Kujawach 1432r. –interwencja Krzyżaków, popierających Świdrygiełłę na Litwie w czasie wojny domowej oraz atak wojsk krzyżackich na Kujawy ; odwetowa wyprawa Polaków na Pomorze

9 1440r.powstanie Związku Pruskiego szlachty i mieszczan Pomorza i Prus; rozwiązanie Związku przez cesarza i klątwa papieża na jego członków 6 III 1454r.-inkorporacja Prus do Polski przez Kazimierza Jagiellończyka; wypowiedzenie wojny Zakonowi neutralność Litwy; opieszałość pospolitego ruszenia, które wyruszyło na wojnę dopiero po uzyskaniu przywilejów cerekwicko- nieszawskich

10 Klęska Polaków pod Chojnicami w 1454r.;rozbicie powstańców pruskich pod Malborkiem; zwycięstwo Piotra Dunina pod Świecinem koło jeziora Żarnowieckiego w 1462r.; zwycięstwo floty Gdańska i Elbląga w bitwie na Zalewie Wiślanym pokój w Toruniu w 1466r.- Polska odzyskała tzw. Prusy Królewskie, Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską, Warmię, a pozostałe ziemie ze stolicą w Królewcu stały się lennem Polski;

11 Konflikt o wybór biskupa warmińskiego, który był jednocześnie księciem Warmii-krzyżacy, którzy poparli wybór Mikołaja Tungena wbrew woli Kazimierza Jagiellończyka, który popierał innego kandydata; wojna zakończyła się kompromisowym poddaniem Tungena królowi Polski W 1489r. po śmierci Tungena kapituła warmińska wybrała biskupem Łukasza Watzenrode Spór ostatecznie rozwiązano 1512r.-kandydat musiał uzyskać zgodę Polski

12 Ostatnia wojna z Zakonem (1519-1521)-rozejm, sekularyzacja –zeświedczenie 1525r.-hołd Albrechta Hohenzollerna złożony Zygmuntowi I Staremu- Prusy Książęce lennem Polski; miały wspierać finansowo i zbrojnie Koronę; obowiązywał je zakaz łączenia z Brandenburgią, a w razie wygaśnięcia linii Hohenzollernów miały być przyłączone do Polski; książę otrzymał miejsce w senacie

13 rozwiązano kwestię Zakonu w Inflantach na mocy układu w Wilnie w 1561r.pomiędzy królem Zygmuntem Augustem a ostatnim mistrzem Zakonu Kawalerów Mieczowych Gotardem Kettlerem –Inflanty włączono do Rzeczypospolitej, a Kurlandia została lennem Polski pod panowaniem księcia Kettlera

14 wzrost pozycji Rzeczypospolitej nad Bałtykiem koniec wojen i istnienia Zakonu Krzyżackiego powstanie świeckiego państwa pruskiego, które stało się w przyszłości zagrożeniem dla Polski

15

16


Pobierz ppt "POLSKO-KRZYŻACKIE. Sprowadzenie krzyżaków-Krzyżacy zostali sprowadzeni w 1226r. przez Konrada Mazowieckiego, który za podbój i chrystianizację Prus nadał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google