Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespoły badawcze projektu naukowego Specjalne potrzeby uczniów w kontekście Ramowego programu edukacyjnego w celach kształcenia podstawowego 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespoły badawcze projektu naukowego Specjalne potrzeby uczniów w kontekście Ramowego programu edukacyjnego w celach kształcenia podstawowego 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Zespoły badawcze projektu naukowego Specjalne potrzeby uczniów w kontekście Ramowego programu edukacyjnego w celach kształcenia podstawowego 2007-2013

2 Przedmiot projektu naukowego Systematyczna twórcza działalność w zakresie kształcenia inkluzywnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej Akcentując implementację Ramowego programu edukacyjnego dla kształcenia podstawowego Nauczanie zgodnie z programem szkolnym nauczania (od roku szkolnego 2007/08)

3 Cel projektu naukowego Analiza determinantów społecznych edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi u nas Komparacja z rezultatami badań zagranicznych W zakresach: legislatywny zakres szkoły, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, curriculum - dyferencowane curriculum, kształcenie przed- i podyplomowe nauczycieli

4 Zespoły badawcze projektu naukowego Projekt naukowy jest opracowany do podgrup parcjalnych według poszczególnych pracowników naukowych tak, aby zawierały one wszystkie zaprojektowane zakresy badań Na tej zasadzie ustawiono 13 zespołów badawczych, cele których będziemy w tym miejscu prezentować

5 1. Społeczne determinanty kształcenia inkluzywnego Cel badania Analiza determinantów społecznych kształcenia inkluzywnego, porównanie w wybranych krajach UE, poszukiwanie czynników, determinujących proces inkluzywny Analiza roli pomocy społecznej w procesie kształcenia inkluzywnego, lącznie z terapią

6 2. Inkluzywne kształcenie skierowane na uczniów z zaburzeniami zachowania Cel badania Skupienie się na badaniach empirycznych w środowisku szkół głównego nurtu w ramach kształcenia przedszkolnego kształcenia podstawowego W środowisku instytucji szkolnych wychowania prewencyjnego, wychowania zapobiegawczo- ochronnego oraz w ośrodkach wychowawczych

7 3. Działalność badawcza skierowana na grupy niepełnosprawne Cel badania Uformowanie typologii charakterystycznego środowiska społecznego w kontekście ucznia szkoły podstawowej Projekt koncepcji optymalnego podejścia stymulacyjno-edukacyjnego, którego wynikiem będzie jego pomyślne życie w klasie szkolnej

8 4. Interwencja u uczniów niepełnosprawnych Cel badania Analiza współczesnych środków interwencyjnych w szkolnictwie u uczniów niepełnosprawnych (terapie)

9 5. Kształcenie i wychowanie uczniów utalentowanych Cel badania Ustalenie stanu aktualnego możliwości dostępu do nauki uczniów nadzwyczajnie utalentowanych w RCz i za granicą Analiza dostępnych źródeł informacyjnych Przeprowadzenie badań w celu orientacji w wybranych szkołach w RCz

10 6. Curriculum szkolne kształcenia podstawowego w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami Cel badania Ustalenie stanu przygotowania szkół do inkluzji uczniów ze specjalnymi potrzebami nauczania Udostępnienie nauczycielom zastosowania integrujących czynności dydaktycznych Implementacja wyników do przed - i podyplomowego przygotowania nauczycieli szkoły podstawowej (pedagogika szkolna, dziedziny dydaktyczne)

11 7. Badanie e mpiryczne orientowane na język czeski i komunikację językową Cel badania Nastawienie się na ustalenie stanu aktualnego w nauczaniu języka czeskiego uczniów ze specjalnymi potrzebami nauczania w wybranych szkołach w Brnie Nastawienie się na problematykę uczniów z obcojęzycznego środowiska Nastawienie się na problematykę zdolności językowych i komunikacyjnych uczniów niepełnosprawnych Wsparcie twórczości i ciągłej modyfikacji szkolnych programów nauczania w konkretnych i ogólnie obowiązujących warunkach szkolnych w stosunku do nauczania inkluzywnego

12 8. Badanie empiryczne orientowane na języki obce Cel badania Ustalenie stanu aktualnego nauki języków obcych uczniów niepełnosprawnych w szkołach w Brnie Sprawdzenie i ustalenie efektywności wybranych aktywności nauczania oraz metod relewantnych dla danej grupy docelowej uczniów (elementy kierunków alternatywnych, metody pisania twórczego, ocena) Wytworzenie konkretnych pomysłów do nauki języków uczniów niepełnosprawnych

13 9. Interwencja u uczniów z niewydolnością komunikacyjną Cel badania Analiza uczęszczania uczniów z niewydolnością komunikacyjną w szkołach podstawowych w Brnie Zapewnienie dalszej kontynuacji w związku ze zrealizowanym badaniem rozwoju kompetencji komunikacyjnych u dzieci w przedszkolach w Brnie, włącznie z środkami interwencyjnymi

14 10. Kształcenie uczniów ze specyficznymi rodzajami zaburzeń w związku z nauczaniem Cel badania Analiza współczesnego stanu w szkołach podstawowych w sferze integrowania uczniów niepełnosprawnych Analiza współczesnego stanu w szkołach podstawowych w sferze integrowania uczniów ze specyficznymi rodzajami zaburzeń w związku z nauczaniem w matematyce (dyskalkulia)

15 11. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w zakresie edukacyjnym Człowiek i zdrowie – wychowanie zdrowotne Cel badania Sprawdzenie, analiza stanu i respektowanie warunków integracji Osobowość, adaptabilność społeczna uczniów integrowanych Od strony szkoły- umiejętności, nastawienie i przygotowanie pedagogów, istnienie niezbędnego wyposażenia materialnie technicznego Od strony szkoły – skierowanie uwagi na uformowanie nastawień do uczniów integrowanych w kontekście kolegów szkolnych

16 12. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w zakresie edukacji Człowiek i świat pracy Cel badania Analiza stanu współczesnego w zakresie orientacji zawodowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Jaką rolę w poradnictwie zawodowym spełniają poszczególne subiekty w szkołach – pracownicy poradni szkolnych, nauczyciel klasy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów Jaką pozycję i postać posiada temat wyboru zawodu w szkolnych programach edukacyjnych

17 13. Edukacja uczniów z potrzebami specjalnymi za pośrednictwem wychowania dramatycznego Cel badania Rozwój kompetencji osobowości i społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami nauczania za pośrednictwem wychowania dramatycznego Rozwiązywanie sytuacji problemowych za pomocą metod wychowania dramatycznego

18 Konferencje z udziałem międzynarodowym 2007 – Podejście do edukacji uczniów ze specyficznymi zaburzeniami nauczania bartonova@ped.muni.cz 2007 – Wychowanie i kształcenie uczniów utalentowanych i nadzwyczajnie utalentowanych simonik@ped.muni.cz 2008 – Kształcenie uczniów z niewydolnością komunikacyjną klenkova@ped.muni.cz 2009 – Kształcenie uczniów niepełnosprawnych społecznie vojtova@ped.muni.cz, nemec@ped.muni.cz vojtova@ped.muni.cz 2009 – Wychowanie dramatyczne w szkołach z inkluzją pavlovska @ped.muni.cz 2010 – Kształcenie uczniów utalentowanych simonik-@ped.muni.cz 2011 – Przygotowanie przed- i podyplomowe nauczycieli havel@ped.muni.cz 2012 – Kształcenie uczniów niepełnosprawnych opatrilova@ped.muni.cz 2013 – Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami nauczania w szkole podstawowej muhlpachr@ped.muni.cz


Pobierz ppt "Zespoły badawcze projektu naukowego Specjalne potrzeby uczniów w kontekście Ramowego programu edukacyjnego w celach kształcenia podstawowego 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google