Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZE UMIEJĘTNOŚCI – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ. CELE PROJEKTU WPROWADZNIE INNOWACYJNYCH USŁUG EDUKACYJNYCH POWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY I ASPIRACJAMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZE UMIEJĘTNOŚCI – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ. CELE PROJEKTU WPROWADZNIE INNOWACYJNYCH USŁUG EDUKACYJNYCH POWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY I ASPIRACJAMI."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZE UMIEJĘTNOŚCI – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

2 CELE PROJEKTU WPROWADZNIE INNOWACYJNYCH USŁUG EDUKACYJNYCH POWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY I ASPIRACJAMI MŁODZIEŻY. PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI UCZNIÓW DO PRZYSZŁEGO ZATRUDNIENIA.

3 GRUPA DOCELOWA BENEFICJENTAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ ABSOLWENCI GIMANZJÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ UCZNIAMI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W BORKOWICACH.

4 CZAS TRWANIA PROJEKTU PROJEKT OBEJMUJE ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ WE WRZEŚNIU 2011 ROKU, A KOŃCZĄCE W STYCZNIU 2014 ROKU (PIĘĆ SEMESTRÓW)

5 ZAKRES PROGRAMOWY PRZEPROWADZNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PEDAGOGICZNEGO Z ZAKRESU : PRACA I FUNKCJONOWANIE SŁUŻB POLICYJNYCH

6 ZADANIA OBJĘTE PROJEKTEM 1.ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 2.OBOZY SZKOLENIOWE 3.WYJAZDY STUDYJNE 4.POZOSTAŁE DZIAŁANIA

7 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Elementy prawa, Zagadnienia z zakresu prewencji i bezpieczeństwa publicznego Techniki kryminalistyczne Broń palna, środki przymusu i ochrony osobistej

8 Zajęcia odbywają się w szkole w wymiarze 160 godzin realizowanych w ciągu 5 semestrów nauki w ZSR Borkowice. Po pierwszym semestrze odbywa się uroczyste ślubowanie uczestników (kadetów) w mundurach z udziałem rodziców, władz JST, oświatowych i policji. Po każdym semestrze kadeci spełniający warunki regulaminu są promowani na wyższe stopnie w korpusie (kadet, starszy kadet, nadkadet, kadet dyplomowany)

9 Korpus kadetów

10 OBOZY SZKOLENIOWE W RAMACH PROJEKTU ZORGANIZUJEMY DWA OBOZY SZKOLENIOWO – TRENINGOWE:

11 OBÓZ W BORKOWICACH W czerwcu 2012 roku przeprowadzimy 6 - dniowy obóz z zakresu: Przygotowania do testów dla kandydatów do służby w policji (test wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny) Zajęcia z kursu samoobrony (20 godzin), Kurs pomocy przedmedycznej (8 godzin) Zajęcia w terenie (paintball)

12 OBÓZ WYJAZDOWY W wakacje 2013 roku zorganizujemy 6 – dniowy obóz w Górach z zakresu: Kursu strzelania z broni palnej (200 strzałów) Nauki pływania (10 godzin), Topografii i technik operacyjnych Podczas obozów przejazdy, wyżywienie, noclegi i zajęcia są dla młodzieży bezpłatne.

13 WYJAZDY STUDYJNE W ramach zadań objętych projektem zorganizujemy trzy wyjazdy: Sąd Rejonowy i Komenda Policji w Przysusze, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Centralne Laboratorium Kryminalistyki w Warszawie oraz CSzP w Legionowie (wyjazd 2-dniowy)

14 POZOSTAŁE DZIAŁANIA Pokaz tresury psa policyjnego, Pokaz grupy antyterrorystycznej, Wspólne zajęcia z funkcjonariuszami policji, Udział uzdolnionej młodzieży w zajęciach sportowych (zapasy) Udział w imprezach resortowych.

15 PONADTO ZAPEWNIAMY WYPOSAŻYĆ KAŻDEGO UCZESTNIKA W PEŁNE UMUNDUROWANIE. ZAKUPIĆ NIEZBĘDNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE.

16 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH WYŻSZE UMIEJĘTNOŚCI – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia: Praca w Policji


Pobierz ppt "WYŻSZE UMIEJĘTNOŚCI – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ. CELE PROJEKTU WPROWADZNIE INNOWACYJNYCH USŁUG EDUKACYJNYCH POWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY I ASPIRACJAMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google