Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo dla Przyszłości 1 Lekcja 27 Klasy i obiekty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo dla Przyszłości 1 Lekcja 27 Klasy i obiekty."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo dla Przyszłości 1 Lekcja 27 Klasy i obiekty

2 Partnerstwo dla Przyszłości 2 Przegląd zagadnień Programowanie obiektowe Klasa Elementy klasy Dodanie nowej klasy Tworzenie obiektów Wykorzystanie klasy i obiektów w programie

3 Partnerstwo dla Przyszłości 3 Podstawowe pojęcia programowania obiektowego Klasa – wzorzec opisujący pewien obiekt. Posiada pola, właściwości i metody, które pozwalają go dokładnie opisać. Obiekt – wystąpienie (instancja) klasy. Posiada wszystkie elementy zadeklarowane w swoim wzorcu. Wykorzystując wzorzec można utworzyć wiele obiektów, np. modeli aut, które posiadają wszystkie cechy klasy Pole – element składowy klasy przechowujący pewne informacje. Właściwość klasy – metoda pozwalająca na dostęp do pól klasy. Metoda klasy – działanie wykonywane przez klasę; może wykorzystywać pola klasy, lecz nie musi.

4 Partnerstwo dla Przyszłości 4 Prawo Ohma Prawo Ohma: R – rezystancja U – napięcie I – natężenie prądu elektrycznego

5 Partnerstwo dla Przyszłości 5 Utworzenie klasy PrawoOhma Zadanie1_27

6 Partnerstwo dla Przyszłości 6 Elementy klasy PrawoOhma 1/2 Private dblRezystancja As Double Private dblNatezenie As Double Private dblNapiecie As Double Public Property Rezystancja() As Double Get Return dblRezystancja End Get Set(ByVal Value As Double) dblRezystancja = Value End Set End Property Public Property Natezenie() As Double Get Return dblNatezenie End Get Set(ByVal Value As Double) dblNatezenie = Value End Set End Property Public Property Napiecie() As Double Get Return dblNapiecie End Get Set(ByVal Value As Double) dblNapiecie = Value End Set End Property

7 Partnerstwo dla Przyszłości 7 Elementy klasy PrawoOhma 2/2 Public Function ObliczRezystancje() As Double ObliczRezystancje = dblNapiecie / dblNatezenie End Function Public Function ObliczNapiecie() As Double ObliczNapiecie = dblNatezenie * dblRezystancja End Function Public Function ObliczNatezenie() As Double ObliczNatezenie = dblNapiecie / dblRezystancja End Function

8 Partnerstwo dla Przyszłości 8 Prawo Ohma - interfejs Private Sub rbtnNatezenie_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles rbtnNatezenie.CheckedChanged lblNatezenie.Enabled = False txtNatezenie.Enabled = False lblNapiecie.Enabled = True txtNapiecie.Enabled = True lblRezystancja.Enabled = True txtRezystancja.Enabled = True Wybor = 1 lblOpis.Text = "" lblWynik.Text = "" txtNapiecie.Text = "0" txtRezystancja.Text = "0" End Sub

9 Partnerstwo dla Przyszłości 9 Deklaracja, utworzenie obiektu i jego wykorzystanie w aplikacji Dim ohm As PrawoOhma ohm = New PrawoOhma() If Wybor = 1 Then ohm.Napiecie = CDbl(txtNapiecie.Text) ohm.Rezystancja = CDbl(txtRezystancja.Text) lblOpis.Text = "Natężenie" lblWynik.Text = CStr(ohm.ObliczNatezenie) End If

10 Partnerstwo dla Przyszłości 10 Podsumowanie Podaj przykłady programowania strukturalnego Podaj przykłady programowania obiektowego Podaj elementy klasy Podaj elementy programowania obiektowego, które wykorzystywałeś wcześniej w VB.NET

11 Partnerstwo dla Przyszłości 11 Zadanie domowe Wykonaj kalkulator ułamkowy – wykorzystując własną zdefiniowaną klasę Ulamek


Pobierz ppt "Partnerstwo dla Przyszłości 1 Lekcja 27 Klasy i obiekty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google