Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie Obiektowe w Javie (c.d.) Nguyen Hung Son Uniwersytet Warszawski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie Obiektowe w Javie (c.d.) Nguyen Hung Son Uniwersytet Warszawski."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie Obiektowe w Javie (c.d.) Nguyen Hung Son Uniwersytet Warszawski

2 Tematy Klasy abstrakcyjne Interfejsy Pakiety Przegląd pakietów w Javie Wprowadzenie do apletów

3 Klasy abstrakcyjne [ ModyfikatorKlasy] class NazwaKlasy [extends NadKlasa] [implements Interfejsy] { /* definicje metod i pól */ } SKŁADNIA KLAS abstract final public private Synchronizable... Pola: Modyfikator TypWartości NazwaPola Metody: Modyfikator TypZwracanejWartości Nazwa (Typ Argument1, Typ Argument2,...) { /* implementacja (kod) metody */ }

4 Klasy abstrakcyjne W klasie abstrakcyjnej mamy: –definicję niektórych metod (z modyfikatorem abstract) bez implementacji implementacje tych metod są w klasach potomnych nie możemy bezpośrednio stworzyć obiektów dla klas abstrakcyjnych

5 Klasy abstrakcyjne - przykład Figura PunktOdcinek TrójkątCzworokąt Wielokąt abstract

6 Klasy abstrakcyjne Figura[] tab = new Figura[3]; Linia lin = new Linia(); Trojkat t = new Trojkat(); Wielokat w = new Czworokat();... tab[0] = lin; tab[1] = t; tab[2] = w; for(int i=0;i<3;i++){ tab[i].rysuj(); }

7 Interfejs Interfejs opisuje zbiór właściwości, które klasa musi implementować Interfejs może dziedziczyć z innych interfejsów, ale nie może dziedziczyć z klas ! [modyfikator] interface NazwaInterfejsu [extends listaInterfejsów] {... }

8 Interfejsy (c.d.) Wszystkie metody w interfejsie są publiczne i abstrakcyjne pola są publiczne, finalne i statyczne interface Kolekcja { int MAXIMUM = 200; void dodaj(Object obj); Object znajdz(Object obj); int liczbaObiektow(); }

9 Interfejs class Wektor implements Kolekcja{ private Object obiekty[] = new Object[MAXIMUM]; private short m_sLicznik = 0; public void dodaj(Object obj) { obiekty[m_sLicznik++]=obj; } public int liczbaObiektow(){ return m_sLicznik; }....... }

10 Temat nr 3 public Object znajdz(Object obj){ for (int i = 0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/405685/slides/slide_10.jpg", "name": "Temat nr 3 public Object znajdz(Object obj){ for (int i = 0; i

11 Pakiety (Package) Pakiety w Javie to są podzbiory bibliotek, które mają podobne funkcje Pakiety mogą zawierać interfejsy Najważniejsze pakiety w Javie: –java.lang.* –java.util.* –java.awt.*

12 Przykład package moje.graf; public class Kwadrat {... } //... ew. definicje innych klas niepublicznych package moje.graf; public class Punkt { // definicja pól danych i metod klasy Punkt }.../moje/graf/Kwadrat.java.../moje/graf/Punkt.java

13 Przykład import moje.graf; class Cos { Punkt p = Punkt(); public static void main(String[] a) {.... }

14 Przegląd Pakietów java.lang: Pakiet zawierający wszystkie podstawowe klasy Javy. Nie musi być jawnie importowany, ponieważ kompilator czyni to w sposób automatyczny. java.io: obsługi wejścia/wyjścia java.util: pomocnicze klasy użytkowe (np. generacja liczb losowych, operacje na ciągach znaków, kolekcje,...)

15 Przegląd pakietów java.net: Zawiera klasy konieczne do tworzenia oprogramowania wykorzystującego sieć. Wraz z pakietem "java.io" umożliwia dostęp do sieci w celu ładowania lub wysyłania plików. java.awt: klasy służące do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika (GUI). java.applet: Pakiet zawierający klasy używane podczas tworzenia appletów.

16 Przegląd pakietów Pakiet java.util.*

17

18 Aplety import java.applet.Applet; import java.awt.Graphics; import java.awt.Color; public class SimpleApplet extends Applet {... }

19 Przykład apletu import java.applet.Applet; import java.awt.Graphics; public class HelloWorld extends Applet { public void paint(Graphics g) { g.drawString("Hello world!", 50, 25); } import java.applet.Applet; import java.awt.Graphics; public class HelloWorld extends Applet { public void paint(Graphics g) { g.drawString("Hello world!", 50, 25); } Przykładowy aplet Tutaj jest wynik działania apletu: Przykładowy aplet Tutaj jest wynik działania apletu: Plik HelloWorld.class (binarny kod) Plik HelloWorld.class (binarny kod)

20 Klasa java.applet.Applet

21 Cykl życia apletu init - wywoływana tylko raz, gdy strona WWW zawierająca aplet zostanie po raz pierwszy "załadowana", jeśli opuścimy stronę WWW zawierającą aplet i wrócimy na nią, metoda init nie będzie wykonana ponownie, start - metoda jest wykonywana za każdym razem, gdy strona, na której znajduje się aplet, staje się stroną bieżącą w przeglądarce, stop - metoda ta jest wykonywana za każdym razem, gdy do przeglądarki ładowana jest następna strona WWW, destroy - wykonywana gdy aplet kończy swoje działanie.

22 Cykl życia apletu

23 Elementy pakietu awt


Pobierz ppt "Programowanie Obiektowe w Javie (c.d.) Nguyen Hung Son Uniwersytet Warszawski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google