Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy Informacja oświatowa za rok szkolny 2011/12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy Informacja oświatowa za rok szkolny 2011/12."— Zapis prezentacji:

1 Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy Informacja oświatowa za rok szkolny 2011/12

2 Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Leśnica Gminny Zarząd Oświaty prowadzi obsługę finansowo-płacową: 3 szkół podstawowych (Leśnica, Raszowa, Zalesie Śląskie), gimnazjum (Leśnica), szkoły muzycznej I Stopnia (Leśnica), 3 przedszkoli (Leśnica, Raszowa, Zalesie Śląskie). Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/12 uczęszczało 403 dzieci, do gimnazjum 229, do szkoły muzycznej 114, a do przedszkoli 219, w tym 58 sześciolatków.

3 Struktura zatrudnienia nauczycieli Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze: n-le bez stopnia- 1, n-le stażyści – 1, n-le kontraktowi – 11, n-le mianowani – 14, n-le dyplomowani - 49. Natomiast niepełnozatrudnieni w etatach: n-le stażyści – 1,32 etatu; n-le kontraktowi – 2,10 etatu; n-le mianowani – 6,36 etatu; n-le dyplomowani – 4,26 etatu (stan na 30.09.2011 r.).

4

5 Wniosek: Biorąc pod uwagę tylko dane meldunkowe w roku szkolnym 2013/14 do I klasy pójdzie 72 dzieci, a potencjalnych kandydatów 3 letnich do przedszkola mamy 80, więc bilans może być dodatni. Natomiast w roku szkolnym 2014/15, kiedy 6 latki będą musiały pójść do szkoły, tj. roczniki 2007 i 2008 w przedszkolach nastąpi spadek liczby dzieci (biorąc pod uwagę dzisiejsze proporcje o ok. 35 dzieci

6 Wyniki sprawdzianu VI-klasistów w roku szkolnym 2011/12 Nazwa szkoły Śr. punktów szkoły Śr. punktów gminy Śr. punktów wojew. Śr. punktów kraju Skala staninowa śr. wyników w kraju Szkoła Podstawowa w Leśnicy 22,022,522,222,75 21,5- 22,8 średni Szkoła Podstawowa w Raszowej 25,822,522,222,75 24,3- 25,9 wysoki Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śl. 20,622,522,222,75 20,2-21,4 niżej średni

7

8 Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/12 Nazwa szkoły Rodzaj egzaminu (część) Śr. punktów szkoły/ gminy Śr. punktów wojew. Śr. punktów kraju Skala staninowa śr. wyników w kraju Publiczne Gimnazjum w Leśnicy Język polski68,363,563,4 66,5-69,8 wyżej średni Historia i WOS63,259,7 61,5-64,8 wyżej średni Matematyka48,846,746,3 47,7-52,2 wyżej średni Przedmioty przyrodnicze 50,549,149,3 50,2-53,0 wyżej średni Język obcy Angielski Niemiecki 69,3 75,7 64,0 / 46,4 69,3 / 47,8 63,3 / 47,9 60,4 / 35,0 68,7-77,0 wysoki 72,7-80,9 bardzo wysoki

9

10 Inne zadania GZO Dowożenie uczniów: 288 dzieci (3 do przedszkola w Górze Św. Anny, 81 do SP w Leśnicy, 152 do PG w Leśnicy, 31 do SP w Raszowej, 21 do SP w Zalesiu Śl.). Organizacja konkursów przedmiotowych: Odbyło się 11 konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum, w których wzięło udział 43 uczniów i 8 konkursów dla uczniów szkół podstawowych dla 66 uczniów.

11 Dokonane oceny pracy dyrektorów szkół w roku szkolnym 2011/2012 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śląskim: mgr Ewa Spinda- ocena wyróżniająca Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszowej: mgr Iwona Pawlus- ocena wyróżniająca Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy: mgr Krystian Gajda- ocena wyróżniająca

12 Utworzenie Zespołów Szkolno- Przedszkolnych Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zalesiu Śląskim- konkurs na stanowisko dyrektora i powierzenie funkcji Pani mgr Ewie Spinda na okres 5 lat. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raszowej - konkurs na stanowisko dyrektora i powierzenie funkcji Pani mgr Iwonie Pawlus na okres 5 lat.

13 Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy- mgr Krystianowi Gajda na okres 5 lat. Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy - mgr Gabrieli Tiszbierek na okres 5 lat.

14 Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Nauczyciel wychowania fizycznego Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy Nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Raszowej Nauczyciel religii Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy Nauczyciel gry na trąbce Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy

15 Rządowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna w 2011 roku Z pomocy skorzystało 171 uczniów uczących się w klasach I-III Szkół Podstawowych, kl. III Gimnazjum oraz uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w gm. Leśnica. Dotację w wysokości 37.530,00 zł

16 Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom, projekt realizowany w okresie od lutego do grudnia 2011 r. Łączna kwota projektu to 499.954 zł, z czego 7.499,31 - wkład własny gminy. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 190 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do 8 przedszkoli. Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II, projekt realizowany od stycznia do kwietnia 2012 r. Łączna kwota projektu to 149.020,00 zł, z czego 22.353,00 - wkład własny gminy. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 219 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do 8 przedszkoli.

17 Szansa Leśniczan projekt realizowany od lutego do czerwca 2012 r. Łączna kwota projektu to 109.913,00 zł. W ramach projektu wsparciem objęte zostały dzieci klas I-III wszystkich szkół podstawowych gminy.

18 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. W ramach powyższego zadania wydano w 2011 r. 21 decyzji administracyjnych; wykorzystano dotację w kwocie 131.319 zł.

19 Administrowanie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego Bieżące remonty i utrzymanie budynku, Wynajmowanie pomieszczeń, gł. Hali sportowej, Przeglądy w ramach prawa budowalnego, obsługa i zaopatrywanie kotłowni c.o. Bieżące utrzymanie boiska trawiastego przy CEE.

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy Informacja oświatowa za rok szkolny 2011/12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google