Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - CSR w małym i średnim przedsiębiorstwie - obecna pozycja i przyszłe trendy Badania porównawcze przeprowadzone w Niemczech,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - CSR w małym i średnim przedsiębiorstwie - obecna pozycja i przyszłe trendy Badania porównawcze przeprowadzone w Niemczech,"— Zapis prezentacji:

1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - CSR w małym i średnim przedsiębiorstwie - obecna pozycja i przyszłe trendy Badania porównawcze przeprowadzone w Niemczech, Francji i Polsce

2 Badania metodologiczne we Francji, Polsce i Niemczech We Francji w celu przeprowadzenia przykładowych badań skontaktowano się telefonicznie z 561 firmami. 116 przedsiębiorstw wyraziło chęć wzięcia udziału w badaniu. Jednakże na poziomie analizy tylko 81 firm zostało wziętych pod uwagę, zatrudniających między 50 a 249 pracowników. W Polsce 28 przedsiębiorstwo zostało przebadanych telefonicznie, zatrudniających między 1 a 500 pracowników. W Niemczech został rozesłany kwestionariusz drogą mailową do właścicieli oraz personelu kierowniczego małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających do 500 osób przez Młode Przedsiębiorstwa i Średnią sieć przedsiębiorstw. 949 firm klikając na link odpowiedziało na kwestionariusz. Z czego 145 przedsiębiorstw wypełniło kwestionariusz anonimowo. Porównując narodowe wnioski trzeba wsiąść od uwagę różnice panelowe struktury tych trzech przykładów. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

3 Gałąź przemysłuProcenty Usługi48% Budownictwo19% Produkcja13% Handel11% Finanse i ubezpieczenie 5% Transport3% Energia1% (w Niemczech) firmy według gałęzi przemysłu Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

4 Gałąź przemysłuProcenty Usługi38% Produkcja26% Handel17% Roboty publiczne 11% Żywność ekologiczna i rolnictwo 9% (we Francji) firmy według gałęzi przemysłu Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

5 Gałąź przemysłuProcenty Marketing25% Przemysł spożywczy 14% Produkcja29% Usługi32% (w Polsce) firmy według gałęzi przemysłu Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

6 Porównanie ze względu na specjalizacje We wszystkich trzech krajach większość przedsiębiorstw zaangażowana jest w usługi przemysłowe. Za nimi podążają firmy produkcyjne. Ze względu na różnice w nazewnictwie poszczególnych gałęzi przemysłu w poszczególnych krajach, nie jest możliwe odpowiednie porównanie. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

7 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

8 Stosunek do pracowników we Francji 94 % 84 % 83 % 67 % 66 % 41,5 % 39 % 10 % 5 % 11 % 14,5 % 28 % 27 % 53,5 % 54 % 89 % 5 % 7 % 5 % 7 % 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Godzenie sfery zawodowej ze sferą życia rodzinnego Działania w celu promocji kobiet Działania w celu rekrutacji i zatrudnienia obcokrajowców Działania w celu rekrutacji i zatrudnienia niepełnosprawnych Elastyczne godziny pracy Udział w zyskach i kapitale firmy Systematyczne szkolenia Promocja zdrowia i/lub bezpieczeństwa taknieplanowane Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

9 Stosunek do pracowników w Polsce 22 25 58 41 70 67 68 71 56 68 32 33 17 30 25 22 7 7 11 26 13 4 4 7 4 0%20% 40% 60%80%100% Działania w celu promocji kobiet Udział w zyskach i kapitale firmy Godzenie sfery zawodowej ze sferą życia rodzinnego Elastyczne godziny pracy Działania w celu rekrutacji i zatrudnienia niepełnosprawnych Promocja zdrowia i/lub bezpieczeństwa Działania w celu rekrutacji i zatrudnienia obcokrajowców Standardy socjalne we własnych fabrykach Standardy socjalne w łańcuchu dostaw Systematyczne szkolenie taknieplanowane Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

10 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

11 Stosunek do środowiska w Niemczech 10% 16% 25% 34% 42% 48% 50% 55% 64% 69% 76% 85% 80% 70% 51% 58% 44% 37% 31% 32% 21% 16% 4% 5% 15% 0% 8% 6% 9% 5% 4% 10% 7% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem Jakościowa i ilościowa archiwizacja zużycia zasobów i emisji zanieczyszczeń Standardy ekologiczne we własnych fabrykach Użycie odnawialnych źródeł energii Standardy ekologiczne w łańcuchu dostaw Działania w celu redukcji emisji zanieczyszczenia Ekologiczny proces produkcji Oszacowanie ekologicznego wpływu inwestycji i podejmowanych decyzji Rozwój usług i produktów ekologicznych Polityka zarządzania odpadami Działania w celu redukcji zużycia zasobów naturalnych Redukcja zużycia energii taknieplanowane Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

12 Stosunek do środowiska we Francji 61 % 77 % 78 % 90 % 60 % 41,5 % 40 % 23 % 13,5 % 16 % 6 % 33 % 34 % 47,5 % 46,5 % 54 % 67 % 4 6 % 9,5 % 6 % 11 % 13,5 % 6 % 10 % 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Użycie odnawialnych źródeł energii Jakościowa i ilościowa archiwizacja zużycia zasobów i emisji zanieczyszczeń Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem Działania w celu redukcji zużycia zasobów naturalnych Działania w celu redukcji emisji zanieczyszczenia Oszacowanie ekologicznego wpływu inwestycji i podejmowanych decyzjiestment and Redukcja zużycia energii Rozwój usług i produktów ekologicznych Polityka zarządzania odpadami taknieplanowane Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

13 Działania na rzecz środowiska w Polsce 15 16 22 30 41 44 46 56 59 75 81 72 67 59 56 59 44 50 41 33 41 21 4 12 11 4 0 4 4 0 4 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Jakościowa i ilościowa archiwizacja zużycia zasobów i emisji zanieczyszczeń Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem Oszacowanie ekologicznego wpływu inwestycji i podejmowanych działań Użycie odnawialnych źródeł energii Działania w celu redukcji emisji zanieczyszczenia Standardy ekologiczne w łańcuchu dostaw Ekologiczny proces produkcji Standardy ekologiczne we własnych fabrykach Rozwój usług i produktów ekologicznych Polityka zarządzania odpadami Działania w celu redukcji zużycia zasobów naturalnych Redukcja zużycia energii taknieplanowane Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

14 Porównanie stosunku do środowiska We wszystkich trzech krajach zarówno redukcja zużycia energii jak i recykling są wśród trzech najważniejszych zagadnień. W Polsce i Niemczech są podjęte działania mające na celu obniżenie zużycia zasobów, podczas gdy we Francji głównym zagadnieniem jest rozwój ekologicznych produktów oraz usług. W Polsce i Francji większość przedsiębiorstw planuje wprowadzić akredytację w przyszłości. W Niemczech planowane jest stosowanie odnawialnych źródeł energii. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

15 Stosunek do społeczeństwa w Niemczech 35% 51% 52% 54% 55% 59% 69% 71% 62% 45% 46% 45% 37% 38% 24% 25% 4% 2% 1% 9% 3% 7% 3% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100 % Promocja / wspieranie inicjatyw ekologicznych Podstawy / metody skierowane przeciwdziałaniu nieuczciwości i korupcji Spełnianie etycznie odpowiedzialnego biznesu Promocja / wspieranie inicjatyw tworzenia zatrudnienia Promocja / wspieranie inicjatyw kulturalnych Promocja / wspieranie inicjatyw organizacji sportowych Promocja / wspieranie inicjatyw szkoleniowych Promocja / wspieranie inicjatyw społecznych taknieplanowane Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

16 Stosunek do społeczeństwa we Francji 1 3 1 73 % 66 % 63,5 % 55 % 52 % 43 % 36,5 % 22 % 33 % 30,5 % 40 % 45 % 56 % 58,5 % 5 % 6 % 7,5 % 5 % 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Promocja / wspieranie inicjatyw kulturalnych Promocja / wspieranie inicjatyw społecznych Podstawy / metody skierowane przeciwdziałaniu nieuczciwości i korupcji Spełnianie etycznie odpowiedzialnego biznesu Promocja / wspieranie inicjatyw ekologicznych Promocja / wspieranie inicjatyw tworzenia zatrudnienia Promocja / wspieranie organizacji sportowych Promocja / wspieranie inicjatyw szkoleniowych taknieplanowane Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

17 Działania na rzecz społeczeństwa w Polsce 39 43 46 57 61 79 89 46 57 46 50 43 36 10 11 14 0 7 4 0 4 10 0 0%20%40%60%80%100% Promocja / wspieranie inicjatyw kulturalnych Promocja / wspieranie organizacji sportowych Promocja / wspieranie inicjatyw ekologicznych Promocja / wspieranie inicjatyw tworzenia zatrudnienia Promocja / wspieranie inicjatyw szkoleniowych Promocja / wspieranie inicjatyw społecznych Spełnianie etycznie odpowiedzialnego biznesu Podstawy / metody skierowane przeciwdziałaniu nieuczciwości i korupcji taknieplanowane Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

18 Porównanie stosunku do społeczeństwa W porównaniu te trzy kraje: Francja, Polska i Niemcy demonstrują zupełnie odmienne typy zaangażowania w stosunku do społeczeństwa. Podczas gdy we Francji na szczycie listy jest wspieranie edukacji i sportu, w Polsce podstawowym zagadnieniem jest etyka odpowiedzialnego zarządzania produktami i usługami, a także zapobieganie przekupstwom i korupcji. W Niemczech Najczęściej wspierane są instytucje socjalne i inicjatywy edukacyjne. W Polsce i Niemczech inicjatywy kulturalne będą wspierane w przyszłości. We Francji będą to instytucje socjalne. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

19 Rozumienie CSR w Niemczech 28 52 72 48 0%20%40%60%80% 100% Czy wasza firma Rozpatrywała stosowanie CSR? Przed tym badaniem, słyszałeś kiedykolwiek o CSR? taknie Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

20 Rozumienie CSR we Francji 33 45 67 51 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Przed tym badaniem, słyszałeś kiedykolwiek o CSR? Czy wasza firma Rozpatrywała stosowanie CSR? taknie Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

21 Rozumienie CSR w Polsce 73 81 27 19 0%20%40%60%80%100% Czy wasza firma Rozpatrywała stosowanie CSR? Przed tym badaniem, Słyszałeś kiedykolwiek O CSR? taknie Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

22 Porównanie rozumienia CSR pomiędzy krajami W Polsce 81% małych i średnich przedsiębiorstw słyszało o idei CSR dlatego też rozumienie jej jest największe wśród tych trzech krajów. W Niemczech ponad połowa przedsiębiorstw 52% słyszało wcześniej o CSR. We Francji zaledwie co trzecie przedsiębiorstwo wie co ono oznacza. Podsumowując omówione wyniki Polska prowadzi z 73%. Następnie Francja z 45% i w końcu Niemcy, gdzie mniej niż co trzecie małe i średnie przedsiębiorstwo przedyskutowało stosowanie CSR we własnych firmach. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

23 (w Niemczech): Znaczenie CSR w MŚP 27%40%24%9% 0%20%40%60%80%100% ważneStosunkowo ważne Mało ważnenieważne Według Ciebie jaki ma aktualny wpływ CSR na twoje przedsiębiorstwo? Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

24 (We Francji): Rozumienie CSR w MŚP 40 %29 % 8,5 % 2,5 % 22 % 0%20%40%60%80%100% ważneStosunkowo ważne Mało ważnenieważneBrak zdania Według Ciebie jaki ma aktualny wpływ CSR na twoje przedsiębiorstwo? Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

25 (w Polsce): Rozumienie CSR w MŚP 6500827 0%20%40%60%80%100% ważneStosunkowo ważne Mało ważne nieważneBrak zdania Według Ciebie jaki ma aktualny wpływ CSR na twoje przedsiębiorstwo? Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

26 Porównanie znaczenia CSR w MŚP We wszystkich trzech krajach większość przedsiębiorców twierdzi, że CSR odgrywa ważna role w ich przedsiębiorstwach. W Polsce liczby wyglądają następująco 65 procent, w Niemczech 67 procent i we Francji 69 procent. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

27 (w Niemczech:) Według Ciebie, jakie znaczenie ma CSR dla twoich akcjonariuszy? 7% 6% 18% 20% 27% 16% 26% 32% 46% 50% 40% 55% 38% 39% 25% 24% 22% 30% 11% 10% 6% 9% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% dostawcy Udziałowcy klienci Władze lokalne pracownicy Własna firma ważneStosunkowo ważneMało ważnenieważne Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

28 (we Francji:) Według Ciebie, jakie znaczenie ma CSR dla twoich akcjonariuszy?: 626 % 27 % 28 % 40 % 46 % 10 % 26 % 34 % 27 % 21 % 7 % 12 % 6 % 5 % 6 % 4% 5% 51% 29 % 20 % 23 % 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Udziałowcy dostawcy pracownicy klienci Władze lokalne ważneStosunkowo ważne Mało ważne nieważneBrak zdania Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

29 (w Polsce:) Według Ciebie, jakie znaczenie ma CSR dla twoich akcjonariuszy?: 59 45 78 68 71 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 31 17 11 27 17 4 21 18 0%20%40%60%80%100% dostawcy Udziałowcy pracownicy Władze lokalne klienci ważneStosunkowo ważne Mało ważne nieważneBrak zdania Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

30 Porównanie stosunku akcjonariuszy Podczas gdy w Polsce i Niemczech najważniejszymi akcjonariuszami w małych i średnich przedsiębiorstwach są pracownicy, we Francji to klienci. W Polsce i Niemczech dostawcy są postrzegani jako najmniej ważni, we Francji są to banki. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

31 (W Niemczech:) Jakie są przeszkody, które mogłyby wpłynąć na stosowanie CSR w twojej firmie? 22% 27% 42% 54% 62% 65% 56% 48% 37% 27% 37% 25% 30% 22% 25% 21% 31% 10% 12% 5% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100 % CSR nie jest dochodowe Brak zainteresowania ze strony pracowników Brak zainteresowania ze strony klientów Brak zainteresowania ze strony wspólników Zbyt małe środki finansowe Niewystarczająca wiedza aby profesjonalnie stosować CSR Zbyt mało dostępnych zasobów ludzkich Zgadzam się Nie zgadzam sięBrak zdania Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

32 (we Francji): Jakie są przeszkody, które mogłyby wpłynąć na stosowanie CSR w twojej firmie? 22 % 24,5 % 27 % 28 % 35,5 % 43 % 49 % 48 % 41,5 % 45 % 50 % 33 % 21 % 30,5 % 30 % 24 % 28 % 22 % 31,5 % 36 % 20,5 % 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% CSR nie jest dochodowe Brak zainteresowania ze strony wspólników Brak zainteresowania ze strony klientów Brak zainteresowania ze strony pracowników Zbyt mało dostępnych zasobów ludzkich Zbyt małe środki finansowe Niewystarczająca wiedza aby profesjonalnie stosować CSR Zgadzam się Nie zgadzam sięBrak zdania Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

33 (w Polsce:): Jakie są przeszkody, które mogłyby wpłynąć na stosowanie CSR w twojej firmie? 0% 11 32 46 61 64 82 64 54 57 43 29 7 25 14 11 7 20%40%60%80%100% CSR nie jest dochodowe Zbyt mało dostępnych zasobów ludzkich Brak zainteresowania ze strony klientów Brak zainteresowania ze strony wspólników Brak zainteresowania ze strony pracowników Zbyt małe środki finansowe Niewystarczająca wiedza aby profesjonalnie stosować CSR Zgadzam się Nie zgadzam sieBrak zdania Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

34 Porównanie przeszkód we wprowadzaniu CSR Główną przeszkodą we wprowadzaniu CSR w Polsce i Francji jest brak wystarczającej wiedzy jak profesjonalnie wprowadzić te koncepcję. W Niemczech jest to drugi argument zaraz za brakiem zasobów ludzkich. We Francji i Polsce na drugim miejscu jest brak środków finansowych. Wszystkie kraje zgadzają się, że CSR przynosi korzyści. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

35 (w Niemczech:) Dlaczego firmy wprowadzają CSR? 28% 40% 42% 43% 47% 57% 61% 72% 86% 54% 43% 39% 38% 29% 36% 24% 28% 15% 4% 18% 17% 19% 20% 24% 17% 19% 12% 13% 10% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100 % Wyjście naprzeciw finansowym udziałowcom Wyjście naprzeciw wymaganiom politycznym Redukcja kosztów Wyjście naprzeciw organizacjom społecznym dywersyfikacja Wyjście naprzeciw potrzebom klientów Rozwój strategii firmy Zatrudnienie pracowników Motywacja pracowników Podniesienie rozpoznawalności marki zgadzam sięNie zgadzam sięBrak zdania Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

36 (we Francji): Dlaczego firmy wprowadzają CSR? Wyjście naprzeciw finansowym udziałowcom Zatrudnienie pracowników dywersyfikacja Redukcja kosztów Wyjście naprzeciw organizacjom społecznym Rozwój strategii firmy Motywacja pracowników Wyjście naprzeciw potrzebom klientów Wyjście naprzeciw wymaganiom politycznym Podniesienie rozpoznawalności marki Zgadzam sięNie zgadzam sięBrak zdania Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

37 (In Poland): Dlaczego firmy wprowadzają CSR? 39 36 63 46 68 57 68 69 93 96 6 32 5 25 5 14 4 0 56 32 29 26 18 17 4 4 0%20%40%60%80%100% Wyjście naprzeciw wymaganiom politycznym Wyjście naprzeciw finansowym udziałowcom dywersyfikacja Wyjście naprzeciw organizacjom społecznym Zatrudnienie pracowników Redukcja kosztów Wyjście naprzeciw potrzebom klientów Rozwój strategii firmy Motywacja pracowników Podniesienie rozpoznawalności marki Zgadzam sie Nie zgadzam sięBrak zdania Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

38 Porównanie powodów dla, których warto wdrażać CSR We wszystkich trzech krajach ważnym powodem wprowadzania CSR jest obraz firmy. W Polsce i Niemczech motywacja jest druga w rankingu, a we Francji to polityczne żądania. Podczas, gdy we Francji odpowiedź na polityczne żądania jest na drugim miejscu, w Polsce jest na ostatnim, a w Niemczech obok ostatniego. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

39 Rozwój CSR w Niemczech: 47% 63% 75% 5% 3% 1% 4% 47% 34% 36% 21% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100 % Według Ciebie miejsce CSR w odniesieniu do innych ważnych kryteriów w firmie w przyszłości będzie : Jak w Państwa opinii, będą się kształtować żądania i wymagania społeczne odnośnie Państwa przedsiębiorstwa Jak według Państwa, będą się kształtować żądania i wymagania ekologiczne odnośnie Państwa firmy: Według Ciebie w dłuższym okresie czasu rola CSR w twojej firmie będzie : Będzie rosło Pozostanie niezmiennezmaleje Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

40 Rozwój CSR we Francji: 70 % 45 % 60 % 13 % 18 % 25 % 16 % 22 % 29 % 0%10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Jak w Państwa opinii, będą się kształtować żądania i wymagania ekologiczne odnośnie Państwa przedsiębiorstwa : Według Ciebie miejsce CSR w odniesieniu do innych ważnych kryteriów w firmie w przyszłości będzie : Jak w Państwa opinii, będą się kształtować żądania i wymagania społeczne odnośnie Państwa przedsiębiorstwa Będzie rosłoPozostanie niezmienne zmaleje Brak opinii Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

41 Rozwój CSR w Polsce: 68 79 82 89 25 14 11 7 0 0 0 0 7 7 7 4 0%20%40%60%80%100% Jak w Państwa opinii, będą się kształtować żądania i wymagania ekologiczne odnośnie Państwa przedsiębiorstwa : Jak w Państwa opinii, będą się kształtować żądania i wymagania społeczne odnośnie Państwa przedsiębiorstwa Według Ciebie w dłuższym okresie czasu rola CSR w twojej firmie będzie : Według Ciebie miejsce CSR w odniesieniu do innych ważnych kryteriów w firmie w przyszłości będzie Będzie rosłoPozostanie niezmienne zmaleje Brak opinii Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

42 Przyszły rozwój CSR W Niemczech MŚP szacują, że społeczne i ekologiczne wymagania dla przedsiębiorstw wzrosną w równym stopniu. W Polsce szacuje się, że społeczne żądania będą większe niż ekologiczne, gdzie we Francji sytuacja będzie odwrotna. W Polsce prawie wszystkie firmy 89% twierdzi, że CSR będzie ważniejsze niż inne czynniki. We Francji uważa tak ponad połowa przedsiębiorców, a w Niemczech prawie polowa 47%. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

43 (w Niemczech:) Jak komunikujesz stosowanie CSR? 4% 5% 8% 12% 24% 32% 90% 87% 86% 76% 56% 43% 6% 8% 6% 12% 20% 25% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Poprzez raport CSR Poprzez raport społeczny Poprzez raport ekologicznego Poprzez kampanie marketingowe Poprzez wewnętrzne broszury Poprzez swoją stronę internetow ą taknieplanowane Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

44 (we Francji): Jak komunikujesz stosowanie CSR? 6,5 8,5 6,5 12 % 24,5 % 26 % 27 % 34,5 % 40 % 74,5 % 69 % 59 % 63,5 % 59 % 44 % 12,5 % 15 % 16 % 0%20%40%60%80%100% Poprzez raport CSR Poprzez kampanie reklamow ą Poprzez swoją stronę internetow ą Poprzez raport ekologiczny Poprzez raport społeczny Poprzez wewnętrzne broszury takniepla Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

45 (w Polsce): Jak komunikujesz stosowanie CSR? 14 29 39 43 79 82 79 68 54 43 14 4 7 4 7 7 0%20%40%60%80%100% Poprzez raport społeczny Poprzez raport ekologiczny Poprzez raport CSR Poprzez wewnętrzne broszury Poprzez kampanie reklamow ą Poprzez swoją stronę internetow ą taknieplanowane Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

46 Porównanie komunikowania CSR Porównując te trzy kraje Niemcy wykazują najmniej wiadomości na temat CSR. Największą znajomością CSR, legitymują się Polacy, zdobytą przez Internet jak i poprzez inne media. Uderzająca również jest stosunkowo częsta komunikacja na temat środowiska, społeczności i raporty CSR. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl

47 Kontakt Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Karola Goduli 36 41-703 Ruda Śląska Tel.: 32/ 342 22 30 w. 104 Ewa Warecka info@inkubatorrudzki.pl www.inkubatorrudzki.pl Gewerbe- und Innovationszentrum Lippe-Detmold GILDE GmbH Bad Meinberger Straße 1 32760 Detmold Tel.: 05231-954-220 Violetta Eichholz eichholz@csr-mittelstand.de www.csr-mittelstand.dewww.csr-mittelstand.de,www.gildezentrum.dewww.gildezentrum.de Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342 22 30, e-mail: info@inkubatorrudzki.pl, WWW: www.inkubatorrudzki.plinfo@inkubatorrudzki.plwww.inkubatorrudzki.pl


Pobierz ppt "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - CSR w małym i średnim przedsiębiorstwie - obecna pozycja i przyszłe trendy Badania porównawcze przeprowadzone w Niemczech,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google