Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieinfekcyjne choroby neurologiczne w pediatrii. Mózgowe porażenie dziecięce Zespoły padaczkowe Bóle głowy Szczepienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieinfekcyjne choroby neurologiczne w pediatrii. Mózgowe porażenie dziecięce Zespoły padaczkowe Bóle głowy Szczepienia."— Zapis prezentacji:

1 Nieinfekcyjne choroby neurologiczne w pediatrii

2 Mózgowe porażenie dziecięce Zespoły padaczkowe Bóle głowy Szczepienia

3 Mózgowe porażenie dziecięce Niepostępujące zaburzenie czynności ruchowych i postawy spowodowane uszkodzeniem oun w okresie jego intensywnego rozwoju

4 Częstość: 1,5-3/1000 żywych noworodków W USA i Polsce ok. 2,5/1000

5 Etiologia Czynniki przedporodowe: genetyczne, TORCH, konflikt serologiczny, choroby matki, nikotynizm, alkohol, zagrażające poronienie Czynniki okołoporodowe (60%): encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna, wcześniactwo, krwawienie śródczaszkowe, kernicterus, urazy Czynniki poporodowe: neuroinfekcje, urazy

6 Obustronne porażenie kurczowe - diplegia spastica Porażenie połowicze - hemiplegia Obustronne porażenie połowicze - hemiplegia bilateralis Postać móżdżkowa Postać pozapiramidowa Postacie mieszane

7 Objawy towarzyszące Drgawki 50% Upośledzenie umysłowe 60% Zaburzenia widzenia, słuchu i czucia Zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego Zaburzenia kostne Nietrzymanie moczu

8 Objawy wczesne: Hipotonia Krzyżowanie nóg Zaciśnięte pięści Przetrwałe odruchy noworodkowe Asymetria napięcia i odruchów Pląsawice i klonusy

9

10 Terapia Profilaktyka! Fizykoterapia – metoda Vojty lub Bobathów Wielospecjalistyczne podejście do leczenia schorzeń współistniejących

11 Padaczka Częstość <1% w populacji Pierwszy napad <14 rż 70%

12 Przyczyny Objawowe (<30%) Idiopatyczna Kryptogenna

13 Napady pierwotnie uogólnione Napad nieświadomości Napad atoniczny Napad toniczny Napad toniczno-kloniczny Napad kloniczny Napad miokloniczny

14 Napady częściowe Z objawami prostymi Z objawami złożonymi Wtórnie uogólnione Zespół Westa

15 Drgawki gorączkowe Towarzyszą chorobom przebiegającym z gorączką >38 o C 6 miesiąc – 5 (6) rok życia Wykluczono ostrą chorobę oun 3-4% populacji

16 Drgawki gorączkowe proste pierwotnie uogólnione drgawki toniczno- kloniczne lub toniczne  Ustalić przyczynę gorączki!  Hospitalizacja po napadzie gdy: Dodatkowe objawy sugerujące ZOMR Stan dziecka lekarz POZ ocenia jako niezadowalający lub budzący wątpliwości Brak możliwości obserwacji w ciągu kilku dni po napadzie

17  Badanie płynu m-r gdy: Podejrzenie zakażenia ukł. nerwowego Dziecko otrzymało antybiotyk przed wystąpieniem drgawek Krótkotrwałe doświadczenie zawodowe lekarza  Zwykle nie ma konieczności wykonywania badań dodatkowych

18 Drgawki gorączkowe złożone Ogniskowe >15 minut > 1 napadu w ciągu 24 godzin Ponapadowe zaburzenia czucia Uszkodzenia mózgu w wywiadach Diagnoza po wykluczeniu innych przyczyn drgawek

19 1. Hospitalizacja w celu wykluczenia chorób obrazie drgawek gorączkowych 2. Badanie płynu m-r 18 m.ż. ze wskazań jak dla drgawek prostych 3. Wskazane badania dodatkowe: elektrolity, glukoza, mocznik EEG CT, MRI 4. Jeśli nie ustalono przyczyn – dalsza obserwacja pediatry i neurologa

20 Leczenie Przerwanie napadu: diazepam/Relsed doodbytniczo 0,5mg/kg m.c. Obniżenie gorączki: paracetamol w czopkach Długotrwałe leczenie przeciwdrgawkowe tylko w wyjątkowych przypadkach

21 Bóle głowy Napięciowy Naczyniowy Zaburzenia refrakcji Przeniesiony Oponowy Neuralgia Kostne Zmiany ciśnienia śródczaszkowego Psychogenne

22 Migrena 1-3% w wieku przedszkolnym 4-11% w wieku szkolnym 8-23% młodzieży

23 BEZ AURY Przynajmniej 5 ataków spełniających kryteria A-D  Ból głowy trwający 4-72 godzin  Ból głowy posiadający dwie z poniższych cech: 1.Jednostronna lokalizacja 2.Pulsujący 3.Intensywność umiarkowana do ciężkiej 4.Nasilający się bądź powodujący unikanie wysiłku fizycznego  Podczas bólu jedno z poniższych: 1.Nudności i/lub wymioty 2.Światłowstręt i nadwrażliwość na dźwięki  Brak innej przyczyny

24 Z AURĄ Przynajmniej 2 ataki spełniające kryteria A-D  Aura z przynajmniej 1 z poniższych cech ale bez osłabienia mięśniowego 1.Odwracalne objawy wzrokowe „pozytywne” (błyski, plamki, linie) lub „negatywne” (utrata widzenia) 2.Odwracalne objawy czuciowe pozytywne (kłucia) i/lub negatywne (brak czucia) 3.Odwracalne zaburzenia mowy (typu dysfazji)  Przynajmniej 2 z poniższych 1.Jednostronne wzrokowe i/lub jednostronne czuciowe objawy 2.Przynajmniej jeden objaw rozwija się powyżej 5 minut i/lub różne objawy następują po sobie przez dłużej niż 5 minut 3.Każdy objaw trwa powyżej 5 minut i mniej niż 60 minut  Ból głowy spełniający kryteria A-D dla migreny następuję po aurze w ciągu 60 minut  Brak innej przyczyny

25 Przeciwwskazania do szczepień Ciężkie reakcje alergiczne na składnik szczepionki Ostre stany chorobowe Zaostrzenia przewlekłych procesów chorobowych

26 Dla DTPa: Postępujące zaburzenia neurologiczne lub encefalopatia

27 Przeciwwskazania do szczepienia szczepionkami żywymi Ciężkie niedobory odporności Białaczki i chłoniaki Uogólniony proces nowotworowy Radioterapia, leki antymetaboliczne, wysokie dawki kortykosteroidów Po transplantacjach Ciąża


Pobierz ppt "Nieinfekcyjne choroby neurologiczne w pediatrii. Mózgowe porażenie dziecięce Zespoły padaczkowe Bóle głowy Szczepienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google