Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZY ZNASZ,,PANA TADEUSZA?. 1. Autorem,,Pana Tadeusza jest: A. Juliusz Słowacki B. Adam Mickiewicz C. Henryk Sienkiewicz D. Stanisław Wyspiański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZY ZNASZ,,PANA TADEUSZA?. 1. Autorem,,Pana Tadeusza jest: A. Juliusz Słowacki B. Adam Mickiewicz C. Henryk Sienkiewicz D. Stanisław Wyspiański."— Zapis prezentacji:

1 CZY ZNASZ,,PANA TADEUSZA?

2 1. Autorem,,Pana Tadeusza jest: A. Juliusz Słowacki B. Adam Mickiewicz C. Henryk Sienkiewicz D. Stanisław Wyspiański

3 2.,,Pan Tadeusz powstał A. w Wilnie B. w Nowogródku C. w Paryżu D. w Warszawie

4 3.,,Pan Tadeusz powstał w latach: A. 1811 – 1812 B. 1832 – 1834 C. 1834 – 1835 D. 1912 – 1914

5 4. Z ilu ksiąg się składa,,Pan Tadeusz? A. XII B. X C. XIII D. Nie jest podzielony na księgi.

6 5. Czy utwór jest napisany wierszem czy prozą? A. wierszem i każdy wers zawiera 12 sylab, B. wierszem i każdy wers zawiera 13 sylab, C. prozą, D. prozą i zawiera 10 rozdziałów.

7 6. Podaj imię Żyda prowadzącego karczmę: A. Jankiel B. Haim C. Samuel D. Robak

8 7. Kto jest bohaterem zbiorowym? A. żołnierze B. chłopi C. szlachta D. mieszczanie

9 8. Jak miał na imię syn Jacka Soplicy? A. Protazy B. Janek C. Tadeusz D. Gerwazy

10 9. Na jakim instrumencie grał Jankiel? A. akordeonie B. cymbałach C. trąbce D. harfie

11 10. Jak miała na imię wnuczka Stolnika Horeszki? A. Zosia B. Kasia C. Basia D. Marysia

12 11.O czym ksiądz Robak informował ludzi zebranych w karczmie? A. o zbliżających się wojskach francuskich i polskich, B. uczył modlitw, C. opowiadał o czasach swej młodości, D. uczył strzelania.

13 12.Hrabia i Tadeusz w czasie polowania zostali zaatakowani przez: A. wilka B. niedźwiedzia C. łosia D. żubra

14 13. Kto zastrzelił niedźwiedzia? A. Gerwazy B. Protazy C. Robak D. Hrabia

15 14. Jak nazywał się sąsiad Sopliców, właściciel zamku? A. Kościuszko B. Horeszko C. Orzeszko D. Moniuszko

16 15. Mężczyzną, który skłonił Dobrzyńskich do zajazdu na Sopliców był : A. Jankiel B. Robak C. Gerwazy D. Protazy

17 16. Z jakiego powodu Hrabia brał udział w zajeździe na Sopliców? A. Chciał zabić Soplicę. B. Nudził się. C. Chciał namalować dworek. D. Chciał odwiedzić Telimenę.

18 17. Jaka kara groziła szlachcie za udział w zajeździe? A. Zesłanie na Syberię. B. Zajazdy nie były zabronione. C. Wcielenie do armii francuskiej. D. Odrabianie pańszczyzny.

19 18. Co przywieźli na wozach ksiądz Robak i Maciej Dobrzyński? A. Ubrania B. Broń C. Króliki D. Jedzenie

20 19. Wymień nazwiska oficerów rosyjskich dowodzących wojskiem carskim. A. Jankiel i Robak B. Tadeusz i Hrabia C. Moskal i Dobrzyński D. Płut i Ryków

21 20. Kogo uratował Robak od śmierci? (wskaż tylko jedną odpowiedź) A. Hrabiego B. Tadeusza C. Gerwazego D. Wszystkich wymienionych.

22 21. Kto zlikwidował majora Płuta? A. Sędzia B. Gerwazy C. Ryków D. Hrabia

23 22. Co się stało z Ewą, córką Stolnika? A. Wstąpiła do zakonu. B. Żyła spokojnie i wychowywała swe dzieci. C. Zamieszkała w Paryżu. D. Nie wróciła z Syberii.

24 23. Jak nazywano miecz Gerwazego? A. szpada B. tasak C. scyzoryk D. brzeszczot

25 24. Kto opiekował się Zosią? A. Podkomorzyna B. Hrabia C. Telimena D. Protazy

26 25. Co było przyczyną śmierci księdza Robaka? A. Podeszły wiek B. Tęsknota za synem C. Zakażenie rany spod Jeny D. Cios niedźwiedzia

27 26. Wymień 2 pary, które się zaręczyły.

28 27. Wypisz 6 bohaterów indywidualnych.

29 28. Dopisz imię i nazwisko aktora, który odtwarzał role: A. Tadeusza – ………………. B. Zosi – ………………….. C. Telimeny – ………………….

30 D. Sędziego – ……………………… E. Robaka – …………………… F. Gerwazego - …………………

31 29. Podaj nazwę tańca przedstawionego na filmie.


Pobierz ppt "CZY ZNASZ,,PANA TADEUSZA?. 1. Autorem,,Pana Tadeusza jest: A. Juliusz Słowacki B. Adam Mickiewicz C. Henryk Sienkiewicz D. Stanisław Wyspiański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google