Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIALOG SPOŁECZNY W HOLANDII Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIALOG SPOŁECZNY W HOLANDII Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej."— Zapis prezentacji:

1 DIALOG SPOŁECZNY W HOLANDII Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego

2 Poziomy i uczestnicy stosunków pracy Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Rząd federacje związków zawodowych federacje pracodawców związki zawodowe organizacje pracodawców związki zawodowe pracodawca rady pracownicze pracownicy 1.Umowy na szczeblu centralnym 2. Branżowe układy zbiorowe 3.Zakładowe układy 4. Indywidualne umowy o pracę Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

3 Aktorzy Pracodawcy: 1.Konfederacja Przemysłu Holenderskiego i Pracodawców ( VNO- NCW) 2.Królewskie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Holandii(MKB) 3.Holenderska Federacja Organizacji Rolniczych i Ogrodniczych(LTO) Związki zawodowe: 1.Holenderska Konfederacja Związków Zawodowych(FNV) 2.Konfederacja Chrześcijańskich Związków Zawodowych Holandii(CNV) 3.Federacja Związków Zawodowych Średnich i Większych Przedsiębiorstw(MHP) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

4 Instytucje dialogu społecznego w Holandii Fundacja Pracy (1945 r. - STAR) - instytucja dwustronna Zadania: a)Negocjowanie porozumień społecznych b)Negocjowanie branżowych układów zbiorowych pracy Główne ciało doradcze rządu. Rada Społeczno- Ekonomiczna(1950 r.- SER) – ciało trójstronne. W imieniu rządu uczestniczą nominowani przez rząd eksperci. Organ doradczy Rządu Rada na rzecz Zatrudnienia i Dochodów( 2002 r.) – ciało trójstronne (pracodawcy, związki zawodowe, niższa administracja) Doradza ministrowi spraw społecznych i zatrudnienia w zakresie zagadnień pracy i dochodów. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

5 Poziom 1: dialog społeczny na szczeblu centralnym Cele Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW) w Holandii stwarzać szanse zatrudnienia wspierać nowoczesne stosunki pracy i aktywować system zabezpieczeń socjalnych uzyskiwać powyższe cele poprzez rozwój wykonalnej polityki, która może być monitorowana Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

6 Poziom 1: dialog społeczny na szczeblu centralnym Cele dialogu społecznego na szczeblu centralnym wzajemne rozpoznanie problemu i jego wzajemne rozwiązanie stworzenie szerokiego poparcia dla nowych polityk stworzenie ogólnych wytycznych dla negocjacji zbiorowych koordynacja zdecentralizowanych stosunków branżowych Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

7 Poziom 1: dialog społeczny na szczeblu centralnym Charakterystyka dialogu społecznego na szczeblu centralnym w sposób ciągły: (nieformalne) grupy robocze konsultacje na wiosnę i w jesieni uczestnicy: SZW, konfederacje pracodawców, związki zawodowe rezultaty: rekomendacje dla Fundacji Pracy, przekazanie uzgodnionych rekomendacji przez ministra SZW do Parlamentu Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

8 Poziom 2: dialog społeczny na szczeblu branżowym Charakterystyka dialogu społecznego na szczeblu branżowym rezultat: układy zbiorowe dotyczące warunków zatrudnienia prawne ramy negocjacji zbiorowych: Ustawa na temat układów zbiorowych z 1927 roku Rozszerzenie Ustawy na temat układów zbiorowych z 1937 roku Konwencja MOP 87 na temat wolności zrzeszania się Konwencja MOP 98 na temat negocjanci zbiorowych Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

9 Poziom 2: dialog społeczny na szczeblu branżowym Cele ustawy na temat układów zbiorowych z 1927 roku wspieranie negocjacji zbiorowych aby osiągnąć stabilność stosunków branżowych samoregulacja przez Partnerów Społecznych jako element tworzenia pokoju społecznego w stosunkach branżowych redukcja ilości potencjalnych konfliktów w stosunkach branżowych Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

10 Poziom 2: dialog społeczny na szczeblu branżowym Ustawa na temat układów zbiorowych pracy z 1927 roku układy pomiędzy: jednym lub wieloma związkami zawodowymi i jednym lub wieloma indywidualnymi pracodawcami lub jedną lub wieloma organizacjami pracodawców regulacja warunków zatrudnienia wiążące dla części umów indywidualnych wiążące dla członków organizacji pracodawców i pracowników pracodawcy muszą stosować je do pracowników niebędących członkami związków zawodowych Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego

11 Poziom 2: dialog społeczny na szczeblu branżowym Cele Rozszerzenia Ustawy na temat układów zbiorowych pracy z 1937 roku chronić / wspierać rozwój układów zbiorowych ( na poziomie branżowym) zapobiegać konkurencji w warunkach zatrudnienia i w ten sposób ( w interesie ogółu), stymulować: stabilność stosunków branżowych pokój w stosunkach branżowych samoregulację przez Partnerów Społecznych Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

12 Poziom 2: dialog społeczny na szczeblu branżowym Inne cele Rozszerzenie Ustawy na temat układów zbiorowych z 1937 roku minister może rozszerzyć układ zbiorowy na całą branżę (dotyczy to również niezrzeszonych pracodawców) na żądanie stron układu kryterium reprezentatywności: dotyczy > 55% pracowników zasady ministerstwa: zgodnie z obowiązującym prawem bez większego naruszenia interesów stron trzecich możliwość wyłączenia Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

13 Poziom 3: dialog społeczny na szczeblu zakładowym Charakterystyka dialogu na szczeblu zakładowym zbiorowe układy pracy na szczeblu zakładowym zawierane przez związki zawodowe dialog ciągły pomiędzy pracodawcą i pracownikami poprzez rady pracownicze: ustawa o Radach Pracowniczych z 1950 roku obowiązuje w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników dogodne warunki kompetencje i prawa: inicjatywy, informacja (W polskiej nomenklaturze Rady Pracowników) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

14 Poziom 3: dialog społeczny na szczeblu zakładowym Wartość dodana dialogu społecznego Bardzo szeroki zakres zagadnień Koordynacja warunków zatrudnienia Elastyczność Wzrost płac przystosowane do specyficznych wymogów branż przemysłowych Akceptacja i ocena (uznanie) Wada: mała zdolność do szybkiego reagowania Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

15 Poziom 3: dialog społeczny na szczeblu zakładowym Zagadnienia będące przedmiotem dyskusji po zawarcia Układu w Wassenaar w 1982 roku Umiarkowany wzrost płac Wspólna wizja partnerów społecznych i rządu w zakresie stabilnego wzrostu płac Uznanie tej wspólnej wizji na poziomie zdecentralizowanym (branżowym) podczas negocjacji zbiorowych Wzrost wskaźnika zatrudnienia/ redukcja podatków i składek na ubezpieczenia społeczne/ inwestycje w edukację i szkolenia Układ z Wassenaar był krokiem do idei flexicurity Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

16 Obecna sytuacja Kryzys finansowy: coraz częstszy dialog na temat: Umiarkowanego wzrostu płac Edukacja Projekty z pracy do pracy Udział w rynku pracy: więcej ludzi, więcej godzin W krótkim okresie: połączenie pracy i opieki W długim okresie: wiek emerytalny Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

17 Ilość i zakres układów zbiorowych Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

18 Uzwiązkowienie Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Związkowy Ośrodek Szkoleń Pracowniczych i Doradztwa Europejskiego Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii

19 Adres: Al. Jerozolimskie 91 02-001 Warszawa www.komunalni.pl e-mail: ceide@komunalni.pl Telefon:022-628-31-23 022-628-90-75 Fax:022-629-41-06 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce


Pobierz ppt "DIALOG SPOŁECZNY W HOLANDII Prezentacja Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google