Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE GRUPA II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE GRUPA II"— Zapis prezentacji:

1 ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE GRUPA II
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE GRUPA II Prowadzące:Maria Karbowiak, Katarzyna Biłyk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 CELE OGÓLNE Wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka tj. harmonijnego funkcjonowania sfer: poznawczej, emocjonalnej, społecznej, ruchowej. Stymulowanie rozwoju umysłowego. Rozwijanie zdolności myślenia obupółkulowego. Ćwiczenie płynności, elastyczności, giętkości myślenia. Wzmacnianie poczucia sprawstwa w odniesieniu do własnych działań. Ćwiczenie zdolności koncentracji uwagi. Kształtowanie postawy twórczej, kreatywności, prowokowanie do myślenia. Ośmielanie do wypowiedzi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 CELE OGÓLNE c.d Skłanianie do refleksji i innego spojrzenia na otaczający świat. Wzmacnianie wiary we własne siły. Rozwijanie zdolności wyrażania siebie. Zapoznanie się ze sposobami efektywnego uczenia się. Ćwiczenie pamięci. Ćwiczenie spostrzegawczości. Uczenie rozwiązywania problemów. Uczenie umiejętności zbiorowego myślenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 CELE SZCZEGÓŁOWE, uczeń:
potrafi znaleźć cechy odróżniające go od pozostałych uczestników, częściej podejmuje aktywność zadaniową, potrafi skoncentrować przez dłuższy czas uwagę, potrafi podać nowe, nietypowe, niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowej, potrafi wymienić swoje mocne strony, częściej prezentuje na forum swoje stanowisko, potrafi opisać i zastosować techniki pamięciowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach, potrafi wymienić zasady uczenia się, potrafi wskazać, co sprzyja efektywnemu uczeniu się, wymienia zasady higieny pracy umysłowej, potrafi poznane zasady wprowadzić w życie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 1. Zajęcia adaptacyjno - integracyjne.
TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ TREŚCI 1. Zajęcia adaptacyjno - integracyjne. Ćwiczenie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, ćwiczenie strategii autoprezentacji 2. Strach przed szkołą. Oswajanie lęku przed szkołą, ukazywanie pozytywnego obrazu szkoły. 3. Czy chętnie chodzę do szkoły. Wzmacnianie motywacji do nauki; wzmacnianie poczucia sprawstwa w odniesieniu do własnych działań. 4. Za i przeciw szkole. Analizowanie stosunku do nauki, budowanie pozytywnej wizji szkoły. 5. Czego się nauczyłem. Rozwijanie ciekawości poznawczej, wewnętrznego poczucia kontroli. . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

6 Analizowanie stosunku do nauki, obrazu siebie jako ucznia.
TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ TREŚCI 6. Jakim jestem uczniem. Analizowanie stosunku do nauki, obrazu siebie jako ucznia. 7. Rodzice w szkole Analizowanie wpływu przekonań i oczekiwań rodziców na stosunek do szkoły; rozwijanie twórczego myślenia. 8. Mój etap w szkole Analiza planów i wizji własnego rozwoju, możliwości odniesienia sukcesu. 9. Ciekawość- motywacja do nauki Kim chciałbym zostać?- psychorysunek; Analizowanie marzeń i oczekiwań na przyszłość. 10. Chciałbym cię uczyć Pogłębianie refleksji na temat siebie i stosunku do nauki w oparciu o informacje zwrotne od pozostałych uczestników. . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

7 11.Nauczyciel poszukiwany
TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ TREŚCI 11.Nauczyciel poszukiwany Analiza oczekiwań wobec nauczycieli, ćwiczenie umiejętności komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań wobec pedagogów. 12. Magiczna laska Analizowanie potrzeb w zakresie otrzymywania pomocy w nauce; ćwiczenie umiejętności autorelaksacji. 13.„Czerwony Kapturek” Ćwiczenie umiejętności wyrażania siebie z zastosowaniem dramy. 14. „Paweł i Gaweł” 15. Czy umiesz się uczyć? Rozwiązywanie ankiety dotyczącej sposobu uczenia się. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7

8 Zapoznanie uczniów z technikami uczenia się.
TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ TREŚCI 16. Techniki uczenia się Zapoznanie uczniów z technikami uczenia się. 17. Ćwiczenie myślenia Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania nowych, nietypowych, problemowych sytuacji. 18. Trening myślenia Ćwiczenie twórczego myślenia, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. 19. Poczucie własnej wartości Uczenie umiejętności znajdywania własnych mocnych stron. 20. Radzenie sobie ze stresem Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8

9 Migawki z zajęć Debata o szkole
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9

10 Konferencja prasowa: „ Idealna szkoła”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10

11 PRACE UCZNIÓW SZKOŁA MARZEŃ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11

12 Wymarzona rola Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12


Pobierz ppt "ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE GRUPA II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google