Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzące: Maria Karbowiak, Katarzyna Biłyk Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt wsp ó

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzące: Maria Karbowiak, Katarzyna Biłyk Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt wsp ó"— Zapis prezentacji:

1 Prowadzące: Maria Karbowiak, Katarzyna Biłyk Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE GRUPA II

2 CELE OGÓLNE Wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka tj. harmonijnego funkcjonowania sfer: poznawczej, emocjonalnej, społecznej, ruchowej. Stymulowanie rozwoju umysłowego. Rozwijanie zdolności myślenia obupółkulowego. Ćwiczenie płynności, elastyczności, giętkości myślenia. Wzmacnianie poczucia sprawstwa w odniesieniu do własnych działań. Ćwiczenie zdolności koncentracji uwagi. Kształtowanie postawy twórczej, kreatywności, prowokowanie do myślenia. Ośmielanie do wypowiedzi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 CELE OGÓLNE c.d Skłanianie do refleksji i innego spojrzenia na otaczający świat. Wzmacnianie wiary we własne siły. Rozwijanie zdolności wyrażania siebie. Zapoznanie się ze sposobami efektywnego uczenia się. Ćwiczenie pamięci. Ćwiczenie spostrzegawczości. Uczenie rozwiązywania problemów. Uczenie umiejętności zbiorowego myślenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 CELE SZCZEGÓŁOWE, uczeń: potrafi znaleźć cechy odróżniające go od pozostałych uczestników, częściej podejmuje aktywność zadaniową, potrafi skoncentrować przez dłuższy czas uwagę, potrafi podać nowe, nietypowe, niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowej, potrafi wymienić swoje mocne strony, częściej prezentuje na forum swoje stanowisko, potrafi opisać i zastosować techniki pamięciowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach, potrafi wymienić zasady uczenia się, potrafi wskazać, co sprzyja efektywnemu uczeniu się, wymienia zasady higieny pracy umysłowej, potrafi poznane zasady wprowadzić w życie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆTREŚCI 1. Zajęcia adaptacyjno - integracyjne. Ćwiczenie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, ćwiczenie strategii autoprezentacji 2. Strach przed szkołą. Oswajanie lęku przed szkołą, ukazywanie pozytywnego obrazu szkoły. 3. Czy chętnie chodzę do szkoły. Wzmacnianie motywacji do nauki; wzmacnianie poczucia sprawstwa w odniesieniu do własnych działań. 4. Za i przeciw szkole. Analizowanie stosunku do nauki, budowanie pozytywnej wizji szkoły. 5. Czego się nauczyłem. Rozwijanie ciekawości poznawczej, wewnętrznego poczucia kontroli.. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆTREŚCI 6. Jakim jestem uczniem. Analizowanie stosunku do nauki, obrazu siebie jako ucznia. 7. Rodzice w szkole Analizowanie wpływu przekonań i oczekiwań rodziców na stosunek do szkoły; rozwijanie twórczego myślenia. 8. Mój etap w szkoleAnaliza planów i wizji własnego rozwoju, możliwości odniesienia sukcesu. 9. Ciekawość- motywacja do nauki Kim chciałbym zostać?- psychorysunek; Analizowanie marzeń i oczekiwań na przyszłość. 10. Chciałbym cię uczyć Pogłębianie refleksji na temat siebie i stosunku do nauki w oparciu o informacje zwrotne od pozostałych uczestników.. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆTREŚCI 11.Nauczyciel poszukiwany Analiza oczekiwań wobec nauczycieli, ćwiczenie umiejętności komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań wobec pedagogów. 12. Magiczna laska Analizowanie potrzeb w zakresie otrzymywania pomocy w nauce; ćwiczenie umiejętności autorelaksacji. 13.Czerwony KapturekĆwiczenie umiejętności wyrażania siebie z zastosowaniem dramy. 14. Paweł i GawełĆwiczenie umiejętności wyrażania siebie z zastosowaniem dramy. 15. Czy umiesz się uczyć?Rozwiązywanie ankiety dotyczącej sposobu uczenia się. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆTREŚCI 16. Techniki uczenia sięZapoznanie uczniów z technikami uczenia się. 17. Ćwiczenie myśleniaĆwiczenie umiejętności rozwiązywania nowych, nietypowych, problemowych sytuacji. 18. Trening myśleniaĆwiczenie twórczego myślenia, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. 19. Poczucie własnej wartościUczenie umiejętności znajdywania własnych mocnych stron. 20. Radzenie sobie ze stresemĆwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Migawki z zajęć Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Debata o szkole

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja prasowa: Idealna szkoła

11 PRACE UCZNIÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKO Ł A MARZE Ń

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wymarzona rola


Pobierz ppt "Prowadzące: Maria Karbowiak, Katarzyna Biłyk Projekt wsp ó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt wsp ó"

Podobne prezentacje


Reklamy Google