Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Następny temat poznania Kultury Fizjologicznej Człowieka Świadomego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Następny temat poznania Kultury Fizjologicznej Człowieka Świadomego,"— Zapis prezentacji:

1 Następny temat poznania Kultury Fizjologicznej Człowieka Świadomego,
jako Technologii Ciągłego Zdrowia: JAK ZREKOMPENSOWAĆ UTRATĘ ZDROWIA PRZEZ ORGANIZM SPOWODOWANĄ KORZYSTANIEM Z SEDESU

2 Korzystanie przez zurbanizowanego człowieka z sedesu…
pozbawia jego Organizm algorytmu programowego tego codziennego Aktu działalności życiowej, a najważniejsze, że w ogóle pozbawia Cię rytmu wzajemnego oddziaływania zewnętrznych mięśni (przysiady dla wydalania odchodów) oraz wewnętrznych mięśni – jelita grubego.

3 W końcu podobne nieznormalizowane i nieuzgodnione fizjologicznie
funkcjonowanie mięśni zewnętrznych i wewnętrznych powoduje destrukcyjne zmiany procesu wydalania. Przecież układ mięśniowy jelita grubego, pozbawiony strukturowanej pomocy zewnętrznych mięśni, zmuszony jest do wykonywania większej części pracy, związanej z wydalaniem, jak i reszty funkcji fizjologicznych jelita grubego, zaś te funkcje nie polegają wyłącznie na wydalaniu odchodów. Powinien wiedziecz że: “Zgodnie z sensfizjologiką jelita grubego, opartą na jego modelu unerwienia, modelu histologicznym, a także wibracyjnym i energetycznym, podstawową jego funkcją jest regulowanie bilansu wodnego Organizmu, synergizm cyrkulacji informacyjnych i energetycznych w działalności wszystkich narządów!”

4 Połączenie wszystkich organów Połączenie wszystkich organów
Przytoczę przykład: Jeśli zaraz uważnie obejrzysz popularny w neurologii schemat unerwienia organów wewnętrznych (po środku rysunku), to zwrócisz Uwagę na to, że właśnie jelito grube (absolutnie tak samo, jak rdzeń kręgowy!!!) łączy dwa podstawowe układy nerwowe Twojego Organizmu, zapewniające synergiczne funkcjonowanie praktycznie wszystkich organów i układów. Połączenie wszystkich organów poprzez rdzeń kręgowy Połączenie wszystkich organów poprzez jelito grube

5 Zaś druga gałąź nerwowa, prowadząca od dołu od rdzenia kręgowego –
Na schemacie dobże pokazano, jak jedna z gałęzi nerwowych prowadzi do jelita grubego od góry, od rdzenia kręgowego, jest to błędny nerw. Który nie tylko kieruje wszystkimi organami wewnętrznymi, lecz także zapewnia automatyzm ich powiązanego funkcjonowania. Zaś druga gałąź nerwowa, prowadząca od dołu od rdzenia kręgowego – to nerw miednicowy, który zarządza wszystkimi procesami Organizmu związanymi z oczyszczaniem i wydalaniem – czyli zarządza funkcjonowaniem takich narządów jak: nerki, pęcherz moczowy i same jelito grube... Koniecznie musisz także wiedzieć o tym, że nerw miednicowy (i, odpowiednio, jelito grube), jak to dobrze widać na schemacie, zarządza wszystkimi układami i procesami odtwarzania (reprodukcji) – czyli funkcjami macicy i prostaty! Jest to bardzo ważna dla Człowieka Świadomego wiedza!!! Potrzebna Ci jest, abyś, zgłębiwszy ją, wyrzucił ze Swego Życia na śmietnik Swojej Historii siedzenie na nerwie miednicowym! (w pozycji półleżącej w fotelach, w samochodach).

6 Zespół przewlekłego zmęczenia
Czyli hiperstymulacja jelita grubego zarówno podczas siedzenia całą wagą ciała na nerwie miednicowym, jak i podczas wydalania odpadów (dziesiejszego naszego tematu sensfizjologicznego) powoduje stan nadmiernego hamowania jego funkcji, zaś to, z kolei, SPECYFICZNE ZMĘCZENIE CAŁEGO ORGANIZMU! Nauka sensfizjologika dowodzi: Powód pojawienia się w cywilizowanym świecie takiego «schorzenia», jak «syndrom przewlekłego zmęczenia» wypisany jest na Sedesie! Zespół przewlekłego zmęczenia

7 Następny ważny czynnik poznania szkód, które wyrządza Twojemu Organizmowi siedzenie na sedesie – to nieprawidłowe funkcjonowanie mięśni pasa barkowego, ze względu na rozmieszczenie na nim meridianów wibracyjnych jelita grubego, pęcherza moczowego, jelita cienkiego, rdzenia kręgowego oraz innych. Wszystkie one są «powiązane» ze sobą poprzez współpracę ich wibracji z przytoczonym wyżej układem unerwienia oraz samym procesem wydalania. Meridian wibracyjny jelita cienkiego Meridian wibracyjny jelita grubego Meridian wibracyjny pęcherza moczowego

8 i nie tylko «syndromu przewlekłego zmęczenia».
Twój Organizm jest zmuszony, chroniąc życie Człowieka Rozumnego, dostosowywać się do takiej ekstremalnej sytuacji – czyli nadmiernego hamowania swoich funkcji poprzez siedzenie na sedesie. Аle podczas takiego dostosowania się Twój Organizm zostaje po prostu zmuszony przez ciebie do stanowczego i konsekwentnego oddalanie się od Programu zachowania Siebie jako Idealnie Chronionego Układu. I dlatego, aby zachować ciebie dla Planety, tworzy nowy Zespół Ochrony Życia Człowieka Rozumnego – który przejawi się w postaci tego lub innego schorzenia, i nie tylko «syndromu przewlekłego zmęczenia». Hasło życiowe ludzi współczesnych: «HURRA! WPĘDŹMY SAMI SIEBIE DO GROBU ZA POMOCĄ SIEDZENIA NA SEDESIE!»

9 Reewolucja Człowieka W jaki więc sposób Ty osobiście potrafisz zlikwidować reewolucju - dekompensację w pracy jelita grubego oraz innych układów wydalania?! W jaki sposób będziesz mógł odnowić stan Ciągłego Zdrowia Organizmu, zdeformowanego poprzez siedzenie na sedesie?! Uwaga! Aby osiągnąć właśnie takie wyniki, nauka sensfizjologika proponuje system nawyków Kultury Fizjologicznej, opartych na już znanej Ci wiedzy – na wiedzy o fizjologii człowieka (według Pawłowa i Uchtomskiego), na znajomości Praw Wszeświata, a także na wiedzy z Przesłań starożytnych kultur i cywilizacji w postaci rytuałów, obrzędów i nawet pisma...

10 «Ta, która chroni życia».
Jak, na przykład, ten oto hieroglif starożytnego Egiptu. Nazywa się on Izyda, а definiowany jest tak: «Ta, która chroni życia». Czy znana jest Ci ta pozycja, która chroni życia? Napewno dzieńki sedesu – sapomnialeś. Opierając się na podobnej wiedzy, Człowiek Świadomy po siedzeniu na sedesie – ponieważ na współczesnym etapie przejścia cywilizacji Człowieka Rozumnego w cywilizację Człowieka Świadomego – przeprowadza RÓWNOLEGŁĄ renowację wszystkich funkcji Organizmu – w tym celu przykuca (tak, jak to pokazuje hieroglif), krzyżuje ręce, splata palce, i tym splotem, śledząc, aby opuszki palców były dobrze przyciśnięte do dłoni, dotyka po kolei podbródka i powierzchni Planety (trzeba to wykonać chociażby jeden raz). Następnie, aby zapewnić dotrzymanie się Prawa Osi, zmień układ palcy rąk na przeciwny i znowu dotknij podbródka i Planety…

11 Czyli skafandrem ochronnym Człowieka Rozumnego!!!
W trakcie tego procesu - renowacji stanu zdrowia Twojego Organizmu - podnieść i opuść (chociażby raz!) krzyż – w ten sposób rozblokujesz nerw miednicowy! I właśnie ten Twój ruch aktywnie oddziałuje na odpowiednie układy fizjologiczne Organizmu – przypomni im o ich funkcji synergicznej. Za pomocą takiego Aktu (a jest to jeden z typów «Treningu Sedesowego» sensfizjologiki) rozblokowujesz także wzajemne działanie błędnego i miednicowego nerwów, nawet rąk i nóg! Аle, powtarzam, musisz śledzić, aby opuszki KAŻDEGO z palców były szczelnie przyciśnięte dołoni! nerw miednicowy, jak to widzimy na przedstawionym tu schemacie, «zarządza» nie tylko funkcją wydalania jelita grubego, a samo jelito grube, nie tylko funkcją macicy i prostaty, nie tylko Bilansem Wodnym Organizmu… lecz także skórą! Czyli skafandrem ochronnym Człowieka Rozumnego!!!

12 Następna Twoja czynność niezbędna do całkowitej renowacji Organizmu –
przełożyć skrzyżowane ręce do tyłu i dotknąć kciukami (kto potrafi) dolnego fragmentu lopatek (a kto potrafi – to nawet górnego)… a kto nie potrafi dosięgnąć lopatek, to niech nie dotyka, przecież to nie gimnastyka, a taka sobie GRA SENSFIZJOLOGICZNA! Gdy już tak zrobiłeś – pokręć kciukiem i, poruszajaąc następnie innymi palcami, zakolysz korpusem ciała, ale nie kręgosłupem, lecz tylko w stawach biodrowych!!! (wystarczy kilku milimetrów). Albo też popchnij kręgosłup rękoma do przodu, też wystarczy na parę milimetrów! zed kifoza lordoza Na rysunku po lewej pokazany jest hieroglif Zed - “Fundament Życia”, odźwierciedlający duże znaczenie strefy żeber ruchomych dla zapewnienia pionowości Człowieka Rozumnego І właśnie ta strefa odnawia swoją funkcję w trakcie specyficznej “posedesowej gry”! А po prawej znajduje się rysunek kręgosłupa – ilustruje on wzajemne oddziaływanie części kręgosłupa według Prawa Osi. Doskonale znasz to prawo: “Jeśli w którymś miejscu boli Cię kręgosłup – winien problemu jest przeciwległy na Osi odcinek kręgosłupa” – właśnie bilans wzajemnej harmonii części kręgosłupa jest odnawiany w trakcie takiej “gry posedesowej”.

13 “Ucho Człowieka Rozumnego – to mózg od zewnątrz”
W ten sposób, dzięki znajomości hieroglifów Izyda i Zed (czyli znajomości Przesłaniu od starożytnych Egipcjan), zostaną rozblokowane: zewnętrzne układy mięśniowe Twojego Organizmu, zespół meridianów wibracyjnych, nóżki przepony, żołądek… (nie licząc rozblokowania funkcji miednicowego i błędnego nerwów). Ważnym dodatkim końcowym do tego renowacyjnego nawyku Kultury Fizjologicznej jest aktywne pocieranie dłoni o dłoń, a także między palcami. Zaś uwzględniając informację przekazaną przez medycynę chińską – o tym, że właśnie meridian energetyczny jelita grubego zapewnia funkcjonowanie kory mózgowej,… potrzyj uszy. “Ucho Człowieka Rozumnego – to mózg od zewnątrz” “Ucho i mózg – to bliźnięta” (Prawo Analogii Form Rozwoju nauki sensfizjologika) (możesz też potrzeć lub pomasować uszy, gdy znajdujesz się na sedesie – polepsza to perystaltykę jelit)

14 Ciekawe jest także to, że w trakcie takiego «Тreningu Sedesowego» jako procedury odnowienia stanu Ciągłego Zdrowia, naruszonego przez siedzenie na sedesie, uruchamiana jest jeszcze jedna bardzo ważna podstawa technologii renowacji. Istota procesu renowacji : CZŁOWIEK ŚWIADOMY ODBIERA SWÓJ ORGANIZM JAKO SUPERKOMPUTER. А dlatego wszystkie prawa funkcjonowania zespołów cybernetycznych są aktualne również dla niego. Jedno z praw cybernetyki stwierdza: «Jakikolwiek członek układu pełniący najbardziej różnorodne funkcje, automatycznie staje się generatorem i elementem rządzącym całego układu».

15 (i człowieka zdrowego od człowieka chorego!!!)
Zaś jeśli chodzi o Twój Organizm (Człowieka Rozumnego), jako układ mobilny i pionowy, to w nim tylko staw barkowy posiada największą (7 stopni swobody) skalę ruchu. I dlatego właśnie staw barkowy jest elementem rządzącym takiej maszyny cybernetycznej jak Twój Organizm! Sensfizjologika działalności życiowej Człowieka Rozumnego dowodzi, że właśnie stopień swobody stawu barkowego - czyli stopień swobody czynnońci wykonywanych swoją ręką w Przestrzeni – jest najważniejszym czynnikiem odróżniającym Człowieka Rozumnego od zwierzęcia… (i człowieka zdrowego od człowieka chorego!!!) “Pozostało całkiem niedużo do ponownego pozostania Człowiekiem!”

16 Harmonogramy stopni swobody ruchu
W ten sposób dochodzimy do logicznego Wniosku: Że w trakcie zaproponowanej «Procedury Antysedesowej» właśnie zwrotno-postępujące przemieszczanie się stawu barkowego, wraz z ruchem splecionych rąk i splecionych palców dłoni jako układów odpowiedniości Twojemu Organizmowi (patrz medycynę Su-Dżok), inicjuje likwidację bloków, które ograniczały poziom swobody stawu barkowego. I w ten sposób odnawiasz procesy wibracyjne w meridianach, a wraz z nimi swobodę stawu barkowego – «zarządcy» Ciałem Twojej Realizacji i jego układem mięśniowym. Harmonogramy stopni swobody ruchu Dlatego podstawowym wynikiem “Procedury Antysedesowej” jest odnowienie Twojej swobody przemieszczania się Planetą! A za pomocą kończącego procedurę pocierania dłonią o dłoń i pomiędzy palcami, zgodnie ze wspomnianym już Prawem Odpowiedniości dłoni i ręki Organizmowi, wznowisz powiązanie z Organizmem stref czuciowych dłoni (Tej Która Poznaje Świat).

17 ?! Udziel sobie prostej odpowiedzi na pytanie:
«Czy to takie trudne, uświadomiwszy swoją odpowiedzialność za znęcanie się nad Swoim Organizmem za pomocą «przesiadywania» na sedesie i przynależności do «cywilizacji sedesowej», poddać się od czasu do czasu (tego wystarczy) takiej procedurze Technologii Renowacji Ciągłego Zdrowia, jaką jest «Trening Sedesowy»? ?! Nie! Аle także wtedy, gdy «uprawiasz siedzenie na sedesie», pod koniec Aktu wydalania moczu lub kału pochyl głowę, siedząc na sedesie, maksymalnie w którąś stronę i lekko porusz PRZECIWLEGŁĄ do kierunku pochylenia głowy lopatką (dla mężczyzn), albo kością guziczną (dla kobiet). I koniecznie powtórz czynność w inną stronę (w celu zachowania garmonii lewego i prawego). Ważne jest przy tym prześledzenie, aby głowa w trakcie ruchu lopatką lub biodrem «nie uciekała» przed maksymalnym nachyleniem. Prześledź równiez aby korpus ciała nie zginał się w kręgosłupie w bok! I co najważniejsze – w żadnym wypadku nie można naruszyć w trakcie tak ważnego Aktu - SPOKOJU wzajemnego oddziaływania organów wewnętrznych. Przecież wydalanie i moczy, i kału – to bardzo ważny moment dla nich! Odbywa się rozhermetyzowanie zamkniętego układu Organizm Czlowieka.

18 JESZCZE JEDEN WAŻNY CZYNNIK, który musi uwzględniać Człowiek Świadomy:
Аkt wydalania odpadów – to także proces cybernetyczny! І w trakcie takiego procesu cybernetycznego funkcję rządzącą przejmuje jelito grube (w trakcie wydalania moczu – pęcherz moczowy). Skupiają one w tym momencie na sobie całą UWAGĘ organów i układów. Jeśli w trakcie wspomnianych procedur pokręcisz w dowolny sposób palcami rąk albo nóg, lub będziesz poruszał rękami albo nogami (jak sobie chcesz, bo to nie gimnastyka), to odbędzie się całkowita Renowacja Zdrowia! АLE NIGDY PRZY TYM NIE RUSZAJ KORPUSU CIAŁA!!! W nim ludzie (Twoje Organy i Układy) pracują wszyscy dla jednego kierownika – w tym wypadku jelita grubego lub pęcherza moczowego. A dlatego przeszkadzanie im jest niepotrzebne (lub nawet raczej ryzykowne)! ...Gdy Organy i Układy «wrócą» z tak poważnej pracy, to od razu zwrócą Uwagę na to, że wszystkie Twoje zewnętrzne części ciała – palce, ręce, nogi i nawet głowa (bo przecież świadomie przeprowadzasz «Trening Sedesowy»), właśnie dla których one pracują od wewnątrz, już są w pracy, już są w ruchu! I wtedy wszystkie oni po prostu «rzucą się» do pełnienia Swojej Podstawowej Funkcji – zapewnienia IDEALNEGO funkcjonowania wystających części ciała w Przestrzeni!

19 Ciesz się ze swoich sukcesów i sukcesów Swojego Organizmu!
Już jesteś zdrowy! Аle najlepsze będzie zaprzestanie instalowania w domach sedesów uniemożliwiających przykucnięcie. Ważne pytanie nauki sensfizjologiki: Komu przyszedł do «głowy» pomysł «siedzącego» sedesu, który kaleczy procesy fizjologiczne milionów ludzi?! І czy istnieje jakiś «problem» uniemożliwiający instalowanie w nowych domach takich sedesów, jak na tej oto ilustracji?! Lub zamontowanie podstawek pod nogi przy już istniejących sedesach? (właśnie w celu umożliwienia przykucnięcia) Odpowiedź jest jednoznaczna: «Problem polega na braku Świadomości o szkodzie fizjologicznej, wyrządzanej przez taki wynalazek zurbanizowanego świata».

20 Podobny nawyk Kultury Fizjologicznej dla odnowienia stopni swobody stawu barkowego i wraz z nim Organizmu Człowieka Rozumnego jest tylko jednym z wariantów renowacji z «arsenalu» nauki sensfizjologiki. Ale oczywiste jest także to, że “problem sedesosiedzenia zurbanizowanego człowieka” jest jednak zaprogramowanym czynnikiem Rozwoju Ludzkości – i właśnie na etapie Przejścia cywilizacji Człowieka Rozumnego do cywilizacji Człowieka Świadomego! Zwróć teraz Uwagę, jak Faraonowie, a wszystkie posągi i freski z tego okresu są przeniesioną przez stulecia informacją umożliwiającą ludziom uniknięcie wielu błędów w rozwoju, wskazują następnym pokoleniom, co powinien czynić Człowiek Świadomy (Homo Sensus) aby zachować nieśmiertelność swojego Organizmu.

21 __ _________ _______ __ ___ _____
Ty też możesz skorzystać z metodyki Faraonów, aby przeprowadzić renowację swojego własnego Organizmu, zdrowie którego zostało naruszone przez sedesosiedzenie. W tym celu musisz, siedząc na sedesie, położyć dłonie na kolanach, tak, jak to ilustrują posągi. Następnie masz maksymalnie wyprostować palce i poruszać: jeśli jesteś kobietą – małym palcem, jeśli jesteś mężczyzną - kciukiem. Ale nie zapominaj «patrzeć na Ra» - Boga Słońca starożytnych egipcjan! Przecież «Spojrzenie na Ra» uruchamia funkcjonowanie meridianu wibracyjnego jelita grubego. Skutek renowacji odczujesz w chwili, gdy Twój korpus ciała w specyficzny sposób się wyprostuje, odczujesz także przepływ świeżego powietrza w nosie i swobodę oddechu. Możesz także tą samą metodykę (metodykę Faraonów) wprowadzić w celu renowacji własnego Organizmu, stan ciągłego zdrowia którego został naruszony przez siedzenie na krzesłach! Nawiasem mówiąc, dla Człowieka Świadomego, który już korzysta z wiedzy o meridianach wibracyjnych i Systemach Odpowiedniości, metodologia Kultury Fizjologicznej Faraonów jest całkiem zrozumiała! __ _________ _______ __ ___ _____

22 Czy ktoś z was dotychczas nie wierzy w Przesłania Faraonów?
I uważa to tylko za moją fantazję? To niech spróbuje rozwiązać zagadkę informacji o Ludzkości, która to informacja została wysłana przez Ziemian do Kosmosu. (taka sobie kosmiczna butelka z listem). Jeśli potrafisz rozwiązać ten rebus bez dodatkowych wyjaśnień dotyczących rysunków i treści… to potrafisz też rozwiązać «Rebusy-Przesłania» Faraonów. Dlatego bądź bardzo uważny w stosunku do Przesłań sensfizjologicznych z Przeszłości: і do wyraźnych Przesłań wspomnianych już Faraonów, i do nieukrytych Przesłań rytuałów różnych religii, i do nadzwyczajnie ważnych Przesłań mieszczących się w tańcach ludowych, typach ubrań itd.

23 Czyli i Rozumności, i Zdrowia jednocześnie!
A teraz dygresja: Ważne znaczenie renowacji stawu barkowego dla zapewnienia Twojej mobilności pionowej, akcentowane przez posągi starożytnych egipcjan, ich freski i hieroglify. Spróbuj, na przykład, stanąć w «pozycji Faraonów», cały czas śledząc napięcie stawu barkowego i skupiając szczególną Uwagę na tym, czy duże palce stopy są postawione na jednej linii (możesz nie obracać korpusem). Prześledź także, czy prawidłowo są ukierunkowane paznokcie kciuków w kierunku do Centrum Planety... І jeśli, bez względu na niby stabilną pozycję ciała, – przecież obydwie Twoje stopy znajdują się w pozycji idącego człowieka – będzie Ci bardzo trudno utrzymać równowagę (nawet tu nie wspominam o zachowaniu równowagi przy obrocie głowy, jak pokazują Faraonowie) – to od razu uświadomisz, że to właśnie jest od ich Informacją-Przesłaniem o metodzie odnowy poczucia Idealnej Pionowości. Czyli i Rozumności, i Zdrowia jednocześnie!

24 Żeńskiej populacji Ludzkości Faraonowie rekomendują dodatkową pozycję rąk! Ręce w trakcie Aktu Ułożenia Fryzury (przytaczam tu tylko przykład udostępnionej nam informacji – rysunek, na którym wydawałoby się przypadkowysą, detale w koszu, jako układ spiralno-konusowy, sam kosz na głowie, «który nic nie waży», i kaczka, a także rysunek ubrania...) One wszystkie ilustrują takie procesy ciągłej renowacji zdrowia dla kobiet, jak odnowienie sprężynowej roli stopy i przejaw czteroelementowej sensfizjologiki właśnie żeńskiego Organizmu ruwnież różnicę pomiędzy sensfizjologiką żeńską a męską. Pokazano, w jaki sposób pozycja i «spiralna» aktywność palców u rąk w trakcie Aktu Ułożenia Fryzury wpływa na możliwości ruchowe części guzicznej Organizmu kobiety (tu obraz kaczki), co jest bardzo ważne dla prawidłowego przebiegu ciąży… itd.

25 (jak większości współczesnych kobiet i nawet dziewczynek)
Akcentowane tu zostało praktycznie wszystko! Powtarzam! Chodzi tu o umiejętność «spiralnego» panowania nad ruchomością palców u rąk, i nad ruchomością odcinka guzicznego, a także o wrażliwość ruchową stóp. o ciągłym – nawet podczas siedzenia! – odczuwaniem stopami powierzchni Planety… Rusałki – to nie mit! obraz Rusałki – to rzeczywistość fizjologii i sensfizjologiki prawdziwej kobiety! Zwróć Uwagę, jak stoi w oczekiwaniu kobieta o Ciągłym Zdrowiu! Noga za nogę, tworząc intuicyjnie w ten sposób «Ogon Syrenki»… Dlaczego właśnie tak? Jest to treningiem jej umiejętności panowania nad ruchomością odcinka guzicznego aby mogła rodzić bez problemów dzięki opanowaniu «Ogona Syrenki» i dzięki temu jej NIGDY SIĘ nie zrosną stawy miednicowe!!! (jak większości współczesnych kobiet i nawet dziewczynek) Jeśli przypomnisz Sobie o tym, że i w powietrzu, i w Organizmie Człowieka Rozumnego znajduje się średnio po 80% wody – to odpowiedź będzie jednoznaczna: Kobieta nie stoi, noga za nogę, aby stać, lecz pływa w powietrzu wypełnionym wodą! (jak to robi Syrenka)

26 to dwie Przeciwności Osi!
І popiersie Nefertiti z jej szyją – przecież to też Przesłanie! Przecież od giętkości szyi kobiety zależy funkcjonowanie właśnie stawów miednicowych! Znasz już działanie Prawa Osi, zgodnie z którym miejsce połączenia szyi z kręgosłupem (siódmy kręg szyjny) oraz staw lonowy (ważna jest jego ruchomość podczas porodu)– to dwie Przeciwności Osi! A propos, osiągnięcie specyficznej (niezbędnej dla Organizmu kobiecego) aktywności siódmego kręgu szyjnego zapewnia nie zakładanie pierścieni (jak to czynią gdzieś w Afryce, ciągle zwiększając ich ilość), lecz bardzo prosta rzecz – odczuwanie przez kobietę wagi własnych włosów jako żywej istoty - odczucie to dzisiejszym «obrzezanym» kobietom jest po prostu niedostępne! A niektórym, «obrzezanym» już od samego dzieciństwa, – w ogóle nieznane... Pomaga w rozblokowaniu siódmego kręgu szyjnego, i, zgodnie z Prawem Osi, stawów miednicowych – układanie fryzury właśnie swoimi rękami! Któremu towarzyszy odczuwanie każdego włoska koniuszkami palców… a jeszcze ściślej koniuszkami paznokci (to twierdzenie podkreślam po raz kolejny!) Właśnie w ten sposób odtwarzane są wszystkie procesy fizjologiczne i hormonalne niezbędne do idealnej budowy Organizmu kobiecego.

27 Wiesz przecież, jak teraz poprawiają fryzurę współczesne «obrzezane» kobiety?
(obrzezane, aby «mniej było kłopotu» z mojej strony nie jest to próba obrażenia kogoś, lecz zmartwienie i zawiadomienie o niebezpieczeństwie) oni po prostu potrząsając głową!!! Zgodnie z wynikami badań sensfizjologiki włosów – istota obrzezania napłetka u mężczyzn i istota obrzezania napłetka u kobiet (tym napłetkiem są ich włosy!) jest tożsama, ale motywacja jest inna – ukaranie kobiety – o czym nas dokładnie zawiadamia wiele kultur i cywilizacji. Aby uprzedzić Cię o niebezpieczeństwie, podkreślam następującą rzecz: «Obrzezane» kobiety poprawiają fryzurę po prostu potrząsając głową (a to przecież 4 – 4.5 kg ) !!! W ten sposób powodują one ciągły wstrząs mózgu! А dla kręgów szyi jest to sygnałem złamania! Na co reagują one odpowiednim skurczem mięśni, który musi wywołać analogiczny skurcz swojej Przeciwności – stawów miednicowych! Taka jest prawda. Po prawej na rysunku – Oś Kobiecego Zdrowia. Zwróć Uwagę na konieczność nieruchomości Centrum Osi.

28 Nefertiti – to nie tylko rzeźba ladnej kobiety, lecz przekazany «tutaj» obraz Informacji, szczegółowo ukazujący odpowiedzialność kobiety przed szyją oraz zależność jej piękna od odczuwania przez siódmy kręg szyi wagi jej włosów. Na rusunky: Właśnie odczucie wagi włosów jest odczuciem ich Przeciwności – nóg! (działanie prawa Osi) te dwa Przesłania ukazują jeszcze wiele rzeczy – które sami rozszyfrujecie później.

29 A propos, proponuję moim pacjentkom «kobiecą Gimnastykę Mentalną».
Właśnie dlatego podczas codziennego układania fryzury, oraz niekiedy podczas sedesosiedzenia, krześlesiedzenia czy fotelesiedzenia, musicie (zwracam się teraz do kobiet) wykonać w celu ciągłej renowacji Waszego Zdrowia i Kobiecości analogiczny do Syreniego ruch stulonymi nogami (jak ogonem Syrenki). Między innymi, wiele kobiet instynktownie WŁAŚNIE TAK czyni! Albo wykonują ruch odcinkiem guzicznym, albo siedzą, odstawiając w bok szczelnie stulone nogi, i do tego niekiedy podnoszą pięty (poprawiają “ogon Syrenki”!). Ale musicie (do kobiet) także pamiętać o Prawie Osi i o gimnastyce Mentalnej nauki sensfizjologiki – czyli od czasu do czasu przestawiać nogi w inną stronę. Аle bardzo pożądane, wręcz konieczne jest poprawienie od czasu do czasu włosów palcami rąk (ale nie za pomocą «ziemiogłowowstrząsu»!). A propos, proponuję moim pacjentkom «kobiecą Gimnastykę Mentalną». Gdy siedzisz, zrób minimalny «syreni» ruch stopami i odcinkiem guzicznym. A później przełóż nogi na inną stronę i znów wykonaj «syreni» ruch... Możesz powtórzyć to kilka razy... Jestem pewien, że będziesz zdziwiona z odniesionego skutku: Jak dobrze i wygodnie jest teraz siedzieć i jaką przyjemną niespodzianką jest odczucie powstania płynnego, prawdziwie kobiecego «pływającego» chodu.

30 Na tym kończę niniejszy rozdział badań nauki sensfizjologiki, odźwierciedlający problem utraty zdrowia, wywołanej przez taki nienaturalny Akt działalności życiowej jak sedesosiedzenie. Uświadamiając szkody wyrządzane przez ten Akt, nabywasz pewnych nawyków Kultury Fizjologicznej, pozwalających zrekompensować utratę zdrowia. Ale na koniec muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz: Jeśli uważnie obejrzysz harmonogram ruchu palców i rąk kobiety w trakcie Aktu Poprawiania Włosów i porównasz ten ruch do harmonogramu czynności energetycznego i wibracyjnego meridianów jelita grubego (na schemacie) – to zauwarzysz właśnie jego funkcje cierpią z powodu codziennego nienaturalnego znęcania się przez sedesosiedzenie... Meridian wibracyjny jelita grubego Złota Spirala Wszechświata odtworzona ruchem ręki kobiety Meridian energetyczny jelita grubego

31 jak spiralę Fibonacciego (patrz rysunek).
…I poza tym uwzględnisz kształt Złotej Spirali i harmonogram jej tworzenia – jak spiralę Fibonacciego (patrz rysunek). Zaś na zasadach tego matematycznego Prawa Proporcji budowany jest co chwila cały Wszechświat, budowany był kiedyś Partenon, produkowana jest «prosta», lecz o idealnych proporcjach cegiełka i żyje Organizm Człowieka Rozumnego… Gdy uwzględnisz to wszystko, to dojdziesz, podobnie jak nauka sensfizjologika, do znaczącego logicznego wniosku: “W uchu ręki kobiety jest wszystko! – właśnie w chwili, gdy poprawia włosy palcami ręk, w tej chwili (na ten ruchrąk kobiety) odzywa się – i według Prawa Odpowiedniości, i według Prawa Osi – cały Wszechświat, nie wspominając już o jej Organizmie”! profesor Oleksandr Charczenko Ukraina, Łuck, telefon: , poczta:


Pobierz ppt "Następny temat poznania Kultury Fizjologicznej Człowieka Świadomego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google