Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PALSING METOFIZJOLOGICZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PALSING METOFIZJOLOGICZNY"— Zapis prezentacji:

1 PALSING METOFIZJOLOGICZNY
Następny temat proponowany Twojej Uwadze PALSING METOFIZJOLOGICZNY JAKO UNIWERSALNA METODA RENOWACJI CIĄGŁEGO ZDROWIA. Czy zwracałeś może Uwagę, jak na posągach i freskach ze starożytnego Egiptu Faraonowie i Bogowie trzymają kciuk? ZAWSZE JEST ON WYPROSTOWANY! W ten sposób Faraonowie i Bogowie wskazują nam podstawy i technologię pulsingu Metofizjologicznego. Ten oto posąg w pełni odzwierciedla tą zadziwiającą technologię.

2 HOMO SENSUS – Człowiek ciągłego zdrowia
PALSING METOFIZJOLOGICZNY jest poważnym rozdziałem nauki sensfizjologikii, jako podstawy Kultury Fizjologicznej Człowieka Świadomego (HOMO SENSUS) HOMO SENSUS – Człowiek ciągłego zdrowia PRZEJŚCIE Homo Sapiens Człowiek Rozumny Homo Sensus Człowiek Świadomy 

3 Wzór Tworzenia Człowieka Rozumnego:
Sama definicja «palsing Metofizjologiczny» pochodzi od wyrazów: Misja Celu Człowieka Rozumnego – jako czynnik poznania sensu czynności jego Organizmu; Fizjologika – logiczna kolejność czynności (natury) Organizmu Człowieka Rozumnego w procesie realizacji Celu i Misj Człowieka Rozumnego i; Palsing – od angielskiego “pulsing”– pulsacja. Technologia palsingu Metofizjologicznego jest nieskomplikowana i opiera się na wzorze projektowym Tworzenia Organizmu Człowieka Rozumnego. Wzór Tworzenia Człowieka Rozumnego: «Оrganizm Człowieka Rozumnego – to mobilny układ pionowy, zaprojektowany dla Piekna». Palsing Metofizjologiczny odnawia w Twoim Organizmie poczucie Pionowości czyli poczucie zrównoważenia sił Grawitacji i Antygrawitacji, poprzez wzajemne oddziaływanie sił Kosmosu i Planety Ziemi, na podstawie Wzoru Zdrowia nauki sensfizjologikii: «MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ!»

4 Wzór Zdrowia Człowieka Rozumnego «MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ!»
Wszechświat Ziemia Nauka sensfizjologikia dowiodła, że Organizm Człowieka Rozumnego został skonstruowany właśnie według wzoru wzajemnego oddziaływania GRAWITACJA - ANTYGRAWITACJA w środowisku powietrzno-wodnym, którym jest Atmosfera Planety.

5 Ty, jako Homo Sensus (Człowiek Świadomy), wiesz już także o tym, że Kultura Fizjologiczna jako technologia ciągłej renowacji Zdrowia nie wymaga udziału podczas Aktów Renowacji pośredników pomiędzy Tobą a Organizmem w postaci: lekarstw, ziół, diet, gimnastyki, rozmaiych przrządów lub nawet innych osób … Pośrednik!

6 Twoja Misja, jako Człowieka Świadomego,
Аle palsing Metofizjologiczny jednak jest czynnikiem pośrednictwa, lecz ze zrozumiałych powodów muszę udostępnić Ci tą wiedzę! …Te osoby, które czytają moją książkę, będą mogły opanować Świadomość – czyli wiedzę o możliwościach ich własnego Organizmu do całkowitej odnowy Stanu Ciągłego Zdrowia w jakiejkolwiek chwili ich działalności Życiowej! Ale przecież zgodzisz się ze mną, że istnieje mnóstwo ludzi, którzy cierpią i mogą zostać uleczeni za pomocą technologii Renowacji, lecz ta oto książka jest im niedostępna - z tego powodu zmuszeni są cierpieć… (są pozbawieni możliwości opanowania nawyków Kultury Fizjologicznej). Są również ludzie, w ogóle absolutnie chorzy! Ponieważ nie ufają własnemu Organizmowi. Istnieją także ludzie, którzy już są gotowi zapaść w chorobę – ponieważ nie ufają Samym Sobie… Twoja Misja, jako Człowieka Świadomego, czyli takiego, który za pomocą tej książki zdobył taką wiedzę, – dzielić się własnym doświadczeniem z innymi, przekazując im prostą wiedzę o zasadach Kultury Fizjologicznej. Potszebnie także prosić tych, kogo nauczysz, żeby oni także uczyli innych! W ten sposób możemy pomóc wszystkim cierpiącym poznać Radość Życia! Życia bez chorób za pomocą korzystania z technologij nauki sensfizjologikii.

7 Stan Ciągłego Zdrowia Organizmu Człowieka Rozumnego
Najważniejsze – to nauczanie reszty ludi na podstawie Swojego Własnego Doświadczenia, a nawet minimalnych swoich sukcesów! Przecież i Wszechświat, i wszystko, co w nim się znajduje, zostało zbudowane zaczynając od tego Pierwszego Elementu – od Minimalnego . Proszę uczyć ich poznawania właśnie profilaktycznych zasad Kultury Fizjologicznej jako technologii Renowacji Ciągłego Zdrowia. A w szczególności musisz ich nauczać poznawania i uświadomienia takich fundamentalnych Praw Wszechświata jak: Prawo Osi, Prawo Odpowiedniości, Prawo Analogii Form Rozwoju, Prawo Trzechmodelowej Budowy Wszechświata a również Człowieka Rozumnego... Proszę przekazywać im podstawową wiedzę o Zdrowiu – że, za wyjątkiem Drzewa lub Słupa, tylko Człowiek Rozumny może zachowywać PIONOWOŚĆ!!! Аle, zachowując tą Pionowość, jedynie Organizm Człowieka Rozumnego – jest mobilnym samowystarczalnym układem, który może manipulować w Przestrzeni. Będziesz ich nauczać właśnie tego podstawowego faktu! I jescze tego, że jeżeli Mobilność Pionowa jest faktem stworzenia Rozumności (stworzenia ciala Człowieka Rozumnego), to wtedy to także tożsame rzeczy i pojęcia i Stan Ciągłego Zdrowia Organizmu Człowieka Rozumnego i jest Mobilność Pionowa!!! Jeszcze raz prosze Cię, abyś prosił tych, których uczyłeś Kultury Fizjologicznej, aby oni sami i tak samo uczyli innych, a ci inni uczyli jeszcze innych – abyśmy mogli pomóc wszystkim słabym i cierpiącym, wykorzystując metody nauki sensfizjologikii, i sprawić, by stali się oni i pozostawali ciągle zdrowi.

8 Kultury Fizjologicznej jako parametrów sensfizjologicznych Organizmu.
Sam jesteś Człowiekiem Świadomym. stałeś się nim w chwili uświadomienia Kultury Fizjologicznej jako parametrów sensfizjologicznych Organizmu. Czyli jesteś Człowiekiem, który zapoznał się z programem «komputerowym» Budowy i Funkcji Organizmu Człowieka Rozumnego, Programem, który Stwórca «zainstalował» w każdej Twojej komórce, w każdej czynności Twojego Organizmu, jako idealnie chronionego i idealnego ochronnego układu… Ale przecież są również tacy ludzie – to przede wszystkich dzieci i ludzie starsi – wśród których po prostu jest niemożliwe natychmiastowe wprowadzenie zasad Kultury Fizjologicznej. Ale, jak sądzę, właśnie oni – w pierwszej kolejności – odczuwają potrzebę bycia w stanie Ciągłego Zdrowia. Czyli właśnie oni absolutnie nie mogą się obejść bez Twojego pośrednictwa – pomiędzy nimi a problemami ich zdrowia... Daj im Klucze od Zdrowia! Odetnij ich od chorób!

9 Przecież cała ta wiedza to faktyczny i praktyczny materiał Kultury
Właśnie w celu takiego duchowego pośrednictwa pomiędzy Tobą a Nimi zostały przeze mnie opracowane, na podstawie fundamentalnych Praw Wszechświata, proste, całkowicie bezpieczne i skuteczne metody samopomocy i wzajemnej pomocy. Zaś jedną z takich metod jest rozpatrywany palsing Metofizjologiczny, lub inaczej, terapia za pomocą wibracji i obiegu (na zasadach obiegu wody w przrodzie). Jeden z podstawowych rozdziałów palsingu Metofizjologicznego został mi «ujawniony» przez Faraonów i Bogów starożytnego Egiptu. Pozostałe zaś opierają się na wiedzu fundamentalnych Praw Wszechświata, Praw Fizyki i Chemii; na wschodnich praktykach metafizycznych, na rytuałach i obrzędach religii, na wiedzy medycznej Tybetu, Chin, Indiji, starożytnej Grecji, cywilizacji majów, na osiągnięciach medycyny «zachodniej», i tak dalej. Przecież cała ta wiedza to faktyczny i praktyczny materiał Kultury Fizjologicznej Człowieka Świadomego jako podstawy Ciągłego Zdrowia. Przecież cała ta wiedza to faktyczny i praktyczny materiał Kultury

10 I wtedy będziesz mógł sam osobiście wynaleźć mnóstwo takich metod!
Аle w tej książce nie będę mógł umieścić całej informacji o wszystkich, nawet podstawowych, zasadach i metodach palsingu Metofizjologicznego. Przecież jest to znacząca i odrębna warstwa wiedzy o Środkach Renowacyjnych. Właśnie dlatego Ty, jako Człowiek Świadomy, musisz poznać jego filozofię i logikę (czyli sensfizjologikię) takiego zjawiska jak palsing - а to jest łatwe zadanie!!! I wtedy będziesz mógł sam osobiście wynaleźć mnóstwo takich metod! Zwróć Uwagę, że nie przpadkowo, charakteryzując palsing Metofizjologiczny, użyłem słowa Samopomoc. Samopomoc! ! Samopomoc!! Wzajemna pomoc! Przecież z każdego z zaproponowanych następnie rodzajów palsingu Metofizjologicznego (ze względu na prostotę, logikę i filozofię palsingów) może skorzystać jakakolwiek osoba! Nie tylko dla wyleczenia innych, lecz także Samej siebie. I efekt będzie nie mniejszy, niż gdyby korzystała z pośrednika-pomocnika.

11 Pierwsze, co koniecznie musisz uświadomić – to, że palsing Metofizjologiczny jest odzwierciedleniem działania Prawa Osi! Następna zasada prowadząca do wynalezienia takiej technologii Renowacji Ciągłego Zdrowia jak palsing Metofizjologiczny (literalnie: Celowo-fizologiczne potrząsanie wibracyjne) – opiera się na tym, że Człowiek Rozumny jest istotą z wody.

12 procesy stagnacyjne w cyrkulacji płynu fizjologicznego
I dlatego jakiekolwiek schorzenie – od przeziębienia aż po rak – to tylko procesy stagnacyjne w cyrkulacji płynu fizjologicznego w Organizmie Czlowieka Rozumnego oraz blokowanie wzajemnej informacji pomiędzy cząsteczkami wody Organizmu. System cyrkulacji informacji odzwierciedlony jest w filozofii Тrygramów. Dlatego świadomie wykorzystany palsing Metofizjologiczny momentalnie odnawia i ogólną cyrkulację, i wzajemne oddziaływanie między cząsteczkami wody, a także, wskutek tego, przebieg procesów chemicznych i fizycznych oraz procesów przemiany.

13 «Wahaniami Niepewności»!
A więc, zaczynasz zapoznawać się z filozofią i logiką palsingu Metofizjologicznego. zaproponuję Ci dominujące metody działań – działania w pozycji stojącej lub leżącej. Uwaga! Palsing Metofizjologiczny w pozycji siedzącej też może być pożyteczny dla zdrowia, ale siedzenie na krześle, fotelu czy kanapie jest maksymalnie stresową sytuacją dla Organizmu, który chroni Twoje Życie. Dlatego wymaga ono od Osoby-pośrednika, przeprowadzającej palsing, wysokiego poziomu uświadomienia działania procesów wibracji dla ochrony Pionowości! I właśnie dlatego na tym etapie znajomości Kultury Fizjologicznej takiego palsingu tu nie rozpatruję. Człowiek na krześle lub fotelu stwarza w swoim Wewnętrznym Środowisku wodnym strach Organizmu, spowodowany ciągłymi «Wahaniami Niepewności»!

14 Rozpatrzymy teraz podstawowy rodzaj palsingu Metofizjologicznego.
Jest on dominujący właśnie dla zachowania poczucia stabilności Grawitacyjnej, a wraz z tym jest palsingiem odnowienia – Poczucia Antygrawitacyjnego. Przeprowadzany jest w następujący sposób: Osoba, która cierpi, na przkład, na bóle w kręgosłupie, lub «nienormalne» ciśnienie i tak dalej (na listę schorzeń, przy których jest skuteczny palsing Metofizjologiczny, możemy wciągnąć faktycznie wszystkie choroby Człowieka Rozumnego) – ale tylko taka osoba, która jeszcze może stać na własnych nogach… Staje przed Tobą, trzymając ręce wyprostowane wzdłuż tułowia i zaczyna obracać paznokciem kciuka, śledząc, aby kierunek paznokcia i palca pokrywał się z kierunkiem do Centrum Planety. Ten oto rysunek jest Analizą komputerową cykli informacyjnych na dloni (pokazany tu jest kciuk). To zadziwiające potwierdzenie teorii Odpowiedniości profesora Pak Dżi Wu – autora terapii SU DŻOK (linie na paznokciu tworzą rysunek głowy!)

15 DZIAŁAĆ TU stojąc albo siedząc z tyłu za pacjentem,
Osoba, która przeprowadza palsing Metofizjologiczny, stojąc albo siedząc z tyłu za pacjentem, przstawia swój palec wskazujący (albo nawet wszystkie – komu jak się podoba) do krzyża, i bardzo lekko popycha ciało czlowieka do przodu… Uwaga! Aby uzyskać efekt terapeutyczny i profilaktyczny, wystarczy milimetrowej amplitudy! DZIAŁAĆ TU I TO WSZYSTKO! Prosto?

16 (na rys.) nerwy miednicowy i błędny powinny komunikować się ze sobą.
Podobny «prosty zabieg» pozwala na odnowienie wzajemnego oddziaływania błędnego i miednicowego nerwów (patsz uważnie na schemacie) za pomocą stworzenia jak gdyby obiegu informacji: błędny nerw, jelito grube, nerw miednicowy, rdzeń kręgowy i znów: błędny nerw, i tak dalej. Ważnie to że nerwy miednicowy i błędny powinny komunikować się ze sobą. Podobny «prosty zabieg» pozwala także na odnowienie projektowych parametrów fizjologicznych układu żebrowego oraz przepony…  Jak to zrozumiecz? (na rys.) nerwy miednicowy i błędny powinny komunikować się ze sobą.

17 Także przpomnij sobie szkolny kurs Fizyki (Regułę lewej i prawej ręki)
Zwróciłeś Uwagę na przytoczony wyżej schemat takiego wzajemnego oddziaływania nerwow? A teraz proszę obejrzyj uważnie schematy meridianów wibracyjnych w medycynie chińskiej. kierunek siły meridiany wibracyjne Także przpomnij sobie szkolny kurs Fizyki (Regułę lewej i prawej ręki) Zgodnie z Regułą: Na koniuszku kciuka, skierowanego w pewnym kierunku (w tym wypadku, podczas palsingu, w kierunku do Centrum Planety) koncentrowana jest siła przepływu prądu elektrycznego i przepływu magnetycznego… Dziwnie… Tam Fizyka – tutaj Fiziologja? Ale tak jest! na rysunku pokazano oddziaływanie Prawa Fizyki na kciuk.

18 Utrzymując Człowieka Rozumnego między Niebem a Ziemią!
Wiesz już również i o tym, że Organizm Człowieka Rozumnego jest ruchomym układem Pionowym i że podstawowym zadaniem i funkcją Organizmu jest zapewnienie ruchomej pionowości, a także zawsze pamiętasz o tym, że Twój Organizm został zaprojektowany i zbudowany «dla Pionowości». Podobny «prosty zabieg» uświadamiasz także, że Renowacja Pionowości Mobilnej właśnie dlatego stanowi Renowację Ciągłego Zdrowia pszez palsing Metofizjologiczny, że odnawia ona cyrkulację płynów Organizmu... od dołu do góry, od góry do dołu... Utrzymując Człowieka Rozumnego między Niebem a Ziemią! Dlatego zrozumiesz wlasznie, dlaczego palsing Metofizjologiczny jest tak niewątpliwie i zadziwiająco skuteczny dla konkretnej osoby, cierpiącej na konkretne schorzenie.

19 Wiesz także to ważne, że funkcja płuc – to nie tylko uczestniczenie w Akcie oddychania, lecz również funkcja «kuli powietrznej», która podnosi Twoje Ciało Realizacji i utrzymuje go w Stanie Pionowym nad powierzchnią Planety. I dlatego, gdy podczas palsingu Metofizjologicznego aktywowany jest paznokiec kciuka, na którym zaczyna się wibracja w meridianie wibracyjnym płuc, to ta informacja wibracyjna rezonansowo przegrupowuje procesy wszystkich mięśni międzyżebrowych - właśnie w kierunku wibracji meridianu. A to z kolei odnawia wszystkie procesy życiowe! Zablokowane z jakichś – nie ważne jakich - powodów. meridian wibracyjny płuc i jego oddziaływanie wibracyjne na kręgosłup i układ żebrowy. 

20 Jednocześnie wibracja, powstała w wyniku przegrupowania mięśni międzyżebrowych, spowoduje odnowienie ruchomości stawów kręgowo-żebrowych oraz mostkowo-żebrowych. Normatywna wibracja meridianu płuc po prostu «zmusi» je do odnowienia swojej pracy - tak jak zardzewiały zamek zaczyna działać, gdy go porządnie naoliwić. А już to umożliwi sprowadzenie przepony, układu żebrowego i (co jest szczególnie ważne!) do prawidłowych parametrów fizjologicznych. Rozblokowanie! poza tym… Pod czas palsingu Metofizjologicznego wykorzystywany jest… STRACH! Strach Samego Organizmu przed niewykonaniem Swojej funkcji … “i pozwoleniem swemu człowiekowi aby upadł!!!” Czyli palsing nieumożliwienim mu realizowania jego Misji na Planecie Ziemia.

21 Właśnie przez ten strach upadku Twój Organizm «włącza» synergizm
Lekko i łagodnie kołysząc korpusem ciała w krzyżu (właśnie procesy w krzyżu są skupione na utrzymaniu ciała w stanie Pionowym) zmuszasz tym Organizm do upadku. Wtedy on, aby do tego nie dopuścić, wywołuje ze Swoich Głębin, wyszukuje spod nawarstwień niepotrzebnych przzwyczajeń, szczególny rodzaj pamięci – pamięć funkcji. PAMIĘĆ FUNKCJI Właśnie przez ten strach upadku Twój Organizm «włącza» synergizm wszystkich swoich procesów i struktur: nerwowych, wewnątrzczaszkowych, mięsniowych, ścięgnowych, endokrynnych oraz innych. І właśnie dla poratunku Pionowości – jego podstawowego zadania i Celu! Dlatego wszystkie procesy, układy i organy, które «wyszły z ładu», czyli wyszły z układu wzajemnych wewnętrznych oddziaływań (z powodu pewnych zablokowań) właśnie za pomocą takiej «sztucznej» metody (sztucznego upadku) koniecznie powrócą do Swojego obowiązku. Do obowiązku zachowania działalności Życiowej (Swobody) Człowieka Rozumnego.

22 A właśnie blokowanie błędnego nerwu w następstwie wywołuje schorzenia.
Efekt palsingu Metofizjologicznego odczuwany jest w następujący sposób: W którymś momencie ciało “pacjenta” wygnie się w krzyżu i wzgórku lonowym do przodu i od razu u czlowieka ZNIKA STRACH PRZED UPADKIEM ! Jeszcze jednym ważnym czynnikiem skuteczności palsingu Metofizjologicznego jest fakt, że, uwzględniając znaczną wagę głowy (orientownie 4,5 kg), znaczną wagę dwóch rąk (10-20 kg) i pasa barkowego (tyle), ich waga, dzięki rozkołysaniu ciała, zaczyna oddziaływać (czysto fizycznie) na cały układ chrząstkowy i mięśniowy kręgosłupa (normalnie ruchomość Twojego kręgosłupa zaczyna się w odcinku 4-5 kręgu szyjnego) – i palsing rozblokowuje (ich wagą) błędny nerw od ucisku!!! A właśnie blokowanie błędnego nerwu w następstwie wywołuje schorzenia. Przecież wiesz, że ten nerw «organizuje» Automatyczne wzajemne oddziaływanie wszystkich organów i układów Organizmu.

23 Palsing Metofizjologiczny JAKO WIBRACYJNA MOTYWACJA CYRKULACJI
może być przeprowadzany także w pozycji leżącej (pacjent leży albo na brzuchu, albo na plecach). Ciało pacjenta jest lekko i łagodnie rozkołysywane w odcinku kości guzicznej lub wzgórka lonowego. można uzupełnić palsing w pozycji leżącej wykonywaniem przez pacjenta ruchów kołowych kciukiem… (nie zapominacz o kciuku!) Аle ten typ palsingu przy kołysaniu ciałem pod ręką pośrednika wymaga wrażenia, że rozkołysywany jest jakiś «miękki pojemnik z wodą»… (а tak przecież jest, ponieważ cialo człowieka w 80% składa się z wody). Także, aby pacjent od czasu do czasu “podawaw informacjie od meridianów - poruszał dużymi palcami, a to i resztą, u nóg i odwracał głowę w jedną i drugą stronę… Skutek działania palsingu Metofizjologicznego w pozycji leżącej, jest analogiczny do aulsingu w pozycji pionowej – czyli odczucie «zapadania się» miednicy pod ręką… (ale w tym wypadku nie do przodu, lecz w dół). Jest to sygnałem dla Ciebie o likwidacji wszystkich spazmów w Organizmie (co zawsze jest odczuwane przez samego pacjenta).

24 A propos, ruch dużym palcem u nogi jest bardzo ważnym uzupełnieniem:
Gdy wibracja, spowodowana ruchem dużego palca u nogi, przechodzi przez odcinek kości guzicznej lub wzgórka lonowego, to wibracje “parzyste” - dużego palca u nogi i dużego palca u ręki - rezonują, nakładając się jedna na drugą, co, w kilka razy, wzmacnia efekt palsingu Metofizjologicznego, ponieważ fala informacyjne-wibracyjna bardzo szybko dochodzi do mięsni pasa barkowego, szyi i głowy. Działanie palsingu podobne jest do tego znanego przykładu z nauki Fizyki – gdy oddział żołnierzy maszerując rujnuje most z powodu rezonansu maszerowania i wibracji samego mostu. Przekładanie głowy z jednej strony na drugą «włącza» do fali informacyjne-wibracyjnej struktury lewej lub prawej połowy Organizmu po kolei! W zależności od tego, która połowa Organizmu bardziej ucierpiała, i jest bardziej zablokowana, - podobna zgodna wibracja wznawia wszystkie połączenia ścięgnowo-mięśniowe. A to umożliwia Człowiekowi Rozumnemu wstanie i podtrzymywanie Pionowości.

25 Jak wykonać palsing Metofizjologoczny na Samym Sobie.
Wstań i skieruj paznokcie wyprostowanych kciuków do Centrum Planety, i obracaj nimi tak, niby Ty szukasz paznokćiem kciuka ten Centrum Planety. Musisz tylko pilnować, aby palec był maksymum wyprostowany i aby stać jednocześnie całą wagą ciała na obu nogach. Przy tym leciutko się kołyszesz w odcinku krzyżowym kręgosłupa, lub, jeszcze lepiej, w odcinku wzgórka lonowego, i odczuwając kierunek ruchu (raczej wagę głowy, rąk, pasa barkowego na kręgosłupie). Teraz również Ty, tak jak i ja, znasz sekret posągów na Wyspach Wielkanocnych. Jest to wiadomość dla nas o pulsingu celowo-fizjologicznym.

26 Wykonując palsing na Sobie, odczujesz następujące skutki:
Koniuszki kciuków niby magnesem zostaną przciągniete do Centrum Planety, ręka zostanie wyprostowana w lokciu, a pas barkowy pociągnie do dołu, zaś głowę i korpus do góry… Uwaga! JEST TO TYLKO WRAŻENIE! (faktycznie to Ciebie «wyciągnie z ziemi») - niewątpliwie “Ten Kto Zmusza do Wstania Ciągnie Do Góry i Przenosi”! Bóg – to ten, kto zmusza do wstania. А jeśli Ty zechcesz, to możesz dużo pomóc Temu, Kto Ciągnie Ciebie do Góry i Przenosi. W tym celu przystawiasz tył rozpostartej dloni do krzyża stawem palca środkowego, a drugą dłoń mocno zaciskasz w pięść przstawiając kostką palca środkowego do centrum rozpostartej pierwszej dloni, i zaczynasz popychać siebie do przodu. Możesz od czasu do czasu obracać kciukami. Nogi koniecznie niech będą złożone “żeby niby cialo już chcialo upaść”. Później, dla renowacji w Twoim Organizmie działania Prawa Osi, zmień ręce… Skutek takiej samopomocy jak palsing do pomocy Temu, Kto Cię Ciągnie do Góry i Przenosi, będzie odpowiedni – ciało które malo nie upadlo, instynktownie zostanie podniesione na palcach!!! A propos, istnieje dużo tańców ludowych, w których pozycja rąk jest właśnie taka! Dlaczego – już wiesz. Ty, jako Człowiek Świadomy, korzystasz z Nieprzpadkowych Przpadkowości (ręce w postaci Tańca) nie Formalnie, lecz Świadomie!

27 Za obecność Świadomości!
…Podniosło Cię na palcach?! Właśnie to jest sygnałem lotu do stanu Idealnej Pionowości! (to pociągnął Cię za ciemię Ten, kto Ciągnie do Góry) А zgodnie z nauką sensfizjologikią jest to znak tego (o czym już wiesz), że «kula powietrzna z płuc» wypełniła się ciepłem i uniosła się nad Ziemią! Postój ТАК (podniesiony na palcach), albo się nawet przejdź ТАК (podniesiony na palcach), z Radosnym Uśmiechem - przecież Ten, Kto Ciągnie do Góry, już wyróżnił Cię spośród reszty! Zapytasz Dlaczego i za Co? . Za obecność Świadomości! Za korzystanie z Nieprzpadkowych Przpadkowości!

28 Skutecznym dodatkiem do samodzielnego typu palsingu Metofizjologicznego
(oraz również dla pomocy innym) jest wykorzystywanie «pozycji Mezopotamskiej». Przy tej pozycji ciala “pacjenta” kciuk zgiętej w lokciu ręki jest skierowany do przodu. Pozycja Mezopotamska przynosi szybkie efekty rozblokowania funkcji najpierw jelita grubego, nerek, serca. Na rysunku: Pośrodku boginia Inanna pokazuje bogom Adadowi i Mardukowi harmonogram ruchu za pomocą kciuków, a także skutek pulsingu Metofizjologicznego – wyrośnięcie «Skrzydeł Podniesienia» w odcinku lopatek i powstania siły w palcach nóg. Po prawej – znany już Ci «wariant egipski» tej samej informacji (Przesłania),po lewej – posążek sumeryjski pokazuje, jak należy trzymać podczas pulsingu rękę i kciuk, oraz jak «brać siłę i energię od Ra». (boga Slonca)

29 Lub, na przyklad, «palsing kobiecy» (specjalny dla kobiet).
Wykonywane są obroty kciukiem, z dlonią trzymaną równolegle do powierzchni Planety i lokciami do tyłu, pszytiskają ręce pod pachiem, a później – obroty małym palcem u ręki… i tak dalej… Zatrzymajmy się – jest to temat nie tylko tej jednej książki! Przejdźmy teraz do równieź podstawowego typu pulsingu Metofizjologicznego. Jest on także przeprowadzany w pozycji Pionowej. Ale “pacjaent” stoi odwrócony twarzą do pośrednika, ręce którego przyciśnięte są do stawów biodrowych pacjenta lub położone na jego miednicy. Swoje dlonie pacjent kładzie na dloniach ego, kto leczy АLE NIE PRZCISKAJĄC! Musisz się dowiedzieć, gdzie się one znajdują – Te bardzo ważne stawy biodrowe!

30 Jedyna różnica w tym wypadku – najlepiej aby “pacjent” sam kontrolował
І znów według technologii palsingu Metofizjologicznego należy lekko i łagodnie kołysać korpusem ciała “pacjenta” (potrząsanie wibracyjne): do przodu, do tyłu, na różne strony (wystarczy milimetrowej amplitudy!) Według analogicznej technologii przeprowadzany jest palsing w pozycji leżącej, i nawet w siedzącej. Jedyna różnica w tym wypadku – najlepiej aby “pacjent” sam kontrolował przciśnięcie kolan. Procedura przynosi niesamowite efekty i uważana jest za zakończoną, gdy dlonie “pacjenta” same przcisną twoje dlonie do nóg (a ściślej – «przlepią»).

31 Co za Radość miecz robotu!!!
«Przlepianie się jak magnesem» rąk “pacjenta” do Twoich, świadczy o rozluźnieniu spastycznego skurczu w jego lokciach, równieź pasie barkowym, a także jest waźnym sygnałem odnowienia poczucia Pionowości – a ściślej, poczucia Antygrawitacji. właśnie dlatego «przlepiły się» ręce, które na samym początku pulsingu pozostawały w instynktownym napięciu, aby móc uratować Ciebie jako Człowieka Rozumnego w momencie upadku. Przecież uwolniły się od takiego «obowiązku» i przekazały władzę, prawa i obowiązek temu, kto jest do tego przstosowany – nogom i stopom! Co za Radość miecz robotu!!!

32 aby ciągle o tym pamiętały.
Opisując ogólny efekt od tego typu palsingu Metofizjologicznego, chcę również zwrócić Twoją Uwagę na jeszcze jeden arcyważny aspekt – kobiecy. Ponieważ ten typ palsingu często niesie ratunek nie tylko życiu kobiety, lecz także życiu jej dzieci. Problem schorzeń (pszedewszustkim kobiecych narządów płciowych) polega na tym, że w Organizmie kobiety jajniki, oraz układ doprowadzający dojrząłą komórkę jajową do macicy, czyli cały układ płciowy kobiety, położone są na wektorze, który łączy sobą (jak to widać na rysunku) stawy biodrowe. Jajniki z jajowodami znajdują się praktycznie na stawie biodrowym, od środka miednicy. W ten sposób jajnik otrzymuje tyle pożywnych substancji, ile ich otrzymuje «według potrzeby staw biodrowy» ! proszę kobiety, pragnące Siebie Ciągłego Zdrowia i urodzić Zdrowe Dzieci, aby ciągle o tym pamiętały. staw biodrowy i jajnik żyją razem staw biodrowy i jajnik żyją razem

33 Kobieta Świadoma musi wiedzieć, że za cykl obrotowy w stawie biodrowym
odpowiada ten sam układ innerwacyjny i mięśniowy, który odpowiada i za jajniki!!!!! А jeśli to tak, to z tego niezaprzeczalnego faktu możemy wyciągnąć logiczny Wniosek: “Ruchomość w stawie biodrowym kobiety, możliwość jej zajścia w ciążę i donoszenia zdrowego dziecka, a także zapewnienia własnego ciągłego zdrowia i ciągłego zdrowia kobiecych narządów płciowych CAŁKOWICIE ZALEŻY od… od przsiadów!” Właśnie podczas przsiadu zachodzi fizjologicznie niezbędny cykl obrotowy w stawie biodrowym – taka sobie nie specjalistyczna, lecz wystarczająca «gimnastyka» Organizmu Kobiecego. W tym miejscu znajduje się najważniejszy dla mamy nerw miednicowy!! Jeśli Mama przysiada, żebyt coś podnieść – to i ona, i ja zawsze jesteśmy zdrowe.

34 Czyli od maksymalnie możliwego obiegu procesów w stawie biodrowym
i jego ciągłej ruchomości zależy wszystko w organizmie kobiety!!! Fakt. posążek dawnych Sumerów, oraz fresk staroegipski, zawiadamiają o zależności stanu gruczołów mlecznych i lekkości ruchów rękami od funkcjonowania stawów biodrowych.  Statystyka świadczy o 50%! wzroście liczby niepłodnych kobiet. I o jeszcze większym wzroście przpadków patologii ciąży. I o geometrycznym wzroście liczby dzieci o wrodzonych wadach. A gdzie leży przyczyna?! Nauka sensfizjologikia zbadała przyczyny tej epidemii społecznej (nazwanej przeze mnie Armagedonem Fizjologicznym). Po zbadaniu problemu, wyciągnięty został logicznie-konsekwentny wniosek: “Postawową przczyną epidemii kobiecych schorzeń, ich 50%! niepłodności i kaleczenia jeszcze nie urodzonych dzieci, jest praktycznie powszechne noszenie przez kobiety, dziewczyny, a nawet małe dziewczynki …spodni!

35 "«Biedny Jorik» Powiedal Hamlet
Spodnie wciskają główkę biodra w staw biodrowy! A równolegle, z powodu swojej specyficznej formy, spodnie czysto anatomicznie uciskają te odcinki nóg, przez które przechodzą drogi zapewniające funkcjonowanie kobiecego układu płciowego. A tym samym likwidują one swobodę cyrkulacji w pierścieniach pachwinowych і w nerwie miednicowym. Spodnie całkowicie blokują przepływ krwi i limfy w nogach kobiety i uniemożliwiają stawowi biodrowemu osiągnięcie fizjologicznej skali obrotu! А najczęściej tak się odbywa z obawy przed… rozciągnięciem spodni w kolanach – gdy kobiety siadają lub robią przsiad. Kobiety w spodniach – w ogóle nie robią przsiadów! Zresztą one nawet NIE MOGĄ przykucnąć! – i w ten sposób praktycznie blokują funkcjonowanie stawu biodrowego, tym likwidują własnego życia, rozwój życia dzieci, a w następstwie – rozwój życia Ludzkości... "«Biedny Jorik» Powiedal Hamlet Wniosek Logiki Fizjologicznej

36 Таk olbrzymie szkody wyrządzane żeńskiej połowie ludzkości (przez spodnie)
mogłaby zniwelować prosta możliwość naturalnego dla kobiety kucania «wynalezionego przez Stwórcę» w celu spełnienia naturalnego Aktu – wydzielania moczu. Kobietom mogłoby pomóc pozostać (prz zdrowym życiu) kucanie albo do dziecka, albo do podnoszenia czegoś z powierzchni ziemi… Ale, jak już stwierdzałem, 50 % wśród nich JUŻ nie może mieć dzieci (do kogo kucać?), a żeby podnieść coś z podłogi, też nie przesiadają, z obawy przed rozciągnięciem tych nieszczęśliwych spodni. Ale współczesne kobiety w ogule są pozbawione kucania! Kucanie «zabrały» kobietom … sedesy! Тaki – zbyt smutny! – wniosek wynika z badań nad sensfizjologikią epidemii kobiecych Schorzeń. Badania dowodzą, że jedyne, co może pomóc większości bezdzietnych w zajściu w ciążę, w uniknięciu problemów z chodzeniem i zdrowiem – to uświadomienie tego, jak szkodliwy jest wpływ jej spodni. Oraz, co najważniejsze, uświadomienie zależności jajników i wszystkich narządów żeńskich od całkowitej swobody obracania się główek bioder w stawach biodrowych. Ważna informacja: “Podobna swoboda obracania się główek biodrowych możliwa jest tylko w stanie Pionowego obciążenia główki biodra podczas gdy kobieta siedzi. Postawa Królowej siedzącej na tronie z koroną na głowie, (czucie jej ciężary wirtualnego) lub też podczas stania (gdy nogi są ustawione jedna za drugiej i tworzą sobą «Ogon Syrenki») oraz podczas kucania aby podnieść coś z ziemi, oraz kucania do dziecka, oraz kucania podczas wydzielania moczu”.

37 Odpowiedź zawsze brzmi jednoznacznie: Brzuch!
Lecząc chore kobiety, często proszę “pacjentki w spodniach”, aby powiedziały mi, która część ich ciała jest bardziej aktywna teraz podczas oddychania? Odpowiedź zawsze brzmi jednoznacznie: Brzuch! Wtedy proponuję im, aby podciągnęły spodnie z kolan, żeby w ten sposób dać swobodę stawowi biodrowemu (uwolnienie od ucisku główki kości biodrowej) і ponownie proszę o powiadomienie mi tego samego – która z części korpusu ciała jest aktywna podczas oddychania? Odpowiedź zawsze jest podobna: Już piersi! Zawiadamiam więc pacjentkę-odkrywczynię o tym, co wiedziała jeszcze ze szkoły, (ale zapomniała) – że wszystkie osoby płci męskiej oddychają przez brzuch, zaś wszystkie osoby płci żeńskiej oddychają przez piersi… DLACZEGO WŁAŚNIE TAK?! Wszystko jest zadziwiająco proste. Aby kobieta swoim oddechem nie zakłócała spokoju dziecka, które się w niej rozwija! Moje “pacjentki w spodniach” od razu zaczynają Uświadamiać podstawową przyczynę tego, dlaczego one lub ich dzieci nie mogą być zdrowe. Niedaremnie przez wszystkie cywilizacje świata, poczynając od starożytnego Egiptu, dla kobiet została wynaleziona SPÓDNICA-SUKNIA! (Dlaczego dla Mężczyzn wynalezione zostały spodnie – powiem później).  A teraz chcę zwrócić Twoją szczególną Uwagę na następujący fakt – niezwykłą szybkość przebudowy statusu hormonalnego z męskiego na żeński w chwili uwolnienia główki biodra od ucisku przez spodnie - (kobieta wtedy momentalnie zmienia oddychanie na persi!).

38 palsing Metofizjologiczny w pozycji leżącej.
Оprócz wyżej zaproponowanego palsingu Metofizjologicznego jako technologji ciągłej renowacji Zdrowia Twojego Organizmu, łącznie z ciągłym zdrowiem kobiecych narządów płciowych, wynalazłem także zadziwiający w swej prostocie i skuteczności palsing Metofizjologiczny w pozycji leżącej. Nazwałem go «Palsing Syrenki» lub też «Złota Rybka» według całkowitej Analogii. Efekty tego palsingu dla renowacji funkcji programowej kręgosłupa, funkcji programowej stawów biodrowych oraz Renowacji budowy miednicy są po prostu wspaniałe. Wszystkie jesteśmy Złotymi Rybkami (albo Syrenkami) przecież pływamy pionowo w powietrzu wypełnionym wilgocią. Palsing Syrenki rzeprowadzany jest w następujący sposób: Pacjentka leży na plecach. Bierzesz za jej nogi pod pięty (lub jedną piętę – zależy od Twojej siły) і podnosisz kilka centymetrów, a następnie bardzo delikatnie opuszczasz. W pewnym momencie będzie odczuwalne (jeśli istnieją jakieś problemy) jak opuszczanie się zostanie zablokowane, i właśnie w tej pozycji (pozycji blokady cyrkulacji) przeprowadzane «potrząsanie» Оrganizmu ( on “leży w wodzie atmosfery) – delikatne, lekkie kołysanie od góry do dołu i z jednej strony w drugą…

39 A propos, dla kobiet bardzo pomocny jest
W chwili, gdy odczuwalne będą skutki terapeutyczne, oraz profilaktyczne, nogi same opadną pod własnym ciężarem, wyciągając się na całą długość. Co będzie świadczyć o zlikwidowaniu spazmu i mięśni kręgosłupa i pod kolanami. І w ten sposób nogi podnoszone są coraz wyżej – do każdego następnego momentu blokowania ich ruchu do góry lub w dół. Potem, delikatnie opuszczając, szukasz tej fazy blokowania, powstałej z powodu skurczu mięśni miednicowych i nieprawidłowego zrośnięcia stawów miednicy… i na tej fazie przeprowadzasz delikatny palsing Syrenki. Efekt końcowy odnowienia swobody obrotowej stawów biodrowych, swobody w stawach kręgosłupa i swobody w stawach miednicowych, oraz całkowitej Renowacji budowy miednicowej, jest zawsze niespodziewanie przjemny – nogi lekko i swobodnie podniosą się aż ponad głowę! Czyli do pozycji z Hatha Jogi – pług. Аle efekt w tym wypadku jest o wiele bardziej znaczący – to jest samodzielne rozciągnięcie wszystkich części kręgosłupa i postawienie każdej chrząstki między żebrowej w prawidłową pozycję fizjologiczną! A propos, dla kobiet bardzo pomocny jest palsing Metofizjologiczny w pozycji, gdy nogi są skrzyżowane i stopy tworzą «Ogon Syrenki». Efekt takiego palsingu (Ogon Syrenki) dla kobiet…chód modelki!(prz którym duże palce u nóg podczas chodzenia stają na jednej linii!)

40 Na tej stronie książki o palsingu Metofizjologicznym nie mogę ominąć jednego z wielu specjalistycznych rodzajów palsingu, dotyczącego też w większym stopniu kobiet. Wiesz że duży procent kobiet cierpi z powodu «garbu na szyi», który tworzy się na odcinku szyjnym kręgosłupa. Rozmasowują go i «leczą» na różne sposoby…Lecz on wciąż rośnie i rośnie! Ale «z jakiegoś powodu» nazywany jest «wdowim garbem»! Wdowi garb «»... Nauka sensfizjologikia dowodzi: I tаk jest naprawdę!!! Przekonasz się w tym, gdy zobaczysz, Kto jest (według Prawa Osi) Przeciwieństwem «wdowiego garbu»? Jest to odcinek wzgórka lonowego. Właśnie niewystarczająca ruchliwość na tym odcinku, z różnych powodów, wywołuje właśnie taką reakcję Swojego Przeciwieństwa – Odcinka szyjnego kręgosłupa. Rysunek unaoczniający Przeciwieństwa

41 Chcę zapewnić osoby, które zetknęły się z tym problemem, że możecie…
SAME GO ZLIKWIDOWAĆ!! Spleć dlonie z tyłu głowy, pilnując, aby wszystkie palce były przyciśnięte, – szczególnie wskazujący, poczuj ciężar koniuszków lokci i zacznij delikatnie poruszać nimi do przodu i do tyłu (wystarczy parę milimetrów!!!) і, jednocześnie, obracaj lekko miednicą w stawach biodrowych, tak niby kręcisz Hula Hoop – ale bez udziału odcinka krzyżowego! І gdy poczujesz, jak z łatwością poruszają się lokcie – palsing zakończono. А teraz spróbuj wymacać «problem»! I Ty (jak również wszystkie moje pacjentki) ze zdziwieniem powiesz: «NIEMA GO!!!». І większość rzeczywiście pozbędzie się «wdowiego garbu» - przecieś to skurcz mięśni miednicowych wywołał takie specyficzne działanie obronne Swojego Przeciwieństwa jak «wdowi garb»... Jeżeli palsing Metofizjologiczny nie poskutkował za pierwszym razem, oznacza to jedno z dwóch: Albo potszebnie Ci powtórzyć palsing (najważniejsze, żeby byl zsynchronizowanym (wystarczy milimetrow!!!) ruch lokci i miednicy. Albo wykonywałeś nie palsing Metofizjologiczny, lecz zwykłą gimnastykę, nie uświadamiając prostoty i fundamentalności Prawa Osi! Czy w ogóle niekorzystasz z rad nauki sensfijologiki. czy KTOŚ zabrania? ?! profesor Oleksandr Charczenko Ukraina, Łuck, telefon: , poczta: www. sensfiziologika. com. ua


Pobierz ppt "PALSING METOFIZJOLOGICZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google