Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powtórka z geografii Grupa 8-9 Listopad 2011. I Co to jest geografia?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powtórka z geografii Grupa 8-9 Listopad 2011. I Co to jest geografia?"— Zapis prezentacji:

1 Powtórka z geografii Grupa 8-9 Listopad 2011

2 I Co to jest geografia?

3 nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powierzchni Ziemi. Geografia to...

4 Powłoki Ziemi atmosfera - powłoka powietrzna hydrosfera - powłoka wodna litosfera - powłoka skalna pedosfera - powłoka glebowa biosfera - powłoka organizmów żywych

5

6 II Położenie Polski POLSKA

7 Cechy położenia geograficznego Polski - Polska to kraj znajdujący się w środkowej części Europy - ograniczony od północy przez wody Morza Bałtyckiego zaś od południa przez pasmo Karpat i Sudetów - jako środek kontynentu europejskiego należy mieć na uwadze współrzędne geograficzne( 21 stopni i 35 E, 52 stopni i 35 N), które wyznaczają punkt na Nizinie Mazowieckiej (miejscowość Koło).

8

9

10 Jako najdalej wysunięte punkty Polski uznaje się: 1 - Gwiazda Północy 54 stopnie 5008 N, położony na wschodnim krańcu kamiennego umocnienia brzegu w Jastrzębiej Górze; według pomiarów z 2000 r., co czyni go teraz najdalej wysuniętym na północ punktem. Przez wiele lat za najdalej wysunięty na północ punkt uważana Przylądek Rozewie 54o 50N 2 - na południu szczyt Opołonek w Bieszczadach (49 stopni 0 szerokości geograficznej północnej N) 3 - na wschodzie kolano Bugu na wschód od miejscowości Hrubieszów (24 stopnie 8długości geograficznej wschodniej E) 4 - na zachodzie kolano Odry na zachód od Cedyni (14 stopni 7 długości geograficznej wschodniej E).

11

12 Granice Polityczne Polska graniczy z 7 krajami: Na zachodzie Niemcy 467 km Na południu Słowacja 541 km Czechy – 790 km Na północy Rosja ( Obwód kaliningradzki) – 210 km Na wschodzie Litwa – 103 km Białoruś km Ukraina km Na północy granica państwa przebiega wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego km Ogólna długość granic lądowych wynosi 3056km, a łącznie z granicami morskimi 3496 km Rosja Litwa Białoruś Ukraina Słowacja Czechy Niemcy Morze Bałtyckie

13 Podział administracyjny – 16 województw

14 III Wody powierzchniowe

15 Rzeki Jeziora Stawy Bagna i mokradła Sztuczne zbiorniki i kanały

16 Rzeki Teren Polski, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz: Morza Bałtyckiego – 99,8%, w tym: dorzecze Wisły – 55,7%; dorzecze Odry – 33,9%; rzeki pobrzeża bałtyckiego – 9,3%; dorzecze Niemna – 0,8%; Morza Czarnego 0,2%: dorzecze Dunaju (Orawa) dorzecze Dniestru; Morza Północnego: dorzecze Łaby (Izera, Orlica) Zlewisko to - obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego morza, oceanu bądź też innego zbiornika wodnego.

17 Dorzecza i zlewiska rzek Polski Dorzecze Dunaju Dorzecze Dniestru dorzecze Łaby Dorzecze Wisły Dorzecze Odry Dorzecze rzek pobrzeża Bałtyku Dorzecze Niemna Zlewisko M. Czarnego Zlewisko M. Północnego Zlewisko M. Bałtyckiego Działy wodne

18 Rzeki Najdłuższe rzeki w Polsce: Wisła (długość 1049 km, powierzchnia dorzecza km2, a średni przepływ wody to 1020 m3/s) Odra (długość 854 km (742 km w Polsce) dorzecze km2, średni przepływ wody 560 m3/s) Warta (długość 808 km, dorzecze km2, średni przepływ wody 215,0 m3/s) Bug (długość 772 km (w tym w Polsce 587 km) dorzecze km2, średni przepływ wody 155 m3/s) Narew (długość 484 km ( 448 km w Polsce) dorzecze km2, średni przepływ wody to 318 m3/s) San (długość 443 km, dorzecze km2, średni przepływ wody to 125 m3/s) Noteć (długość 388 km, dorzecze km2, średni przepływ wody to 76,6 m3/s) pozostałe duże rzeki Polski to: Pilica, Biebrza, Bzura, Nysa Kłodzka, Prosna.

19 Jeziora naturalne o największej powierzchni w Polsce to: Śniardwy (typ morenowy, zajmuje powierzchnie 113,8 km2, ma głębokość 23,4 metry) Mamry (powierzchnia 104,4 km2, głębokość 43,8metrów) Łebsko (powierzchnia 71,4 km2, jezioro przybrzeżne, głębokość 6,3 metry) Dąbie (powierzchnia 56,0 km2, deltowe, głębokość 4,2 metry) Jeziora najgłębsze w Polsce to: Hańcza (głębokość 108,5 metry, rynnowe) Drawsko (województwo zachodniopomorskie, głębokość 79,9 metry, rynnowe) Wielki Staw (głębokość 79,3 metry, cyrkowe) Czarny Staw (głębokość 76,4 metry, cyrkowe) Wigry (województwo podlaskie, głębokość 73 metry, rynnowe) Jeziora

20 Największym jeziorem w Polsce jest jezioro Śniardwy – powierzchnia 113,8 km 2 Najgłębszym jeziorem w Polsce jest Hańcza – max głębokość 108,5 m Ś niardwy - Warnołty Ha ń cza

21 IV Mniejszości narodowe i etniczne

22 Mniejszość narodowa- oddzielna, wspólnotowa grupa różniąca się od pozostałych mieszkańców kraju pochodzeniem, czemu może towarzyszyć odrębność językowa, kulturalna, religijna. Grupa etniczna- w politycznym znaczeniu termin ten określa zbiorowość ludzi odróżniającą się od większości społeczeństwa jakiegoś państwa, ale nieidentyfikującą się z żadnym narodem tworzącym inne państwo, np. Romowie (żyjący w wielu państwach Europy).

23 Konstytucja RP gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, religii, obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Prawa

24 Białorusini osób Czesi 386 osób Karaimi (mniejszość etniczna) 46 osób Litwini osób Łemkowie (mniejszość etniczna) osób Niemcy osób Ormianie 262 osoby Romowie (mniejszość etniczna) osób Rosjanie 3244 osób Słowacy osób Tatarzy (mniejszość etniczna 447 osób) Ukraińcy osób Żydzi osób

25 MAPA EUROPY

26


Pobierz ppt "Powtórka z geografii Grupa 8-9 Listopad 2011. I Co to jest geografia?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google