Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Szpitalnictwo na Dolnym Śląsku Województwo Dolnośląskie Wrocław 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Szpitalnictwo na Dolnym Śląsku Województwo Dolnośląskie Wrocław 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 Szpitalnictwo na Dolnym Śląsku Województwo Dolnośląskie Wrocław 2007

2 2 Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia zostały sformułowane w sposób bardzo ogólny. Władze państwowe nie stworzyły precyzyjnych i jasnych regulacji w tej materii, co wpływa na realizacji zadań przez samorządy. Problemem staje się także brak precyzyjnego podziału zadań i kompetencji pomiędzy administracją rządową i samorządami terytorialnymi oraz pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu. Powoduje to, że samorządy nie podejmują działań w sferach, w których ich aktywność byłaby niezbędna, uniemożliwia to koordynację działań podejmowanych przez poszczególne samorządy terytorialne i administrację rządową.

3 3 Funkcje jednostek samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego w obszarze ochrony zdrowia mają przede wszystkim przyporządkowane funkcje właścicielskie w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej (polegające m.in. na tworzeniu i likwidacji, nadzorze i kontroli oraz finansowaniu inwestycji, podejmowaniu decyzji dotyczących zakresu działalności oraz przekształceń) oraz obowiązek tworzenia realnej polityki zdrowotnej w szeroko rozumianej opiece zdrowotnej, obejmującej organizację lokalnego/regionalnego systemu ochrony zdrowia.

4 4 W niniejszej prezentacji zostały ujęte jedynie szpitale krótkoterminowe, tzw. ostre bez jednostek realizujących zadania rehabilitacyjne i długoterminowe oraz jednostek posiadające oddziały dzienne w układzie według powiatów oraz subregionów. Przedstawiono strukturę szpitala w układzie oddziałowym, jako oddziały podstawowe określone zostały oddziały wewnętrzne, pediatryczne, chirurgii ogólnej oraz ginekologiczno-położnicze wraz z noworodkowymi. Podano także podstawowe informacje ekonomiczne na koniec 2006 roku.

5 5 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Bolesławiecki: 88 tys. mieszkańców 70.SP ZOZ w Bolesławcu; 35.Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

6 6 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Bolesławiecki: 70. SP ZOZ w Bolesławcu Łóżek ogółem:236 łóżek Oddziały podstawowe194 Oddział urazowo-ortopedyczny 20 Oddział zakaźny 22 Kontrakt 200619,8 mln zł Zobowiązania27,9 mln zł Zysk / Strata ze sprzedaży - 0,4 mln zł Zysk / Strata - 0,9 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

7 7 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Bolesławiecki: 35. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Łóżek ogółem:450 łóżek Oddziały psychiatryczne198 Zakład opiekuńczo-leczniczy psych.130 Oddział psychosomatyczny 20 Oddział leczenia uzależnień 60 Oddział neurologiczny 42 Kontrakt 200613,7 mln zł Zobowiązania 5,6 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -0,3 mln zł Zysk/ Strata 0,3 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

8 8 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Dzierżoniowski: 104 tys. mieszkańców 61.Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie; 71.SP Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie. 71a.filia w Bielawie źródło: dane GUS, opracowanie własne.

9 9 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Dzierżoniowski: 61. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie Łóżek ogółem: 84 łóżek Oddziały chorób płuc i gruźlicy 32 Oddział medycyny paliatywnej 26 Zakład opiekuńczo-lecznicze 26 Kontrakt 2006 2,6 mln zł Zobowiązania 2,6 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży - 0,1 mln zł Zysk/ Strata - 0,4 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

10 10 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Dzierżoniowski: 71. SP Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Łóżek ogółem:195 łóżek Oddziały podstawowe182 Oddział okulistyczny 13 Kontrakt 200618,0 mln zł Zobowiązania 2,7 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -0,2 mln zł Zysk/ Strata 0,6 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

11 11 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Głogowski: 87 tys. mieszkańców 72.ZOZ w Głogowie źródło: dane GUS, opracowanie własne.

12 12 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Głogowski: 72. ZOZ w Głogowie Łóżek ogółem:304 łóżek Oddziały podstawowe184 Oddział neurologiczny 16 Oddział chirurgii dziecięcej 12 Oddział urazowo – ortopedycznej 32 Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy 60 Kontrakt 2006 24,6 mln zł Zobowiązania 44,1 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży - 2,8 mln zł Zysk/ Strata 0,2 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

13 13 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Górowski: 36 tys. mieszkańców 73.SP ZOZ w Górze. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

14 14 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Górowski: 73. SP ZOZ w Górze Łóżek ogółem:152 łóżek Oddziały podstawowe127 Zakład opiekuńczo-leczniczy 25 Kontrakt 2006 7,8 mln zł Zobowiązania37,0 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -0,8 mln zł Zysk/ Strata -9,9 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

15 15 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Jaworski: 51 tys. mieszkańców 74.NZOZ Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

16 16 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Jaworski: 74. NZOZ Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Łóżek ogółem:104 łóżek Oddziały podstawowe84 Oddział dla przewlekle chorych20 Działa od IV kwartału 2006 Kontrakt 20061,5 mln zł Zobowiązania0,7 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 0,1 mln zł Zysk/ Strata0,1 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

17 17 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Jeleniogórski i Jelenia Góra: 150 tys. mieszkańców 27.SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze; 37.SP Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach; 96.NZOZ "Powiatowe Centrum Zdrowia " Sp. z o.o. w Kowarach; 97.Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie; 98.Karkonoskie Centrum Zdrowia NZOZ w Karpaczu; źródło: dane GUS, opracowanie własne.

18 18 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Jeleniogórski i Jelenia Góra: 27. SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze Łóżek ogółem:541 łóżek Oddziały podstawowe307 Oddział kardiologiczny46 Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej33 Oddział neurologiczny31 Oddział urologiczny28 Oddział laryngologiczny28 Oddział okulistyczny31 Dzienny oddział chemioterapii 9 Stacja dializ 17 Oddział ratunkowy 11 Kontrakt 200650,1 mln zł Zobowiązania62,4 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 0,0 mln zł Zysk/ Strata -2,8 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

19 19 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Jeleniogórski i Jelenia Góra: 37. SP Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach Łóżek ogółem:216 łóżek Oddz. gruźlicy i chorób płuc146 Zakład opiekuńczo leczniczy w Bolkowie70 Kontrakt 2006 9,1 mln zł Zobowiązania 2,1 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -0,3 mln zł Zysk/ Strata -0,3 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

20 20 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Jeleniogórski i Jelenia Góra: 96. NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia " Sp. z o.o. w Kowarach Brak danych źródło: dane GUS, opracowanie własne.

21 21 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Jeleniogórski i Jelenia Góra: 97. Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie Brak danych źródło: dane GUS, opracowanie własne.

22 22 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Jeleniogórski i Jelenia Góra: 98. Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. Łóżek ogółem:212 łóżek Oddz. pulmonologiczny dziecięcy105 Oddz. alergologiczny34 Oddz. rehab. kardiologicznej34 Oddz. pulmonologiczny39 Kontrakt 2006 12,7 mln zł Zobowiązania 2,6 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 0 mln zł Zysk/ Strata 0,7 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

23 23 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Kamiennogórski: 46 tys. mieszkańców 99.Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. NZOZ w Kamiennej Górze; 100.Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze - Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

24 24 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Kamiennogórski: 99. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. NZOZ w Kamiennej Górze Łóżek ogółem:305 łóżek Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej 60 Oddział rehabilitacji narządu ruchu100 Oddział reumatologiczny 60 Oddział rehabilitacyjny 85 Kontrakt 2006 11,2 mln zł Zobowiązania 1,5 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 0,2 mln zł Zysk/ Strata 0,2 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

25 25 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Kamiennogórski: 100. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy. Brak danych źródło: dane GUS, opracowanie własne.

26 26 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Kłodzki: 166 tys. mieszkańców 58.Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim; 75.Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju; 76.SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku; 76a.filia w Lądku Zdroju; 77.SP ZOZ w Nowej Rudzie; 78.SCM PZOZ w Polanicy Zdroju; 79.Zespół Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej; źródło: dane GUS, opracowanie własne.

27 27 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Kłodzki: 58. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim Łóżek ogółem:480 łóżek Oddziały psychiatryczny ogólny90 Oddział psychiatrii sądowej40 Zakład opiekuńczo leczniczy350 Kontrakt 2006 8,8 mln zł Zobowiązania 22,7 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -0,9 mln zł Zysk/ Strata-1,6 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

28 28 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Kłodzki: 75. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju Łóżek ogółem:75 łóżek Oddziały podstawowe38 Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy37 Kontrakt 2006 1,3 mln zł Zobowiązania 0,4 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -0,9 mln zł Zysk/ Strata-0,7 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

29 29 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Kłodzki: 76. SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku Łóżek ogółem:304 łóżek Oddziały podstawowe164 Oddział kardiologiczny27 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej15 Oddział neurologiczny30 Oddział dermatologiczny10 Oddział urologiczny17 Oddział opieki paliatywnej8 Oddział ratunkowy4 Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy29 Kontrakt 200629,6 mln zł Zobowiązania 7,2 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -0,8 mln zł Zysk/ Strata -0,5 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

30 30 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Kłodzki: 77. SP ZOZ w Nowej Rudzie Łóżek ogółem:174 łóżek Oddziały podstawowe85 Zakład opiekuńczo leczniczy89 Kontrakt 2006 6,4 mln zł Zobowiązania 5,6 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -1,0 mln zł Zysk/ Strata-1,0 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

31 31 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Kłodzki: 78. SCM PZOZ w Polanicy Zdroju Brak danych źródło: dane GUS, opracowanie własne.

32 32 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Kłodzki: 79. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej Łóżek ogółem:102 łóżek Oddziały podstawowe41 Oddział dla przewlekle chorych17 Oddział chirurgii jednego dnia8 Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej36 Kontrakt 20064,3 mln zł Zobowiązania 14,5 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -1,5 mln zł Zysk/ Strata -2,4 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

33 33 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Legnicki i Legnica: 158 tys. mieszkańców 39.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy; źródło: dane GUS, opracowanie własne.

34 34 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Legnicki i Legnica: 39. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Łóżek ogółem:586 łóżek Oddziały podstawowe336 Oddział hematologiczny20 Oddział kardiologiczny (z pododdz. intens. nadzoru kardiolog.) 27 Oddział medycyny paliatywnej23 Oddział dermatologiczny13 Oddział neurologiczny40 Oddział neurochirurgiczny17 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej41 Oddział okulistyczny10 Oddział otolaryngologiczny20 Oddział urologiczny15 Oddział chirurgiczny dla dzieci24 Kontrakt 2006 54,8 mln zł Zobowiązania144,7 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -1,0 mln zł Zysk/ Strata -6,4 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

35 35 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Lubański: 57 tys. mieszkańców 101. NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o. o. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

36 36 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Lubański: 101. NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. Łóżek ogółem:270 łóżek Oddziały podstawowe170 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej40 Oddział otolaryngologiczny25 Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy35 Kontrakt 200614,4 mln zł Zobowiązania 4,9 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 0,0 mln zł Zysk/ Strata 0,0 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

37 37 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Lubiński: 105 tys. mieszkańców 80.NZOZ "Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie; 102.Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

38 38 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Lubiński: 80. NZOZ "Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie Łóżek ogółem:202 łóżek Oddziały podstawowe52 Oddz. diabetologiczny26 Oddz. gastroenterologiczny12 Oddz. kardiologiczny42 Oddz. okulistyczny21 Oddz. otolaryngologiczny24 Oddz. onkologiczny25 Kontrakt 200632,3 mln zł Zobowiązania22,5 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -2,0 mln zł Zysk/ Strata 0,6 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

39 39 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Lubiński: 102. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie Łóżek ogółem:448 łóżek Oddziały podstawowe247 (+43 zlikw. 30.04.2006r.) Oddział alergologiczny, chorób wew.55 Oddział urazowy ortopedyczny, ortop. dziecięcy68 Oddział reumatologiczny25 Hospicjum stacjonarne10 Kontrakt 200631,9 mln zł Zobowiązania 32,1 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 2,0 mln zł Zysk/ Strata 1,1 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

40 40 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Lwówecki: 48 tys. mieszkańców 81.SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej; 81a.filia w Gryfowie; źródło: dane GUS, opracowanie własne.

41 41 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Lwówecki: 81. SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Łóżek ogółem:227 łóżek Oddziały podstawowe154 Oddział reumatologiczny40 Blok operacyjny5 Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy28 Kontrakt 2006 14,5 mln zł Zobowiązania 37,5 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -1,2 mln zł Zysk/ Strata -0,1 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

42 42 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Milicki: 36 tys. mieszkańców 26.Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii w Krośnicach; 86.Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

43 43 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Milicki: 26. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii w Krośnicach Łóżek ogółem:274 łóżek Oddziały psychiatryczne ogólne157 Oddział psychiatryczny młodzieżowy49 Oddział psychiatryczny dziecięcy68 Kontrakt 2006 3,8 mln zł Zobowiązania 10,4 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży-1,9 mln zł Zysk/ Strata-2,4 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

44 44 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Milicki: 86. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu Łóżek ogółem:239 łóżek Oddziały podstawowe162 Oddział neurologiczny22 Oddział rehabilitacyjny34 Izba przyjęć6 Oddział ortopedyczny15 Kontrakt 200614,0 mln zł Zobowiązania21,6 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -4,4 mln zł Zysk/ Strata-4,0 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

45 45 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Oleśnicki: 103 tys. mieszkańców 83.Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy; 83a.filia w Sycowie; źródło: dane GUS, opracowanie własne.

46 46 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Oleśnicki: 83. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy Łóżek ogółem:296 łóżek Oddziały podstawowe - Oleśnica190 Oddziały podstawowe – Syców50 Oddział rehabilitacyjny26 Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy30 Kontrakt 200619,4 mln zł Zobowiązania21,5 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -4,3 mln zł Zysk/ Strata-1,4 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

47 47 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Oławski: 71 tys. mieszkańców 84.SPZOZ w Oławie źródło: dane GUS, opracowanie własne.

48 48 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Oławski: 84. SPZOZ w Oławie Łóżek ogółem:256 łóżek Oddziały podstawowe232 Oddział otolaryngologiczny19 Oddział chirurgii naczyniowej5 Kontrakt 200614,7 mln zł Zobowiązania26,8 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 1,2 mln zł Zysk/ Strata 0,2 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

49 49 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Polkowicki: 61 tys. mieszkańców źródło: dane GUS, opracowanie własne.

50 50 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Strzeliński: 44 tys. mieszkańców 85.Szpital Powiatowy im. Wojciecha Oczki w Strzelinie. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

51 51 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Strzeliński: 85. Szpital Powiatowy im. Wojciecha Oczki w Strzelinie. Łóżek ogółem:137 łóżek Oddziały podstawowe111 Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy26 Kontrakt 2006 6,5 mln zł Zobowiązania17,9 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -1,7 mln zł Zysk/ Strata -0,4 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

52 52 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Średzki: 49 tys. mieszkańców 103.NZOZ Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

53 53 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Średzki: 103. NZOZ Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej. Łóżek ogółem:104 łóżek Oddziały podstawowe104 Kontrakt 20066,4 mln zł Zobowiązania0,8 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży0,1 mln zł Zysk/ Strata0,1 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

54 54 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Świdnicki: 160 tys. mieszkańców 86.SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy; 86a.filia w Żarowie; 104.NZOZ "MIKULICZ" w Świebodzicach. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

55 55 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Świdnicki: 86. SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Łóżek ogółem:356 łóżek Oddziały podstawowe143 Oddz. kardiologiczny (z pododdz. intensywnego nadzoru med.)40 Oddział otolaryngologiczny19 Oddział neurologiczny29 Oddział okulistyczny(z pododdz. okulistycznym dziecięcym)16 Oddział onkologii klinicznej 10 Szpitalny oddział ratunkowy6 Oddział dzienny chemioterapii10 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej24 Oddział reumatologiczny (z pododdz. rehabilitacyjnym) 35 Oddział fizjologii i patologii noworodka24 (pododdz. intensywnej terapii noworodka) Kontrakt 200633,0 mln zł Zobowiązania26,3 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -1,3 mln zł Zysk/ Strata -1,1 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

56 56 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Świdnicki: 104. NZOZ "MIKULICZ" w Świebodzicach Brak danych źródło: dane GUS, opracowanie własne.

57 57 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Trzebnicki: 77 tys. mieszkańców 25.Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich; 87.Szpital im.św.Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

58 58 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Trzebnicki: 25. Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich Łóżek ogółem:145 łóżek Oddział gruźliczy chorób płuc94 Oddział pulmonologiczny51 Kontrakt 2006 7,4 mln zł Zobowiązania 4,1 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży-0,3 mln zł Zysk/ Strata 0,5 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

59 59 Lecznictwo szpitalne w powiatach źródło: dane GUS, opracowanie własne. Powiat Trzebnicki: 87. Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Łóżek ogółem:378 łóżek Oddziały podstawowe 197 Oddział geriatryczny 20 Oddział urazowo- ortopedyczny z pododdziałami 37 Oddział rehabilitacyjny 120 Szpitalny oddział ratunkowy 4 Kontrakt 200618,1 mln zł Zobowiązania22,3 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży-0,7 mln zł Zysk/ Strata-2,9 mln zł

60 60 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Wałbrzyski: 184 tys. mieszkańców 48.Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Stefana Batorego w Wałbrzychu; 49.Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu; 50.Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu; 51.Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu; 60.Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze; 105.Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

61 61 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Wałbrzyski: 48. Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Stefana Batorego w Wałbrzychu Łóżek ogółem:177 łóżek Oddziały podstawowe59 Oddział chorób zakaźnych33 Oddział rehabilitacyjny31 Hospitaliz. z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej10 Oddział okulistyczny19 Oddział otolaryngologiczny10 Oddział urologiczny15 Kontrakt 2006 10,5 mln zł Zobowiązania 48,1 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -4,7 mln zł Zysk/ Strata -4,2 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

62 62 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Wałbrzyski: 49. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu Łóżek ogółem:333 łóżek Oddziały podstawowe106 Oddział kardiologiczny50 Oddział pulmonologiczny27 Oddział nefrologiczny17 Oddział neurologiczny28 Oddział neurochirurgiczny27 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej39 Szpitalny oddział ratunkowy3 Oddział onkologiczny13 Oddział dzienny chemioterapii6 Stacja dializ17 Kontrakt 200653,0 mln zł Zobowiązania25,2 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 7,5 mln zł Zysk/ Strata 9,1 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

63 63 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Wałbrzyski: 50. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy w Wałbrzychu Łóżek ogółem:160 łóżek Oddział ginekologiczny36 Oddział położniczy (rooming-in)36 Oddział patologii ciąży32 Oddział patologii noworodka26 Oddział noworodkowy30 Kontrakt 200612,0 mln zł Zobowiązania 1,5 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 0,7 mln zł Zysk/ Strata 0,7 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

64 64 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Wałbrzyski: 51. SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu Łóżek ogółem:83 łóżek Oddział alergologiczny dziecięcy21 Oddział neurologiczny dziecięcy14 Oddział intensywnej terapii dziecięcej6 Oddział obserwacyjno-zakaźny dziecięcy16 Oddział pediatryczny (dziecięcy)16 Oddział patologii noworodka i niemowlęcia10 Kontrakt 2006 6,2 mln zł Zobowiązania28,0 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -1,0 mln zł Zysk/ Strata -1,7 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

65 65 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Wałbrzyski: 60. Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Łóżek ogółem:85 łóżek Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu85 Kontrakt 20062,5 mln zł Zobowiązania0,3 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 0,0 mln zł Zysk/ Strata0,1 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

66 66 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Wałbrzyski: 105. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku Chorób Płuc w Sokołowsku Łóżek ogółem:200 łóżek Oddział gruźlicy35 Oddział pulmonologii56 Oddział chemioterapii4 Zakład opiekuńczo leczniczy105 Kontrakt 2006 4,9 mln zł Zobowiązania 0,5 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 0,0 mln zł Zysk/ Strata 0,0 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

67 67 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Wołowski: 47 tys. mieszkańców 24.Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu; 88.PZZOZ w Wołowie; 88a.filia w Brzegu Dolnym źródło: dane GUS, opracowanie własne.

68 68 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Wołowski: 24. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu Łóżek ogółem:386 łóżek Oddział psychiatryczny ogólny175 Oddz. psych. sąd. o wzm. zabezp.60 Zakład opiekuńczo leczniczy151 Kontrakt 2006 8,7 mln zł Zobowiązania14,1 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży-2,4 mln zł Zysk/ Strata-1,4 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

69 69 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Wołowski: 88. PZZOZ w Wołowie Łóżek ogółem:216 łóżek Oddziały podstawowe129 Oddz. rehab. ogólnoustrojowej26 Zakład pielęgnacyjno leczniczy50 Stacja dializ11 Kontrakt 2006 13,4 mln zł Zobowiązania 29,9 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -1,0 mln zł Zysk/ Strata -1,3 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

70 70 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Wrocławski i Wrocław: 737 tys. mieszkańców 1.Dolnośląskie Centrum Onkologii; 2.Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc; 4.Wojewódzki Szpital im. J. Babińskiego; 5.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.Kamieńskiego73a 6.Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka 7.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego; 11.SPZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im.T.Marciniaka – CMR; 12.Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej; 18.Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza; 20.Okręgowy Szpital Kolejowy sp. z.o.z. ; 92.Szpital Kliniczny Nr 1; 93.Akademicki Szpital Kliniczny Im. J. Mikulicza-Radeckiego; 107.MEDINET Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Niepubliczny ZOZ; 109.EuroMediCare. Szpital Specjalistyczny z Przychodnią; 110.Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką -SPZOZ, ul.R.Weigla 5; 111.SP Zespół ZOZ Zarządu Służby Zdrowia MSWiA. źródło: dane GUS, opracowanie własne.

71 71 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 1.Dolnośląskie Centrum Onkologii Łóżek ogółem:316 łóżek Chirurgia onkologiczna80 Ginekologia onkologiczna14 Radioterapia stacjonarna28 Radioterapia80 Radioterapia ginekologiczna60 Chemioterapia44 Oddział dzienny chemioterapii10 Kontrakt 2006 57,6 mln zł Zobowiązania 10,9 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -0,9 mln zł Zysk/ Strata 0,2 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

72 72 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 2.Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc Łóżek ogółem:326 łóżek Oddział chirurgii klatki piersiowej septyczny11 Oddział chirurgii klatki piersiowej kliniczny26 Oddział chirurgii klatki piersiowej aseptyczny32 Oddział chirurgii ogólnej8 Oddział chorób wewnętrznych39 Oddział chorób płuc174 Oddział chorób płuc kliniczny30 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii R6 Kontrakt 200630,0 mln zł Zobowiązania51,4 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 1,4 mln zł Zysk/ Strata 2,0 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

73 73 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 4.Wojewódzki Szpital im. J. Babińskiego Łóżek ogółem:149 łóżek Oddziały podstawowe109 Oddział neurologiczny40 Kontrakt 200623,6 mln zł Zobowiązania 9,2 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -4,5 mln zł Zysk/ Strata -4,4 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

74 74 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.Kamieńskiego 73a Łóżek ogółem:620 łóżek Oddziały podstawowe237 Oddział chirurgii naczyniowej i onkologicznej 77 Oddział chemioterapii15 Oddział medycyny ratunkowej12 Oddział kardiologiczny i kardiologii dziecięcej 91 Oddział nefrologiczny30 Oddział transplantologiczny5 Oddział urologiczny44 Oddział okulistyczny22 Oddział otolaryngologiczny25 Oddział dermatologiczny22 Oddział angiologii40 Kontrakt 200673,5 mln zł Zobowiązania11,9 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 5,4 mln zł Zysk/ Strata 9,8 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

75 75 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 6. Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka Łóżek ogółem:163 łóżek Pediatria25 Immunologia dziecięca20 Nefrologia dziecięca24 Neurologia dziecięca24 Intensywna terapia dziecięca12 Pulmonologia dziecięca26 Patologia noworodka20 Psychiatria dziecięca12 Kontrakt 2006 17,7 mln zł Zobowiązania 9,2 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -0,3 mln zł Zysk/ Strata 0,0 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

76 76 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Łóżek ogółem:277 łóżek Oddziały podstawowe110 Oddz. chorób zakaźnych (kliniczny)38 Oddz. chorób zakaźnych72 Oddz. gastroenterologii37 Oddz. chirurgii urazowo – ortopedycznej20 Kontrakt 2006 29,3 mln zł Zobowiązania 8,8 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży-15,5 mln zł Zysk/ Strata 3,8 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

77 77 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 11. SPZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im.T.Marciniaka - CMR Łóżek ogółem:429 łóżek Oddziały podstawowe35 Klinika neurochirurgii36 Klinika neurologii55 Oddz. neurologii i leczenia ostrych udarów55 Oddz. kardiologiczny49 Oddz. chirurgii dziecięcej85 Oddz. neurologii dziecięcej30 Oddz. otolaryngologii dziecięcej25 Oddz. toksykologiczny28 Oddz. chirurgii urazowo – ortopedycznej25 Szpitalny oddział ratunkowy6 Kontrakt 200654,4 mln zł Zobowiązania22,8 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 1,8 mln zł Zysk/ Strata 0,7 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

78 78 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 12. Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Łóżek ogółem:248 łóżek Oddziały psychiatryczne196 Oddział leczenia uzależnień20 Oddział detoksykacji (alkoholowy)22 Oddział detoksykacji10 (narkotyki i inne substancje psychoaktywne) Kontrakt 2006 8,1 mln zł Zobowiązania45,6 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -7,9 mln zł Zysk/ Strata -6,2 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

79 79 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 18. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza Łóżek ogółem:298 łóżek Oddziały podstawowe272 Oddział pediatryczno - reumatologiczny26 Kontrakt 200621,2 mln zł Zobowiązania22,9 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży 2,2 mln zł Zysk/ Strata 1,3 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

80 80 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 20. Okręgowy Szpital Kolejowy Łóżek ogółem:303 łóżek Oddz. reumatologiczno-internistyczny44 Oddz. endokrynologiczno-internistyczny35 Oddz. pulmonologiczno-kardiologiczny53 Zakład chemioterapii onkologicznej10 Oddz. chirurgii ogólnej i onkologicznej30 Oddz. chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej25 Oddz. urologii35 Oddz. chirurgii urazowo-ortopedycznej37 Intensywna terapia i reanimacja4 Oddz. otolaryngologii30 Kontrakt 200618,1 mln zł Zobowiązania88,1 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży-6,7 mln zł Zysk/ Strata-8,6 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

81 81 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 92. Szpital Kliniczny Nr 1 Łóżek ogółem: 620łóżek źródło: dane GUS, opracowanie własne.

82 82 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 93. Akademicki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza - Radeckiego Łóżek ogółem:1001 łóżek Kontrakt 2006 103,0 mln zł Zobowiązania 190,0 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -12,3 mln zł Zysk/ Strata -27,9 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

83 83 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 107. MEDINET Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Niepubliczny ZOZ Łóżek ogółem:71 łóżek źródło: dane GUS, opracowanie własne.

84 84 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 109. EuroMediCare. Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Łóżek ogółem:59 łóżek źródło: dane GUS, opracowanie własne.

85 85 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 110. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SPZOZ Łóżek ogółem:508 łóżek źródło: dane GUS, opracowanie własne.

86 86 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Grodzki Wrocław: 111. SP Zespół ZOZ Zarządu Służby Zdrowia MSWiA Łóżek ogółem:188 łóżek źródło: dane GUS, opracowanie własne.

87 87 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Ząbkowicki: 69 tys. mieszkańców 106.Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich; źródło: dane GUS, opracowanie własne.

88 88 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Ząbkowicki: 106. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich Łóżek ogółem:70 łóżek Oddziały podstawowe70 źródło: dane GUS, opracowanie własne.

89 89 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Zgorzelecki: 94 tys. mieszkańców 36.Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce; 89.SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu; 90.SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni; źródło: dane GUS, opracowanie własne.

90 90 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Zgorzelecki: 36. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce Łóżek ogółem:210 łóżek Oddział psychiatryczny28 Oddz. terapii uzależnienia od alkoholu21 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy psychiatryczny161 Kontrakt 2006 3,9 mln zł Zobowiązania 1,9 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży-1,3 mln zł Zysk/ Strata-1,3 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

91 91 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Zgorzelecki: 89. SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Łóżek ogółem:481 łóżek Oddziały podstawowe157 Oddz. kardiologiczny66 Oddz. chirurgii urazowo – ortopedycznej40 Oddz. otolaryngologiczny24 Oddz. neurologiczny27 Oddz. dla przewlekle chorych35 Oddz. zakład leczniczo opiekuńczy45 Oddz. rehabilitacji narząd.52 Oddz. okulistyczny27 Szpitalny oddz. ratunkowy8 Kontrakt 200631,5 mln zł Zobowiązania18,7 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -0,5 mln zł Zysk/ Strata 0,0 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

92 92 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Zgorzelecki: 90. SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Łóżek ogółem:119 łóżek Oddziały podstawowe119 Kontrakt 2006 6,6 mln zł Zobowiązania 2,7 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży-2,8 mln zł Zysk/ Strata-0,3 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

93 93 Lecznictwo szpitalne w powiatach Ludność: Powiat Złotoryjski: 45 tys. mieszkańców 46.Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi; 91.Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi źródło: dane GUS, opracowanie własne.

94 94 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Złotoryjski: 46. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Łóżek ogółem:188 łóżek Psychiatryczny ogólny89 Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny41 Lecz. zesp. abst. dla uzależ. od alkoholu20 Lecz. zesp. abst. dla uzależ. od śr. psychoakt.9 Leczenia Uzależnień29 Kontrakt 20066,3 mln zł Zobowiązania1,0 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -0,2 mln zł Zysk/ Strata -0,1 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

95 95 Lecznictwo szpitalne w powiatach Powiat Złotoryjski: 91. Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Łóżek ogółem:268 łóżek Oddziały podstawowe145 Opieka przewlekle chorych33 Oddz. neurologii20 Oddz. rehabilitacji55 Oddz. otolaryngologii15 Kontrakt 200613,0 mln zł Zobowiązania10,3 mln zł Zysk/ Strata ze sprzedaży -0,4 mln zł Zysk/ Strata -0,4 mln zł źródło: dane GUS, opracowanie własne.

96 96 Rozmieszczenie szpitali w województwie dolnośląskim źródło: dane GUS, opracowanie własne. Lecznictwo szpitalne: Liczba jednostek: 71 w tym marszałkowskie:26 W tym: Lecznictwo psychiatryczne: Liczba jednostek: 8 w tym marszałkowskie:8 Lecznictwo szpitalne - pulmonologia: Liczba jednostek: 7 w tym marszałkowskie:5

97 97 Działalność oddziałów – subregion legnicki źródło: dane GUS, opracowanie własne. Lecznictwo szpitalne: Liczba jednostek: 8 W tym: Lecznictwo psychiatryczne: Liczba jednostek: 1 Lecznictwo szpitalne - pulmonologia: Liczba jednostek:

98 98 Działalność oddziałów – subregion jeleniogórski źródło: dane GUS, opracowanie własne. Lecznictwo szpitalne: Liczba jednostek: 19 W tym: Lecznictwo psychiatryczne: Liczba jednostek: 3 Lecznictwo szpitalne - pulmonologia: Liczba jednostek: 3

99 99 Działalność oddziałów – subregion wałbrzyski źródło: dane GUS, opracowanie własne. Lecznictwo szpitalne: Liczba jednostek: 22 W tym Lecznictwo psychiatryczne: Liczba jednostek: 2 Lecznictwo szpitalne - pulmonologia: Liczba jednostek: 2

100 100 Działalność oddziałów – subregion wrocławski źródło: dane GUS, opracowanie własne. Lecznictwo szpitalne: Liczba jednostek: 8 W tym: Lecznictwo psychiatryczne: Liczba jednostek: 1 Lecznictwo szpitalne - pulmonologia: Liczba jednostek: 1

101 101 Rozmieszczenie szpitali – Wrocław źródło: dane GUS, opracowanie własne. Lecznictwo szpitalne: Liczba jednostek: 16 w tym marszałkowskie:10 W tym: Lecznictwo psychiatryczne: Liczba jednostek: 1 Lecznictwo szpitalne - pulmonologia: Liczba jednostek: 1

102 102 Działalność oddziałów pulmonologicznych źródło: dane GUS, opracowanie własne. Lecznictwo szpitalne - pulmonologia: Liczba jednostek: 7 w tym marszałkowskie: 5

103 103 Działalność oddziałów psychiatrycznych źródło: dane GUS, opracowanie własne. Lecznictwo psychiatryczne: Liczba jednostek: 8 w tym marszałkowskie: 8

104 104 Proces tworzenia sieci szpitali na podstawie projektu ustawy o sieci szpitali stan na 16 marca 2007 roku

105 105 Sieć szpitali to: Dostosowanie struktury opieki szpitalnej i jej potencjału diagnostyczno – terapeutycznego do uwarunkowań demograficznych i epidemiologicznych Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych o wysokiej jakości Poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków finansowych systemu Rozwój opieki długoterminowej

106 106 Na potrzeby utworzenia sieci szpitali minister zdrowia określił optymalną liczbę łóżek dla poszczególnych województw w 22 specjalnościach lekarskich, uwzględniając dane dotyczące: liczby hospitalizacji, długości pobytu, wykorzystania łóżek a także prognozy epidemiologiczne i demograficzne, uwarunkowania społeczne, dostępność zasobów dla zabezpieczenia poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnych. Metodologia tworzenia sieci szpitali

107 107 Optymalna, według ministerstwa zdrowia, liczba łóżek na oddziałach szpitalnych województwa dolnośląskiego

108 108 Optymalna, według ministerstwa zdrowia, liczba łóżek na oddziałach szpitalnych województwa dolnośląskiego

109 109 Optymalna, według ministerstwa zdrowia, liczba łóżek na oddziałach szpitalnych województwa dolnośląskiego Nadmiar łóżek wynosi 2005 roku2380 2012 roku3480

110 110 Włączenie do sieci Do sieci szpitali może być włączony szpital, którego działalność jest niezbędna dla zapewnienia optymalnej liczby łóżek szpitalnych, oraz który utrzymuje płynność finansową. Do sieci szpitali mogą być włączone szpitale, które nie utrzymują płynności finansowej, jeżeli działalność szpitala ma istotne znaczenie dla realizacji celów sieci.

111 111 Monitorowanie i ocena szpitala w sieci Działalność szpitala włączonego do sieci podlegać będzie monitorowaniu i ocenie w zakresie sytuacji ekonomiczno – finansowej, opartej na wykorzystaniu wskaźników: zyskowności, płynności, efektywności, zadłużenia.

112 112 1% kontraktu za pozostawanie szpitala w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych 1% kontraktu za realizację przez szpital zadań z zakresu prowadzenia kształcenia podyplomowego 2% kontraktu za posiadanie certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej 1,5% kontraktu za posiadanie certyfikatu jakości ISO 9001:2001 dla całej jednostki 1% kontraktu za osiągnięcie każdej kolejnej kategorii ekonomiczno-finansowej 1,5% kontraktu jako ekwiwalent za osiągnięcie każdej kolejnej kategorii jakościowej Dodatkowe czynniki warunkujące wysokość finansowania

113 113 Informacje finansowe – stan na koniec 2006 r. Zobowiązania ogółem w mln zł

114 114 Informacje finansowe – stan na koniec 2006 r. Zobowiązania wymagalne w mln zł

115 115 Informacje finansowe – stan na koniec 2006 r. Najbardziej zadłużone placówki podległe samorządowi wojewódzkiemu

116 116 Najbardziej zadłużone placówki podległe samorządom powiatowym Informacje finansowe – stan na koniec 2006 r.

117 117 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "1 Szpitalnictwo na Dolnym Śląsku Województwo Dolnośląskie Wrocław 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google