Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 w Gimnazjum nr 2 w Olecku Opr. mgr Maria Jolanta Kłosińska Olecko 8.04.2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 w Gimnazjum nr 2 w Olecku Opr. mgr Maria Jolanta Kłosińska Olecko 8.04.2008r."— Zapis prezentacji:

1 INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 w Gimnazjum nr 2 w Olecku Opr. mgr Maria Jolanta Kłosińska Olecko 8.04.2008r.

2 Egzamin przeprowadzono w dniach 12 i 13 lutego 2008r. Do egzaminu przystąpiło 187 uczniów w części humanistycznej i 184 uczniów w części matematyczno-przyrodniczej. Wszyscy uczniowie rozwiązywali arkusz A1.

3 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Do egzaminu przystąpiło 187 uczniów klas III w 5 salach: w sali nr 30 – 98 uczniów, w sali nr 23 – 53 uczniów, w sali nr 31 – 15 uczniów, w sali nr 27 – 15 uczniów, w sali nr 17 – 6 uczniów. Zestaw egzaminacyjny w części humanistycznej zawierał zadania z dwóch obszarów standardów: I – czytanie i odbiór tekstów kultury II – tworzenie własnego tekstu. W każdym obszarze uczeń mógł uzyskać 25 pkt. Wyniki uzyskane przez uczniów w poszczególnych standardach z podziałem na klasy przedstawiają się następująco:

4 Ogólne wyniki uczniów Wyniki w odniesieniu do standardów III klasa średni wynik średnia łatwość średni wynik poziom opanow ania umiejęt ności średni wynik poziom opanow ania umiejęt ności 3a37,460,7519,6378,50%17,8371,33% 3b30,430,6118,3973,57%12,0448,17% 3c23,560,4815,1760,67%8,3933,56% 3d22,580,4615,3861,50%7,2128,83% 3e24,330,4916,7567,00%7,5830,33% 3f25,300,5116,2064,80%9,1036,40% 3g32,890,6618,0772,29%14,8259,43% 3h31,310,6318,5874,31%12,7350,92% SZKO ŁA 28,820,5817,39 69,56 % 11,44 45,76 %

5 Wyniki części humanistycznej wg standardów

6 Poziom opanowania umiejętności dla oddziału A

7 Poziom opanowania umiejętności dla oddziału B

8 Poziom opanowania umiejętności dla oddziału C

9 Poziom opanowania umiejętności dla oddziału D

10 Poziom opanowania umiejętności dla oddziału E

11 Poziom opanowania umiejętności dla oddziału F

12 Poziom opanowania umiejętności dla oddziału G

13 Poziom opanowania umiejętności dla oddziału H

14 Standard I Czytanie i odbiór tekstów kultury Najsłabiej opanowane umiejętności: 44 na 187 pkt. za zad. 27 uczeń rozumie przenośny sens podanego wyrażenia 58 na 187 pkt. za zad. 24 uczeń wyjaśnia sens podanego zwrotu na podstawie posiadanej wiedzy 77 na 187 pkt. za zadanie 13 uczeń określa cechę zjawiska opisanego w tekście 84 na 187 pkt. za zadanie 2 uczeń rozumie sens tekstu literackiego 103 na 187 pkt. za zadanie 8 uczeń sytuuje na osi chronologicznej czas powstania tekstu

15 Standard II Tworzenie własnego tekstu Sprawdzane były formy: hasło encyklopedyczne, napis na pomniku, zaproszenie i rozprawka. Najsłabiej opanowane umiejętności dotyczące hasła encyklopedycznego i napisu na pomniku: 52 na 187 pkt.za zadanie 22 uczeń wnioskuje na podstawie tekstu historycznego 188 na 374 pkt.za zadanie 25 uczeń tworzy hasło encyklopedyczne korzystając z informacji podanych w tekście 39 na 187 pkt.za zadanie 28 uczeń formułuje napis na pomniku upamiętniającym wybitnych przedstawicieli Złotego Wieku Polski – na podstawie informacji zawartych w tekście Najsłabiej opanowane umiejętności przy redagowaniu zaproszenia (zad.29): 90 na 187 uczeń wskazuje adresata, nadawcę, określa miejsce, czas, cel 111 na 187pkt. poprawność językowa i stylistyczna – dopuszczalny 1 błąd Najsłabiej opanowane umiejętności przy redagowaniu rozprawki (zad.30): 232 na 748 pkt. poprawność językowa i stylistyczna – dopuszczalne 3 błędy 155 na 374 pkt. uczeń tworzy tekst poprawny pod względem ortograficznym – dopuszczalne 2 błędy 58 na 187 pkt. uczeń tworzy tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym – dopuszczalne 3 błędy Przy kryterium Realizacja tematu trudność sprawiło dobieranie i formułowanie argumentów na zadany temat i omówienie ich.

16 Poziom opanowania umiejętności część humanistyczna

17 Uczniowie o najwyższych wynikach w szkole w części humanistycznej (min.75%): Lp.Kod uczniaNazwisko i imię uczniaIlość punktów 1.A 24Zyskowska Emilia50 2.A 17Mularczyk Michał 49 3.F 02Bukowska Izabela 4.G 06Góryńska Karolina 5.A 02Bańkowska Anastazja48 6.A 11Gojlik Gabriela 47 7.G 07Gryglas Marta 8.G 17Mrozowski Paweł

18 cd. Lp.Kod uczniaNazwisko i imię uczniaIlość punktów 9.G 23Rejszel Emilia46 10.A 15Leszkowicz Justyna 45 11.G 22Radzaj Magda 12.A 16Łukaszuk Agnieszka 44 13.G 19Półtorak Paulina 13.A 12Grygo Katarzyna 43 15.A 21Tryt Piotr 16.G 05Galicka Karolina 17H 11Maszerowska Paulina 18H 13Olender Anna

19 cd. Lp.Kod uczniaNazwisko i imię uczniaIlość punktów 19.A 01Backiel Maciej 42 20.A 14Kozłowska Katarzyna 21.A 18Remiszewski Daniel 22.E 12Łukaszewicz Beata 23.G 15Maj Natalia 24.H 22Sulima Mateusz

20 cd. Lp.Kod uczniaNazwisko i imię uczniaIlość punktów 25.A 06Brodowski Mateusz 41 26.A 08Burba Tobiasz 27.B 03Dadura Anna 28.B 12Milewska Ewelina 29.D 17Mejsak Marlena 30.E02Brynda Joanna 31.G 26Sobolewska Magda 32.E 01Brodowska Lena40

21 cd. Lp.Kod uczniaNazwisko i imię uczniaIlość punktów 33.E 07Jachimski Dawid 39 34.G 01Banach Łukasz 35.G 14Mackiewicz Joanna 36.H 21Starski Michał 37.B 04Danilewicz Julita 38 38.B 08Jarząbska Dominika 39.C 12Ratuszny Łukasz 40.D 06Duda Małgorzata

22 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Do egzaminu przystąpiło 184 uczniów klas III w 5 salach: w sali nr 30 – 98 uczniów, w sali nr 23 – 50 uczniów, w sali nr 31 – 15 uczniów, w sali nr 27 – 15 uczniów, w sali nr 17 – 6 uczniów.

23 Zestaw egzaminacyjny w części matematyczno - przyrodniczej zawierał zadania z czterech obszarów standardów: I – umiejętne stosowanie terminów pojęć i procedur II – wyszukiwanie i stosowanie informacji III – wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności IV – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Ilość punktów w poszczególnych obszarach: I – 15, II – 12, III – 14, IV – 9 pkt.

24 Wyniki uzyskane przez uczniów w poszczególnych standardach z podziałem na klasy przedstawiają się następująco:

25 Ogólne wyniki uczniów Wyniki w odniesieniu do standardów III klasa średni wynik średnia łatwość średni wynik poziom opanowania umiejętności średni wynik poziom opanowania umiejętnośc i 3a25,540,518,1354,17%6,7155,90% 3b21,300,436,4843,19%6,9157,61% 3c15,630,314,7531.67%3,7531,25% 3d17,960,364,9132,75%5,2243,48% 3e18,790,385,3835,83%5,3844,79% 3f14,350,293,7024,67%4,5037,50% 3g22,310,456,7144,76%6,2552,08% 3h21,650,437,2748,46%5,5846,47% SZKOŁ A 20,110,406,0540,33%5,6547,06%

26 Wyniki w odniesieniu do standardów IIIIV klasa średni wynik poziom opanowania umiejętności średni wynik poziom opanowania umiejętności 3a6,9649,70%3,7541,67% 3b5,6140,06%2,3025,60% 3c4,5032,14%2,6329,17% 3d5,2237,27%2,6128,99% 3e5,4638,99%2,5828,70% 3f4,0028,57%2,1523,89% 3g6,2944,90%3,4338,10% 3h5,9242,31%2,8832,05% SZKOŁA5,5939,95%2,8331,46%

27 Wyniki części matematyczno-przyrodniczej wg standardów

28 Opanowanie wiedzy i umiejętności z obszarów objętych standardami: II – Wyszukiwanie i stosowanie informacji – ok. 47 % I – Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur – ok. 40 % III – Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności – ok. 40% IV – Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów - ok. 31 % Standard IV wystąpił w zadaniach: 23 i 34 (matematyka), 3 i 33 (fizyka) i 18 (geografia). Najsłabiej uczniowie rozwiązywali następujące zadania:

29 numer zadania przedmiotstandard liczba uczniów % zdających 32matematykaIII4ok. 2 % 34matematykaIV5ok. 2 % 18geografiaIV22ok. 12 % 33fizykaIV29ok. 16 % 7fizykaIII37ok. 20 % 15geografiaII48ok. 26 % 22matematyka I 48ok. 26 % 25matematyka I 49ok. 27 % 17geografia III 60ok. 33 % 29matematyka III 62ok. 34 % 10chemia III 70ok. 38 % 5biologia II 70ok. 38 % 23matematyka IV 73ok. 40 % 1fizyka I 74ok. 40 %

30 Słabo opanowane umiejętności: sprawdzanie, czy dana zależność jest odwrotnie proporcjonalna (2 pkt.), formułowanie i stawianie hipotezy w zadaniu na uzasadnienie otrzymanego wyniku (4 pkt.), szacowanie – na podstawie mapy – długości łuku południka zawartego w granicach Polski (1 pkt.), sporządzenie wykresu zależności funkcyjnej, analizowanie i interpretacja danych uzyskanych w doświadczeniu, przewidywanie dalszego przebiegu doświadczenia (3 pkt.), wyjaśnienie, jak zmienia się bodziec akustyczny w procesie słyszenia (1 pkt.), posługiwanie się współrzędnymi geograficznymi, porównywanie informacji odczytanych z mapy (1 pkt.), posługiwanie się procentami w sytuacjach praktycznych (1 pkt.), rozpoznawanie figur środkowosymetrycznych (1 pkt.), wybór – spośród miast zaznaczonych na mapie – miasta, w którym słońce góruje najwcześniej (1 pkt.). Zadania te dawały uczniowi w sumie 15 pkt., t.j. 30% testu.

31 Poziom opanowania umiejętności - część matematyczno-przyrodnicza

32 Uczniowie o najwyższych wynikach w szkole w części matematyczno- przyrodniczej (min. 70%): Lp.Kod uczniaNazwisko i imię uczniaIlość punktów 1.G 23Rejszel Emilia43 2.A 17Mularczyk Michał 42 3.A 18Remiszewski Daniel 4.G 06Góryńska Karolina 5.E 07Jachimski Dawid41 6.A 24Zyskowska Emilia 40 7.G 17Mrozowski Paweł 8.H 04Kiełkucki Szymon 9.H 15Pajko Paweł

33 cd. Lp.Kod uczniaNazwisko i imię uczniaIlość punktów 10.A 12Grygo Katarzyna38 11.A 02Bańkowska Anastazja 37 12.E 12Łukaszewicz Beata 13.G 15Maj Natalia 14.G 22Radzaj Magda 15.H 11Maszerowska Paulina 16.G 19Półtorak Paulina36 17.H 06Koncewicz Mateusz


Pobierz ppt "INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 w Gimnazjum nr 2 w Olecku Opr. mgr Maria Jolanta Kłosińska Olecko 8.04.2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google