Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA co nam się opłaca? Beata Szybińska KIELCE 14 kwietnia 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA co nam się opłaca? Beata Szybińska KIELCE 14 kwietnia 2010."— Zapis prezentacji:

1 FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA co nam się opłaca? Beata Szybińska KIELCE 14 kwietnia 2010

2 2 STRATEGIE PRZETRWANIA 1.RYWALIZACJA przetrwają najlepsi i najsilniejsi 2. WSPÓŁPRACA poszukujemy wspólnych korzyści

3 3 RYWALIZACJA strategia wygrana –przegrana zakłada, że wszelkich dóbr jest za mało i trzeba o nie walczyć, w rezultacie jeden zyskuje drugi traci; u jej podstaw leży dążenie do wygranej za wszelką cenę przy równoczesnym ignorowaniu potrzeb drugiej strony; polega na zaspokajaniu swoich potrzeb bądź osiągnięciu celu kosztem przegranej drugiej strony.

4 4 WSPÓŁPRACA strategia wygrana – wygrana 1.zakłada, że wsłuchując się w potrzeby innych możemy budować wspólne rozwiązania i osiągnąć efekt synergii; 2.u jej podstaw leży przekonanie, że poprzez współdziałanie wszyscy mogą być wygranymi; 3.polega na wymianie dóbr, umiejętności i informacji w celu poszukiwaniu wspólnego znaczenia i korzyści.

5 5 W przyrodzie… 1.ilość dóbr, o które konkurują organizmy w danym środowisku jest zawsze ograniczona; 2.osobnik inwestujący w inny organizm traci zasoby, które mógłby przeznaczyć dla swojego potomstwa i wpływa na wzrost własnej konkurencji; 3.w świecie bezwzględnej walki o byt organizmy powinny dbać o siebie i ewentualnie wykorzystywać inne. czyli …RYWALIZACJA?

6 6 W przyrodzie… a jednak… WSPÓŁPRACA istnieje i jest dość powszechna dlaczego? 1.jest niewiele organizmów, które potrafią sobie radzić same i są to organizmy prymitywne; 2.organizmy zaawansowane ewolucyjnie do przetrwania w określonych wymaganiach środowiskowych potrzebują cech, które otrzymują od innych.

7 7 EWOLUCJA WSPÓŁPRACY Karol Darwin zachowania owadów społecznych nazywał altruizmem; Wiliam Hamilton (100 lat później) dostrzegł korzyści i zamienił altruizm we współpracę ale tylko wśród organizmów pokrewnych; do dnia dzisiejszego powstało wiele teorii socjobiologicznych dotyczących udostępniania sobie nawzajem brakujących cech czyli współpracy w świecie przyrody; ostatnim ogniwem w ewolucyjnym łańcuchu Darwina jest człowiek

8 8 CZLOWIEK ISTOTA MYŚLĄCA W świecie ludzi przestają rządzić instynkty a do głosu dochodzi intelekt. Rywalizacja jest prosta… Współpraca zaczyna się komplikować… głównym problemem jest brak wzajemnego zaufania czyli korzyści kontra konflikty

9 9 POZIOM ZAUFANIA POLAKÓW 13% Polaków – ufa sobie nawzajem 87% Polaków – nie ufa, czyli żyje w strachu *wg diagnozy społecznej z 2009 r.

10 10 DYLEMAT WIĘŹNIA Dramat w jednym akcie Osoby: dwoje podejrzanych o złamanie prawa Scena: przesłuchanie Warianty: milczenie to zachowanie współpracujące, zeznanie to odmowa współpracy - zdrada Scenariusz: 4 możliwe kombinacje akcji

11 11 WARIANTY ZYSKU - 1 Wariant 1 Obaj zdradzają: 1.postępują ostrożnie, nieufnie, bez współpracy 2.dzielą się winą i ponoszą karę 1 pkt

12 12 WARIANTY ZYSKU - 2 Wariant 2 – Jeden podejrzany sypie (zdrajca) drugi milczy (kooperant) Zdrajca: otrzymuje najwyższą nagrodę, nie jest pociągany do odpowiedzialności. 5 pkt Kooperant: 1.przegrywa – zostaje frajerem 2.przypisuje mu się całą winę. 0 pkt Opłaca się zdradzać.

13 13 WARIANTY ZYSKU - 2 Wariant 2 POKUSA ZDRADY Czynniki sprzyjające: 1.jednostkowa sytuacja, 2.nieznajomość przeciwnika, nieufność, 3.lęk przed wypłatą frajera, 4.nadzieja na otrzymanie najwyższej wypłaty gdy przeciwnik okaże się nieostrożnym frajerem.

14 14 WARIANTY ZYSKU -3 Wariant 3 Obaj współpracują: działają we wzajemnym zaufaniu nie poniosą kary ale nadal będą podejrzewani - 3 pkt Dlaczego nie zawsze opłaca się zdradzać?

15 15 TYPY i CZYNNIKI WSPÓŁPRACY 1.Współpraca między bliskimi krewnymi – gdy łączą nas wspólne geny 2.Mutualizm uboczny – gdy łączy nas wspólny problem, który możemy usunąć tylko razem 3.Altruizm odwzajemniony - gdy łączy nas wspólne terytorium, jest duża szansa ponownego spotkania

16 16 TYPY WSPÓŁPRACY – 1 Współpraca między bliskimi krewnymi w obopólnym interesie jest współpraca i wzajemne wspieranie się aby nie działać na niekorzyść swoich genów wypłaty sumuje się jako wartość dla całej rodziny (populacji) zdrajca + kooperant = 5 pkt 2 ٭kooperant = 6 pkt

17 17 TYPY WSPÓŁPRACY - 2 Mutualizm uboczny kooperatorzy są dla siebie niezbędni, sytuacje wymagają bezwarunkowej współpracy, zdrada mogłaby obrócić się przeciwko zdrajcy. Pojawia się np. w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zewnętrznego

18 18 TYPY WSPÓŁPRACY – 3 1.pojedyncze spotkanie nie faworyzuje współpracy 2.zdrada łączy się z dużymi, doraźnymi korzyściami 3.strony nie muszą współpracować a mimo to… obserwujemy działania kooperacyjne czyli Altruizm odwzajemniony

19 19 STRATEGIE WSPÓŁRACY 1.Bezwarunkowo kooperacyjna – przynosi tylko straty 2.Warunkowo kooperacyjna – brak kary za zdradę powoduje, że jest podatna na ataki zewnętrzne przez przeciwników skłonnych do zdrad 3.Wet za wet – redukuje współpracę ze zdrajcami i odwzajemnia zachowania kooperacyjne, jest: miła – nigdy pierwsza nie zdradza; odwetowa – odpłaca zdradą po zdradzie; wybaczająca – pozwala wrócić do współpracy. Kombinacji możliwych strategii jest bardzo wiele.

20 20 TRWAŁA WSPÓŁPRACA Stabilna współpraca wymaga od przeciwników: 1.odpowiednich postaw praktykowania otwartości, pozbywania się uprzedzeń, zrezygnowania z rywalizacji. 2.umiejętności komunikacyjnych zadawania pytań, słuchania, dociekania.

21 21 POTRZEBA DIALOGU 1.Porozumienie osiąga się poprzez otwartość na inną wiedzę i doświadczenie a nie poprzez obronę własnej perspektywy widzenia problemu w podziale na kategorie, dziedziny itp.. 2.Stosowanie zasady wygrany - przegrany prowadzi do eskalacji konfliktów, przemocy i fanatyzmu. Konieczne jest konstruktywne współdziałanie. 3.Optymalne wykorzystanie potencjału wymaga docenienia rosnącego znaczenia kapitału intelektualnego w rozwoju ekonomicznym.

22 22 PODJĘCIE DIALOGU Współpraca wymaga: 1.Odejścia od rywalizacji czyli obalania argumentów przeciwnych, 2.Otwartości i obecności czyli słuchania i rozumienia innych, 3.Równorzędność głosu wszystkich uczestników

23 23 ALIANSE STRATEGICZNE Współpraca okazała się kluczem do sukcesu wielkich firm. W celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia firmy będące konkurentami i działające na tym samym rynku tworzą związki. Współpraca polega na dzieleniu się wiedzą i posiadanymi zasobami z partnerami tak aby przyniosły one korzyść wszystkim zainteresowanym stronom.

24 24 ALIANSE STRATEGICZNE Alianse strategiczne to skuteczna metoda: 1.podniesienia swojej konkurencyjności i zdobywania nowych rynków zbytu; 2.zmniejszenia ryzyka i przeniesieni części na partnera; 3.zagospodarowania niewykorzystanych mocy produkcyjnych; 4.zmiany wizerunku za pomocą wspólnych akcji marketingowych.

25 25 ALIANSE STRATEGICZNE Przykładów korzyści w świecie wielkiego biznesu mamy wiele: Daimler Benz i Chrysler – w celu wejścia na nowy rynek i uzyskania dostępu do technologii czyli obniżenie kosztów badań. IBM i japoński producent monitorów LCD w celu zwiększenia kompleksowości świadczonych usług. Przedsiębiorstwa na całym świecie uczą się, że żadne z nich nie jest wystarczająco duże i silne aby zrobić wszystko samodzielnie.

26 26 CELE WSPÓŁPRACY W TURYSTYCE 1.Bogatsza oferta turystyczna 2.Obniżenie kosztów np. promocji i dystrybucji 3.Pozyskiwanie zwolenników dla idei turystyki 4.Zrównoważony rozwój lokalny

27 27 WSPÓŁPRACA LOKALNA Zależy od: odpowiedzialności wszystkich osób uczestniczących w wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług turystycznych oraz ich współdziałania w realizacji przyjętej strategii.


Pobierz ppt "FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA co nam się opłaca? Beata Szybińska KIELCE 14 kwietnia 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google