Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Nazwa szkoły: GIMNAZJUM 41 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 2 W POZNANIU ID grupy: 98_14_MF_G1 Kompetencja: MATEMATYCZNO-FIZYCZNE Temat projektowy: STATYSTYCZNY OPIS NASZEJ KLASY Semestr/rok szkolny: DRUGI/2010-2011

3 czyli statyczny opis klasy 2B Gimnazjum 41 w Poznaniu

4 Statystyka, to nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Statystyka jest też działem matematyki zajmującym się zbieraniem i opracowywaniem dużej ilości danych pochodzących od licznych zbiorowości, które statystycy nazywają populacjami. Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii.

5 Statystyka jest stosowana w wielu dziedzinach wiedzy, w niektórych z nich tak intensywnie, że doczekała się własnej terminologii i wyspecjalizowanych metod. Z czasem wytworzyły się dziedziny z pogranicza statystyki i innych nauk. Należą do nich: Biometria Demografia Ekonometria Fizyka statystyczna Termodynamika statystyczna Psychometria Socjologia statystyczna Statystyka gospodarcza

6

7

8

9 1.I LE MASZ LAT ?1314151617 2. J AKI JEST T WÓJ WZROST ?140 – 150 CM 151 – 160 CM 161 – 170 CM 171 – 180 CM 181 – 190 CM 3. J AKA JEST T WOJA WAGA ? DO 45 KG 46 – 50 KG 51 – 55 KG 56 I WIĘCEJ 4. J AKI MASZ KOLOR OCZU ? PIWNE / BRĄZOWEZIELONENIEBIESKIESZARE 5. C ZY MASZ WADĘ WZROKU ? TAKNIE 6. C ZY NOSISZ BIŻUTERIĘ ? TAKNIE 7. J AKI MASZ ROZMIAR BUTA ? 8. J AKI MASZ KOLOR WŁOSÓW ? BLONDSZATYNCZARNEBRUNETKASZTANOWE 9. U LUBIONY KOLOR ( PODAJ TYLKO JEDEN ) 10. J AKI MASZ ROZMIAR UBRANIA ? XSSLMXL 11. K IM CHCESZ BYĆ W PRZYSZŁOŚCI, JAKI ZAWÓD CHCESZ WYKONYWAĆ ? 12. P ODAJ PŁEĆ : KOBIETAMĘŻCZYZNA D ZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

10

11

12 Najwięcej osób w klasie ma 14 lat zatem jest to dominanta. Co nazywamy dominantą czyli modą? – nazywamy liczbę, która w zestawie danych pojawia się najczęściej. WIEK 1314151617 LICZBA OSÓB 114201

13 Do danych liczbowych można obliczyć średnią arytmetyczną. Do naszych wyników średnią obliczmy w następujący sposób: sumujemy wiek wszystkich osób: 13·1 + 14·14 + 15·2 + 16·0 + 17·1 = 256 zliczamy ile ich jest : 1+14+2+0+1=18 i dzielimy sumę przez ich ilość: 256:18 =14, (2) Zatem średni wiek ucznia naszej klasy wynosi 14 lat i pokrywa się z dominantą. WIEK 1314151617 LICZBA OSÓB 114201

14

15 Mamy średnio po 14 lat

16 W ZROST 140-150151-160161-170171-180181-190 LICZBA ODPOWIEDZI 17 7 1 2 Najwyżsi uczniowie w naszej klasie mają od 181cm do 190 cm, najniżsi od 140 cm do 150 cm. Większość ma od 151 cm do 170 cm, zatem dla tych danych możemy podać te dwa przedziały jako przedziały modalne.

17

18 Sprawdziliśmy wyniki uzyskane w pytaniu drugim z danymi dotyczącymi wzrostu z siatek centylowych i okazało się, że jesteśmy przeciętnymi nastolatkami. Jednocześnie podejrzewać możemy, że osoba z najwyższym wzrostem jest chłopcem – w siatkach centylowych widać, że 14 – latka raczej nie ma wzrostu powyżej 180 cm, jednocześnie najniższa osoba wg danych z siatki powinna być dziewczynką. (Siatki centylowe -to wykresy opracowane na podstawie ogólnopolskich danych statystycznych. Pomagają dowiedzieć się, czy dziecko rozwija się prawidłowo w porównaniu z innymi )

19 WAGA DO 45 KG 46 – 50 KG 51 – 55 KG P OWYŻEJ 55 KG LICZBA ODPOWIEDZI 3366 Najcięższy uczeń naszej klasy waży powyżej 55 kg, a najlżejsza osoba ma mniej niż 45 kg. Dominantą są przedziały: 51-55kg i powyżej 55 kg

20 Uzyskane wyniki również sprawdziliśmy z danymi dotyczącymi wzrostu z siatek centylowych i okazało się, że jesteśmy przeciętnymi nastolatkami. Dziewczęta z wagą, która jest u nas modą są na 50 centylu lub wyżej, chłopcy powyżej 15 centyla. Podobnie osoba z najmniejszą waga jest prawdopodobnie dziewczynką, bo u chłopców byłby to zaledwie 5 centyl.

21

22 KOLOR P IWNE / B RĄZOWE Z IELONE N IEBIESKIE S ZARE L ICZBA ODPOWIEDZI 53101 Modą naszych wyników jest kolor niebieski, najmniej osób ma szare oczy. Nie możemy dla tych wyników policzyć średniej, bo nasze wyniki nie są liczbami.

23

24

25 WZROKTAKNIE L ICZBA ODPOWIEDZI 513 Większość osób z naszej klasy nie ma wady wzroku (72%), natomiast prawie co 3 osoba w klasie ma problemy ze wzrokiem ( bo 5 osób na 18 osób czyli 28%). Zatem dominanta naszych wyników to brak wady wzroku. Porównując te wyniki z danymi o osobach dorosłych : co trzeci Polak musi czytać w okularach, a co szósty potrzebuje okularów aby zobaczyć twarz z odległości 4m, prawie 40 % dorosłych Polaków narzeka na wadę wzroku.(dane zacytowane za GUS ) widać, że mamy znacznie lepszy wzrok niż dorośli.

26

27 BIŻUTERIATAKNIE L ICZBA ODPOWIEDZI 612 Większość osób z naszej klasy nie nosi biżuterii, aż 67%, a 33% nosi biżuterię. Ponownie możemy wskazać tylko dominantę wyników, nie możemy wyliczyć średniej, ale możemy stwierdzić, że średnio co 3 osoba nosi biżuterię.

28

29 ROZMIAR 37-3940-4243-4546-47 L ICZBA ODPOWIEDZI 7821 Większość klasy ma numer od 40-42. Jest to wynik modalny. Porównaliśmy ten wynik z pozostałymi klasami w szkole i się powtórzył, stąd wniosek, że przeciętny drugoklasista nosi buty w rozmiarze 40-42.

30

31 K OLOR B LOND S ZATYN C ZARNE B RUNET K ASZTANOWE LICZBA ODPOWIEDZI 58222 Większość klasy to szatyni - moda. Oprócz mody i średniej w statystyce kolejnym pojęciem jest mediana. Jest to liczba środkowa, przy danych liczbowych poukładanych w kolejności rosnącej. Przykładowo dla liczb : 1,2,4,5,6 medianą byłaby liczba 4.

32

33 KOLORZIELONYCZARNYŻÓŁTYNIEBIESKIFIOLETCZERWONYSZARYRÓŻOWY L ICZBA OSÓB 27141111 Większość klasy preferuje kolor czarny. Porównaliśmy te wyniki z danymi z ankiety przeprowadzonej przez Instytut Badani Opinii RMF i okazało się, że my młodzież zupełnie odbiegamy gustem od dorosłych. No cóż …kiedyś dorośniemy.

34 Nam najbardziej odpowiada czarny, a dorosłym zielony lub niebieski. U nas niebieski jest na drugiej pozycji.

35 R OZMIAR XSSLMXL L ICZBA OSÓB 19422 Większość klasy nosi ubranie w rozmiarze S, a najmniej osób w rozmiarze XS. I faktycznie zgadzałoby się to z faktem, że rozmiar M, L, XL noszą najczęściej nasi rodzice i starsze rodzeństwo.

36

37 Z tabeli wynika, że nasza klasa ma rozległe zainteresowania i w przyszłości chce wykonywać różną pracę. Z AWÓD M ECHANIK K OSMETYCZKA P OLICJANT P RACA W ZOO P RAWNIK A RCHEOLOG P IEKARZ S TRAŻAK K UCHARZ P RZEWODNIK N AUKOWIEC F RYZJER D ZIENNIKARZ RADIOWY F OTOGRAF L ICZBA OSÓB 11111112211211

38

39 Liczba dziewczyn jest równa liczbie chłopców. P ŁEĆ K OBIETA M ĘŻCZYZNA L ICZBA OSÓB 99

40

41

42 KLAUDIA ANNA MARTA TOMEK GRZEGORZ ARTUR KRZYSZTOF KOSMA MARTA PAULINA Dziękujemy za uwagę

43 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google