Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technika komputerowa w życiu człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technika komputerowa w życiu człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Technika komputerowa w życiu człowieka
Informatyka Technika komputerowa w życiu człowieka

2 Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się o tym:
skąd wzięły się komputery; jakie urządzenia oparte są na technice komputerowej; w jakich dziedzinach życia znalazły zastosowanie komputery; jakie korzyści i zagrożenia wynikają ze stosowania urządzeń opartych na technice komputerowej. Wiedza Uczeń potrafi: wymienić urządzenia, w których wykorzystuje się technikę komputerową; wskazać przykłady zastosowań komputera w szkole i w domu; wskazać dziedziny i podać przykłady zastosowań techniki komputerowej w życiu człowieka. Umiejętności wskazać korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z techniki komputerowej; wyjaśnić przeznaczenie różnych urządzeń opartych na technice komputerowej; określić zagrożenia wynikające z powszechności stosowania techniki komputerowej.

3 Przegląd zagadnień Geneza powstania komputera.
Komputery w Twoim najbliższym środowisku. Zastosowanie techniki komputerowej w różnych dziedzinach ludzkiego życia. Urządzenia oparte na technice komputerowej. Zagrożenia wynikające ze stosowania techniki komputerowej. pogadanka z uczniami na temat ogólnych zagadnień dotyczących programowania, rozmowa o tym, czy mieli jakieś doświadczenia w programowaniu

4 Geneza powstania komputera
Historia cywilizacji to historia ciągłych zmian. Przypomnij sobie człowieka pierwotnego i rycerza, porównaj ich ze sobą. Kiedyś ludziom wystarczyły narzędzia z brązu, potem było żelazo, stal – dziś motorem postępu są komputery. Czy wyobrażasz sobie, że Twoi dziadkowie nie mieli Internetu, a może nawet nie mieli komputera, będąc w Twoim wieku. Technika komputerowa - urządzenia oparte na układach komputerowych oraz czynności z nimi związane (obsługa, konserwacja itp.).

5 Geneza powstania komputera
Już pradawni ludzie liczyli za pomocą różnych prostych „narzędzi”. Później pojawiły się liczydła, znane w świecie starożytnym pod nazwą „Abakus”.

6 Geneza powstania komputera
Liczydła zastępowane były coraz bardziej precyzyjnymi urządzeniami, których działanie opierało się na mechanicznym układzie trybików. Nieustanny postęp w dziedzinie techniki przyniósł wreszcie elektroniczne maszyny liczące, które znalazły zastosowanie m.in. w sklepach.

7 Geneza powstania komputera
Współcześnie obliczenia można wykonywać za pomocą komputera i ich wyniki przesyłać do odbiorców na całym świecie.

8 Komputery w Twoim najbliższym środowisku - szkoła
W Twojej szkole, prócz pracowni komputerowej, gdzie właśnie się uczysz, jest wiele innych miejsc, w których wykorzystywana jest technika komputerowa. W szkole możesz spotkać komputery w różnych miejscach. W pracowni komputerowej wykorzystywane są do ćwiczeń, ale także do wykonywania różnych prac, takich jak zaproszenia, dyplomy i inne.

9 Komputery w Twoim najbliższym środowisku - szkoła
Komputer w bibliotece usprawnia pracę pani bibliotekarki. Dzięki niemu może szybciej odszukać książkę, a także wprowadzić informację o wypożyczeniu lub oddaniu książki. Również w księgowości szkolnej komputery są niezbędne. To one wykonują najbardziej skomplikowane obliczenia.

10 Komputery w Twoim najbliższym środowisku - szkoła
Dzięki komputerowi sekretarka szkolna może gromadzić wszystkie niezbędne informacje o uczniach, przechowywać je i szybko odnajdywać potrzebne dane. Poza tym wykorzystuje komputer do pisania różnych pism i prowadzenia korespondencji elektronicznej.

11 Komputery w Twoim najbliższym środowisku - dom
Bardzo często komputer zostaje zakupiony jako narzędzie przeznaczone do rozrywki. W codziennym życiu jest jednak wiele sytuacji, w których wykorzystujemy komputer. Na przykład możemy za jego pomocą zrobić zakupy przez Internet, uregulować domowe rachunki, czy inwestować na giełdzie.

12 Komputery w Twoim najbliższym środowisku - dom
Coraz więcej osób dzięki wykorzystaniu możliwości komputera pracuje w domu. Efekty pracy z komputerem wykorzystywane są w wielu dziedzinach życia ludzkiego: projektowane są ogrody, budowle, wnętrza, pojazdy.

13 Komputery w Twoim najbliższym środowisku - dom
Komputer pozwala nie tylko pracować czy bawić się, ale także wspomaga rozwój, umożliwiając dostęp do informacji poszerzających naszą wiedzę.

14 Zastosowanie technik komputerowych w różnych dziedzinach życia
Technika komputerowa przeniknęła praktycznie wszystkie płaszczyzny życia człowieka. Naukowcy mówią, że mamy dziś społeczeństwo informacyjne, co znaczy, że ludzie wykorzystują komputery we wszystkich dziedzinach życia do przetwarzania informacji. Przypomnij sobie epoki rozwoju cywilizacyjnego: epoka kamienia łupanego, epoka brązu, a dziś - epoka komputerów.

15 Edukacja W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie dziedzinę, w której nie wykorzystuje się komputerów. Powszechnie używa się je w edukacji. Chyba najbardziej popularne są programy do nauki języków obcych, ale istnieją także programy, pozwalające przyswoić lub pogłębić wiedzę, między innymi z geografii, matematyki, historii, uczące ortografii i wiele, wiele innych.

16 Badania naukowe – astronom przy pracy
Bez komputerów nie może funkcjonować współczesna nauka. Pozwalają one uzyskiwać i gromadzić dużą liczbę danych i szybko je przetwarzać, co zdecydowanie korzystnie wpływa zarówno na precyzję wyników, jak i czas ich uzyskania.

17 Medycyna – tomograf komputerowy
Bez technik komputerowych niemożliwe jest funkcjonowanie medycyny. Postawienie prawidłowej diagnozy, wykonanie analiz, przeprowadzenie operacji wymaga skomplikowanej aparatury wspomaganej przez komputery.

18 Policja – policjant obsługuje program do analizy odcisków palców
W celu sprawnego ścigania przestępców i zapewnienia nam bezpieczeństwa policja wykorzystuje, m.in. systemy szybkiego wyszukiwania danych, stosuje programy do analizy linii papilarnych czy programy do tworzenia portretów pamięciowych.

19 Wojsko – pilotowanie nowoczesnego myśliwca umożliwiają komputery pokładowe
Nowoczesny sprzęt wojskowy oparty jest w znacznej mierze na technologiach informatycznych. Obecnie nikt nie wyobraża sobie nie tylko samolotów bojowych, ale również cywilnych, bez licznych komputerów pokładowych.

20 Projektowanie – samochód w fazie projektu
Współczesne urządzenia, którymi się posługujemy, np. samochody są często tak skomplikowane, że ich zaprojektowanie bez użycia komputerów i specjalnych programów byłoby niemożliwe.

21 Komunikacja – satelita telekomunikacyjne
Świat nie może funkcjonować bez sprawnej łączności i komunikacji. Jej rozwój jej ściśle związany z rozwojem zaawansowanych technologii informatycznych.

22 Poligrafia – zwykła gazeta jest efektem wykorzystania nowoczesnych technologii
W wydawnictwach, redakcjach gazet komputery znacznie ułatwiają przygotowanie materiałów do druku. W drukarniach z kolei całkowicie zniknął tradycyjny, ręczny skład czcionek a komputery sterują całym procesem wydruku.

23 Rozrywka – grafika uzyskana przy pomocy komputera
Efektowna grafika, animacje, wspaniałe wizualne i dźwiękowe efekty specjalne, jakie widzimy i słyszymy w filmach, to wynik wykorzystania komputerów, które stały się nieodłącznym narzędziem twórców.

24 Urządzenia oparte na technice komputerowej
Nawet najprostsze niegdyś urządzenia, dzisiaj zastępowane są często takimi, które wyposażone są w zdobycze najnowszej techniki komputerowej. Tak naprawdę w wielu urządzeniach, które codziennie spotykasz czy których używasz, są wbudowane małe komputery. Zanim obejrzysz animację, spróbuj wymienić kilka z nich.

25 Urządzenia oparte na technice komputerowej

26 Urządzenia oparte na technice komputerowej

27 Urządzenia oparte na technice komputerowej

28 Urządzenia oparte na technice komputerowej

29 Zagrożenia wynikające ze stosowania technik komputerowych
Niewłaściwe wykorzystanie technik komputerowych, uzależnienie się od nich lub ich awarie mogą prowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji. Gdyby nagle przestały działać wszystkie komputery i urządzenia bazujące na nich, prawdopodobnie zapanowałby powszechny chaos.

30 Zagrożenia wynikające ze stosowania technik komputerowych
Awarie komputerów osobistych czy naszych prywatnych telefonów komórkowych są kłopotliwe tylko dla nas. Awarie komputerów i systemów komputerowych mogą sparaliżować pracę fabryk, banków, urzędów i innych instytucji. Taka sytuacja jest co najmniej dokuczliwa, a najczęściej powoduje też duże straty i bywa niebezpieczna.

31 Podsumowanie Geneza powstania komputera.
Komputery w Twoim najbliższym środowisku. Zastosowanie techniki komputerowej w różnych dziedzinach ludzkiego życia. Urządzenia oparte na technice komputerowej. Zagrożenia wynikające ze stosowania techniki komputerowej.


Pobierz ppt "Technika komputerowa w życiu człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google