Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena obciążenia fizycznego pracą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena obciążenia fizycznego pracą"— Zapis prezentacji:

1 Ocena obciążenia fizycznego pracą

2 Badaniem obciążenia fizycznego zajmuje się fizjologia pracy, która jest nauką odgrywającą istotną rolę w badaniach ergonomicznych. Wyniki badań ergonomicznych mają na celu opracowanie praktycznych zaleceń dotyczących sposobu wykonywania pracy i warunków, w jakich ona powinna przebiegać.

3 Przy diagnozowaniu lub projektowaniu procesu pracy człowieka należy korzystać z informacji o możliwościach energetycznych i kinetycznych ciała ludzkiego.

4 Zgodnie z zasadami przyjętymi w metodzie, ocena sumaryczna wysiłku fizycznego składa się z trzech ocen cząstkowych: -wydatku energetycznego, związanego z ruchem -obciążenia statycznego, charakteryzującego się bezruchem -monotypowości ruchów roboczych, związanej z powtarzalnością ruchów

5 Wydatek energetyczny pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy dokonuje się na podstawie sumy iloczynów czasu wykonania poszczególnych czynności w minutach w ciągu zmiany i jednostkowego wydatku energetycznego (w kJ/min,kcal/min) na wykonanie czynności.

6

7 Definicje: 1)Przy pracy dynamicznej skurcze i rozluźnienia mięśni występują na przemian po sobie. Pozwala to na dynamiczne przepompowywanie krwi wraz z tlenem i składnikami pokarmowymi przez pracujący mięsień i odbieranie produktów przemiany materii. ocena pracy dynamicznej 2)Jest to wysiłek powstający w warunkach bezruchu, przy długotrwałym skurczu mięśni. obciążenia statyczne

8 Oceniając monotypowość ruchów roboczych należy wziąć pod uwagę: ( ocena monotypowości )
liczbę stereotypowych powtórzeń, wielkość rozwijanych sił mięśniowych przy wykonywanej pracy Obciążenie-przykład

9 Przykłady prac związanych z wysiłkiem fizycznym:
Obciążenie lekkie-wywołuje praca najczęściej biurowa, wymagająca pozycji siedzącej i niewielkich wydatków energetycznych. Koszt biologiczny poniżej 8,5kJ/min. W ciągu zmiany roboczej prace tego typu powodują wydatek energetyczny rzędu kJ( kcal) netto

10 Prace średnio ciężkie to prace przeważnie w pozycji stojącej, w których obciążenie fizyczne nie przekracza możliwości fizjologicznych, bez dźwigania dużych ciężarów. Wydatek energetyczny dla zmiany roboczej wynosi odpowiednio *3700kJ/8h(900kcal/8h) w odniesieniu do kobiet oraz *6000kJ/8h(1500kca/8h) w odniesieniu do mężczyzn.

11 Prace ciężkie lub bardzo ciężkie są to prace wykonywane ciężkimi narzędziami lub związane z dźwiganiem ciężarów. Za pracę bardzo ciężką uważa się pracę, w której średnio jednostkowy wydatek energetyczny wynosi około 16kJ/min dla mężczyzn i około 10kJ/min dla kobiet. Dla zmiany roboczej: *kobiety-do 5000kJ/8h(1200kcal/8h) *mężczyźni 8300kJ/8h(2000kcal/8h)

12 POZYCJA SIEDZĄCA

13 1)Migrena, zaburzenia koncentracji
2)Napięcie szyi, karku i łopatek 3)Choroby i patologiczne, nieodwracalne zmiany kręgosłupa 4)Bóle w pośladkach 5)Ociężałość w nogach i stopach

14 SPORT TO: -uwarunkowania genetyczne -nie przetrenowanie (racjonalny oraz indywidualny tryb treningu) - rozbudowana baza tlenowa -odpowiednia dieta -itp.

15 Przetrenowanie jest problemem występującym najczęściej wśród kulturystów, trójboistów i ciężarowców. Fizyczne wymogi ostrego treningu wytrącają normalne czynności organizmu z równowagi, czego następstwem jest przemęczenie. Występuje ono często przy wprowadzeniu wysokiej intensywności i objętości treningowej. W tych okolicznościach szczególnie ważna jest kompletna regeneracja. Podczas regeneracji normalizują się czynności organizmu ludzkiego i rekonstruuje się utracona energia w formie glikogenu. Jeżeli to nastąpi zyskuje się na sile i masie mięśniowej. Wielu sportowców nie zdaje sobie jednak sprawy, jak istotna jest całkowita odnowa. Przeciążenia mięśniowe różnią się od przetrenowania tym, że charakteryzuje je bezpośrednie, strukturalne uszkodzenie tkanki mięśniowej wynikłe z przesadnego, ostrego treningu. Może to wystąpić już w trakcie pierwszej jednostki treningowej. Oczywistym tego skutkiem jest zlokalizowana wrażliwość na ból.

16

17

18

19

20

21 Dla mężczyzn nie określono w przepisach progu (granicy) dozwolonych wydatków energetycznych, ale powszechnie przyjmuje się, że praca o wydatku powyżej kJ (2500kcal) jest uważana za maksymalnie ciężką i może prowadzić do uszkodzenia układu mięśniowo-szkieletowego i do wyczerpania, zwłaszcza jeżeli nie nastąpi odpowiednio duże uzupełnienie strat energetycznych w pożywieniu!!!

22 Dane te uzyskuje się dzięki metodzie chronometrażowo- tabelarycznej, opracowanej przez niemieckiego fizjologa Hannsa Georga Lehmanna.

23 Ocena ryzyka występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

24 Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego są najczęściej występującymi w Europie schorzeniami związanymi z pracą. Cierpią na nie miliony pracowników. Zjawisko to dotyczy większości z nas. Znaczącej liczbie przypadków można zapobiec lub zacząć je leczyć odpowiednio wcześniej, a pracownikom wyleczonym zapewnić powrót do pracy. 25% pracowników w całej UE-27 skarży się na bóle kręgosłupa, a 23% – na bóle mięśni.

25 Są one także najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy nieomal we wszystkich państwach członkowskich UE. W Polsce, według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, około 15% przyczyn niezdolności do pracy ma związek z dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego, co czyni ten typ chorób trzecią co do częstości przyczyną absencji chorobowej, tuż po chorobach układu krążenia (21%) oraz chorobach psychicznych (16%). Około 50% wcześniejszych emerytur spowodowanych jest przez patologiczne zmiany w obrębie kręgosłupa. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, będziemy prawdopodobnie musieli pracować dłużej, co sprawia, że zmierzenie się z tym problemem już teraz nabiera ogromnej wagi. Jest to konieczne, jeżeli chcemy nie tylko czerpać korzyści z lepszych miejsc pracy, ale także cieszyć się wyższą jakością i standardem życia.

26 Czym są zaburzenia mięśniowo – szkieletowe?
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe obejmują szeroki zakres problemów zdrowotnych, do głównej grupy jednak zaliczają się bóle kręgosłupa i pleców oraz urazy i zaburzenia w obrębie kończyn górnych. Mogą one także dotyczyć kończyn dolnych. Ich przyczyną lub powodem nasilenia może być m.in. wykonywana praca. Są zazwyczaj kojarzone z nadmiernym obciążeniem, związanym z wykonywaniem takich czynności jak dźwiganie, pchanie, ciągnięcie oraz operowanie ciężkimi narzędziami, ale pojawiają się również u pracowników wykonujących prace określane mianem „praca lekka” tak jak np. praca przy komputerze, prace montażowe, pakowanie małych przedmiotów. Około 70% ludności zawodowo czynnej pracuje obecnie w pozycji siedzącej. Szacuje się, że przeszło 50% Europejczyków ponad połowę swojego codziennego dnia pracy spędza przy pracy z komputerem. Pierwsze dolegliwości, takie jak bóle stawów i tkanek mięśniowych wokół stawów występują zwykle jedynie podczas wysiłku i mogą się pojawić już w wieku lat. Zwykle są ignorowane, ale po kilku latach, jeśli nie są leczone, doprowadzają do zesztywnienia stawów. Wczesna diagnoza jest podstawą skutecznej terapii. Wielu problemów mięśniowo-szkieletowych można uniknąć lub je ograniczyć, dzięki przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa pracy, stosowaniu się do wskazówek specjalistów i praktykowaniu właściwych zachowań, także w życiu pozazawodowym.

27 DOBRE RADY!!!

28 Podczas podnoszenia ciężaru należy zastosować dobrą technikę:
postawić stopy po bokach, a ciało nad podnoszonym obiektem lub spróbować podejść do ciężaru tak blisko, jak to tylko możliwe podczas podnoszenia użyć mięśni nóg wyprostować plecy przyciągnąć ciężar do ciała tak blisko, jak to tylko możliwe podnieść i przenosić ciężar z wyprostowanymi ramionami.

29 Przy pchaniu i ciągnięciu ciężarów:
pchanie i ciągnięcie wykonywane jest za pomocą wagi ciała – podczas popychania należy pochylić się do przodu, a podczas ciągnięcia należy wychylić się do tyłu upewnić się, że na podłodze znajduje się odpowiednia przestrzeń, aby wychylić się do przodu/tyłu pracownik musi unikać przekrzywiania, skręcania i wyginania pleców urządzenia pomocnicze muszą być wyposażone w uchwyty ułatwiające wykorzystanie rąk. Uchwyty powinny znajdować się na wysokości pomiędzy ramionami i pasem, aby możliwe było popychanie/ciągnięcie w prawidłowej, neutralnej pozycji urządzenia do przenoszenia muszą być utrzymywane w dobrym stanie, aby kółka obracały się płynnie podłoże musi być twarde, równe i bez zanieczyszczeń

30 Gdzie można uzyskać pomoc?
porozmawiaj z przełożonym o swoich problemach porozmawiaj ze specjalistą ds. BHP lub przedstawicielem związków zawodowych porozmawiaj z lekarzem, pielęgniarką lub personelem medycyny pracy w razie potrzeby skontaktuj się z inspektoratem Państwowej Inspekcji Pracy.

31 Do najbardziej znanych metod oceny poziomu ryzyka wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych należą: HAMA SI QEC metoda trzystrefowego systemu oceny monotypowości metoda mapowania ryzyka LMM NIOSH OWAS RULA REBA OCRA

32 CHOROBY ZAWODOWE

33 Choroby zawodowe - grupa chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.). Choroby zawodowe występują po dłuższym okresie przebywania w niesprzyjających warunkach, a ich przebieg i leczenie jest równie długotrwałe. Są zazwyczaj chroniczne lub przewlekłe i często prowadzą do trwałej utraty zdrowia. Chorobami zawodowymi mogą być zarówno takie, które dotykają w różnym stopniu całość populacji, jak również choroby charakterystyczne - występujące tylko (lub głównie) w wybranych grupach zawodowych. Zgodnie z art. 4 Ustawy z 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w polskim prawie za choroby zawodowe uważa się jedynie choroby określone w wykazie chorób zawodowych określonym rozporządzeniem Rady Ministrów.

34 INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Wykonała: KAROLINA PIĘTKA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA GR.12

35 Bibliografia: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)


Pobierz ppt "Ocena obciążenia fizycznego pracą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google