Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Barlinku www.zsp2.barlinek.biz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Barlinku www.zsp2.barlinek.biz."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Barlinku www.zsp2.barlinek.biz

2 Istnienie naszej szkoły nierozerwalnie związane jest z Barlinkiem. Pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z grudnia 1945 roku, kiedy z inicjatywy Starosty Powiatowego w Myśliborzu utworzono w Barlinku, przy ulicy Jasnej 14, Gimnazjum Kupieckie. Dzięki staraniom pana dyrektora, Grzegorza Matczyszyna, szkoła zyskała nowy budynek przy ulicy Jeziornej 8, gdzie mieści się do dziś. W chwili obecnej w dwóch budynkach: przy ul. Jeziornej i Gorzowskiej uczy się ponad 300 uczniów. Z historii szkoły...

3 Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 to grono przygotowanych nauczycieli, z których duża część posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w nauczaniu młodzieży. Partnerskie relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami ZSP nr 2 opierają się na wzajemnym szacunku oraz tolerancji. NAUCZYCIELE

4 GEOGRAFIA JĘZYK POLSKI SALA KOMPUTEROWA NR 2 SALA KOMPUTEROWA NR 1 Sale lekcyjne są doskonale wyposażone, co sprawia, że nauka w nich staje się przyjemnością.

5 BIBLIOTEKA Nasza biblioteka to szkolne centrum informacji. Miejsce to zapewnia dobre warunki do pracy indywidualnej i grupowej. Biblioteka jest skomputeryzowana, co ułatwia szybkie wyszukiwanie informacji bibliograficznej przez czytelnika.

6 KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIK EKONOMISTA 4-letnie TECHNIK HANDLOWIEC4-letnie TECHNIK HOTELARSTWA 4-letnie TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 4-letnie ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2-letnia zawód: sprzedawca

7 TECHNIKUM nr 2 kształci umiejętności niezbędne do funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych i urzędach 4-letnie zawód: technik ekonomista

8 TECHNIKUM nr 2 kształci umiejętności niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego przygotowuje do pracy w firmach handlowych, punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej oraz do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy 4-letnie zawód: technik handlowiec

9 TECHNIKUM nr 2 przygotowuje do pracy w zakresie hotelarskim i gastronomicznym warsztat pracy uczeń pozna na różnych stanowiskach, a praktykę zawodową może odbywać w hotelach Radisson, Ibis, Mieszko, Huzar i Atena w Szczecinie, Mieszko w Gorzowie Wlkp., hotelach lub pensjonatach w Słupsku, Karpaczu, Szklarskiej Porębie lub naszych barlineckich, np. Alma, Barlinek, Pod Łabędziem, Limba, Pod Zegarem i Pod Sosnami. 4-letnie zawód: technik hotelarstwa

10 TECHNIKUM nr 2 4-letnie Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej przygotowany jest do: organizowania imprez turystycznych, przyjmowania zleceń i realizowania zamawianych usług turystycznych, zamawiania i rozliczania tych usług, kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń, przygotowywania ofert turystycznych, udzielania informacji turystycznej. zawód: technik obsługi turystycznej

11 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2-letnie zawód: sprzedawca uczy posługiwania się techniką komputerową w sklepie kształci umiejętności niezbędne w kontaktach handlowych z klientami

12 WYMAGANE DOKUMENTY: podanie (druk szkolny), 2 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie), świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, karta zdrowia ucznia.

13 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Sport Wycieczki i imprezy Kółka przedmiotowe Wolontariat

14 SZKOLNE ZAJĘCIA SPORTOWE W naszej szkole dużą wagę przywiązujemy do podnoszenia i rozwijania ogólnej sprawności ruchowej uczniów i doskonalimy ich umiejętności w wielu dyscyplinach sportowych. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzimy SKS piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i lekkiej atletyki.

15 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo GNIOTEK Przygotowuje do wejścia na rynek pracy. Pozwala lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu.

16 EGZAMIN CAMBRIDGE - CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Zakończenie działalności MINIPRZEDSIĘBIORSTWA Uzyskanie Certyfikatu UNIVERSITY of CAMBRIDGE International Examinations

17 Wolontariat Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, czy bycie użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.

18 OPIEKA NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZKAMI ZBIÓRKA DARÓW

19 Nauka to nie tylko zdobywanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do przyszłego zawodu, to również czas kształtowania postaw, zainteresowań, poglądów oraz formowania własnego ja. Tu nie tylko się uczymy, ale także doskonale się bawimy!!! APEL WIGILIJNY DZIEŃ CHŁOPAKA FESTIWAL PIOSENKI NIEMIECKIEJ STUDNIÓWKA DZIEŃ NAUCZYCIELA OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

20 przyjazna atmosfera, kadra wykształconych specjalistów, pracownia języków obcych, sala multimedialna, 2 nowoczesne pracownie komputerowe podłączone do Internetu, 2 sale symulacyjne, specjalistyczne gabinety wyposażone w sprzęt audiowizualny, nowoczesna biblioteka, sala gimnastyczna i boisko, różnorodne koła zainteresowań, gazetka szkolna. Nasze atuty:

21 INFORMACJE I ZAPISY DO SZKOŁY Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Sekretariat ul. Jeziorna 8, 74-320 Barlinek e-mail: zspnr2@o2.plzspnr2@o2.pl 95 746 14 70 Podanie do szkoły do pobrania ze strony: www.zsp2.barlinek.biz


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Barlinku www.zsp2.barlinek.biz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google