Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z przebiegu projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z przebiegu projektu"— Zapis prezentacji:

1 Raport z przebiegu projektu
AlleBay 1.0 Raport z przebiegu projektu

2 Agenda Wprowadzenie do projektu Zespół Organizacja pracy
Opis funkcjonalności Podsumowanie

3 Wprowadzenie do projektu
Celem projektu jest przygotowanie kompletnego serwisu, z funkcjonalnością kupującego, sprzedającego, administratora, billingu itp. wzorując się na istniejących serwisach typu eBay czy Allegro.

4 Wprowadzenie do projektu
Uzgodnienia z zamawiającym doprowadziły do ustalenia funkcjonalności aplikacji. Interfejs użytkownika (wygląd portalu) nie jest częścią projektu w wersji 1.0. W skład projektu wchodzą jedynie ustalone funkcjonalności.

5 Wprowadzenie do projektu
Technologia: Język: GWT-EXT Baza danych: MySQL IDE: Eclipse

6 Zespół Skład zespołu: Adamczyk Joanna Gałązka Przemysław
Lisiecki Janusz Papciak Marcin Słowik Adrian Świeczkowski Grzegorz

7 Zespół Synergia pracy zespołowej - zespół M. Belbina Implementator
Ewaluator = Krytyczny Sędzia (ME) Kreator = Innowator (PL) Dusza Zespołu (TW) Perfekcjonista = Konsekwentny Realizator (CF) Analityk Poszukiwacz (RI), Koordynator (CO) Lokomotywa (SH) TADEUSZ GOLONKA (Microsoft Regional Director in Poland) – 50 spotkanie KGD.NET

8 Zespół TADEUSZ GOLONKA (Microsoft Regional Director in Poland) – 50 spotkanie KGD.NET

9 Zespół Skład zespołu: Adamczyk Joanna TW, IMP
Gałązka Przemysław CF, PL Lisiecki Janusz IMP Papciak Marcin RI Słowik Adrian ME Świeczkowski Grzegorz SH, CO

10 Organizacja pracy Tworząc projekt opieraliśmy się na SCRUMie
Narzędzia pracy grupowej (Assembla): Repozytorium SVN Agile Planner Tickets Burndown Chart Scrum reports Messages Planning Poker

11 Organizacja pracy i opis funkcjonalności
Zadanie Wycena Osoba wykonująca Status Zaplanowany termin Zaprojektowanie i uruchomienie bazy danych 20 87 Słowik Adrian Gotowe Zaprojektowanie i implementacja silnika aplikacji Lisiecki Janusz Test Implementacja rejestracji użytkownika 8 Adamczyk Joanna Implementacja tworzenia nowej aukcji 13 Gałązka Przemysław Implementacja licytacji Świeczkowski Grzegorz Implementacja zakończenia aukcji przez wystawiającego Pociask Elżbieta Implementacja przeglądania skategoryzowanej listy aukcji 5 Papciak Marcin Implementacja podglądu wybranej aukcji 60% Implementacja wystawiania komentarzy 40 70% Implementacja zarządzania uprawnieniami Implementacja edycji własnych danych przez użytkownika 3 Implementacja listy obserwowanych aukcji Implementacja administracyjnego podglądu listy aukcji 50% Implementacja kontroli kont użytkowników Implementacja podglądu profilu użytkownika Implementacja czarnej listy Automatyczne zamykanie aukcji po upływie zadanego czasu

12 Baza danych Wymagania: Rozwiązanie: MySQL na silniku InnoDB
Tabele powinny zapewniać szybką obsługę zadanych funkcjonalności Rozwój funkcjonalności aplikacji nie powinien znacząco zmieniać struktury bazy danych Baza danych powinna obsługiwać klucze obce oraz automatycznie zapewniać danych Rozwiązanie: MySQL na silniku InnoDB

13 Baza danych Cechy struktury BD:
Encje odzwierciedlają obiekty w systemie Możliwość wdrożenia bazy w Polsce – spełnienie wymagań GIODO Ochrona haseł użytkowników poprzez algorytm „solenia” sum kontrolnych haseł

14 Panel informacji o użytkowniku
Wymagania: Stworzenie kontrolera serwującego dane o użytkowniku Rozwiązanie: Prosty panel zawierający informacje o numerze ID, nazwie oraz adresie użytkownika.

15 Logowanie użytkownika
Wymagania dla funkcjonalności: Formularz do logowania Obsługa mechanizmu sesji

16 Logowanie użytkownika
Etapy implementacji: Stworzenie interfejsu użytkownika Definicja funkcji do komunikacji z bazą danych Utworzenie sesji użytkownika Wysłanie danych o użytkowniku na klienta

17 System komentarzy Wymagania dla funkcjonalności:
Możliwość dodawania opinii o kontrachencie po zakończonej transakcji Przeglądanie wystawionych opinii Przeglądanie opinii wystawionych przez kontrachentów.

18 System komentarzy Etapy implementacji:
Stworzenie interfejsu pozwalającego na przeglądanie komentarzy, wybór transakcji i użytkownika do skomentowania, stworzenie interfejsu do dodania nowego komentarza. Obsługa dodawania/wylistowania komentarzy po stronie serwera (odpowiednie zapytania SQL)

19 System komentarzy Możliwość rozbudowy:
Informowanie użytkownika drogą mailową o dodanym komentarzu Przeglądanie opinii na temat innych użytkowników

20 Wprowadzenie teamu do technologii
Przygotowanie tutoriala na temat GWT dla pozostałych członków teamu: Szybszy start projektu Wylistowanie ważniejszych kwestii na temat technologii

21 Rejestracja użytkownika
Wymagania dla funkcjonalności: Formularz rejestracyjny Walidacja pól formularza (po stronie klienta i serwera) Utworzenie nowego użytkownika w bazie danych

22 Rejestracja użytkownika
Etapy implementacji: Stworzenie interfejsu użytkownika Walidacja po stronie klienta (np. hasło == powtórzenie hasła?) Definicja funkcji rejestrującej (po stronie serwera) Walidacja po stronie serwera (czy dany użytkownik istnieje w bazie?) Dodanie nowego użytkownika

23 Rejestracja użytkownika
Usprawnienia dla funkcjonalności: Wykorzystanie md5 salt Automatyczne logowanie użytkownika po rejestracji Potwierdzenie rejestracji (np. poprzez wiadomość )

24 Czarna lista Wymagania dla funkcjonalności:
Możliwość dodawania/usuwania z czarnej listy przez zalogowanego użytkownika Blokowanie możliwości uczestniczenia w aukcji Poinformowanie użytkownika a tym, że znalazł się on na czarnej liście

25 Czarna lista Etapy implementacji:
Dodanie warunku sprawdzającego obecność na czarnej liście, podczas licytowania Stworzenie interfejsu pozwalającego na wybór użytkownika, który ma zostać umieszczony na liście lub z niej usunięty Obsługa dodawania/usuwania po stronie serwera (odpowiednie zapytania SQL)

26 Czarna lista Problemy podczas implementacji:
Informowanie użytkownika: drogą mailową | stworzenie sekcji ‘komunikaty’ – rzeczywiste koszty mogą przekraczać szacowane Wyświetlanie informacji z dwu różnych tabel, z możliwością manipulacji na danych

27 Tworzenie aukcji Etapy implementacji:
Stworzenie komponentów formularza Kategorie wczytywane z bazy danych Widget wyboru daty i czasu Wprowadzanie opisu aukcji w trybie RichCient lub HTML source

28 Tworzenie aukcji Walidacja pól Zapis aukcji do bazy
Data zakończenia aukcji Podstawowa walidacja pozostałych pól Zapis aukcji do bazy

29 Tworzenie aukcji Usprawnienie komunikacji:
Rozwiniecie asynchronicznego serwisu RPC o logowanie – LoggingAsyncHandler Ujednolicenie tworzenia proxy dla zdalnego wywolywania metod – ServerProxy.java

30 Automatyczne zamykanie aukcji po upływie czasu
Wymagania dla funkcjonalności: Klasa wykonująca zadnia okresowo Stworzenie uniwersalnego interfejsu Możliwość opóźnienia startu zdania Możliwość wyłączenia zadania Funkcja abstrakcyjna update();

31 Edycja własnych danych
Cechy: Wykorzystanie komponentu Window Wybór danych do edycji Kontrola poprawności pól Re-Type Uwagi Brak hashowania hasła po stronie klienta

32 Reaktywacja i hosting projektu
Nowe Layouty Przebudowa głównego kontenera paneli Nowe CSS Nowy index.html Maven Jboss i Jetty

33 Licytacja Zarejestrowany użytkownik może licytować w istniejącej aukcji podając proponowaną cenę.

34 Licytacja Etapy implementacji:
Stworzenie komponentów interfejsu użytkownika wraz niezbędnymi metodami Implementacja w/w Walidacja aukcji Walidacja użytkownika Walidacja wartości

35 Ręczne kończenie aukcji przez wystawiającego.
Wystawiający może zakończyć aukcję w aktualnym stanie w dowolnym momencie. W przypadku wystąpienia licytujących aktualnie wygrywający zostaje zwycięzcą aukcji.

36 Ręczne kończenie aukcji przez wystawiającego.
Etapy implementacji: Dodanie przycisku na panelu aukcji Walidacja użytkownika Implementacja metody zamykania po stronie klienta i serwera Metoda wykorzystywana również przez automat!

37 Zarządzanie uprawnieniami administracyjnymi
Administrator może nadawać i odbierać uprawnienia administracyjne innym użytkownikom.

38 Zarządzanie uprawnieniami administracyjnymi
Etapy implementacji: Przygotowanie panelu do wyświetlania listy użytkowników Obsługa przycisków nadawania oraz odbierania uprawnień Walidacja użytkownika

39 Lista obserwowanych aukcji
Zarejestrowany użytkownik może dodać/usunąć aukcję na/z listy obserwowanych, aby szybko odnaleźć interesujące go aukcje.

40 Lista obserwowanych aukcji
Etapy implementacji: Utworzenie panelu do wyświetlania użytkowników Metody odczytu i zapisu danych po stronie klienta i serwera Weryfikacja użytkownika

41 Kontrola kont użytkowników
Administrator może usuwać, blokować oraz odblokowywać konta innych użytkowników.

42 Kontrola kont użytkowników
Etapy implementacji: Przygotowanie panelu do wyświetlania użytkowników Metody odczytu i zapisu danych po stronie klienta i serwera Weryfikacja użytkownika

43 Podsumowanie Wykonano ponad 90% planu.
Projekt ma opóźnienie z następujących powodów: Zmniejszenie zespołu Wystąpienie błędów technologicznych


Pobierz ppt "Raport z przebiegu projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google