Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Czapiewski Wydział Informatyki ZUT Wykład 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Czapiewski Wydział Informatyki ZUT Wykład 1."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Czapiewski Wydział Informatyki ZUT Wykład 1

2 Architektura trójwarstwowa (3-tier) Interfejs użytkownika Prezentacja wyników Warstwa prezentacji Logika biznesowa Przetwarzanie danych Kontrola przepływu informacji Warstwa aplikacji Bazy danych Składowanie i pobieranie danych Warstwa danych

3 Architektura trójwarstwowa (3-tier) Przeglądarka WWW HTML, CSS, JavaScript, Flash Warstwa prezentacji Serwer WWW, serwer aplikacji PHP, Java Servlets, JSP, EJB Warstwa aplikacji Serwer bazy danych PostgreSQL, MySQL, Oracle JDBC, ODBC, JDO, ADO.NET Warstwa danych

4 Architektura wielowarstwowa (multi-tier, n-tier) Warstwa prezentacji JSP, Java Servlets Warstwa logiki prezentacji Enterprise Java Beans Warstwa logiki biznesowej Warstwa danych

5 Architektura SOA (Service-Oriented Architecture) Grupowanie funkcjonalności wokół procesów biznesowych Udostępnianie funkcjonalności w postaci usług

6 Serwer WWW Obsługa żądań HTTP, udostępnianie dokumentów, komunikacja z przeglądarką WWW Uwierzytelnianie, kontrola dostępu Przykładowe serwery: Apache, IIS, lighttpd Serwer aplikacji Platforma uruchamiania warstwy aplikacji, logiki biznesowej, usług sieciowych Komunikacja z warstwą klienta i warstwą danych Przykładowe serwery: Tomcat, JBoss, Glassfish,.NET Framework, Zend Server, Zope

7 Smarty, Zend, Symfony, Zoop, CodeIgniter… Java,.NET, C#, VB, Ruby, RoR, Flex… JSP, JSF, Struts, Spring, Tapestry, GWT, Seam… CGI, Perl, PHP, ColdFusion, ASP…

8 PHP: Hypertext Preprocessor

9 PHP Język skryptowy ogólnego przeznaczenia Główne zastosowanie: dynamiczne strony internetowe, server-side scripting Powstanie i rozwój Pierwsza wersja: 1995 r. Twórca: Rasmus Lerdorf Obecnie rozwijany przez PHP Group, http://php.nethttp://php.net Open source Zalety Dostępny dla większości platform Łatwy w użyciu Szybki w działaniu

10

11

12 Example

13

14 Zasada działania Początkowo: kod interpretowany Obecnie: kod kompilowany do postaci bytecodu uruchamianego przez Zend Engine

15 Serwer WWW Apache – http://www.apache.orghttp://www.apache.org Moduł PHP http://www.php.net Baza danych MySQL – http://www.mysql.comhttp://www.mysql.com PostgreSQL – http://www.postgresql.orghttp://www.postgresql.org Paczuszka – wszystko w jednym XAMPP – http://www.apachefriends.orghttp://www.apachefriends.org

16 Środowisko programistyczne (IDE) Netbeans + PHP plugin – http://www.netbeans.orghttp://www.netbeans.org Eclipse + PDT plugin – http://www.eclipse.orghttp://www.eclipse.org Aptana – http://www.aptana.comhttp://www.aptana.com

17

18 Przeplatanie PHP i HTML Blok kodu PHP może być ograniczony przez:

19

20

21 Komentarze w stylu języka C Jednolinijkowe Blokowe Komentarze w stylu Perla

22 Identyfikatory zmiennych Znak $ + nazwa zmiennej $x, $y, $username, $_A27 Rozróżniana wielkość liter $kartofel != $Kartofel != $KARTOFEL Dozwolone znaki: Litery, cyfry, znaki podkreślenia Nazwa zmiennej musi zaczynać się od litery lub podkreślenia

23 Domyślnie zmienne przypisywane są przez wartość: Przypisanie przez referencję:

24 Uwaga na referencje:

25 Deklaracja i inicjalizacja zmiennych nie jest konieczna Zmienne inicjowane są wartością domyślną danego typu boolean: false, integer: 0, string: "" Niebezpieczeństwo: Sprawdzenie czy zmienna została zainicjowana: Brak błędu Wynik: 7

26 Typów zmiennych w PHP nie trzeba deklarować Typ zmiennej określany jest na podstawie kontekstu, w jakim zmienna została użyta Automatyczna konwersja typów

27 Łańcuch może być ograniczony: Apostrofami – 'Ala ma kota' Cudzysłowem – "Ala ma kota

28 Wewnątrz możemy umieszczać cudzysłów Aby w środku łańcucha umieścić apostrof, poprzedzamy go znakiem backslash: \' Aby umieścić backslash na końcu łańcucha lub przed znakiem apostrofu, wpisujemy dwa znaki backslash: \\ Backslash umieszczony przed innym znakiem zostanie wyświetlony normalnie Zmienne wewnątrz łańcucha nie są rozwijane Łańcuch może zawierać znaki nowej linii

29

30 Więcej sekwencji specjalnych, np. \n, \r, \t, \$, \" Zagnieżdżanie cudzysłowu i apostrofu

31 Rozwijanie zmiennych zawartych w łańcuchu

32 Operator konkatenacji – kropka Zmiana wielkości znaków

33 Dostęp do pojedynczych znaków Długość łańcucha Wyszukanie i zamiana ciągów znaków

34 Zamiana łańcucha na liczbę Automatyczna, typ zależny od kontekstu Jeśli łańcuch zawiera: kropkę, 'e' lub 'E' typ float W przeciwnym wypadku typ integer Zamieniana jest początkowa część łańcucha, tworząca liczbę Jeśli łańcuch nie zawiera liczby wartość zero

35 Instrukcja warunkowa if

36

37 Pętle while i do-while

38 Pętle for i foreach

39 Instrukcja wyboru switch

40 Tablica w PHP jest w rzeczywistości uporządkowaną mapą przechowuje pary klucz-wartość Tablicy można użyć jako: tablicy, listy, mapy, słownika, stosu, kolejki… Wielowymiarowe tablice tablice zawierające tablice

41 Tworzenie tablicy

42 Dopisywanie danych na końcu tablicy Usuwanie danych z tablicy 1 2 3 8 13 18 1 2 3 8 13 18

43 Iterowanie po tablicy – pętla foreach

44 Definicja i wywołanie funkcji Funkcja może być zdefiniowana później, niż użyta Nazwa funkcji – reguły jak dla zmiennych Zawartość – dowolny kod, także inne funkcje i klasy

45

46

47 Domyślnie argumenty przekazywane są przez wartość Przekazywanie przez referencję

48 Argumenty z wartością domyślną Making a cup of cappuccino. Making a cup of. Making a cup of espresso. Making a cup of cappuccino. Making a cup of. Making a cup of espresso.

49 Argumenty z wartością domyślną – błędne użycie ŹLE ŹLE DOBRZE DOBRZE

50 rejestruj.php rejestruj.php index.html

Imię: Nazwisko: index.html Imię: Nazwisko: rejestruj.php?imie=Jan& nazw=Kowalski

51 Formularz HTML Tablice globalne: $_GET, $_POST

52 Zabezpieczenie przed wstrzykiwaniem kodu HTML lub JavaScript


Pobierz ppt "Piotr Czapiewski Wydział Informatyki ZUT Wykład 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google