Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie tworzenia aplikacji internetowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie tworzenia aplikacji internetowych"— Zapis prezentacji:

1 Technologie tworzenia aplikacji internetowych
Piotr Czapiewski Wydział Informatyki ZUT Technologie tworzenia aplikacji internetowych Wykład 1

2 Architektura aplikacji internetowych
Architektura trójwarstwowa (3-tier) Interfejs użytkownika Prezentacja wyników Warstwa prezentacji Logika biznesowa Przetwarzanie danych Kontrola przepływu informacji Warstwa aplikacji Bazy danych Składowanie i pobieranie danych Warstwa danych

3 Architektura aplikacji internetowych
Architektura trójwarstwowa (3-tier) Przeglądarka WWW HTML, CSS, JavaScript, Flash Warstwa prezentacji Serwer WWW, serwer aplikacji PHP, Java Servlets, JSP, EJB Warstwa aplikacji Serwer bazy danych PostgreSQL, MySQL, Oracle JDBC, ODBC, JDO, ADO.NET Warstwa danych

4 Architektura aplikacji internetowych
Architektura wielowarstwowa (multi-tier, n-tier) Warstwa prezentacji JSP, Java Servlets Warstwa logiki prezentacji Enterprise Java Beans Warstwa logiki biznesowej Warstwa danych Web tier Business tier

5 Architektura systemów internetowych
Architektura SOA (Service-Oriented Architecture) Grupowanie funkcjonalności wokół procesów biznesowych Udostępnianie funkcjonalności w postaci usług

6 Serwer WWW a serwer aplikacji
Obsługa żądań HTTP, udostępnianie dokumentów, komunikacja z przeglądarką WWW Uwierzytelnianie, kontrola dostępu Przykładowe serwery: Apache, IIS, lighttpd Serwer aplikacji Platforma uruchamiania warstwy aplikacji, logiki biznesowej, usług sieciowych Komunikacja z warstwą klienta i warstwą danych Przykładowe serwery: Tomcat, JBoss, Glassfish, .NET Framework, Zend Server, Zope

7 Technologie aplikacji internetowych
Smarty, Zend, Symfony, Zoop, CodeIgniter… CGI, Perl, PHP, ColdFusion, ASP… JSP, JSF, Struts, Spring, Tapestry, GWT, Seam… Java, .NET, C#, VB, Ruby, RoR, Flex…

8 PHP PHP: Hypertext Preprocessor

9 PHP: Hypertext Preprocessor
Język skryptowy ogólnego przeznaczenia Główne zastosowanie: dynamiczne strony internetowe, server-side scripting Powstanie i rozwój Pierwsza wersja: 1995 r. Twórca: Rasmus Lerdorf Obecnie rozwijany przez PHP Group, Open source Zalety Dostępny dla większości platform Łatwy w użyciu Szybki w działaniu

10 Popularność PHP

11 Historia PHP Początki: 1994 r. Rasmus Lerdorf. Prywatny projekt, wsparcie swojej strony domowej. Proste programy CGI w C, zastąpiły skrypty w Perlu. Potem dodał obsługę formularzy i baz danych – PHP/FI. Obiektowość: w wersji 3, prawdziwa w 5. PHP Data Objects w 5.

12 PHP: osadzanie w HTML <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <title>Example</title> </head> <body> <?php echo "Hi, I'm a PHP script!"; ?> </body> </html>

13 Proces generowania strony
Działa jak filtr. Na wejściu: tekst przeplatany PHP. Na wyjściu: strumień danych/tekstu. Na początku: interpreter. Obecnie: kompilator, bytecode, Zend Engine służy za VM.

14 Proces generowania strony
Zasada działania Początkowo: kod interpretowany Obecnie: kod kompilowany do postaci bytecodu uruchamianego przez Zend Engine Działa jak filtr. Na wejściu: tekst przeplatany PHP. Na wyjściu: strumień danych/tekstu. Na początku: interpreter. Obecnie: kompilator, bytecode, Zend Engine służy za VM.

15 Jak zacząć? Serwer WWW Moduł PHP Baza danych
Apache – Moduł PHP Baza danych MySQL – PostgreSQL – Paczuszka – wszystko w jednym XAMPP –

16 Jak zacząć? Środowisko programistyczne (IDE)
Netbeans + PHP plugin – Eclipse + PDT plugin – Aptana –

17 Programowanie w PHP

18 Składnia PHP Przeplatanie PHP i HTML
Blok kodu PHP może być ograniczony przez:

19 Przeplatanie PHP i HTML

20 Przeplatanie PHP i HTML

21 Komentarze Komentarze w stylu języka C Komentarze w stylu Perla
Jednolinijkowe Blokowe Komentarze w stylu Perla

22 Zmienne Identyfikatory zmiennych Znak $ + nazwa zmiennej
$x, $y, $username, $_A27 Rozróżniana wielkość liter $kartofel != $Kartofel != $KARTOFEL Dozwolone znaki: Litery, cyfry, znaki podkreślenia Nazwa zmiennej musi zaczynać się od litery lub podkreślenia

23 Przypisywanie zmiennych
Domyślnie zmienne przypisywane są przez wartość: Przypisanie przez referencję:

24 Przypisywanie zmiennych
Uwaga na referencje:

25 Inicjalizacja zmiennych
Deklaracja i inicjalizacja zmiennych nie jest konieczna Zmienne inicjowane są wartością domyślną danego typu boolean: false, integer: 0, string: "" Niebezpieczeństwo: Sprawdzenie czy zmienna została zainicjowana: Brak błędu Wynik: 7 Niebezpieczeństwa polegania na niezainicjowany zmiennych: Includowanie skryptów korzystających z tych samych zmiennych Zmienne przekazane przez hackera GETem lub cookie

26 Typy zmiennych Typów zmiennych w PHP nie trzeba deklarować
Typ zmiennej określany jest na podstawie kontekstu, w jakim zmienna została użyta Automatyczna konwersja typów

27 Łańcuchy tekstowe Łańcuch może być ograniczony:
Apostrofami – 'Ala ma kota' Cudzysłowem – "Ala ma kota”

28 Łańcuchy ograniczone apostrofami
Wewnątrz możemy umieszczać cudzysłów Aby w środku łańcucha umieścić apostrof, poprzedzamy go znakiem backslash: \' Aby umieścić backslash na końcu łańcucha lub przed znakiem apostrofu, wpisujemy dwa znaki backslash: \\ Backslash umieszczony przed innym znakiem zostanie wyświetlony normalnie Zmienne wewnątrz łańcucha nie są rozwijane Łańcuch może zawierać znaki nowej linii

29 Łańcuchy ograniczone apostrofami

30 Łańcuchy ograniczone cudzysłowem
Więcej sekwencji specjalnych, np. \n, \r, \t, \$, \" Zagnieżdżanie cudzysłowu i apostrofu

31 Łańcuchy ograniczone cudzysłowem
Rozwijanie zmiennych zawartych w łańcuchu

32 Operacje na łańcuchach tekstowych
Operator konkatenacji – kropka Zmiana wielkości znaków

33 Operacje na łańcuchach tekstowych
Dostęp do pojedynczych znaków Długość łańcucha Wyszukanie i zamiana ciągów znaków

34 Operacje na łańcuchach tekstowych
Zamiana łańcucha na liczbę Automatyczna, typ zależny od kontekstu Jeśli łańcuch zawiera: kropkę, 'e' lub 'E'  typ float W przeciwnym wypadku  typ integer Zamieniana jest początkowa część łańcucha, tworząca liczbę Jeśli łańcuch nie zawiera liczby  wartość zero

35 Instrukcje sterujące Instrukcja warunkowa if

36 Instrukcje sterujące Instrukcja warunkowa if

37 Instrukcje sterujące Pętle while i do-while

38 Instrukcje sterujące Pętle for i foreach

39 Instrukcje sterujące Instrukcja wyboru switch

40 Tablice Tablica w PHP jest w rzeczywistości uporządkowaną mapą
przechowuje pary klucz-wartość Tablicy można użyć jako: tablicy, listy, mapy, słownika, stosu, kolejki… Wielowymiarowe tablice tablice zawierające tablice

41 Tablice Tworzenie tablicy

42 Tablice Dopisywanie danych na końcu tablicy Usuwanie danych z tablicy
1 2 3 8 13 18

43 Tablice Iterowanie po tablicy – pętla foreach

44 Funkcje Definicja i wywołanie funkcji
Funkcja może być zdefiniowana później, niż użyta Nazwa funkcji – reguły jak dla zmiennych Zawartość – dowolny kod, także inne funkcje i klasy Zwracanie wartości jest opcjonalne. Zwrócić można wszystko – także tablicę.

45 Funkcje warunkowe

46 Funkcje warunkowe

47 Argumenty funkcji Domyślnie argumenty przekazywane są przez wartość
Przekazywanie przez referencję

48 Argumenty funkcji Argumenty z wartością domyślną
Making a cup of cappuccino. Making a cup of . Making a cup of espresso.

49 Argumenty funkcji Argumenty z wartością domyślną – błędne użycie ŹLE
DOBRZE

50 rejestruj.php?imie=Jan&nazw=Kowalski
Obsługa formularzy rejestruj.php <?php if(isset($_REQUEST[' '])) { $imie = filtruj($_REQUEST['imie']); $nazw = filtruj($_REQUEST['nazw']); $ = filtruj($_REQUEST[' ']); $id = dodaj($imie, $nazw, $ ); } else { wyswietlFormularz(); } function filtruj($s) { return trim(htmlspecialchars($s)); } ?> rejestruj.php?imie=Jan&nazw=Kowalski index.html <form action="rejestruj.php" method="get" > Imię: <input type="text" name="imie"> Nazwisko: <input type="text" name="nazw"> <input type="submit" value="Wyślij"> </form>

51 Obsługa formularzy Formularz HTML Tablice globalne: $_GET, $_POST

52 Obsługa formularzy Zabezpieczenie przed wstrzykiwaniem kodu HTML lub JavaScript Obsługa sesji Programowanie obiektowe Rozbudowany przykład


Pobierz ppt "Technologie tworzenia aplikacji internetowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google