Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma J2EE korporacyjny standard wytwarzania złożonych systemów informatycznych Warszawa, 2006r. Autor: Jarosław Lis.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma J2EE korporacyjny standard wytwarzania złożonych systemów informatycznych Warszawa, 2006r. Autor: Jarosław Lis."— Zapis prezentacji:

1 Platforma J2EE korporacyjny standard wytwarzania złożonych systemów informatycznych Warszawa, 2006r. Autor: Jarosław Lis

2 Cel prezentacji Przedstawienie platformy J2EE Przedstawienie platformy J2EE Architektura aplikacji wielowarstwowych Architektura aplikacji wielowarstwowych Technologie platformy J2EE Technologie platformy J2EE Technologie tworzenia interfejsu użytkownika Technologie tworzenia interfejsu użytkownika

3 J2EE – co to jest? J2EE, czyli Java 2 Platform, Enterprise Edition to zbiór technologii w pełni opartych o język programowania Java Sun Microsystems Inc. – twórcy platformy J2EE, którzy jako pierwsi wyszli naprzeciw zapotrzebowaniu rynku w 1997 roku

4 Cechy aplikacji J2EE Standard powstał z myślą o tworzeniu aplikacji: Dostępnych – wyznacznik sukcesu firmy w erze globalnej konkurencji Dostępnych – wyznacznik sukcesu firmy w erze globalnej konkurencji Bezpiecznych – zapewnienie prywatności klientów oraz integralności danych Bezpiecznych – zapewnienie prywatności klientów oraz integralności danych Wydajnych Wydajnych Skalowalnych – transakcje zapewniające niezawodność i prawidłowe przetwarzanie danych Skalowalnych – transakcje zapewniające niezawodność i prawidłowe przetwarzanie danych

5 Cechy aplikacji J2EE c.d. Przenośnych (wieloplatformowość) – niezależne od zastanej architektury Przenośnych (wieloplatformowość) – niezależne od zastanej architektury Wielowarstwowych – izolacja danych, logiki biznesowej, prezentacji Wielowarstwowych – izolacja danych, logiki biznesowej, prezentacji

6 Warstwa middleware Middleware – warstwa zapewniająca aplikacji wymienione cechy, zbiór skomplikowanych technologii Korzyści: Koncentracja projektanta na wyższym poziomie abstrakcji, tj. na logice aplikacji Koncentracja projektanta na wyższym poziomie abstrakcji, tj. na logice aplikacji Unikanie błędów programistycznych w krytycznych mechanizmach systemów Unikanie błędów programistycznych w krytycznych mechanizmach systemów Przyśpieszenie i ułatwienie procesu projektowania, tworzenia oraz wdrażania systemu Przyśpieszenie i ułatwienie procesu projektowania, tworzenia oraz wdrażania systemu Ciągły rozwój middleware Ciągły rozwój middleware

7 Aplikacje wielowarstwowe Rozwiązania dla systemów, które sprawdzają się w większości zastosowań oparte są na podziale: Warstwa prezentacji – wyświetlanie wyników zapytania Warstwa prezentacji – wyświetlanie wyników zapytania Warstwa kontrolera – sterowanie warstwą prezentacji Warstwa kontrolera – sterowanie warstwą prezentacji Warstwa logiki biznesowej – przetwarzanie informacji Warstwa logiki biznesowej – przetwarzanie informacji Warstwa integracji – dostosowanie logiki biznesowej z warstwą danych Warstwa integracji – dostosowanie logiki biznesowej z warstwą danych Warstwa źródła danych – mechanizm składowania i udostępniania danych Warstwa źródła danych – mechanizm składowania i udostępniania danych

8 Wielowarstwowość - zalety Separacja fragmentów rozwiązania Separacja fragmentów rozwiązania Niezależne przetwarzanie Niezależne przetwarzanie Wysoka skalowalność Wysoka skalowalność Zwiększone bezpieczeństwo Zwiększone bezpieczeństwo Ułatwione zarządzanie warstwą prezentacją Ułatwione zarządzanie warstwą prezentacją

9 Serwery aplikacji Rola i zadania serwera aplikacji: Równoważenie obciążenia Równoważenie obciążenia Transakcyjność Transakcyjność Dostęp do baz danych Dostęp do baz danych Komunikacja w środowisku rozproszonym (przezroczystość) Komunikacja w środowisku rozproszonym (przezroczystość) Zarządzanie cyklem życia komponentów Zarządzanie cyklem życia komponentów

10 Serwery aplikacji c.d. BEA Weblogic Server BEA Weblogic Server IBM WebSphere Application Server IBM WebSphere Application Server HP Bluestone Total-e-Server HP Bluestone Total-e-Server Oracle Application Server Oracle Application Server Java Appliacation Server Java Appliacation Server JBoss JBoss Borland AppServer Borland AppServer Sybase EAServer Sybase EAServer

11 Technologie J2EE Platforma J2EE – konglomerat wielu zaawansowanych technologii, m.in.: Technologia komponentowa EJB Technologia komponentowa EJB Technologie budowy warstwy prezentacji JSP i JavaServlets Technologie budowy warstwy prezentacji JSP i JavaServlets Technologia JNDI Technologia JNDI

12 Technologia EJB Technologia komponentowa EJB (ang. Enterprise JavaBeans): Podstawa platformy J2EE Podstawa platformy J2EE Tworzenie komponentów programistycznych Tworzenie komponentów programistycznych Komponenty uruchamiane na serwerach aplikacyjnych zgodnych z EJB Komponenty uruchamiane na serwerach aplikacyjnych zgodnych z EJB Przetwarzanie informacji w warstwie logiki biznesowej Przetwarzanie informacji w warstwie logiki biznesowej

13 Technologia EJB c.d. Rodzaje komponentów EJB: Komponenty sesyjne (ang. session beans) Komponenty sesyjne (ang. session beans) Komponenty encyjne (ang. entity beans) Komponenty encyjne (ang. entity beans) Komponenty sterowane komunikatami (ang. message driven beans) Komponenty sterowane komunikatami (ang. message driven beans) Składniki komponentu: Klasa implementująca ziarno Klasa implementująca ziarno Interfejs domowy (ang. home interface) Interfejs domowy (ang. home interface) Interfejs zdalny (ang. remote interface) Interfejs zdalny (ang. remote interface)

14 Technologia EJB c.d. Interfejs domowy: Deklaracje metod tworzenia obiektów EJB, ich wyszukiwania oraz usuwania Deklaracje metod tworzenia obiektów EJB, ich wyszukiwania oraz usuwania Interfejs zdalny: Deklaracje wszystkich metod biznesowych ziarna Deklaracje wszystkich metod biznesowych ziarna

15 Technologia EJB c.d. Komponenty sesyjne Obsługa żądań od klienta Obsługa żądań od klienta Przetwarzanie danych Przetwarzanie danych Zapewnienie logiki biznesowej aplikacji Zapewnienie logiki biznesowej aplikacji Rodzaje komponentów sesyjnych: Stanowe (ang. statefull) Stanowe (ang. statefull) Bezstanowe (ang. stateless) Bezstanowe (ang. stateless)

16 Technologia EJB c.d. Komponenty encyjne Reprezentowanie trwałych danych Reprezentowanie trwałych danych Dostępne dla wielu klientów równocześnie Dostępne dla wielu klientów równocześnie Żyją tak długo jak dane w bazie danych Żyją tak długo jak dane w bazie danych Rodzaje komponentów encyjnych: CMP (ang. Container Managed Persistency) CMP (ang. Container Managed Persistency) BMP (ang. Bean Managed Persistency) BMP (ang. Bean Managed Persistency)

17 Technologia EJB c.d. Komponenty sterowane komunikatami Przesyłanie komunikatów pomiędzy innymi komponentami i aplikacjami Przesyłanie komunikatów pomiędzy innymi komponentami i aplikacjami Przechowywanie komunikatów w kolejce wiadomości JMS (ang. Java Messaging Services) do chwili odebrania lub utraty ważności komunikatu Przechowywanie komunikatów w kolejce wiadomości JMS (ang. Java Messaging Services) do chwili odebrania lub utraty ważności komunikatu

18 Warstwa prezentacji Podstawowe technologie budowy warstwy prezentacji Java Server Pages Java Server Pages JavaServlets JavaServlets

19 Technologia JSP Tworzenie dynamicznych stron www Tworzenie dynamicznych stron www Stosowana na różnych platformach Stosowana na różnych platformach Możliwość mieszania statycznego kodu HTML z kodem Java Możliwość mieszania statycznego kodu HTML z kodem Java Udostępnia zmienne predefiniowane (request, response, session) Udostępnia zmienne predefiniowane (request, response, session) Możliwość korzystania z komponentów JavaBeans Możliwość korzystania z komponentów JavaBeans

20 JavaServlets Servlety, czyli programy wykonywane na serwerze www Główne zadania servletów: Odbieranie żądania Odbieranie żądania Generowanie wyników żądania Generowanie wyników żądania Formatowanie odpowiedzi Formatowanie odpowiedzi Wysyłanie odpowiedzi do użytkownika Wysyłanie odpowiedzi do użytkownika

21 JavaServlets c.d. Metody klasy implementującej servlet: init() – wykonywana raz w trakcie życia servletu init() – wykonywana raz w trakcie życia servletu service() – wykonywana przy każdym żądaniu service() – wykonywana przy każdym żądaniu doGet() – parametry przesyłane w URL doGet() – parametry przesyłane w URL doPost() – parametry przesyłane w nagłówku doPost() – parametry przesyłane w nagłówku destroy() – wykonywana przed usunięciem servletu destroy() – wykonywana przed usunięciem servletu

22 Koncepcja MVC MVC, czyli Model-View-Controller Rozdzielenie modelu danych, interfejsu użytkownika oraz kontrolera: Model – dane przechowywane w sposób trwały Model – dane przechowywane w sposób trwały Widok – wyświetlanie danych użytkownikom Widok – wyświetlanie danych użytkownikom Kontroler – sterowanie żądaniem Kontroler – sterowanie żądaniem

23 Struts Technologia budowania złożonych aplikacji www Technologia budowania złożonych aplikacji www Dojrzała z dobrze rozwiniętą i dopracowaną specyfikacją Dojrzała z dobrze rozwiniętą i dopracowaną specyfikacją Korzysta z JSP, Servletów, XML Korzysta z JSP, Servletów, XML Opłacalna, gdy złożona aplikacja z dużą ilością ekranów Opłacalna, gdy złożona aplikacja z dużą ilością ekranów

24 Struts c.d. Klasy bazowe ActionServlet – pełni funkcję kontrolera ActionServlet – pełni funkcję kontrolera ActionForm – pełni funkcję formularza ActionForm – pełni funkcję formularza Action – łącznik pomiędzy żądaniem, a logiką biznesową dla danego żądania Action – łącznik pomiędzy żądaniem, a logiką biznesową dla danego żądania ActionMapping – mechanizm pomocniczy kontrolera ActionMapping – mechanizm pomocniczy kontrolera

25 Struts c.d. Plik konfiguracyjny struts-config.xml struts-config.xml Rodzaje nawigacji Statyczna Statyczna Dynamiczna Dynamiczna

26 Struts c.d. Walidacja danych wejściowych Przy wykorzystaniu metody validate klasy ActionForm Przy wykorzystaniu metody validate klasy ActionForm Przy wykorzystaniu własnych walidatorów Przy wykorzystaniu własnych walidatorów Przy użyciu standardowych walidatorów (obowiązkowe wypełnienie pola, minimalna i maksymalna długość, walidacja daty, email) Przy użyciu standardowych walidatorów (obowiązkowe wypełnienie pola, minimalna i maksymalna długość, walidacja daty, email)

27 J2EE - podsumowanie Używana do budowy różnorakich usług Używana do budowy różnorakich usług Standardowe rozwiązanie korporacyjne, również odpowiednia dla małych i średnich przedsiębiorstw Standardowe rozwiązanie korporacyjne, również odpowiednia dla małych i średnich przedsiębiorstw Przyśpieszone tworzenie aplikacji Przyśpieszone tworzenie aplikacji Wolny standard, możliwość dowolnego dopasowania platformy sprzętowej, systemu operacyjnego oraz serwera aplikacji Wolny standard, możliwość dowolnego dopasowania platformy sprzętowej, systemu operacyjnego oraz serwera aplikacji

28 J2EE – podsumowanie c.d. Przykładowe aplikacje oparte na J2EE www.amazon.com www.amazon.com www.amazon.com www.cheapbooks.com www.cheapbooks.com www.cheapbooks.com

29 Pytania ???

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Platforma J2EE korporacyjny standard wytwarzania złożonych systemów informatycznych Warszawa, 2006r. Autor: Jarosław Lis."

Podobne prezentacje


Reklamy Google