Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozmowa z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozmowa z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską"— Zapis prezentacji:

1 Rozmowa z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską

2 Jaki jest związek pomiędzy Pani resortem a rozwojem ekologii w Polsce? Ministerstwo, które prowadzę zajmuje się rozwojem regionów, a przez co także rolnictwem, więc mimo wszystko ma wpływ na ekologię w naszym kraju. Przez moje Ministerstwo przechodzą europejskie fundusze na rozwój regionów.

3 Jakie projekty proekologiczne są prowadzone przez Ministerstwo, które Pani nadzoruje? Nad wieloma projektami proekologicznymi Ministerstwo objęło patronat, m.in. nad V edycją kampanii ekologiczno-artystycznej ZIELONA WYSPA ŚLĄSK 2013, i Międzynarodową konferencją Odnawialne źródła energii szansą rozwoju polsko - czeskiego pogranicza

4 Jakie jest ich znaczenie i wpływ na otaczające nas środowisko? Mają one głównie znaczenie edukacyjne, wywierają one głównie wpływ na lokalne społeczności.

5 Czego w ich wyniku się Pani spodziewa? Trudno powiedzieć, ale chyba projektom tym przyświeca dobro kraju.

6 Jakie są Pani plany zawodowe na przyszłość związane z ekologią, co pod kątem ekologii według Pani jest najważniejsze dla Polski? Konkretnie z ekologią nie wiążę żadnych planów zawodowych. Najważniejsze dla Polski jest to by istniała wystarczająca edukacja ekologiczna. Jeśli tak się stanie, to - moim zdaniem - już będzie dobrze.

7 Czy uważa Pani, że Polska staje się krajem ekologicznym? Myślę, że powoli takim krajem się stajemy, daleko nam jeszcze od ideału, ale podążamy w dobrym kierunku.

8 Czy uważa Pani, że maksymalnie wykorzystujemy fundusze na rozwój gospodarstw ekologicznych? Trudno jest oceniać swoją pracę, ale słuchając co inni mówią na ten temat i patrzą z dalszej perspektywy na pewne działania - myślę, że tak.

9 Co zdaniem Pani mogliby robić zwykli Polacy by Polska była bardziej ekologiczna? Najważniejsze jest by myśleli ekologicznie, żeby niepotrzebnie nie zużywali energii i segregowali odpady.

10 Czy uważa się Pani za człowieka ekologicznego? Jeśli tak, to dlaczego? Myślę, że raczej tak. Staram się pamiętać zawsze o środowisku i o tym co dla niego jest dobre, a co złe.

11 Rozmowa z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem

12 Ekologia, a przede wszystkim ekosystem, który definiuje się jako zrównoważony, spójny system działań, które polegają na racjonalnym wykorzystaniu, kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego – ma dla mnie duże znaczenie. Dążenie do zaspokojenia potrzeb człowieka i poprawy warunków bytowych ludności nie może prowadzić do degradacji i zaburzenia stanu równowagi w środowisku przyrodniczym. Taka filozofia jest mi bliska. Jaką pozycję w kryterium Pana wartości zajmuje ekologia i ochrona środowiska?

13 Jakie projekty proekologiczne prowadzone w mieście osobiście Pan nadzoruje? Urząd Miejski Wrocławia realizuje wiele projektów proekologicznych dotyczących zarówno zwiększania lesistości w mieście, jak i rozwoju sieci transportu publicznego, zmniejszania energochłonności budynków użyteczności publicznej czy też tworzenia ścieżek edukacyjnych. Zagadnienia, na których obecnie zależy mi najbardziej, to sprawne wdrożenie nowej ustawy o gospodarce odpadami i związana z tym kampania edukacyjna oraz działania podejmowane na rzecz poprawy jakości powietrza, tj. ograniczanie emisji komunikacyjnej i rozproszonej.

14 Z jakimi według Pana największymi problemami związanymi z ekologią boryka się miasto? Jak wspomniałem: obecnie jest to sprawne wdrożenie nowej ustawy o gospodarce odpadami i związana z tym kampania edukacyjna.

15 Co Pan mógłby zrobić by nasze miasto było jeszcze bardziej ekologiczne? Aby nasze miasto było jeszcze bardziej ekologiczne nie wystarczą jedynie działania podejmowane przez władze miejskie. Potrzebna jest współpraca mieszkańców i firm działających na terenie Wrocławia. Planujemy położyć większy nacisk na edukację ekologiczną, ponieważ ochrona środowiska naturalnego uzależniona jest od poziomu wiedzy społeczeństwa w tej dziedzinie. Dla osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy dotyczącej ochrony środowiska, niezbędna jest ustawiczna edukacja dzieci i dorosłych. Efektem tych działań powinno być odpowiednie usytuowanie wymogu ochrony środowiska w hierarchii wartości każdego człowieka.

16 Czy Pan uważa siebie za człowieka ekologicznego? Jeśli tak, to dlaczego? Tak, oczywiście. Dlaczego? Bo uważam, że jest to słuszne i wartościowe podejście do otaczającego nas świata. Nota bene, gratuluję zaangażowania w projekt Sejmu Dzieci i Młodzieży – Lokalny ekorozwój.

17 Rozmowa z Dyrektorem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Andrzejem Wąsikiem

18 Jakie ostatnio podjął Pan działania, których celem ma być poprawa ochrony środowiska w mieście? Spośród licznych działań podejmowanych we Wrocławiu na rzecz ochrony środowiska, na szczególną uwagę zasługuje uchwalenie Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015, przyjętego dnia 29 listopada 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia. Ww. program kompleksowo ocenia stan środowiska w mieście i organizuje działania w zakresie jego ochrony.

19 Jakich efektów i w jakim czasie w wyniku tych działań się Pan spodziewa? "Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015" wyznacza cele krótko-, średnio- i długoterminowe, wskazuje priorytety ekologiczne i określa plan operacyjny dla działań mających na celu poprawę stanu środowiska i jakości życia w mieście.

20 Jakie nowe pomysły pod kątem ochrony środowiska ma Pan na przyszłość? W bieżącym roku planowana jest nowelizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem.

21 Co mogliby robić zwykli ludzie by postępować ekologicznie? Najważniejsze to oszczędzać energię i segregować odpady.

22 Czy Pan uważa siebie za człowieka ekologicznego? Jeśli tak, to dlaczego? Oczywiście. Troska o środowisko, to mój priorytet w życiu zawodowym i prywatnym.

23 Minister Kultury Bogdan Zdrojewski o ekologii

24 Ekologia Niestety, nie odpowiem na załączone pytania, bo nie zajmuję się sprawami ekologii. Mogę tylko dodać, że wprowadzania właśnie w życie ustawa o odpadach, to milowy krok na drodze ochrony środowiska! Wreszcie w Polsce "zafunkcjonuje" segregacja odpadów, utylizacja poszczególnych frakcji ma szansę stać się racjonalną i sprzyjającą środowisku. Lasy i pasy przydrożne odetchną od zaśmiecenia.

25 Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski o ekologii

26 Ekologia Wrocław jest miastem ciągle rozwijającym się i tak duża presja inwestycyjna może powodować zagrożenie dla środowiska. Powinniśmy więc zawsze przy swoich działaniach pamiętać o środowisku ponieważ to ono jest dla nas najważniejsze. Ja w swojej pracy zawsze staram zwracać uwagę na ekologię.


Pobierz ppt "Rozmowa z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google