Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wacław Sierpiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wacław Sierpiński."— Zapis prezentacji:

1 Wacław Sierpiński

2

3 Wacław Sierpiński One of the most outstanding polish mathematicians. He was born on March 14, 1882 in Warsaw and he died on October 21, 1969.

4 He has written over 700 scientific papers, 15 books and 13 scientific and popular books. His latest book - "Elementary theory of numbers" completed the age of 82 years.

5 He was buried in Warsaw in the Avenue of Honour

6 Sierpiński triangle Sierpinski triangle - it is produced by combining resources within an equilateral triangle, thus dividing it into four smaller triangles. Central triangle is removed and the remaining three triangles to the operation is repeated by dividing each of them into four smaller triangles, by removing the central one, and for the remaining steps are repeated. Points that remain after an infinite number of repetitions of this operation, the said triangle is formed.

7

8 Trójkąt Sierpińskiego
Trójkąt Sierpińskiego - otrzymuje się go łącząc środki w trójkącie równobocznym, dzieląc go tym sposobem na cztery mniejsze trójkąty. Trójkąt środkowy usuwa się, a wobec trzech pozostałych trójkątów operację się powtarza, dzieląc każdy z nich na cztery mniejsze trójkąty, usuwając ten środkowy, a wobec pozostałych czynności się powtarzają. Punkty, które pozostają po nieskończenie wielu powtórzeniach tej operacji tworzą właśnie rzeczony trójkąt.

9

10 Sierpiński Carpet Sierpinski carpet is a fractal that is obtained from the square, dividing it into nine (3x3) small squares, removing the center of the square and re-recursive follow the same procedure for each of the remaining eight squares.

11

12 Dywan Sierpińskiego Dywan Sierpińskiego to fraktal, który otrzymujemy z kwadratu, dzieląc go na dziewięć (3x3) mniejszych kwadratów, usunięcia środkowego kwadratu i ponownego rekurencyjnego zastosowania tej samej procedury do każdego z pozostałych ośmiu kwadratów.

13

14 Curiosity!

15 Sierpinski's name was called crater on the moon
Sierpinski's name was called crater on the moon. It has a diameter of 69km and is located at 27.2 ° south latitude and ° east longitude.

16 Sierpiński crater

17 Dictionary! equilateral triangle – trójkąt równoboczny
square – kwadrat carpet – dywan latitude – szerokość (geograficzna) longtitude – długość (geograficzna) diameter - średnica

18 www.wikipedia.org www.fraktale.stach.org.p
Źródła:


Pobierz ppt "Wacław Sierpiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google