Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródło: Wirtualna Polska Ułóżcie pytania do zdjęcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródło: Wirtualna Polska Ułóżcie pytania do zdjęcia."— Zapis prezentacji:

1 Źródło: Wirtualna Polska Ułóżcie pytania do zdjęcia

2 Wasze pytania: Co to za lekcja? Gdzie są dzieci? Ile chłopców siedzi przy komputerach? Czy dzieci bezpiecznie posługują się komputerem? Jak chłopcy używają komputerów? Co dzieci piszą na komputerach? Ile chłopcy mają lat, gdy pracują przy komputerze? Czy chłopcy uczą się na komputerze? Ile jest komputerów? Na czym dzieci pracują? Jakiego koloru jest klawiatura, komputer, ekran? Jakie są uczucia dzieci?

3 TIK Technologia Informacyjno - Komunikacyjna – wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.

4 Co to jest kodeks? Źródło gif: krzysztofjakubowski.pl

5 Wasze pomysły Kod do zamku z hasłem. Księga zasad. Księga praw. Książka i zasady. Księga, w której jest zapisane dobre posługiwanie się internetem. Coś co można przestrzegać w piłce nożnej. Książka o komputerach. Mądra książka, księga edukacji. Rzecz, której powinniśmy się słuchać. Księga zasad, program edukacyjny. Informacje, jak będzie w najbliższym czasie. Książka o komputerach. Zasady jazdy po drogach. Księga haseł z kodem i prawem. Książka, która uczy nas dobrych rzeczy. Reguły.

6 Zasady obowiązujące w naszej szkole Szanuj zasady wyłączaj telefon komórkowy podczas zajęć, zapytaj o możliwość włączenia, jeżeli uważasz, że telefon będzie pomagał Ci w twojej edukacji, jeżeli chorujesz: korzystaj z dostępnych technologii informatycznych, aby kontaktować się z nauczycielem, odrobione prace domowe przesyłaj pocztą elektroniczną, swoje opinie (także te negatywne) wyrażaj w sposób kulturalny na forum strony internetowej szkoły, poszukuj dobrego czasu i miejsca do korzystania z technologii, która dysponuje szkoła lub własnych zasobów (np.: telefonu)

7 Zasady, które powinny obowiązywać w domu Pamiętaj abyś: szanował bliźniego (kolegę, nauczyciela, towarzysza korytarzowych spacerów) odpowiadając na jego maila dobrym słowem lub pozytywnym symbolem, nie odbierał informacji zawartych na stronach internetowych (np.: Wikipedii) w sposób bezkrytyczny, korzystając z innych źródeł: porównuj, weryfikuj, oceniaj, analizuj, twórz własne osądy i materiały, będące składową wszelkich dostępnych Ci treści, nie przywłaszczał sobie treści i wytworów zamieszczonych w Internecie, wskazywał źródło, jeżeli wykorzystujesz materiał potrzebny do edukacji, twórczości, zabawy, zachowywał zakaz korzystania z nielegalnych programów

8 Nasze prawa i bezpieczeństwo Nie będziesz: naruszał dóbr osobistych innego człowieka: brak zgody na zamieszczanie filmów, zdjęć, brak szacunku dla innej rasy, religii, poglądów, celowe wysyłanie wirusów, spamu, podejrzanych elementów umożliwiających spowodowanie utratę danych lub szkody materialne, Pamiętaj, abyś: dbał o własne narzędzia technologii informatycznej poprzez: stosowanie programów antywirusowych, hasła dostępu, zabezpieczeń publikowanych materiałów, wykazywał się dystansem i czujnością wobec: wirtualnych znajomości i zaproszeń, propozycji spotkań w realnym świecie, szczerze rozmawiał z rodzicami, dzieląc się swoimi wątpliwościami.

9 Sąd nad zasadą: Nie przywłaszczaj sobie treści i wytworów zamieszczonych w Internecie Strony: Osoby przekonane do słuszności tej zasady Osoby przeciwne stosowaniu tej zasady Osoby nie mające zdania (ława niezdecydowanych)

10 Argumenty na TAK (15 osób) Może być wirus. Nie wolno brać cudzych prac. Zdjęcia mogą być intymne. Ważne zdjęcie, potrzebne. Trzeba chronić uczucia. Ochrona tajemnicy. To kradzież. Kiedy ściągasz niczego się nie uczysz.

11 Argumenty na NIE (1 osoba) Przecież nikt się nie dowie. Tajemnica jednych ludzi nie musi być tajemnicą dla innych. Szybko uzyskuję odrobioną pracę domową.

12 Opinia ŁAWY NIEZDECYDOWANYCH (10 osób) Nie wiadomo, czy to jest tajemnica. Nie wiadomo, czy zrobię komuś przykrość. Nie mam złych zamiarów. To nie moja wina, że ktoś zdecydował się umieścić swój tekst.

13 Wyniki końcowe Dwudziestu uczniów zdecydowało o SŁUSZNOŚCI ZASADY Pięcioro dzieci dołączyło do grupy, uważających zasadę za NIE POTRZEBNĄ, ZBĘDNĄ, BEZZASADNĄ Jedna dziewczynka nadal nie podjęła decyzji.


Pobierz ppt "Źródło: Wirtualna Polska Ułóżcie pytania do zdjęcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google