Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOTEKA Szkoły Podstawowej nr 13 przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach - NOWOCZESNĄ PLACÓWKĄ, TWORZĄCĄ SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI I KULTURY Opracowała: Edyta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOTEKA Szkoły Podstawowej nr 13 przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach - NOWOCZESNĄ PLACÓWKĄ, TWORZĄCĄ SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI I KULTURY Opracowała: Edyta."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOTEKA Szkoły Podstawowej nr 13 przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach - NOWOCZESNĄ PLACÓWKĄ, TWORZĄCĄ SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI I KULTURY Opracowała: Edyta Guznowska

2 CHARAKTERYSTYKA BIBLIOTEKI SP-13

3 Biblioteka SP-13 dawniej Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach powstała w 1983 roku, wraz z utworzeniem naszej szkoły. Przez 21 lat mieściła się ona na 2 piętrze w zacisznym miejscu, zajmując pomieszczenie wypożyczalni oraz dwa pomieszczenia magazynów bibliotecznych, a także, połączoną z wypożyczalnią, obszerną czytelnię....Już w pierwszym roku funkcjonowania szkoły, zakupiono do biblioteki 8 363 książki. W kolejnych latach księgozbiór był ciągle wzbogacany o lektury szkolne, literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz literaturę popularno-naukową, chętnie wykorzystywaną przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych. Duże znaczenie dla działalności biblioteki miał, rozpoczęty w 1999 roku, proces komputeryzacji.

4 Biblioteka SP-13 od początku swego istnienia dysponowała przestronną czytelnią, która mieściła ponad 30 czytelników. Wyposażenie czytelni w telewizor i odtwarzacz wideo pozwoliło uatrakcyjnić zajęcia o projekcję programów edukacyjnych. Od 1999 roku do dyspozycji czytelników zostały oddane 2 komputery z dostępem do Internetu, z którego chętnie korzystali zarówno uczniowie jak i nauczyciele naszej szkoły.

5 Reorganizacja Biblioteki SP-13 i powstanie Centrum Informacji i Kultury Rok szkolny 2004/05 to kolejny rok pełen zmian w naszej bibliotece. W związku z powstaniem Zespołu Szkół nr 6, w skład którego wchodzi, mieszcząca się w tym samym budynku, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Gimnazjum nr 6, wiele zmieniło się w organizacji naszej placówki. Przeobrażeniu uległa także biblioteka szkolna. Biblioteki SP-13 i G-6 zostały przeniesione w bardziej dostępne dla czytelników, centralne miejsce placówki. W ten sposób powstało Centrum Informacji i Kultury, w skład którego wchodzą: zbiory biblioteczne SP-13 (rozmieszczone w pomieszczeniu magazynowym połączonym z wypożyczalnią), zbiory biblioteczne G-6 (rozmieszczone w pomieszczeniu magazynowym i wypożyczalni) oraz łącząca oba pomieszczenia wspólna przestronna i nowoczesna czytelnia. Po zakończeniu prac remontowych, czytelnia zyskała nowy wizerunek. Warunki architektoniczne pozwoliły na jej powiększenie o kilka metrów. Obecnie mieści ona 40 czytelników, a także 4 stanowiska komputerowe.

6 Nowe oblicze biblioteki Zmiana lokalizacji Biblioteki SP-13 spowodowała, iż ta szkolna instytucja stała się prawdziwym centrum udostępniania informacji, a także kształtowania właściwych postaw czytelniczych.

7 Nowoczesne wyposażenie Wyposażenie w nowoczesny sprzęt, taki jak telewizor 42 calowy, kino domowe i odtwarzacz wideo sprzyja prezentacji uczniom programów edukacyjnych, obrazujących wprowadzane treści. Prezentacja uczniom programów edukacyjnych, podczas zajęć dydaktycznych

8 Telewizor z laptopem Możliwość podłączenia laptopa do telewizora dużych rozmiarów jest także wielkim udogodnieniem w prezentacji informacji dydaktycznych w postaci programów i prezentacji multimedialnych, obrazów i dokumentów tekstowych. Taka forma uatrakcyjnia zarówno zajęcia edukacyjne, jak również różnego rodzaju projekty i uroczystości szkolne i biblioteczne. Często także sami uczniowie angażowani są do prowadzenia zajęć, co sprzyja nabywaniu umiejętności prezentacji własnej wiedzy. Europejski Dzień Wiosny – konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem laptopa i telewizora

9 MCI w Bibliotece SP-13 Sprzęt ten, który zastąpił wcześniejsze komputery, pozwala dziś czytelnikom na samodzielne zdobywanie i pogłębianie wiadomości, a nauczycielom umożliwia wprowadzanie nowych form zdobywania informacji, wykorzystując Internet i programy multimedialne podczas zajęć dydaktycznych. Duże znaczenie dla użytkowników ma także sprzęt komputerowy, w postaci 4 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego, które Biblioteka SP-13 uzyskała we wrześniu 2006 r., dzięki realizacji kolejnej edycji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

10 Wykorzystanie MCI w Bibliotece SP-13 Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem sprzętu MCI Praca indywidualna uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu MCI

11 Projektor multimedialny w Bibliotece SP-13 Użytkownicy naszej czytelni mają do swej dyspozycji także projektor multimedialny, który wykorzystywany jest często przez nauczycieli w czasie prowadzonych tu zajęć dydaktycznych. Umożliwia on przedstawianie uczniom wiadomości w formie pokazu prezentacji multimedialnej, animacji, obrazów, dokumentów tekstowych, czy przedstawień witryn portali edukacyjnych. Sprzęt ten pozwala także uczniom prezentować podczas zajęć przygotowane przez siebie opracowania, referaty i materiały. Projektor wykorzystywany jest także podczas realizacji różnych projektów i uroczystości bibliotecznych oraz szkolnych. Uatrakcyjnia on tym samym organizację tych imprez i umożliwia prezentowanie różnych materiałów.

12 Wykorzystanie projektora multimedialnego Realizacja akcji Cała Polska czyta dzieciom z wykorzystaniem projektora multimedialnego Zajęcia biblioteczne z wykorzystaniem projektora multimedialnego Uczniowie przedstawiający swoje referaty, opracowane w formie prezentacji multimedialnej

13 Szkolenia i konferencje w Bibliotece SP-13 z wykorzystaniem sprzętu Nowoczesne wyposażenie Biblioteki SP-13, a także duże pomieszczenie czytelni, pozawalają na organizowanie rożnych konferencji i szkoleń. Możliwość zaprezentowania omawianych tematów w postaci pokazów prezentacji lub filmów edukacyjnych, a także możliwość skorzystania z komputerów z odstępem do Internetu, znacznie zwiększają efektywność działań szkoleniowych.

14 DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI SP-13

15 Zbiory Biblioteki SP-13 Czytelnicy mają do swej dyspozycji: obszerny księgozbiór; obszerny księgozbiór; bogaty księgozbiór podręczny; bogaty księgozbiór podręczny; kasety wideo i płyty DVD z programami edukacyjnymi i adaptacjami lektur szkolnych; kasety wideo i płyty DVD z programami edukacyjnymi i adaptacjami lektur szkolnych; edukacyjne programy multimedialne; edukacyjne programy multimedialne; płyty CD oraz kasety magnetofonowe z audycjami i piosenkami edukacyjnymi; płyty CD oraz kasety magnetofonowe z audycjami i piosenkami edukacyjnymi; czasopisma takie jak: Biblioteka w Szkole, Wszystko dla Szkoły, Świetlica w Szkole, Świerszczyk, Viktor Junior, Płomyczek, Ekoświat, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza itp.; czasopisma takie jak: Biblioteka w Szkole, Wszystko dla Szkoły, Świetlica w Szkole, Świerszczyk, Viktor Junior, Płomyczek, Ekoświat, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza itp.; dokumenty szkolne takie jak statut szkoły, procedury postępowania, regulaminy itp. dokumenty szkolne takie jak statut szkoły, procedury postępowania, regulaminy itp. Biblioteka SP-13 oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór zarówno książek, zbiorów specjalnych, jak i innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom. Zbiory te, gromadzone zgodnie z potrzebami użytkowników, umożliwiają prowadzenie efektywnej działalności informacyjnej.

16 Komputeryzacja Biblioteki SP-13 Proces komputeryzacji znacznie usprawnił działalność informacyjną biblioteki. Pozwolił on na stworzenie dodatkowych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych – powstały nowe komputerowe katalogi i kartoteki. Prace biblioteczno-techniczne, które są niezbędnym procesem, umożliwiającym działalność informacyjną biblioteki, nabrały innego charakteru. Maj 1999 roku był przełomowy w pracach informacyjno- bibliotecznych. W tym czasie Biblioteka SP-13 została wyposażona w komputerowy program MOL, umożliwiający stworzenie komputerowej bazy danych zbiorów bibliotecznych.

17 Witryna Biblioteki SP-13 Jedną z form działalności informacyjnej biblioteki, a także jedną z form promocji czytelnictwa i działalności biblioteki jest utworzona w 2002 roku strona internetowa naszej biblioteki. Witryna ta zawiera, między innymi, wiele informacji na temat wydarzeń, uroczystości i konkursów bibliotecznych, zbiorów bibliotecznych, ofert bibliotecznych kierowanych do czytelników, a także wiele wartościowych pomocy dydaktycznych oraz wiadomości przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom, stanowiących pomoc w procesie samokształcenia. Internauci znaleźć tu mogą także dział na wesoło, zawierający humor szkolny oraz adresy stron wartych odwiedzenia. Witryna ta stale się rozwija, obejmując coraz to szerszy zakres wiadomości przydatnych swoim czytelnikom.

18 Nagroda dla witryny Biblioteki SP-13 W grudniu 2006 roku witryna naszej biblioteki została ogłoszona laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Pokaż swoją dobrą stronę na najlepszy serwis internetowy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, organizowanego przez miesięcznik Biblioteka w Szkole. Jurorzy najwyżej ocenili walory edukacyjne tej witryny, uznając je za bardzo przydatne i pomocne uczniom, bibliotekarzom i nauczycielom.

19 WDRAŻANIE UCZNIÓW DO SAMOKSZTAŁCENIA

20 Zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej W Bibliotece SP-13 prowadzone są zajęcia biblioteczne w klasach I – III oraz zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej w klasach IV - VI, które wyrabiają wśród uczniów właściwe nawyki czytelnicze, a także pomagają im w nabywaniu umiejętności samokształcenia. Zajęcia prowadzone są zgodnie z opracowanym programem autorskim z wykorzystaniem dostępnych pomocy dydaktycznych, a także nowoczesnego sprzętu, jakim dysponuje biblioteka. W celu ułatwienia uczniom zdobywania kształtowanych umiejętności, na witrynie Biblioteki SP-13 (na podstronie Pomoce dydaktyczne) zostały udostępnione prezentacje multimedialne, dokumenty tekstowe i graficzne zawierające pomoce i wiadomości na temat wprowadzanych zagadnień. Takie rozwiązanie pozwala uczniom na utrwalanie wprowadzanych na zajęciach wiadomości, a dzieciom nieobecnym w szkole, na uzupełnienie braków. W celu ułatwienia uczniom zdobywania kształtowanych umiejętności, na witrynie Biblioteki SP-13 (na podstronie Pomoce dydaktyczne) zostały udostępnione prezentacje multimedialne, dokumenty tekstowe i graficzne zawierające pomoce i wiadomości na temat wprowadzanych zagadnień. Takie rozwiązanie pozwala uczniom na utrwalanie wprowadzanych na zajęciach wiadomości, a dzieciom nieobecnym w szkole, na uzupełnienie braków.

21 Aktyw biblioteczny Od 2004 roku w naszej bibliotece działa aktyw biblioteczny, do którego należą chętni uczniowie klas IV-VI. Aktywiści podczas spotkań bibliotecznych zajmują się zarówno różnymi pracami na rzecz biblioteki szkolnej (np. pomocą w organizacji uroczystości, konkursów, wystaw bibliotecznych; pomocą w prostych czynnościach biblioteczno- techniczych), jak również dbają o własny rozwój, skupiając się na pogłębianiu i poszerzaniu wiadomości i umiejętności. Działalność ta wiąże się nierozerwalnie z pomocą koleżeńską wśród uczniów. Wiele czasu członkowie aktywu bibliotecznego spędzają przy komputerach bibliotecznego MCI, usprawniając swoje umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. Poszukiwania w Internecie, tworzenie różnych prezentacji multimedialnych oraz dokumentów tekstowych i graficznych to ważna sprawność, jaką kształtują nasi aktywiści, wykorzystując ją niejednokrotnie podczas różnych konkursów, przygotowań referatów, czy pomocy swoim kolegom.

22 Koło informacyjno-biblioteczne Uczniowie klas IV – VI mają możliwość uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach koła informatyczno-bibliotecznego. Młodzież doskonali podstawowe umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w połączeniu z wiedzą z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. W czasie zajęć powstaje wiele prac tworzonych metodą elektroniczną prezentowanych na witrynie Biblioteki SP-13. Prace uczniów należących do koła informatyczno-bibliotecznego oraz aktywu bibliotecznego, wykonane techniką elektroniczną, są publikowane na witrynie naszej biblioteki

23 Praca indywidualna uczniów Wyposażenie Biblioteki SP-13, a także nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, jaki dostępny jest czytelnikom w szkolnej bibliotece, pozwala uczniom efektywnie rozwijać swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę. Uczniowie często korzystają z tej możliwości, spędzając tu czas przed i po swoich zajęciach.

24 KSZTAŁTOWANIE KULTURY CZYTELNICZEJ

25 Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki Biblioteka szkolna, jako instytucja mająca na celu kształtowanie właściwych postaw czytelniczych i wdrażanie uczniów do procesu samokształcenia, podejmuje szereg cyklicznych działań, spełniających te zadania. Realizowane są różnego rodzaju międzynarodowe i ogólnopolskie projekty i konkursy, w których angażowani uczniowie nabywają umiejętności potrzebne w edukacyjnej samorealizacji. Duże znaczenie mają realizowane imprezy biblioteczne i wystawy, które kształtują wśród uczniów właściwe nawyki czytelnicze. Istotny wpływ na postawę uczniów ma także zaangażowanie rodziców w proces kształtowania u dzieci właściwych postaw. Dlatego też biblioteka szkolna angażuje opiekunów uczniów, prowadząc dla nich różne prelekcje i zajęcia otwarte, podczas których są oni często zapraszani do wspólnych zabaw ze swoimi pociechami.

26 Międzynarodowe projekty Biblioteka SP-13 angażuje się w różne projekty, sprzyjające wdrażaniu uczniów do samokształcenia. W działalności tej wykorzystywana jest technologia informacyjna, która umożliwia realizację zadań poszczególnych projektów, a także konsultowanie projektów z koordynatorami i prowadzenie sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań (np. Międzynarodowy Projekt Uwalniania Książek – BookCrossing, Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, Szkoła z Klasą – LEGO-CZYTAM). Do tradycji Biblioteki SP-13 weszły coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. To święto angażuje wszystkich uczniów i zachęca do korzystania z biblioteki. Uświadamianie dzieciom znaczenia tej instytucji w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności i zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji udostępnianych przez szkolną bibliotekę, to główne założenia podejmowanych w tym czasie działań. Uczniowie odwiedzają tego dnia bibliotekę szkolną, biorą udział w różnych spotkaniach z baśniowymi postaciami, zapoznającymi ich ze znaczeniem biblioteki, a także biorą udział w różnych konkursach bibliotecznych, w których mogą wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami.

27 Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych - w obiektywie

28 Ogólnopolskie projekty Wśród ogólnopolskich projektów, które realizowane są w Bibliotece SP-13, wyróżnić można akcję Cała Polska czyta dzieciom. Te cykliczne spotkania ze słowem czytanym przez dorosłych lub starszych kolegów, cieszą się wśród naszych uczniów dużym powodzeniem. W ramach tej akcji organizowane są także zajęcia z okazji Tygodnia Czytania Dzieciom i Żorskiego Dnia Głośnego Czytania, w czasie których w tym samym czasie wszystkie placówki oświatowo-kulturalne czytają dzieciom. Działania podejmowane i koordynowane przez naszą bibliotekę, stały się już tradycją naszej szkoły, a do czytania dzieciom (często z towarzyszeniem obrazów prezentowanych przez projektor multimedialny), angażowani są starsi uczniowie, pracownicy szkoły, a także sami rodzice. Sprzyja to wyrabianiu właściwych nawyków zarówno u dzieci jak i u ich rodziców.

29 Cała Polska czyta dzieciom, Tydzień Czytania Dzieciom Żorski Dzień Głośnego Czytania - w obiektywie Czyta uczennica Gimnazjum nr 6 Czyta rodzic Czyta bibliotekarz Czyta nauczyciel świetlicy

30 Uroczystości biblioteczne Jedną z największych imprez bibliotecznych, która stała się już tradycją Biblioteki SP-13, jest organizowana corocznie, wielka uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na Rycerzy Książki i przyjęcie ich w poczet czytelników szkolnej biblioteki. Uroczystość ta zazwyczaj realizowana jest w dwóch etapach: pierwszy – to przedstawienie artystyczne, podczas którego pierwszoklasiści spotykają się z baśniowymi postaciami, przed którymi składają uroczyste przyrzeczenie i są pasowani na Rycerza Książki. Druga część uroczystości to spotkanie w naszej bibliotece, gdzie nowi czytelnicy poznają regulamin biblioteki i zapoznają się ze zbiorami bibliotecznymi. Podczas tego spotkania pierwszoklasiści biorą udział w różnych zabawach i rozwiązują różne zadania, zbliżające ich do książki i do szkolnej biblioteki. Działania te cieszą się wśród uczniów wielkim powodzeniem i stają się powodem do wielu ciekawych wspomnień, a nowoczesny sprzęt niejednokrotnie pomaga przygotować uroczystość od strony technicznej i uatrakcyjnić ją uczestnikom.

31 Pasowanie pierwszoklasistów na Rycerzy Książki – w obiektywie

32 Konkursy biblioteczne Wśród swej działalności Biblioteka SP-13 podejmuje się także organizacji wielu konkursów bibliotecznych. Realizowane są tu zadania zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych i szkolnych konkursów bibliotecznych. Zadania konkursowe zwracają uwagę uczniów na tematykę czytelniczą, związane są z książką w szerokim zakresie znaczenia pojęcia (min. różne postaci książki, znaczenie informacji, książka jako dzieło), a także nawiązują do działalności i promocji biblioteki.

33 Ogólnopolskie konkursy biblioteczne Wśród ogólnopolskich konkursów, w jakich brali udział uczniowie naszej szkoły, należy wyróżnić min. Ogólnopolski Konkurs Biblioteczny ZIOMALE, w którym zadaniem konkursowym było wykonanie komiksu (jako jednej z form książki), którego bohaterowie posługiwać się będą gwarą młodzieżową. Laureatem tego konkursu została także uczennica naszej szkoły – Aleksandra Bienioszek z klasy VI, która swoją pracę wykonała techniką elektroniczną. Praca konkursowa Oli była bardzo ciekawa, zarówno pod względem treści jak i techniki wykonania, co spotkało się z uznaniem jury konkursowego i Ola uzyskała wyróżnienie. Laureatem tego konkursu została także uczennica naszej szkoły – Aleksandra Bienioszek z klasy VI, która swoją pracę wykonała techniką elektroniczną. Praca konkursowa Oli była bardzo ciekawa, zarówno pod względem treści jak i techniki wykonania, co spotkało się z uznaniem jury konkursowego i Ola uzyskała wyróżnienie.

34 Praca Oli Bienioszek, wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie ZIOMALE, wykonana techniką elektroniczną

35 Regionalne konkursy biblioteczne Wśród konkursów regionalnych, w których brali udział uczniowie naszej szkoły, wyróżnić można Regionalny Konkurs Międzyszkolny Czego nie lubi książka?. Uczniowie mieli za zadanie wykonanie pracy konkursowej promującej poszanowanie książki. Prace wykonywane były techniką wybraną spośród trzech możliwych: 1) prezentacji multimedialnej, 2) pracy plastycznej, 3) pracy literackiej. Spośród uczniów naszej szkoły, którzy zgłosili się do szkolnego etapu konkursu Czego nie lubi książka?, 10 z nich doszło do etapu regionalnego tego konkursu.

36 Wybrane slajdy z multimedialnych prac uczniów, biorących udział w regionalnym etapie konkursu Czego nie lubi książka?

37 Szkolne konkursy biblioteczne Każdego roku Biblioteka SP-13 zaprasza swoich czytelników do wzięcia udziału w szkolnych konkursach bibliotecznych. Uczniom klas I – VI proponowane są różne formy konkursów (min. wykonywanych techniką komputerową, prac literackich, prac plastycznych, różnych loterii i losowań). Taka różnorodność form pozwala wykazać się uczniom o różnych zdolnościach. Każdego roku Biblioteka SP-13 zaprasza swoich czytelników do wzięcia udziału w szkolnych konkursach bibliotecznych. Uczniom klas I – VI proponowane są różne formy konkursów (min. wykonywanych techniką komputerową, prac literackich, prac plastycznych, różnych loterii i losowań). Taka różnorodność form pozwala wykazać się uczniom o różnych zdolnościach.

38 Wystawy Wśród działań promujących czytelnictwo, Biblioteka SP-13 prezentuje czytelnikom wystawki, które poruszają tematy związane z książką. Takie wystawy kierowane są zarówno do uczniów, jak i rodziców, którzy przychodząc na szkolne wywiadówki, mają okazję zapoznać się z tematyką związaną z rozwojem dzieci przez słowo pisane.

39 Zajęcia otwarte i pedagogizacja rodziców Biblioteka SP-13 prowadzi także działania związane z pedagogizacją rodziców. Główne cele, jakie stawia sobie Biblioteka SP- 13 w kontaktach z rodzicami, realizowane są zarówno podczas prowadzonych dla nich zajęć otwartych, jak również poprzez angażowanie ich do wspólnych zabaw i gier ze swymi dziećmi w czasie uroczystości bibliotecznych. Istotne znaczenie ma także przedstawianie im, podczas prelekcji i prezentacji multimedialnych, tematyki związanej ze znaczeniem nauki i wychowania poprzez książkę.

40 Biblioteka SP-13 w Żorach stanowi bardzo ważną instytucję naszej szkoły. Jest ona głównym ośrodkiem udostępniania informacji, przekazywanej na różnorodnych nośnikach. Efektywne wykorzystywanie zbiorów bibliotecznych, a także nowoczesnego sprzętu, podnosi jakość pracy pedagogicznej naszej szkoły.

41 Po więcej informacji dotyczących Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 13 przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach zapraszam na witrynę naszej biblioteki www.sp13zory.neostrada.pl/biblioteka/


Pobierz ppt "BIBLIOTEKA Szkoły Podstawowej nr 13 przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach - NOWOCZESNĄ PLACÓWKĄ, TWORZĄCĄ SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI I KULTURY Opracowała: Edyta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google