Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku
Rok akad. 2010/2011

2 Celem szkolenia bibliotecznego jest przygotowanie studentów I roku do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Akademickiej WSIiZ w Rzeszowie. Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: korzystanie z katalogu komputerowego Biblioteki WSIiZ w wersji graficznej (przeszukiwanie katalogu, zamawianie i rezerwacja książek, wysyłanie zamówienia, sprawdzanie swojego konta), podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki (regulaminy, opłaty), tematyka zbiorów Biblioteki WSIiZ, podstawowe źródła i usługi informacyjne oferowane przez Bibliotekę Akademicką WSIiZ.

3 Zakładanie konta komputerowego
Konto czytelnika jest otwierane na podstawie: elektronicznej legitymacji studenckiej, w przypadku studentów studiów podyplomowych prowadzonych przez WSIiZ podstawę zapisu stanowi indeks, deklaracji zawierającej dane personalne czytelnika i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Akademickiej WSIiZ w Rzeszowie, przed otwarciem konta czytelnik swoim podpisem na Karcie Bibliotecznej potwierdza znajomość Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej WSIiZ w Rzeszowie.

4 Księgozbiór Biblioteki Akademickiej WSIiZ tworzą:
Zasoby Biblioteki Profil gromadzenia zbiorów dostosowany jest do charakteru uczelni i kierunków kształcenia, Księgozbiór Biblioteki Akademickiej WSIiZ tworzą: wydawnictwa zwarte (książki), wydawnictwa ciągłe (czasopisma), zbiory specjalne (mapy, materiały audiowizualne i elektroniczne), bazy danych udostępniane w sieci uczelnianej.

5 Bazy danych Biblioteka posiada również dostęp do baz pełnotekstowych czasopism naukowych w ramach EBSCOhost i ABI/Inform Global oraz serwisu ISI Emerging Markets. ZAWARTOŚĆ: zawiera opisy bibliograficzne wraz z abstraktami z około tytułów czasopism, w tym przeszło pełnotekstowych, z zakresu nauk ścisłych, technicznych, informatyki, ekonomii, zarządzania, biznesu, rolnictwa, medycyny, nauk humanistycznych i społecznych. WYSZUKIWANIE: według tytułu czasopisma (opcja Publications) według słów kluczowych (wyszukiwanie proste i zaawansowane) korzystając z indeksów przedmiotowych

6 ERIC - baza bibliograficzna 980 czasopism z dziedziny edukacji.
ZASIĘG CHRONOLOGICZNY: bieżący i retrospektywny Uwaga: Najnowsze numery niektórych czasopism mogą być udostępniane przez wydawcę z opóźnieniem (3, 6, 12 miesięcy). CHARAKTERYSTYKA BAZ: Academic Search Premier - wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma z zakresu nauk społecznych, nauk humanistycznych, nauk ścisłych, technicznych, informatyki, sztuki, literatury. Agricola - zawiera ponad 2,5 mln cytowań artykułów z czasopism, monografii, patentów, raportów z zakresu tematyki rolniczej i nauk pokrewnych. Business Source Complete - baza z dziedziny zarządzania, ekonomii, finansów, rachunkowości, biznesu. ERIC - baza bibliograficzna 980 czasopism z dziedziny edukacji. Health Source - Consumer Edition - około 190 czasopism pełnotekstowych i abstrakty z około 300 czasopism z zakresu medycyny ogólnej, medycyny sportowej, ochrony zdrowia, żywienia.

7 Health Source: Nursing/Academic Edition - około 600 czasopism pełnotekstowych i abstrakty z około 800 czasopism medycznych. Library, Information Science & Technology Abstracts - (LISTA) zawiera indeksy i abstrakty ponad 600 czasopism oraz książek, raportów naukowych i innych publikacji z takich dziedzin jak bibliotekoznawstwo, klasyfikacja, katalogowanie, bibliometria, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 60. ubiegłego wieku. Jest to baza o najobszerniejszych archiwach w dziedzinie bibliotekoznawstwa i nauk informatycznych. MasterFILE Premier – baza wielodziedzinowa. Zawiera czasopisma o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji. MEDLINE - baza z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii zawierająca abstrakty z ponad czasopism. NewsPaper Source Paper - dostęp do pełnych tekstów ponad 240 gazet amerykańskich i międzynarodowych. Regional Business News - obejmuje 75 pełnotekstowych czasopism amerykańskich z zakresu biznesu.

8 ZAWARTOŚĆ: grupa baz ABI/INFORM obejmuje następujące produkty
ABI/INFORM Global ABI/INFORM Trade & Industry ABI/INFORM Dataline BI/ Baza indeksuje ponad 1800 najbardziej znanych i wartościowych czasopism z dziedziny biznesu i ekonomii wydawanych obecnie na świecie. Oferuje dostęp do abstraktów i pełnych tekstów artykułów. WYSZUKIWANIE: według tytułu czasopisma (opcja Publications) według słów kluczowych (wyszukiwanie proste i zaawansowane) korzystając z indeksów przedmiotowych

9 ZASIĘG CHRONOLOGICZNY: bieżący i retrospektywny Uwaga: Najnowsze numery niektórych czasopism mogą być udostępniane przez wydawcę z opóźnieniem (3, 6, 12 miesięcy). CHARAKTERYSTYKA BAZ: ABI/INFORM Global - zakres tematyczny czasopism: Bankowość, finanse i inwestycje, marketing i reklama, prawo gospodarcze, rachunkowość i kontrola rachunkowa, strategie biznesowe, stosunki pracy, teoria ekonomii, usługi, zarządzanie ABI Trade & Industry Baza obejmuje ponad 700 wiodących czasopism dotyczących handlu i różnych gałęzi przemysłu oraz wiele wiodących tytułów biznesowych takich jak Fortune, Management Today, The Economist, Asiamoney, World Trade, Business Week. Business Dateline Baza Business Dateline oferuje dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 170 lokalnych i regionalnych publikacji biznesowych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Lista czasopism obejmuje dzienniki, periodyki, i wiadomości agencyjne.

10 ISI Emerging Markets jest serwisem, który zapewnia wyczerpujące informacje dotyczące rynków wschodzących i obejmuje swoim zasięgiem około 60 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Indeksuje ponad 9 tysięcy publikacji zawierających cenne wiadomości ekonomiczne, finansowe i polityczne. Serwis umożliwia korzystanie z pełnych tekstów artykułów prasowych i agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych, raportów branżowych, informacji odnośnie spółek, notowań giełdowych, statystyk i danych makroekonomicznych.

11 W ramach krajowej licencji na 2010 r
W ramach krajowej licencji na 2010 r. oferujemy dostęp do pełnotekstowych baz danych: Springer, Science Direct. EBSCO oraz do indeksu cytowań Web of Knowledge, czasopism Science i Nature. Dostęp jest możliwy za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki

12 Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Akademickiej WSIiZ
Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki określa Regulamin korzystania ze zbiorów. Korzystanie z wypożyczalni Czytelnik może wypożyczyć do sześciu materiałów bibliotecznych na okres jednego miesiąca, z możliwością jednokrotnej prolongaty na kolejny miesiąc, jeżeli nie czekają na nie inni Czytelnicy. Czytelnik samodzielnie dokonuje prolongaty po zalogowaniu się na swoje konto w katalogu OPAC. Film instruujący jako dokonać prolongaty

13 Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą następujące konsekwencje:
indywidualne upomnienie, generowane na konto czytelnika, naliczenie kary w wysokości 4 zł, za każdy tydzień zwłoki i za każdą przetrzymaną książkę, zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo złożenia raz w roku akademickim podania do Kanclerza WSIiZ, z prośbą o umorzenie części naliczonych kar.

14 W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany: odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania, lub zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora, wykonać lub zapłacić za wykonanie kserokopii wraz z kosztami oprawy dzieła, którego nabycie nie jest aktualnie możliwe, lub dostarczyć inne dzieło (dzieła) znajdujące się w sprzedaży i poszukiwane przez Bibliotekę, WSIiZ, lub zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione albo zniszczone dzieło wysokości dwukrotnej rzeczywistej jego wartości.

15 Korzystanie z czytelni
zbiory Biblioteki Akademickiej WSIiZ są dostępne dla wszystkich zainteresowanych poprzez czytelnię, po uprzednim założeniu konta komputerowego umożliwiającego korzystanie z katalogu OPAC, przy każdej wizycie w Czytelni należy złożyć u dyżurnego bibliotekarza dokument tożsamości z fotografią, dzieł udostępnionych w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb bez zgody dyżurującego bibliotekarza.

16 Poszukiwanie literatury zgromadzonej w Bibliotece WSIiZ
O znajdujących się w Bibliotece zbiorach informuje komputerowy katalog OPAC WWW OPAC umożliwia szybkie i wielostronne wyszukiwanie różnego typu informacji w systemie PROLIB na temat zasobów biblioteki zarówno czytelnikom, jak i każdej osobie posiadającej dostęp do sieci Internet. Instrukcję wyszukiwania można znaleźć na stronie OPAC WWW

17 Czytelników korzystających z Czytelni obowiązują następujące zasady:
obowiązek pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, teczek, toreb, obowiązek zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych do Czytelni, w celu korzystania, materiałów bibliotecznych, materiały biblioteczne można zamówić najpóźniej na 30 min. przed zamknięciem Czytelni, troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi oraz zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń, zachowanie ciszy w Czytelni, zakaz wnoszenia do Czytelni włączonych telefonów komórkowych, zakaz prowadzenia głośnych rozmów, zakaz spożywania posiłków w Czytelni, zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez zgody bibliotekarza, stosowanie się do wskazówek dyżurującego bibliotekarza.

18 Zasoby dostępne ze stron Biblioteki WSIiZ
Są to ogólne informacje o Bibliotece, informacje praktyczne, bazy danych i czasopisma elektroniczne, linki do ciekawych stron itd.

19 Usługi biblioteczne pomoc w samodzielnym wyszukiwaniu bibliograficznym w zakresie formułowania kryteriów wyszukiwawczych oraz wyboru technik i metod wyszukiwania, pomoc w korzystaniu z bibliografii, informatorów, baz danych, zasobów internetowych, czasopism elektronicznych, pomoc w sporządzaniu opisów bibliograficznych dokumentów oraz ich uzupełnianiu,sprawdzanie poprawności opisów bibliograficznych dokumentów oraz uzupełnianie ich o brakujące elementy, które są niezbędne do dalszych poszukiwań lub zamieszczenia opisu w wykazie literatury.

20 Wypożyczenia międzybiblioteczne
Materiały, których nie posiada Biblioteka Akademicka WSIiZ ani inne biblioteki w Rzeszowie, są sprowadzane na życzenie studentów i pracowników naszej uczelni z innych bibliotek krajowych. Warunki korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych szczegółowo określa Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki WSIiZ. Usługi tego typu są częściowo płatne.


Pobierz ppt "Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google