Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok akad. 2011/2012. Szczegółowe informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia Biblioteki znajdziecie Państwo na naszej stronie w portalu uczelni.stronie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok akad. 2011/2012. Szczegółowe informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia Biblioteki znajdziecie Państwo na naszej stronie w portalu uczelni.stronie."— Zapis prezentacji:

1 Rok akad. 2011/2012

2 Szczegółowe informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia Biblioteki znajdziecie Państwo na naszej stronie w portalu uczelni.stronie 2

3 Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: korzystanie z katalogu komputerowego Biblioteki WSIiZ w wersji graficznej (przeszukiwanie katalogu, zamawianie i rezerwacja książek, wysyłanie zamówienia, sprawdzanie swojego konta), podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki (regulaminy, opłaty), tematyka zbiorów Biblioteki WSIiZ, podstawowe źródła i usługi informacyjne oferowane przez Bibliotekę Akademicką WSIiZ. 3

4 Konto czytelnika jest otwierane na podstawie: elektronicznej legitymacji studenckiej, w przypadku studentów studiów podyplomowych prowadzonych przez WSIiZ podstawę zapisu stanowi indeks, deklaracji zawierającej dane personalne czytelnika i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Akademickiej WSIiZ w Rzeszowie, przed otwarciem konta czytelnik swoim podpisem na Karcie Bibliotecznej potwierdza znajomość Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej WSIiZ w Rzeszowie. 4

5 Profil gromadzenia zbiorów dostosowany jest do charakteru uczelni i kierunków kształcenia, Księgozbiór Biblioteki Akademickiej WSIiZ tworzą: wydawnictwa zwarte (książki), wydawnictwa ciągłe (czasopisma), zbiory specjalne (mapy, materiały audiowizualne i elektroniczne), bazy danych udostępniane w sieci uczelnianej. 5

6 W Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej funkcjonuje oddział Biblioteki Akademickiej WSIiZ. Gromadzi on pozycje z zakresu turystyki i rekreacji, kosmetologii, medycyny, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego oraz informatyki z grafiką komputerową. Wszystkie materiały przechowywane w Bibliotece CEM oznaczone są sygnaturami poprzedzonymi skrótem CEM (CEM, CEM-2, CEM-A, CEM-C, CEM-4 itd.) Każdorazowo przy próbie zamówienia jakiegokolwiek dokumentu poprzez katalog OPAC WWW zostaniecie Państwo poinformowani o właściwym miejscu przechowywania, z którego można będzie go wypożyczy i do którego należy dokument zwrócić, są to oznaczenia: Wypożyczalnia CEM Kielnarowa, Czytelnia CEM Kielnarowa. 6

7 Książki zostały podzielone wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, a w obrębie poszczególnych działów ustawione są alfabetycznie. 0 Dział ogólny 1 Filozofia. Psychologia 2 Religia. Teologia. Religioznawstwo 3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja 4 dział pusty 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo 7 Sztuka. Rozrywki. Sport 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna 9 Archeologia. Geografia. Biografie. Historia Postawą szeregowania alfabetycznego jest: dla prac autorskich (napisanych przez 1, 2 lub 3 autorów) – nazwisko pierwszego autora; dla prac zbiorowych (napisanych przez więcej niż 3 autorów) – pierwsze słowo tytułu. 7

8 Gromadzi materiały biblioteczne z zakresu administracji i prawa, nauk ekonomicznych i zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, języków obcych, logistyki, stosunków międzynarodowych. Każdorazowo przy próbie zamówienia jakiegokolwiek dokumentu poprzez katalog OPAC WWW zostaniecie Państwo poinformowani o właściwym miejscu przechowywania, z którego można będzie go wypożyczy i do którego należy dokument zwrócić, są to oznaczenia: Wypożyczalnia, Czytelnia 8

9 Biblioteka posiada również dostęp do baz pełnotekstowych czasopism naukowych w ramach EBSCOhost i ABI/Inform Global oraz serwisu ISI Emerging Markets.baz pełnotekstowych ZAWARTOŚĆ: zawiera opisy bibliograficzne wraz z abstraktami z około 20.000 tytułów czasopism, w tym przeszło 10.000 pełnotekstowych, z zakresu nauk ścisłych, technicznych, informatyki, ekonomii, zarządzania, biznesu, rolnictwa, medycyny, nauk humanistycznych i społecznych. WYSZUKIWANIE: według tytułu czasopisma (opcja Publications) według słów kluczowych (wyszukiwanie proste i zaawansowane) korzystając z indeksów przedmiotowych 9

10 ZASIĘG CHRONOLOGICZNY: bieżący i retrospektywny Uwaga: Najnowsze numery niektórych czasopism mogą być udostępniane przez wydawcę z opóźnieniem (3, 6, 12 miesięcy). CHARAKTERYSTYKA BAZ: Academic Search Premier - wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma z zakresu nauk społecznych, nauk humanistycznych, nauk ścisłych, technicznych, informatyki, sztuki, literatury. Agricola - zawiera ponad 2,5 mln cytowań artykułów z czasopism, monografii, patentów, raportów z zakresu tematyki rolniczej i nauk pokrewnych. Business Source Complete - baza z dziedziny zarządzania, ekonomii, finansów, rachunkowości, biznesu. ERIC - baza bibliograficzna 980 czasopism z dziedziny edukacji. Health Source - Consumer Edition - około 190 czasopism pełnotekstowych i abstrakty z około 300 czasopism z zakresu medycyny ogólnej, medycyny sportowej, ochrony zdrowia, żywienia. 10

11 Health Source: Nursing/Academic Edition - około 600 czasopism pełnotekstowych i abstrakty z około 800 czasopism medycznych. Library, Information Science & Technology Abstracts - (LISTA) zawiera indeksy i abstrakty ponad 600 czasopism oraz książek, raportów naukowych i innych publikacji z takich dziedzin jak bibliotekoznawstwo, klasyfikacja, katalogowanie, bibliometria, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 60. ubiegłego wieku. Jest to baza o najobszerniejszych archiwach w dziedzinie bibliotekoznawstwa i nauk informatycznych. MasterFILE Premier – baza wielodziedzinowa. Zawiera czasopisma o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji. MEDLINE - baza z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii zawierająca abstrakty z ponad 4.600 czasopism. NewsPaper Source Paper - dostęp do pełnych tekstów ponad 240 gazet amerykańskich i międzynarodowych. Regional Business News - obejmuje 75 pełnotekstowych czasopism amerykańskich z zakresu biznesu. 11

12 ISI Emerging Markets jest serwisem, który zapewnia wyczerpujące informacje dotyczące rynków wschodzących i obejmuje swoim zasięgiem około 60 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Indeksuje ponad 9 tysięcy publikacji zawierających cenne wiadomości ekonomiczne, finansowe i polityczne. Serwis umożliwia korzystanie z pełnych tekstów artykułów prasowych i agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych, raportów branżowych, informacji odnośnie spółek, notowań giełdowych, statystyk i danych makroekonomicznych. 12

13 W ramach krajowej licencji na 2011 r. oferujemy dostęp do pełnotekstowych baz danych: Elsevier, Springer, Science Direct. EBSCO oraz do indeksu cytowań Web of Knowledge, czasopism Science i Nature. Dostęp jest możliwy za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki w sieci lokalnej WSIiZ.Wirtualnej Biblioteki Nauki 13

14 Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki określa Regulamin korzystania ze zbiorów. Regulamin Korzystanie z wypożyczalni Czytelnik może wypożyczyć do dziesięciu materiałów bibliotecznych na okres jednego miesiąca, z możliwością dwukrotnej prolongaty na kolejny miesiąc, jeżeli inni czytelnicy nie zarezerwowali dokumentu. Czytelnik samodzielnie dokonuje prolongaty po zalogowaniu się na swoje konto w katalogu OPAC. Film instruujący jako dokonać prolongaty 14

15 Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą następujące konsekwencje: 1.indywidualne upomnienie, generowane na konto czytelnika, 2.naliczenie kary w wysokości 4 zł, za każdy tydzień zwłoki i za każdą przetrzymaną książkę, 3.zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo złożenia raz w roku akademickim podania do Kanclerza WSIiZ, z prośbą o umorzenie części naliczonych kar.podania do Kanclerza WSIiZ 15

16 W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany: 1.odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania, lub 2.zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora, 3.wykonać lub zapłacić za wykonanie kserokopii wraz z kosztami oprawy dzieła, którego nabycie nie jest aktualnie możliwe, lub 4.dostarczyć inne dzieło (dzieła) znajdujące się w sprzedaży i poszukiwane przez Bibliotekę, WSIiZ, lub 5.zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione albo zniszczone dzieło wysokości dwukrotnej rzeczywistej jego wartości. 16

17 Korzystanie z czytelni zbiory Biblioteki Akademickiej WSIiZ są dostępne dla wszystkich zainteresowanych poprzez czytelnię, po uprzednim założeniu konta komputerowego umożliwiającego korzystanie z katalogu OPAC, przy każdej wizycie w Czytelni należy złożyć u dyżurnego bibliotekarza dokument tożsamości z fotografią, dzieł udostępnionych w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb bez zgody dyżurującego bibliotekarza. 17

18 O znajdujących się w Bibliotece zbiorach informuje komputerowy katalog OPAC WWWOPAC WWW OPAC umożliwia szybkie i wielostronne wyszukiwanie różnego typu informacji w systemie PROLIB na temat zasobów biblioteki zarówno czytelnikom, jak i każdej osobie posiadającej dostęp do sieci Internet. Instrukcję wyszukiwania można znaleźć na stronie OPAC WWW 18

19 obowiązek pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, teczek, toreb, obowiązek zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych do Czytelni, w celu korzystania, materiałów bibliotecznych, materiały biblioteczne można zamówić najpóźniej na 30 min. przed zamknięciem Czytelni, troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi oraz zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi zauważonych braków i uszkodzeń, zachowanie ciszy w Czytelni, zakaz wnoszenia do Czytelni włączonych telefonów komórkowych, zakaz prowadzenia głośnych rozmów, zakaz spożywania posiłków w Czytelni, zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez zgody bibliotekarza, stosowanie się do wskazówek dyżurującego bibliotekarza. 19

20 Są to ogólne informacje o Bibliotece, informacje praktyczne, bazy danych i czasopisma elektroniczne, linki do ciekawych stron itd.

21 pomoc w samodzielnym wyszukiwaniu bibliograficznym w zakresie formułowania kryteriów wyszukiwawczych oraz wyboru technik i metod wyszukiwania, pomoc w korzystaniu z bibliografii, informatorów, baz danych, zasobów internetowych, czasopism elektronicznych, pomoc w sporządzaniu opisów bibliograficznych dokumentów oraz ich uzupełnianiu,sprawdzanie poprawności opisów bibliograficznych dokumentów oraz uzupełnianie ich o brakujące elementy, które są niezbędne do dalszych poszukiwań lub zamieszczenia opisu w wykazie literatury. 21

22 Materiały, których nie posiada Biblioteka Akademicka WSIiZ ani inne biblioteki w Rzeszowie, są sprowadzane na życzenie studentów i pracowników naszej uczelni z innych bibliotek krajowych. Warunki korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych szczegółowo określa Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki WSIiZ. Usługi tego typu są częściowo płatne.Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki WSIiZ 22


Pobierz ppt "Rok akad. 2011/2012. Szczegółowe informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia Biblioteki znajdziecie Państwo na naszej stronie w portalu uczelni.stronie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google