Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 ID grupy: B3 Lokalizacja: Białystok Opiekun: Piotr Chomienia Kompetencja:matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Co słychać? Semestr/rok szkolny: V semestr / 2011-2012

3 Co słychać?

4 Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym. Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.

5 Fala – zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni. W przypadku fal mechanicznych cząstki ośrodka, w którym rozchodzi się fala, oscylują wokół położenia równowagi.

6 Fala podłużna to fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się. Przykładem fali podłużnej jest fala dźwiękowa. Fala poprzeczna jest to fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.

7 Fala podłużna – fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się. Przykładem fali podłużnej jest fala dźwiękowa.

8 Fala poprzeczna – fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.

9 Fale elektromagnetyczne. Ogólnie fale można podzielić na podłużne i poprzeczne. Fale mechaniczne są falami podłużnymi. Najczęstszym rodzajem fali mechanicznej jest fala akustyczna. Fale elektromagnetyczne są poprzeczne. Z fal elektromagnetyczne wyróżniamy radiowe, mikrofale, podczerwień, widzialne, ultrafiolet, promienie roentgena i gamma. fale koliste- wzbudzane przez źródło punktowe; fale koliste rozchodzą się we wszystkich kierunkach fale płaskie- wzbudzane za pomocą np. długiej listwy; fale płaskie rozchodzą się tylko w jednym kierunku

10 Fala ulega zjawiskom: Interferencji dyfrakcji odbicia załamania

11 Interferencja – zjawisko powstawania nowego, przestrzennego rozkładu amplitudy fali (wzmocnienia i wygaszenia) w wyniku nakładania się dwóch lub więcej fal.

12 Dyfrakcja (ugięcie fali) – zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu.

13 Odbicie – zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch ośrodków powodująca, że pozostaje ona w ośrodku, w którym się rozchodzi.

14 Fala płaska - jest to fala, której powierzchnie falowe tworzą równoległe do siebie linie proste, gdy fala rozchodzi się po powierzchni.

15 Wielkości fizyczne opisujące fale: wielkość fizycznasymboljednostka prędkośćv częstotliwośćf długość λ m okresTs

16 Długość fali – najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali)

17 Częstotliwość – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz).

18 Amplituda w ruchu drgającym i w ruchu falowym jest to największe wychylenie z położenia równowagi.

19 Rura Kundta – rezonator akustyczny w kształcie długiej rury z jednej strony zamkniętej, z umieszczonym wewnątrz źródłem drgań (wibratorem).

20 Echo – fala akustyczna odbita od przeszkody i docierająca do obserwatora po zaniku wrażenia słuchowego fali docierającej bezpośrednio. Wrażenie echa pojawia się, gdy opóźnienie pomiędzy falą bezpośrednią a falą odbitą jest większe niż 100 ms.

21 Pogłos– zjawisko stopniowego zanikania energii dźwięku po ucichnięciu źródła, związane z występowaniem dużej liczby fal odbitych od powierzchni pomieszczenia. Ucho ludzkie odczuwa pogłos jako przedłużenie dźwięku.

22 Aparat słuchowy człowieka różni się od zwierzęcego. Budowa ucha u człowieka Budowa ucha u psa

23 Szkodliwość działania hałasu na organizm człowieka objawia się: zmęczeniem trudnościami w skupieniu uwagi zaburzeniami orientacji podwyższeniem ciśnienia krwi bólem i zawrotami głowy czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu.

24 Zasady higieny narządu słuchu: regularnie oczyszczanie uszu z zalegającej woskowiny unikanie długotrwałych lub częstych ekspozycji na głośne dźwięki

25 Zastosowanie fal dźwiękowych w przyrodzie: wykorzystuje się je do różnego typu echosond, sonarów, czyli np.: wykrywa ławice ryb mierzy głębokość badanie dna morskiego wykorzystuje się je w stacjach radiowych, np. do porozumiewania się pilotów

26 Dziękujemy za uwagę

27 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google