Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE ID grupy: B3 Lokalizacja: Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE ID grupy: B3 Lokalizacja: Białystok"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE ID grupy: B3 Lokalizacja: Białystok
Opiekun: Piotr Chomienia Kompetencja:matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: „Co słychać?” Semestr/rok szkolny: V semestr /

3 Co słychać?

4 Dźwięk Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym. Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.

5 Fala Fala – zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni. W przypadku fal mechanicznych cząstki ośrodka, w którym rozchodzi się fala, oscylują wokół położenia równowagi.

6 Podział fal: Fala poprzeczna jest to fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali. Fala podłużna to fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się. Przykładem fali podłużnej jest fala dźwiękowa.

7 Fala podłużna Fala podłużna – fala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się. Przykładem fali podłużnej jest fala dźwiękowa.

8 Fala poprzeczna Fala poprzeczna – fala, w której kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali.

9 Rodzaje fal Fale elektromagnetyczne.
Ogólnie fale można podzielić na podłużne i poprzeczne. Fale mechaniczne są falami podłużnymi. Najczęstszym rodzajem fali mechanicznej jest fala akustyczna. Fale elektromagnetyczne są poprzeczne. Z fal elektromagnetyczne wyróżniamy radiowe, mikrofale, podczerwień, widzialne, ultrafiolet, promienie roentgena i gamma. fale koliste- wzbudzane przez źródło punktowe; fale koliste rozchodzą się we wszystkich kierunkach  fale płaskie- wzbudzane za pomocą np. długiej listwy; fale płaskie rozchodzą się tylko w jednym kierunku

10 Zjawiska falowe Interferencji dyfrakcji odbicia załamania
Fala ulega zjawiskom: Interferencji dyfrakcji odbicia załamania

11 Interferencja Interferencja – zjawisko powstawania nowego, przestrzennego rozkładu amplitudy fali (wzmocnienia i wygaszenia) w wyniku nakładania się dwóch lub więcej fal.

12 Dyfrakcja Dyfrakcja (ugięcie fali) – zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu.

13 Odbicie Odbicie – zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy dwóch ośrodków powodująca, że pozostaje ona w ośrodku, w którym się rozchodzi.

14 Fala płaska Fala płaska - jest to fala, której powierzchnie falowe tworzą równoległe do siebie linie proste, gdy fala rozchodzi się po powierzchni.

15 Wielkości fizyczne opisujące fale:
wielkość fizyczna symbol jednostka prędkość v częstotliwość f długość λ m okres T s

16 Długość fali Długość fali – najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali)

17 Częstotliwość Częstotliwość – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz).

18 Amplituda fali Amplituda w ruchu drgającym i w ruchu falowym jest to największe wychylenie z położenia równowagi.

19 Rura Kundta Rura Kundta – rezonator akustyczny w kształcie długiej rury z jednej strony zamkniętej, z umieszczonym wewnątrz źródłem drgań (wibratorem).

20 echo Echo – fala akustyczna odbita od przeszkody i docierająca do obserwatora po zaniku wrażenia słuchowego fali docierającej bezpośrednio. Wrażenie echa pojawia się, gdy opóźnienie pomiędzy falą bezpośrednią a falą odbitą jest większe niż 100 ms.

21 Pogłos Pogłos– zjawisko stopniowego zanikania energii dźwięku po ucichnięciu źródła, związane z występowaniem dużej liczby fal odbitych od powierzchni pomieszczenia. Ucho ludzkie odczuwa pogłos jako przedłużenie dźwięku.

22 Aparat słuchowy człowieka i zwierząt
Aparat słuchowy człowieka różni się od zwierzęcego. Budowa ucha u człowieka Budowa ucha u psa

23 Wpływ hałasu na zdrowie człowieka
Szkodliwość działania hałasu na organizm człowieka objawia się: zmęczeniem trudnościami w skupieniu uwagi zaburzeniami orientacji podwyższeniem ciśnienia krwi bólem i zawrotami głowy czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu.

24 ZASADY HIGIENY NARZĄDU SŁUCHU
regularnie oczyszczanie uszu z zalegającej woskowiny unikanie długotrwałych lub częstych ekspozycji na głośne dźwięki

25 ZASTOSOWANIE FAL DŹWIEKOWYCH
Zastosowanie fal dźwiękowych w przyrodzie: wykorzystuje się je do różnego typu echosond, sonarów, czyli np.: wykrywa ławice ryb mierzy głębokość badanie dna morskiego wykorzystuje się je w stacjach radiowych, np. do porozumiewania się pilotów

26 Dziękujemy za uwagę

27


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE ID grupy: B3 Lokalizacja: Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google