Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Korszach ID grupy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Korszach ID grupy:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Korszach ID grupy:
96/38_MP_G2 Kompetencja: Matematyka i przyroda Temat projektowy: Newton górą Semestr/rok szkolny: Semestr III 2010/2011

3 NEWTON GÓRĄ

4 KIM BYŁ? Isaac Newton – (ur. 4 stycznia 1643, zm. 31 marca 1727) angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik.

5 DZIECIŃSTWO Rodzina Newtonów należała do średnio zamożnych. Ojciec Izaaka był farmerem. Niestety zmarł przed jego narodzinami. Matka przez trzy lata wychowywała chłopca samotnie, po czym powtórnie wyszła za mąż. Miała ona nadzieję, że młody Isaak pomoże jej w pracach gospodarskich. Chłopiec jednak nie interesował się w ogóle gospodarstwem, nie wyrażał nawet chęci jakiejkolwiek nauki w tym kierunku. Dlatego zadecydowano o powrocie chłopca do szkoły, żeby mógł odpowiednio przygotować się do studiów. Stało się to za sprawą wuja chłopca.

6 STUDIA W roku 1661 Isaac podjął studia na uniwersytecie w Cambridge, które ukończył w 1665 roku. Po zakończeniu studiów pragnął pozostać na uniwersytecie, niestety z powodu zarazy uczelnia została zamknięta. Młody Isaac wrócił wtedy w rodzinne strony. Nie zaprzestał jednak zajmowania się nauką. Prowadził obserwacje i badania dotyczące m.in. grawitacji. Analizom poddawał również światło.

7 Osiągnięcia Naukowe Izaak Newton przez całe życie dociekał, jak zbudowany jest i jak funkcjonuje świat. Obserwował, prowadził eksperymenty, budował przyrządy, wykonywał obliczenia, dowodził twierdzeń. Jako pierwszy opisał matematycznie zjawisko pływów morskich. Ogłosił teorię pochodzenia gwiazd. Przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowitego.

8 Issac Newton ustanowił 3 zasady dynamiki:
Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. 2. Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym (lub opóźnionym) z przyspieszeniem (lub opóźnieniem) wprost proporcjonalnym do działającej siły zgodnie z nią skierowanym oraz odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. 3. Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą F, to ciało B działa na ciało A taką samą co do wartości siłą -F, lecz zwróconą przeciwnie.

9 PRAWO POWSZECHNEGO CIĄŻENIA
Prawo powszechnego ciążenia Newtona głosi, że każdy obiekt we wszechświecie przyciąga każdy inny obiekt z siłą, która jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami

10 ORBITY PLANETARNE Największym dziełem Newtona jest niewątpliwie "Philosophiae Naturalis Principia mathematica". To opracowanie zawierała teorię grawitacji oraz prawa ruchu. Dzieło to zostało opublikowane dzięki namowom Edmunda Halleya. Zapoznał się on z praca Newtona i zauważył, że uczony udowodnił coś bardzo ważnego, mianowicie sposób wyjaśnienia istoty orbit planetarnych.

11 ŚWIATŁO Głosił, że światło ma naturę korpuskularną, czyli że składa się z cząstek. Był pierwszym, który zdał sobie sprawę, że widmo barw obserwowane podczas padania białego światła na pryzmat jest cechą padającego światła, a nie pryzmatu, jak głosił 400 lat wcześniej Roger Bacon.

12 Rozszczepianie światła… Na czym polega:
Kto odkrył rozszczepianie światła: Na czym polega: Mimo że od dawna znane były ludziom barwy tęczy, dopiero rozszczepienie światła przez pryzmat przybliżyło ich poznanie. Było to zasługą badań prowadzonych przez Izaaka Newtona, który w 1666 roku jako pierwszy odkrył, że światło słoneczne stanowi mieszaninę świateł o określonych barwach, a co więcej, że powstałe wiązki barwnych świateł występują w danych proporcjach i nie ulegają już dalszemu rozszczepieniu, np. przez drugi pryzmat. Wcześniej uważano, że samo rozszczepienie światła tworzy barwy, a nie, że oddziela barwy tworzące światło białe. Światło białe przechodzące przez pryzmat ulega rozproszeniu - dyspersji na składniki barwne:  od czerwonego (o największej długości fali) do fioletowego (o najmniejszej długości fali). Barwną wstęgę światła białego otrzymano podczas rozszczepienia światła białego. Widmo światła białego jest widmem ciągłym. Barwy widma światła białego: fioletowa 0,4-0,45μm niebieska 0,45-0,49μm zielona 0,49-0,56μm żółta 0,56-0,59μm pomarańczowa 0,59-0,61μm czerwona 0,61-0,70μm Prędkość światła tw próżni to m/s

13 Pierwsza zasada dynamiki

14 Zasady dynamiki sformułował Izaak Newton, jeden z najwybitniejszych fizyków na świecie. W sumie jest ich trzy. Pierwsza z nich brzmi: Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły się równoważą, to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

15 W tej zasadzie chodzi o to, że kiedy np
W tej zasadzie chodzi o to, że kiedy np. leci spadochroniarz albo jedzie samochód i nie działa na niego żadna siła lub ich siła wypadkowa wynosi zero, to samochód czy też spadochroniarz będzie poruszał się z tą sama prędkością i w tą samą stronę co do tej pory.

16 II ZASADA DYNAMIKI

17 Jeżeli na ciało działa stała, niezrównoważona siła, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym lub opóźnionym.

18 II zasada dynamiki jest zapisywana najczęściej wzorem:
F-siła jednostka [N] m- masa jednostka [kg] a – przyspieszenie[ m/s2]

19 II zasada dynamiki Newtona mówi nam o efekcie działania siły na swobodne ciało. Siła nadaje ciału przyspieszenie, czyli zmienia prędkość ciała. W zwykłej postaci II zasadę dynamiki formułuje się dla układów inercjalnych. Oznacza to, że w pełnym brzmieniu można by tę zasadę podać jako: W układach inercjalnych przyspieszenie nadawane przez jakaś siłę jest wprost proporcjonalne do wartości tej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

20 1. Im większa jest siła, tym większe przyspieszenie (większa zmiana prędkości wywołana w zadanym czasie). 2. Im większa jest masa ciała, tym proporcjonalnie większej siły potrzeba, aby wywołać to samo przyspieszenie. II zasada dynamiki określa jak możliwość uzyskania przyspieszenia przez ciało zależy od masy: - ta sama siła cięższemu ciału nadaje mniejsze przyspieszenie. 

21 III zasada dynamiki

22 Treść                         Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F1, to ciało B działa na ciało A z siłą F2 o tej samej wartości, kierunku ale o przeciwnym zwrocie.

23

24 wyjaśnienie Jeżeli ktoś musi działać siłą 50 N w celu podniesienia ciężarka, to wynika stąd, że siła podnosząca ciężarek (skierowana do góry) musi być równa co do wartości sile nacisku ciężarka (skierowanej do dołu) na ręce osoby podnoszącej - owa siła nacisku ciężarka na ręce osoby go podnoszącej wynosi też dokładnie 50 N . Teraz poszukamy przeciwnej do niej siły wynikającej z III zasady dynamiki. Łatwo zauważyć, że siła działająca ze strony powierzchni na leżący na niej klocek (siła podtrzymująca klocek przed spadkiem) jest równa sile, jaką ten klocek działa na tę powierzchnię (jest to siła obciążająca powierzchnię - siła nacisku na powierzchnię).

25 Ziemia przyciąga spadający kamień siłą
Ziemia przyciąga spadający kamień siłą . Ale kamień przyciąga Ziemię z siłą o takiej samej wartości

26 Przykłady zastosowań Lot rakiety, strzał z pistoletu, karabinu
pływanie żabką Odbicie piłki od ściany

27 Prawo powszechnego ciążenia

28 Wartość sił wzajemnego przyciągania się ciał posiadających masę jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas tych ciał (oznacza to ze im większe masy posiadają ciała tym większa będzie wartość sił).

29 Newtona znamy jako twórcę trzech zasad dynamiki opisujących przyczynę stanów kinematycznych jakim mogą sie znajdować się ciała oraz wzajemnie oddziaływań między nimi. Jedną z przyczyn powstania trzeciej Zasady Dynamiki Newtona było zjawisko przyciągania przez Ziemię wszystkich ciał znajdujących się na niej lub jej otoczeniu.

30 Newtona interesowało czy z takim rodzajem oddziaływania mamy do czynienia również we wszechświecie . Analizując teorie Kopernika o Układzie Słonecznym, Newton doszedł do wniosku ze przyczyną zakrzywienia toru ruchu planet jest działanie siły o charakterze siły dośrodkowej która swoje źródło ma w Słońcu.

31 To odkrycie upewniło Newtona w tym, że każde dwa ciała posiadające masę wzajemnie się przyciągają .

32 Treść prawa powszechnego ciążenia
Kazde dwa ciała posiadające masę przyciągają się wzajemnie siłami o wartości wprost proporcjonalnej do iloczynu mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalnej do kwadratu odległości między nimi.

33 Oddziaływanie ciał posiadających masę to oddziaływania grawitacyjne
Oddziaływanie ciał posiadających masę to oddziaływania grawitacyjne .Siły wzajemnego przyciągania się mas nazywać będziemy zatem siłami grawitacji.

34 Rodzaje oddziaływań

35 GRAWITACYJNE maja podstawowe znaczenie w ruchach planet, gwiazd i galaktyk, a także w takich zjawiskach ziemskich jak spadek swobodny.

36 ELEKTROMAGNETYCZNE odgrywa podstawową rolę w takich zjawiskach jak: procesy emisji i absorpcji światła, sprężystość, tarcie, występuje miedzy ładunkami elektrycznymi i momentami magnetycznymi. Wyrazem oddziaływania elektromagnetycznego jest np. prawo Coulomba.

37 JĄDROWE  powoduje wiązanie nukleonów w trwale układy – jadra atomowe oraz jest odpowiedzialne za reakcje miedzy cząstkami elementarnymi oraz wiele ich rozpadów, oddziaływanie to jest krótko zasięgowe, rozciąga się na odległość rzędu m. Uczestniczą w nim bariony i mezony; oddziaływanie barionów polega na wzajemnym wysyłaniu i pochłanianiu mezonów. 

38 SŁABE Przenoszone jest za pomocą jednej z trzech masywnych cząstek : bozonów naładowanych (W+ i W-) oraz bozonu neutralnego (Z0). Jest odpowiedzialne za rozpad beta i związaną z nimradioaktywność oraz za rozpad np. mionu i cząstek dziwnych.

39 Izaak Newton ŚWIATŁO

40 Ogólny pogląd W połowie XVII wieku panował pogląd, że światło jest bezbarwne, a barwy widzimy dzięki temu, że światło w jakiś sposób wydobywa je z przedmiotów i przekazuje oku. Natomiast Izaak Newton uważał, że światło białe, słoneczne jest mieszaniną wielu barw - jest kolorowe.

41 Twierdzenie Newtona Zdaniem Newtona jednobarwne promienie światła otrzymane przez rozszczepienie w pryzmacie są czymś w rodzaju atomów świetlnych, których nie można już ani rozdzielić, ani w żaden sposób zmienić.

42 Jak to zrobił ? Wykazał to przeprowadzając experimentum crucis – eksperyment rozstrzygający. W doświadczeniu tym wiązka światła wychodząca z pierwszego pryzmatu przechodziła kolejno przez dwa małe otwory oddalone od siebie tak, że światło wychodzące z drugiego otworu biegło w ustalonym i dobrze określonym kierunku. Światło to padało na drugi pryzmat. Obracając pierwszym pryzmatem mógł zmieniać barwę światła przepuszczanego przez układ. W ten sposób mając pewność, że kąt padania promieni jest stały, obserwował na ekranie promienie załamywane przez drugi pryzmat. Doświadczenie potwierdzało, że każdy wydzielony rodzaj promieni nie rozszczepia się dalej ani nie zmienia barwy podczas przejścia przez drugi pryzmat. Załamanie w drugim pryzmacie zachodzi zaś tak samo jak w pierwszym.

43 Ale .. Newton nie tylko wykazał, że światło białe można rozłożyć na barwy składowe, ale też przeprowadził doświadczenie odwrotne. Z wielobarwnej tęczy powstałej przez pryzmat zsyntetyzował z powrotem światło białe. W tym celu umieścił w oknie kawałek tektury i przez wyciętą w niej szczelinę przepuścił promień światła słonecznego. Światło przeniknęło przez pryzmat i na ścianie pojawiło się spektrum. Przepuścił całe wychodzące z pierwszego pryzmatu światło przez ustawiony w pobliżu drugi pryzmat.

44 Rozszczepienie światła

45 „Nie do wiary!” Pragnąc zapewnić swoim odkryciom pełną wiarygodność Newton przeprowadził doświadczenie symulujące zjawisko powstawania tęczy. Wyciął z tektury niewielkie koło o średnicy 10 cm i podzielił jego powierzchnię na siedem różnych wycinków i pomalował je tak, by odpowiadały siedmiu widzialnym pasmom tęczy.

46 A to ciekawe! Newton twierdził, że białe światło jest mieszaniną wszystkich barw widma, choć twierdzenie to przeczyło całej tradycji liczącej dwa tysiące lat oraz zdrowemu rozsądkowi, uważającemu biel za najczystszą, najdoskonalszą i prostą barwę, z której w miarę słabnięcia otrzymuje się kolor czerwony i kolejno inne coraz ciemniejsze kolory. Rozszczepienie białego światła słonecznego przy załamaniu wyjaśnia zdaniem Newtona nie tylko tęczowe barwy w pryzmatach, ale również barwy samej tęczy.

47 Teleskop zwierciadlany
Na podstawie badań przeprowadzonych z pryzmatami Newton wywnioskował również, że każdy teleskop soczewkowy będzie posiadał wadę polegającą na rozszczepieniu światła (aberracja chromatyczna). Aby uniknąć tego problemu zaprojektował własny typ teleskopu wykorzystujący zwierciadło zamiast soczewki znany później jako teleskop Newtona (teleskop zwierciadlany).

48 TELESKOP ZWIERCIEDLANY

49 [...] Dopiero w 1705 r. Newton postawił wprost pytanie, czy światło nie składa się z cząstek. Nigdy jednak nie sformułował tej hipotezy jako jedynej możliwej do przyjęcia.

50 Isaac Netwon i alchemia

51 W czasach Newtona nauka i alchemia były bardzo z sobą powiązane
W czasach Newtona nauka i alchemia były bardzo z sobą powiązane. Niektóre źródła podają, że Isaac także należał do grona zwolenników telepatii. Był przekonany, że proces przekazywania myśli na odległość jest w rzeczywistości możliwy.

52 Co to alchemia? Alchemia może wam się kojarzyć z tworzeniem złota. Po części jest to prawda. Alchemicy próbowali przetopić ołów w złoto, czy stworzyć kamień filozofów. Wspólnym ich celem było także stworzenie leku na wszystkie choroby (panaceum)

53 Angelus Silesius Duchowa alchemia. Ołów złotem się stanie , przyjdzie to zdarzenie, Gdy z Bogiem i przez Boga w Boga się przemienię. W tobie jest to, co chcesz. W tobie niebo i piekieł męki w tobie też; Co wybierasz, masz wszędzie, jeśli tylko chcesz. Niebo jest w tobie. Powstrzymaj próżny bieg, Bóg nie jest tam, gdzie sądzisz; Gdy niebo w tobie trwa, ty wciąż dokoła błądzisz.

54 Sir Isaac Newton napisał ponad milion słów na temat alchemii, po jego śmierci w 1727 roku, Royal Society uważał, że ​​były one "nie pasuje do druku." Prace zostały na nowo odkryte w połowie XX wieku. Staje się również jasne, że inspiracją do prawa Newtona światła i teorii grawitacji pochodzi z jego pracy alchemicznej. 

55 Izaak Newton- badanie Biblii

56 Poglądy religijne i przekonania
Prawo powszechnego ciążenia stało się najbardziej znanym odkryciem Newtona. Przestrzegał on jednak przed używaniem go w celu patrzenia na Wszechświat jak na pewien rodzaj maszyny np. wielkiego zegara. Pisał on: "Grawitacja wyjaśnia ruch planet, ale nie jest w stanie wyjaśnić, kto umieścił planety w ruchu. Bóg rządzi wszystkimi rzeczami i wie wszystko o tym, co może być zrobione". Biblia a nie nauka była największą pasją Newtona. Poświęcał więcej czasu Pismu Świętemu niż nauce. Napisał: "Jestem przekonany, że Biblia jest Słowem Bożym, napisanym przez tych, których On inspirował. Studiuję ją codziennie" oraz: "Żadna inna nauka nie jest tak potwierdzona, jak nauka Biblii". Na podstawie Biblii obliczył datę końca świata na rok Newton był potajemnie unitarianinem, tzn. nie wierzył w św. Trójcę. Napisał na ten temat wiele prac, jednak wszystkie zostały opublikowane dopiero po jego śmierci.

57 Dzieło Newtona Głównym dziełem Newtona są tzw. „Principia”. Dzieło to stanowi fundament fizyki klasycznej, omawia prawa ruchu, podstawy teorii grawitacji. Jednakże poza matematycznymi, fizykalnymi i filozoficznymi wywodami, do drugiej i trzeciej edycji, Newton dołączył esej pt. „General Scholium” w którym wykłada swoje poglądy filozoficzne i teologiczne.

58 Bóg Newtona Pierwsza konkluzja jaka wynika z lektury tego eseju to fakt, że Newton nie był deistą. W czasach oświecenia, wśród uczonych, wielu stało na stanowisku deizmu, poglądu separującego Boga-Stwórcę od rzeczywistości. Newton w swoim dziele stoi wyraźnie w opozycji deistów. Jego Bóg, to Bóg Izraela. Newton opisuje Boga dokładnie w takich terminach w jakich występuje w Biblii, tym samyJednakże Bóg Newtona nie jest Bogiem Trójjedynym. Chociaż nigdzie w „Principiach” bezpośrednio, wprost nie wyjawia swoich antytrynitarnych poglądów, to są one dla znawcy tematu ewidentne. Newton rozmyślnie nie ujawnił ich bezpośrednio. W czasach wydania „Principiów” negowanie Trójcy św. było zakazane przez prawo.m ewidentnie separując się od deistycznego poglądu. Bóg Newtona to Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, to Bóg jednoosobowy, tożsamy z Bogiem hebrajskim. Trójcę uznawał za IV-wieczną deformację. Do jego przekonań z pewnością przyczyniły się wpływy socyniańskie, ale także prywatne studia najstarszych manuskryptów Biblii, w tym odkrycie, że dopisek w I Liście św. Jana o jedności Ojca, Syna i Ducha św. (tzw. Comma Johanneum) jest zdecydowanie późniejszą wstawką i nie występuję w najstarszych egzemplarzach. (w dzisiejszych wydaniach Biblii nie ma już tego fragmentu, jednakże występował w Biblii Króla Jakuba, współczesnej Newtonowi).

59 Co znaczy termin „Bóg” dla Newtona
Jednym z kluczowych przesłanek przemawiających za antytrynitaryzmem Newtona jest relatywizacja przez niego terminu „Bóg”. W tradycyjnym, trynitarnym ujęciu termin „Bóg” ma wymiar absolutny. Newton w oparciu o badanie Pisma dowodzi, że słowo „Bóg” jest względne. Nie mówi tak jak chcą tego trynitarze o naturze, esencji, lecz o relacji względem innych, o władzy, panowaniu. Jedyny Bóg, tak jak jest to napisane w Księdze Rodzaju, jest „Bogiem bogów i Panem panów” (V Mojż. 10,17). Wg Newtona atrybuty Jedynego Boga, jak wieczny, doskonały, nieskończony i wszechobecny nie są synonimami do słowa „Bóg”. Gdyż te atrybuty posiada jedynie „Pan wszystkich”. Prezentacja Boga w „Principiach” i prywatnych notach jest ściśle unitariańska i monoteistyczna w ścisłym, hebrajskim sensie. Cytowanie fragmentu z I Listu do Koryntian (8,5-6): „Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy” nie daje żadnych złudzeń, że Newton był antytrynitarzem.

60 Izaak Newton a kod Biblii
Jeszcze kilka lat temu świat nie wiedział o istnieniu zaszyfrowanych w Biblii informacjach dotyczących ważnych wydarzeń z przeszłości i tego, co nas czeka. Obecnie naukowcy badają zapisy zawarte w Torze i próbują odczytać ich znaczenie. Choć sceptycy negują istnienie kodu, wszelkie ślady wskazują na to, że w Biblii znajduje się ukryty przekaz, którego część spełniła się niemalże na oczach Michaela Drosnina. O istnieniu kodu przekonany był już Izaak Newton, który spędził wiele czasu, próbując odczytać Pismo. Stosując wyrafinowane modele matematyczne, próbował odczytać zagadkę ułożoną przez Boski Umysł, dotyczącą wydarzeń przeszłych i przyszłych. mimo to nie udało mu się jednak nic odczytać.

61 Odczytywanie szyfru polega na przeskakiwaniu co cztery, dwanaście lub pięćdziesiąt znaków. Wyznaczone w ten sposób litery tworzą słowo, będące nazwiskiem, czy hasłem kluczowym z określoną osobą. Przeskakując przez x znaków, bierze się jeden, potem znowu, i tak dalej, aż odczytamy ukrytą wiadomość. Wybieranie znaków równoodległych pionowo lub ukośnie również przynosi nowe odkrycia w postaci nowych słów a nieraz wręcz całych zdań.

62 Newton w anegdocie

63 Zapytano raz Sir Isaaca Newtona czy dużo czasu zajęło mu sformułowanie odkrytych przez niego praw. Uczony odpowiedział: - Odkryte przeze mnie prawa są bardzo proste. Formułowałem je szybko, ale przedtem bardzo długo myślałem.

64 Jak głosi popularna anegdota Newton obserwował w ogrodzie spadające z drzew jabłka i jedno spadło mu na głowę . To stało się dlań podobno bodźcem do odkrycia jednego z najbardziej podstawowych praw rządzących przyrodą - prawa powszechnego ciążenia.

65 O roztargnieniu Newtona jest wiele opowieści
O roztargnieniu Newtona jest wiele opowieści. Oto pewnego razu, wracając konno do domu z Grantham, chciał ulżyć zwierzęciu, zsiadł więc z niego, by wejść pieszo na strome wzniesienie. Zatopiony w rozmyślaniach nie zauważył jednak, że koń wysunął z uzdy łeb i pobiegł na pobliską łąkę; dopiero kiedy na szczycie odwrócił się, aby znów dosiąść wierzchowca, okazało się, że trzyma w ręku tylko pustą uzdę.

66 Pewnego razu Newton zaprosił na obiad przyjaciela, ale zapomniał o tym uprzedzić służbę. Gdy gość się zjawił, zobaczył na stole jedno nakrycie, a stwierdziwszy, że Newton akurat dokonuje obliczeń, zjadł obiad i nie chcąc przeszkadzać wyszedł. - To dziwne - rzekł uczony skończywszy pracę - gdyby nie dowody rzeczowe, które stoją na stole, mógłbym sądzić, że nie jadłem dziś obiadu.

67 Podczas egzaminu Newton zadał pewnemu studentowi pytanie: - Proszę mi powiedzieć, dlaczego Ziemia się obraca? Stremowany młodzieniec po długim namyśle wyjąkał: - Ja... ja wiedziałem, panie profesorze, ale zapomniałem i nie mogę sobie wcale przypomnieć. - Nieszczęsny człowieku! - zawołał wielki uczony - na całym świecie pan jeden wiedział dlaczego Ziemia się obraca i właśnie pan musiał zapomnieć.

68 Newton znany był z bardzo trudnego charakteru, a jego kłótnie z innymi uczonymi o pierwszeństwo w odkryciach nie były dobrym przykładem dla potomnych. O stopniu jego zainteresowania sprawami pozanaukowymi ma świadczyć anegdota, że jako członek brytyjskiej Izby Lordów raz tylko zabrał głos, prosząc o otwarcie okna.

69 Ciekawostki Ojciec Izaaka Newtona też nazywał się Izaak Newton. W odróżnieniu od syna był niepiśmiennym rolnikiem. Nazwisko Newton jest popularne w wielu okolicach Anglii i pochodzi od new town - nowe miasto, stanowiąc pamiątkę po średniowiecznej kolonizacji. Przyszły reformator fizyki był wcześniakiem i jako noworodek był maleńki- podobno mieścił się w litrowym garnku - i tak słabowity, że nie dawano mu szans na przeżycie. Miał jednak bardzo silny organizm i zmarł dopiero w 85 roku życia, ciesząc się na ogół dobrym zdrowiem.

70 Ciekawostki Newton w czasach szkolnych pisywał wiersze. Jeden z nich zachował się i dowodzi talentu autora. Lubił także bardzo rysować. Ściany jego pokoju były pokryte rysunkami ludzi, zwierząt, statków, maszyn itp., wykonanych węglem. Jednak w późniejszym okresie nie przejawiał zainteresowania sztuką. Izaak Newton był domatorem i nie lubił podróżować. Kiedy jednak musiał używać powozu, to podczas jazdy miał zabawny zwyczaj rozpościerania szeroko rąk i wystawiania dłoni z obu stron przez okna; był to niecodzienny znak rozpoznawczy dla przechodniów.

71 Cytaty Newtona Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.”
„Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy.” „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” „Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska.”

72 Cytaty Newtona „Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną.” „Nawet gdyby nie było żadnych innych dowodów, sam kciuk przekonałby mnie o istnieniu Boga.” „Jeśli widzę dalej to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów.”

73 Cytaty Newtona Nie stawiam hipotez.”
„Absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i ze swojej własnej natury płynie równo i bez związku z czymkolwiek zewnętrznym.” „Absolutna przestrzeń w swojej własnej istocie, bez związku z czymkolwiek zewnętrznym, pozostaje zawsze podobna i nieporuszona.”

74 KONIEC Isaac Newton

75 Prezentację wykonały:
Białous Justyna II B Pupin Katarzyna II A Zajul Emilia II A Rechinbach Agnieszka II A Michałowska Anita II A Kostyra Aleksandra II A Mikulska Marta II A Bańka Aleksandra II A Łozowska Diana II B Aleksandra Lis II B

76


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Korszach ID grupy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google