Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 11 kwietnia 2007 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 11 kwietnia 2007 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 11 kwietnia 2007 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice

2 Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice - EZI Absolwenci specjalności EZI uzyskują szeroką wiedzę z zakresu wykorzystania metod i środków informatyki, w tym techniki mikroprocesorowej. Nabywają umiejętności –Posługiwania się technikami informatycznymi w pracach inżynierskich, –Tworzenia i wykorzystywania oprogramowania dla komputerów i systemów komputerowych, –Wykorzystywania technik komputerowych dla analizy, projektowania, sterowania, optymalizacji i symulacji systemów (produkcji, sterowania, zarządzania), –Projektowania i eksploatacji urządzeń wykorzystujących technikę mikroprocesorową.

3 Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI c.d. Program kształcenia obejmuje analizę inżynierską, w tym –metody i techniki analizy oraz modelowanie złożonych procesów produkcji, zarządzania, sterowania, –zastosowania badań operacyjnych, –tworzenie modeli na podstawie danych empirycznych, –akwizycję i analizę danych, –bazy danych, –metody numeryczne, –technikę przesyłania informacji w sieciach komputerowych, –projektowanie i uruchamianie specjalizowanych urządzeń mikroprocesorowych.

4 Charakterystyka specjalności Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI c.d. Dzięki szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej absolwenci są przygotowani do pracy w zakresie wykorzystywania systemów sieci komputerowych w przedsiębiorstwach, w tym w działach produkcyjnych, zarządzania, zbierania i przetwarzania informacji. Są również przygotowani do pracy w mniejszych firmach, w tym także usługowych, o szerokim zakresie działalności, np. udzielania konsultacji, opracowywania jednostkowych systemów komputerowych wraz z oprogramowaniem, projektowania, konstrukcji i eksploatacji specjalizowanych urządzeń mikroprocesorowych.

5 Siatka zajęć Programowanie obiektowe 1 Organizacja komputerów Podstawy obliczeń komputerowych Systemy operacyjne 1 Sieci komputerowe (1) Podstawy obliczeń komputerowych Oprogramowanie systemów akwizycji i przetwarzania informacji Aparatura mikroprocesorowa Programowanie w systemie operacyjnym UNIX Struktury danych i projektowanie algorytmów Efektywność procedur obliczeniowych Zaawansowane techniki programowania Lokalne sieci komputerowe Zarządzanie w systemach komputerowych Optymalizacja w systemach dyskretnych Programowanie współbieżne i rozproszone Algorytmy i oprogramowanie analizy danych Zastosowanie sterowników mikroprocesorowych Sztuczna rzeczywistość i inteligencja Zastosowania baz danych Komputerowa symulacja procesów dynamicznych Interface'y komputerowe Metody przetwarzania informacji

6 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI Przykładowe tematy prac dyplomowych – do 2006 Przetwarzanie sygnałów EKG na stanowisku komputerowym lekarza specjalisty Modelowanie kształtu i ruchu animowanych postaci Algorytm sterowania pracą sieci wodociągowej z zanieczyszczeniami Funkcjonowanie i konfiguracja warstwy sieciowej w systemach Unix – system symulacji sieci komputerowej Sieci neuronowe w modelowaniu fraktalnych obiektów Metody redukcji wymiaru w rozpoznawaniu obrazów Optymalizacja rozmieszczenia elementów elektronicznych w pakiecie Kompresja falkowa filmów Instytutowa baza danych pracowników wyższej uczelni Heurystyczne metody poprawiania rozwiązań konstrukcyjnych w zadaniach optymalizacji rozkroju surowca

7 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI Przykładowe tematy prac dyplomowych – 2006 Metodologia tworzenia sieci komputerowej w oparciu o systemy typu UNIX w średniej wielkości przedsiębiorstwie System zarządzania siecią komputerową LAN Zastosowanie funkcji falkowych do analizy sygnałów biomedycznych Analiza i implementacja algorytmów szyfrowania danych dla systemów pracy zdalnej Internetowy serwis wspomagający pracę lekarza specjalisty Metody identyfikacji postaci w oparciu o technikę motion capture Model wykładu elektronicznego z generatorem testów o zmiennym współczynniku złożoności Redukcja danych w badaniach przyrodniczych Metodologia projektowania systemów sieciowych na przykładzie "Systemu zgłaszania usterek w obiektach uczelni wyższej Wybrane zagadnienia optymalizacji rozkroju surowca

8 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI Przykładowe tematy prac dyplomowych – 2006, c.d. Analiza efektywności algorytmów wyszukujących w systemie ORACLE System wspomagania nauczania dla niewielkiej jednostki dydaktycznej. Zastosowanie technik programowania zwinnego Wyszukiwanie podobieństw między sygnałami w bazach danych Zastosowanie sieci neuronowych do identyfikacji odręcznego podpisu Minimalizacja czasu cyklu w systemie wytwarzania o strukturze zadaniowej Badania symulacyjne doboru parametrów sieci złożonej Dekompresja sekwencji video w standardzie MPEG 2000 w urządzeniach przenośnych Rozproszony system akwizycji danych o wysokiej dyspozycyjności

9 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI Prace dyplomowe – Promotorzy dr inż. Balik Franciszek dr Bożejko Wojciech dr inż. Greblicki Jerzy dr hab. inż. Hasiewicz Zygmunt dr inż. Janiczek Tomasz dr inż. Klempous Ryszard dr Klosov Oleksandr dr inż. Kordecki Henryk dr inż. Kotowski Jerzy prof. dr hab. inż. Rafajłowicz Ewaryst dr hab. inż. Skubalska-Rafajłowicz Ewa prof. dr hab. inż. Smutnicki Czesław dr inż. Mzyk Grzegorz dr inż. Paluszyński Witold dr inż. Pempera Jarosław dr inż. Szlachcic Ewa dr inż. Śliwiński Przemysław dr inż. Ułasiewicz Jędrzej

10 Wyniki XX Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego w 2003 roku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Rozstrzygnięto XX Ogólnopolski Konkurs PTI (…). Do konkursu zgłoszono 37 prac, wykonanych w roku akademickim 2002/2003 w czternastu krajowych wyższych uczelniach: w AGH (5), w Politechnice Gdańskiej (2), (…) w Politechnice Wrocławskiej (9) (…). Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2003 we Wrocławiu Komisja Konkursowa w składzie: (…) uwzględniając opinie recenzentów prac konkursowych, po dyskusji ustaliła następujące rozstrzygnięcie konkursu: …………………………… Drugą nagrodę, w wysokości 1,600 zł otrzymał mgr inż. Bartosz Jabłoński, za pracę pt. Metody porównywania generatorów animowanych postaci ludzkich, wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Elektroniki, Instytut Cybernetyki Technicznej, promotor: dr inż. Ryszard Klempous) Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI Przykładowy sukces

11 Koło Naukowe Studentów EZI Koło Naukowe EZI działa od marca 2004 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Specjalność Zastosowania Komputerów w Technice (EZI). Koło zrzesza głównie studentów tej specjalności, ale jest otwarte dla wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej. Celem działalności Koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat wykorzystania metod i środków informatyki, w tym techniki mikroprocesorowej, w różnych gałęziach techniki. Koło realizuje swoje cele regulaminowe poprzez: –Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym; –Ogłaszanie prac w czasopismach i biuletynach; –Organizowanie odczytów, wykładów, spotkań, konferencji i seminariów związanych z działalnością Koła; –Wykształcanie interdyscyplinarnego myślenia o technikach komputerowych przez łączenie nauki o inżynierii komputerowej z innymi dyscyplinami naukowymi; –Wygłaszanie prelekcji i wykładów przez praktyków przemysłowych; –Nawiązywanie kontaktów z firmami poprzez organizacje wycieczek i praktyk; –Inspirowanie i organizowanie współpracy różnych Kół Naukowych zarówno z Politechniki Wrocławskiej jak i spoza niej, m.in. celem prowadzenia działań interdyscyplinarnych; –Współpraca z osobami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie badań naukowych.

12 KNS EZI

13 1Warsaw University422395.80 2Moscow State University182096.30 6Comenius University191990.78 7Stanford University101956.82 8ZheJiang University901930.02 11Jagiellonian University361863.60 13Massachusetts Institute of Technology181849.98 14University of Wroclaw201814.77 18Belarusian State University131688.29 19Kiev National University121687.30 22Princeton University101485.39 23Poznan University of Technology211472.39 28University of California Berkeley121394.08 29Georgia Institute of Technology151388.10 30Carnegie Mellon University111383.70 38Warsaw University of Technology181197.68 45Wroclaw University of Technology311129.33 46University of Georgia101088.71 Koło Naukowe Studentów HORYZONT http://www.topcoder.com/tc http://www.grupa-net.pl

14 Koła Naukowe Studentów BARAK i TRAF http://www.barak.iiar.pwr.wroc.pl http://www.traf.iiar.pwr.wroc.pl 14th Annual IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer Based Systems (ECBS) Conference and Workshops: March 26th-29th, 2007 Raising Expectations of Computer Based Systems Conference location: Tucson, Arizona, USA

15 KNS - Aktualności I Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Programowaniu zespołowym KrakOpen www.krakopen.pl www.krakopen.pl Warsztaty fotograficzne www.digiphoto.pwr.wroc.pl www.digiphoto.pwr.wroc.pl

16 4 3

17 EZI is EASY

18 http://diuna.iiar.pwr.wroc.pl http://www.eka.pwr.wroc.pl Opiekun Specjalności: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Greblicki Doradca Dziekana ds. Toku Studiów dr inż. Jerzy Kotowski –pok. 219 C-3 –tel. 071 3203852 –mail: jerzy.kotowski@pwr.wroc.pl Zapraszam: wtorek, czwartek, godz. 13.15, sala 219 C-3 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice – EZI Kontakt


Pobierz ppt "Wydział Elektroniki Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Prezentacja EZI 11 kwietnia 2007 Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google