Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beata Anna Polak, Tomasz Polak Cielesność transcendencji?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beata Anna Polak, Tomasz Polak Cielesność transcendencji?"— Zapis prezentacji:

1 Beata Anna Polak, Tomasz Polak Cielesność transcendencji?

2 Najważniejsze kwestie: Stosunek pytania o ciało do prób tworzenia obrazu / obrazów świata – częściowych i całościowych (systemowych) zwanych reprezentacjami – wobec przeniesienia przez Platona uwagi filozofii z bezpośredniości / wydarzeniowości ciała na porządek reprezentacji.

3 Najważniejsze kwestie: Stosunek pytania o ciało do prób tworzenia obrazu / obrazów świata – częściowych i całościowych (systemowych) zwanych reprezentacjami – wobec przeniesienia przez Platona uwagi filozofii z bezpośredniości / wydarzeniowości ciała na porządek reprezentacji. Cielesność czy też nie-cielesność (bezcielesność? poza-cielesność?) podmiotu, w którym obraz taki istnieje.

4 Najważniejsze kwestie: Stosunek pytania o ciało do prób tworzenia obrazu / obrazów świata – częściowych i całościowych (systemowych) zwanych reprezentacjami – wobec przeniesienia przez Platona uwagi filozofii z bezpośredniości / wydarzeniowości ciała na porządek reprezentacji. Cielesność czy też nie-cielesność (bezcielesność? poza-cielesność?) podmiotu, w którym obraz taki istnieje. Możliwe jest zupełnie inne niż platońskie odczytanie sensu ciała w dynamice ludzkiej egzystencji. Odczytaniem takim muszą zostać objęte wszystkie pojęcia, których filozoficzny common sense wywodzi się z siły obecności tradycji platońskiej w naszej kulturze – w tym pojęcie transcendencji.

5 Najważniejsze kwestie: Stosunek pytania o ciało do prób tworzenia obrazu / obrazów świata – częściowych i całościowych (systemowych) zwanych reprezentacjami – wobec przeniesienia przez Platona uwagi filozofii z bezpośredniości / wydarzeniowości ciała na porządek reprezentacji. Cielesność czy też nie-cielesność (bezcielesność? poza-cielesność?) podmiotu, w którym obraz taki istnieje. Możliwe jest zupełnie inne niż platońskie odczytanie sensu ciała w dynamice ludzkiej egzystencji. Odczytaniem takim muszą zostać objęte wszystkie pojęcia, których filozoficzny common sense wywodzi się z siły obecności tradycji platońskiej w naszej kulturze – w tym pojęcie transcendencji. Pytamy o (możliwą / konieczną) cielesność transcendencji: czym jest dla ludzkiej egzystencji potencjał przekraczania / wzrostu zawarty w ciele i jak to się ma do tradycyjnie pojmowanej / ukontekstowianej transcendencji (jako przekraczania ciała ku czemuś spoza ciała).

6 Rozumienie klasyczne:Rozumienie w perspektywie ludzkiej kreacji: Ciało umiejscowione i ograniczone jest przej - ściową reprezentacją ostatecznego istnie - nia. Realność istnienia jest poza ciałem (zamknię - tym). Ciało jest sednem egzystencji. Cała realność istnienia jest w ciele (otwar - tym). Transcendentne jest pozacielesne i poza - światowe – na zewnątrz życia. Immanentne jest wewnątrzcielesne i we - wnątrzświatowe – mimetyczna samoobsłu - ga. Transcendencja oznacza zdolność prze - kroczenia siebie bez opuszczania siebie – otwarcie wnętrza życia dla siebie i dla innych. Immanencja oznacza dynamizm przestrzeni tego otwarcia prowadzący do Nowego (kre - acja). Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest wykluczane w imię realności czegoś poza ciałem. Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest przyjęte aż po moż - liwość zwrócenia się przeciw sobie. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię tej transcendentnej realności – wraz z nią możliwość manipulacji. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię kreacji – wraz z nią ryzyko ma - nipulacji. Wolność jest w wyjściu poza ciało.Wolność jest cielesna.

7 Rozumienie klasyczne:Rozumienie w perspektywie ludzkiej kreacji: Ciało umiejscowione i ograniczone jest przej - ściową reprezentacją ostatecznego istnie - nia. Realność istnienia jest poza ciałem (zamknię - tym). Ciało jest sednem egzystencji. Cała realność istnienia jest w ciele (otwar - tym). Transcendentne jest pozacielesne i poza - światowe – na zewnątrz życia. Immanentne jest wewnątrzcielesne i we - wnątrzświatowe – mimetyczna samoobsłu - ga. Transcendencja oznacza zdolność prze - kroczenia siebie bez opuszczania siebie – otwarcie wnętrza życia dla siebie i dla innych. Immanencja oznacza dynamizm przestrzeni tego otwarcia prowadzący do Nowego (kre - acja). Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest wykluczane w imię realności czegoś poza ciałem. Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest przyjęte aż po moż - liwość zwrócenia się przeciw sobie. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię tej transcendentnej realności – wraz z nią możliwość manipulacji. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię kreacji – wraz z nią ryzyko ma - nipulacji. Wolność jest w wyjściu poza ciało.Wolność jest cielesna.

8 Rozumienie klasyczne:Rozumienie w perspektywie ludzkiej kreacji: Ciało umiejscowione i ograniczone jest przej - ściową reprezentacją ostatecznego istnie - nia. Realność istnienia jest poza ciałem (zamknię - tym). Ciało jest sednem egzystencji. Cała realność istnienia jest w ciele (otwar - tym). Transcendentne jest pozacielesne i poza - światowe – na zewnątrz życia. Immanentne jest wewnątrzcielesne i we - wnątrzświatowe – mimetyczna samoobsłu - ga. Transcendencja oznacza zdolność prze - kroczenia siebie bez opuszczania siebie – otwarcie wnętrza życia dla siebie i dla innych. Immanencja oznacza dynamizm przestrzeni tego otwarcia prowadzący do Nowego (kre - acja). Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest wykluczane w imię realności czegoś poza ciałem. Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest przyjęte aż po moż - liwość zwrócenia się przeciw sobie. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię tej transcendentnej realności – wraz z nią możliwość manipulacji. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię kreacji – wraz z nią ryzyko ma - nipulacji. Wolność jest w wyjściu poza ciało.Wolność jest cielesna.

9 Rozumienie klasyczne:Rozumienie w perspektywie ludzkiej kreacji: Ciało umiejscowione i ograniczone jest przej - ściową reprezentacją ostatecznego istnie - nia. Realność istnienia jest poza ciałem (zamknię - tym). Ciało jest sednem egzystencji. Cała realność istnienia jest w ciele (otwar - tym). Transcendentne jest pozacielesne i poza - światowe – na zewnątrz życia. Immanentne jest wewnątrzcielesne i we - wnątrzświatowe – mimetyczna samoobsłu - ga. Transcendencja oznacza zdolność prze - kroczenia siebie bez opuszczania siebie – otwarcie wnętrza życia dla siebie i dla innych. Immanencja oznacza dynamizm przestrzeni tego otwarcia prowadzący do Nowego (kre - acja). Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest wykluczane w imię realności czegoś poza ciałem. Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest przyjęte aż po moż - liwość zwrócenia się przeciw sobie. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię tej transcendentnej realności – wraz z nią możliwość manipulacji. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię kreacji – wraz z nią ryzyko ma - nipulacji. Wolność jest w wyjściu poza ciało.Wolność jest cielesna.

10 Rozumienie klasyczne:Rozumienie w perspektywie ludzkiej kreacji: Ciało umiejscowione i ograniczone jest przej - ściową reprezentacją ostatecznego istnie - nia. Realność istnienia jest poza ciałem (zamknię - tym). Ciało jest sednem egzystencji. Cała realność istnienia jest w ciele (otwar - tym). Transcendentne jest pozacielesne i poza - światowe – na zewnątrz życia. Immanentne jest wewnątrzcielesne i we - wnątrzświatowe – mimetyczna samoobsłu - ga. Transcendencja oznacza zdolność prze - kroczenia siebie bez opuszczania siebie – otwarcie wnętrza życia dla siebie i dla innych. Immanencja oznacza dynamizm przestrzeni tego otwarcia prowadzący do Nowego (kre - acja). Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest wykluczane w imię realności czegoś poza ciałem. Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest przyjęte aż po moż - liwość zwrócenia się przeciw sobie. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię tej transcendentnej realności – wraz z nią możliwość manipulacji. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię kreacji – wraz z nią ryzyko ma - nipulacji. Wolność jest w wyjściu poza ciało.Wolność jest cielesna.

11 Rozumienie klasyczne:Rozumienie w perspektywie ludzkiej kreacji: Ciało umiejscowione i ograniczone jest przej - ściową reprezentacją ostatecznego istnie - nia. Realność istnienia jest poza ciałem (zamknię - tym). Ciało jest sednem egzystencji. Cała realność istnienia jest w ciele (otwar - tym). Transcendentne jest pozacielesne i poza - światowe – na zewnątrz życia. Immanentne jest wewnątrzcielesne i we - wnątrzświatowe – mimetyczna samoobsłu - ga. Transcendencja oznacza zdolność prze - kroczenia siebie bez opuszczania siebie – otwarcie wnętrza życia dla siebie i dla innych. Immanencja oznacza dynamizm przestrzeni tego otwarcia prowadzący do Nowego (kre - acja). Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest wykluczane w imię realności czegoś poza ciałem. Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest przyjęte aż po moż - liwość zwrócenia się przeciw sobie. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię tej transcendentnej realności – wraz z nią możliwość manipulacji. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię kreacji – wraz z nią ryzyko ma - nipulacji. Wolność jest w wyjściu poza ciało.Wolność jest cielesna.

12 Rozumienie klasyczne:Rozumienie w perspektywie ludzkiej kreacji: Ciało umiejscowione i ograniczone jest przej - ściową reprezentacją ostatecznego istnie - nia. Realność istnienia jest poza ciałem (zamknię - tym). Ciało jest sednem egzystencji. Cała realność istnienia jest w ciele (otwar - tym). Transcendentne jest pozacielesne i poza - światowe – na zewnątrz życia. Immanentne jest wewnątrzcielesne i we - wnątrzświatowe – mimetyczna samoobsłu - ga. Transcendencja oznacza zdolność prze - kroczenia siebie bez opuszczania siebie – otwarcie wnętrza życia dla siebie i dla innych. Immanencja oznacza dynamizm przestrzeni tego otwarcia prowadzący do Nowego (kre - acja). Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest wykluczane w imię realności czegoś poza ciałem. Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest przyjęte aż po moż - liwość zwrócenia się przeciw sobie. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię tej transcendentnej realności – wraz z nią możliwość manipulacji. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię kreacji – wraz z nią ryzyko ma - nipulacji. Wolność jest w wyjściu poza ciało.Wolność jest cielesna.

13 Rozumienie klasyczne:Rozumienie w perspektywie ludzkiej kreacji: Ciało umiejscowione i ograniczone jest przej - ściową reprezentacją ostatecznego istnie - nia. Realność istnienia jest poza ciałem (zamknię - tym). Ciało jest sednem egzystencji. Cała realność istnienia jest w ciele (otwar - tym). Transcendentne jest pozacielesne i poza - światowe – na zewnątrz życia. Immanentne jest wewnątrzcielesne i we - wnątrzświatowe – mimetyczna samoobsłu - ga. Transcendencja oznacza zdolność prze - kroczenia siebie bez opuszczania siebie – otwarcie wnętrza życia dla siebie i dla innych. Immanencja oznacza dynamizm przestrzeni tego otwarcia prowadzący do Nowego (kre - acja). Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest wykluczane w imię realności czegoś poza ciałem. Ryzyko ostatecznej odpowiedzialności za własną egzystencję jest przyjęte aż po moż - liwość zwrócenia się przeciw sobie. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię tej transcendentnej realności – wraz z nią możliwość manipulacji. Możliwość władania ciałem własnym i cu - dzym w imię kreacji – wraz z nią ryzyko ma - nipulacji. Wolność jest w wyjściu poza ciało.Wolność jest cielesna.


Pobierz ppt "Beata Anna Polak, Tomasz Polak Cielesność transcendencji?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google