Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Co to są figury geometryczne? 2.Co to jest prostokąt? 3. Pole prostokąta. 4. Obwód prostokąta. 5. Co to jest kwadrat? 6.Pole kwadratu. 7. Obwód kwadratu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Co to są figury geometryczne? 2.Co to jest prostokąt? 3. Pole prostokąta. 4. Obwód prostokąta. 5. Co to jest kwadrat? 6.Pole kwadratu. 7. Obwód kwadratu."— Zapis prezentacji:

1

2 1. Co to są figury geometryczne? 2.Co to jest prostokąt? 3. Pole prostokąta. 4. Obwód prostokąta. 5. Co to jest kwadrat? 6.Pole kwadratu. 7. Obwód kwadratu. 8. Inne figury geometryczne przykłady.

3 Figura geometryczna – dowolny zbiór punktów z przestrzeni euklidesowej, Np. linia prosta, kula, kwadrat. Figura geometryczna – dowolny zbiór punktów z przestrzeni euklidesowej, Np. linia prosta, kula, kwadrat. Figury geometryczne na płaszczyźnie noszą nazwę figur płaskich, w przestrzeni trójwymiarowej – brył geometrycznych. Dział geometrii dotyczący figur płaskich to planimetria; dotyczący brył to stereometria. Słowa figura używa się też czasem wyłącznie w znaczeniu figury płaskiej. Figury geometryczne na płaszczyźnie noszą nazwę figur płaskich, w przestrzeni trójwymiarowej – brył geometrycznych. Dział geometrii dotyczący figur płaskich to planimetria; dotyczący brył to stereometria. Słowa figura używa się też czasem wyłącznie w znaczeniu figury płaskiej.

4 Prostokąt - w planimetrii, czworokąt, który ma wszystkie kąty proste (stąd również jego nazwa). Prostokąt jest szczególnym przypadkiem trapezu prostokątnego oraz równoległoboku. Szczególnym przypadkiem prostokąta (o wszystkich bokach tej samej długości) jest kwadrat. Prostokąt, który nie jest kwadratem, ma dwie osie symetrii. Przekątne prostokąta są równej długości i przecinają się w połowie.

5

6 Podstawowe wzory Podstawowe wzory a, b - długości boków prostokąta. a, b - długości boków prostokąta. Wzór na pole powierzchni prostokąta: Wzór na pole powierzchni prostokąta: P= a* b

7 Wzór na obwód prostokąta: Wzór na obwód prostokąta: L=2*(a+b)=2*a+2 *b L=2*(a+b)=2*a+2 *b

8 Kwadrat - w geometrii wielokąt foremny, jedna z podstawowych i najważniejszych figur. Posiada cztery parami równe, równoległe boki o tej samej długości oraz cztery przystające do siebie kąty o tej samej rozwartości. Jest to szczególny przypadek prostokąta (o wszystkich bokach równych) a także rombu (o wszystkich kątach równych). Przekątne kwadratu są wzajemnie prostopadłe oraz mają jednakową długość. Ich punkt przecięcia dzieli każdą z nich na dwie równe części. Punkt ten jest także środkiem symetrii kwadratu. Przekątne kwadratu zawarte są w dwusiecznych jego kątów. Kwadrat na płaszczyźnie posiada cztery osie symetrii: dwie z nich to proste zawierające przekątne, pozostałe dwie to symetralne boków. Osie symetrii kwadratu dzielą go na 8 przystających trójkątów. Każde dwa kwadraty są do siebie podobne. Kwadraty są ścianami niektórych wielościanów, m.in. sześcianu czy też ośmiościanu ściętego. Kwadrat jest szczególnym przypadkiem hipersześcianu.

9

10 Pole kwadratu Pole kwadratu P kwadratu = a2 P kwadratu = długość boku do kwadratu P kwadratu = długość boku do kwadratu

11 Wzór na pole kwadratu Dany bok a L=2* (a+ b)= 2*a+ 2*b

12

13


Pobierz ppt "1. Co to są figury geometryczne? 2.Co to jest prostokąt? 3. Pole prostokąta. 4. Obwód prostokąta. 5. Co to jest kwadrat? 6.Pole kwadratu. 7. Obwód kwadratu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google