Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W 2009 roku będziemy obchodzić 70 rocznicę śmierci Wojciecha Korfantego. Dla uczczenia wielkiego syna Śląskiej Ziemi podjęto wiele działań. Jednym z nich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W 2009 roku będziemy obchodzić 70 rocznicę śmierci Wojciecha Korfantego. Dla uczczenia wielkiego syna Śląskiej Ziemi podjęto wiele działań. Jednym z nich."— Zapis prezentacji:

1

2 W 2009 roku będziemy obchodzić 70 rocznicę śmierci Wojciecha Korfantego. Dla uczczenia wielkiego syna Śląskiej Ziemi podjęto wiele działań. Jednym z nich jest nazwanie 2009 roku Rokiem Korfantego. Z myślą o tym chciałabym przybliżyć sylwetkę tego wybitnego człowieka.

3 Poszukajcie odpowiedzi na zadane pytania, wcielając się w role : historyków, biografów, reporterów, przewodników, naukowców i poszukiwaczy. Waszym zadaniem będzie stworzenie strony internetowej lub opracowanie prezentacji multimedialnej, które zawierać będą biografię Korfantego, kalendarium obchodów jego rocznicy, opis działalności tego polityka, trasy wycieczek jego śladami, reportaże, sondaże uliczne oraz konkurs wiedzy.

4 Przejdźcie teraz do realizacji kolejnych zadań, po wykonaniu których poznacie lepiej postać Wojciecha Korfantego. Podzielcie się na 6 grup: poszukiwaczy, biografów, historyków, przewodników, reporterów i naukowców. Zadaniem grupy poszukiwaczy jest odszukanie imprez, uroczystości uświetniających obchody roku Korfantego i ułożenie kalendarium. Zadaniem grupy biografów będzie opracowanie życiorysu Korfantego. Zadaniem grupy historyków jest opis działalności Wojciecha Korfantego podczas III powstania śląskiego. Zadaniem grupy przewodników jest opracowanie trasy wycieczki śladami Korfantego i przygotowanie reportażu z tej wycieczki oraz przygotowanie reportażu z niej. Zadaniem grupy reporterów jest przeprowadzenie sondażu ulicznego wśród mieszkańców Chorzowa na temat wiedzy o Korfantym. Zadaniem grupy naukowców jest przygotowanie pytań do konkursu wiedzy o tym wybitnym człowieku.

5 http://www.silesia-region.pl/korfanty2009/index.php?jezyk=pl&grupa=5&id_menu=12 http://www.silesia- region.pl/korfanty2009/?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1238169953&art=1238170140&id_menu=20 http://chorzow.naszemiasto.pl/wydarzenia/989237.html http://www.silesia- region.pl/korfanty2009/index.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1238101861&art=1238102020&id_menu=13 http://www.mhk.katowice.pl/korfanty/dane/biografia.htm http://pl.wikipedia.org/wiki/III_powstanie_%C5%9Bl%C4%85skie http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/skarb,Manifest_Wojciecha_Korfantego_do_ludu_gornoslaskiego _z_3_V_1921_roku_okreslajacy_cele_i_ramy_trzeciego_powstania_slaskiego,gid,265299,cid,4030.htm? body=desc http://www.mhk.katowice.pl/korfanty/dane/miejsca.htm http://www.polskatimes.pl/dziennikzachodni/slask/109298,co-nam-pozostalo-po- korfantym,id,t.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Korfanty http://www.mhk.katowice.pl/korfanty/dane/o_stronie.htm

6 WymaganiaPodstawowy, niski – 1 pkt Rozszerzony, średni – 2 pkt Dopełniający, dobry – 3 pkt Wykraczający, wysoki 4 pkt Wynik poszukiwań (baza danych); ilość, jakość wyszukanych informacji Nie zgromadzono wymaganych informacji i materiałów koniecznych do zrealizowania zadania, pojawiające się informacje są ubogie i nieścisłe. Układ danych nieuporządkowany Zgromadzono część koniecznych informacji, są one jednak powierzchowne, nierzetelne, niewystarczające do pełnej realizacji zadania. Zgromadzono większość wymaganych informacji, ich poziom jest dobry, interesujący, rzetelny Zgromadzono wszystkie informacje potrzebne do realizacji zadania lub wykraczające poza potrzeby zadania; są one obszerne i wyczerpujące. Dane wyselekcjonowano i utworzono tematyczne bazy danych Zawartość merytoryczna ( dobór informacji i materiałów, poprawność merytoryczna). Liczne błędy merytoryczne, informacje nieścisłe, niedokładne, brak własnych opracowań Poprawna realizacja tematu, nieliczne błędy merytoryczne, mało poprawna selekcja materiałów i ich uszeregowanie Dobre opracowanie tekstu, funkcjonalne wykorzystanie zebranych danych, właściwe wykorzystanie zebranych informacji, własne opracowania Wyczerpujące, bezbłędne opracowanie tematu, pełne wykorzystanie zebranych informacji, ich interpretacja, własne opracowania Wnioski i analiza danychWyciągnięte wnioski są niekompletne, analiza zgromadzonych danych jest zbyt powierzchowna Wyciągnięte wnioski są w większości właściwe, analiza zgromadzonych danych jest pogłębiona. Wyciągnięto właściwe wnioski ze zgromadzonych danych i dokonano ich głębokiej analizy. Przedstawiono błyskotliwe wnioski i spostrzeżenia ze zgromadzonego materiału, porównan o wyniki badań własnych z danymi z literatury Praca w grupie, koordynacja działańBrak współpracy w grupie, poszczególni uczniowie nie uczestniczą w realizacji wszystkich aspektów zadań, praca wykonywana nieterminowo, bez pełnego zaangażowania uczniów Brak pełnej współpracy w grupie, działania wykonywane są częściowo i nie zawsze terminowo. Uczniowie dobrze współpracują w grupie, większość z nich uczestniczy w realizacji wszystkich działań, kolejne kroki wykonywane są terminowo Współpraca w grupie przebiega bez zarzutów, uczniowie współpracują terminowo, dokładnie, twórczo Twórczość, pomysłowość w realizacji zadań i prezentacji Praca nieatrakcyjna, schematyczna, trudna ( nudna ) w odbiorze, często niezrozumiała Praca stworzona na bazie pewnej inspiracji, przejrzysta, nieoryginalna Praca ciekawa, atrakcyjna, zrozumiała dla odbiorców, autorzy wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem Praca atrakcyjna, twórcza, oryginalna, przejrzysta i bardzo ciekawa w odbiorze, autorzy wykazali się dużą kreatywnością i zaangażowaniem

7 Gratuluję wam bardzo dobrze wykonanej pracy! Wierzę, że taka forma aktywności przyczyniła się do zdobycia wielu nowych doświadczeń i poszerzenia Waszej wiedzy, która z całą pewnością zostanie kiedyś spożytkowana.

8


Pobierz ppt "W 2009 roku będziemy obchodzić 70 rocznicę śmierci Wojciecha Korfantego. Dla uczczenia wielkiego syna Śląskiej Ziemi podjęto wiele działań. Jednym z nich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google