Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa i odtwarzaniem Wykład nr 5 Michał Szkopiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa i odtwarzaniem Wykład nr 5 Michał Szkopiński."— Zapis prezentacji:

1 Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa i odtwarzaniem Wykład nr 5 Michał Szkopiński

2 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 2 Agenda Zadania administratora i rodzaje awarii Mechanizmy ochrony instancji bazy przed awarią Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania Wykonywanie kopii bezpieczeństwa Odtwarzanie po awarii dysków

3 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 3 Zadania administratora DBA Do głównych zadań DBA należy: –Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa –Odtwarzanie w razie awarii –Zapewnienie maksymalnego czasu między awariami (MTBF) –Zapewnienie minimalnego czasu odtwarzania (MTTR) –Minimalizacja utraty danych

4 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 4 Rodzaje błędów i awarii Poprawne operacje DML i DDL zakończone niepowodzeniem Awaria procesu użytkownika Awaria sieci Błąd człowieka Awaria instancji Awaria nośników danych

5 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 5 Poprawne polecenie DDL i DML zakończone błędem Niepoprawne dane w poleceniach DML (I,U) Próba wykonania operacji bez odpowiednich uprawnień Brak miejsca (osiągnięty limit dla bazy lub użytkownika) Błąd logiczny w aplikacji

6 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 6 Awaria procesu użytkownika Nieoczekiwane rozłączenie sesji użytkownika W wyniku awarii proces użytkownika W wyniku nagłego rozłączenia przez użytkownika W wyniku zabicia sesji przez administratora W wyniku problemów z siecią

7 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 7 Awaria sieci Awaria karty sieciowej serwera/klienta Awaria łącza Awaria procesu LISTENER-a

8 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 8 Błąd człowieka Błędnie wykonane polecenia DML i DDL Błednie zdefiniowana klauzla WHERE Usunięcie tabeli poleceniem DROP Odzyskiwanie przez użycie technologii Flashback: Podgląd danych jakie były w przeszłości Przywrócenie danych sprzed błędu Odtworzenie tabel z kosza Porównanie różnych wersji tych samych rekordów w różnych punktach w czasie

9 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 9 Awaria instancji Brak prądu Awaria sprzętu (CPU, RAM) Awaria jednego z procesów serwera SHUTDOWN ABORT

10 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 10 Awaria nośników danych Awaria dysku Awaria kontrolera dysku Utrata jednego z plików bazy danych Błąd odczytu/zapisu do pliku bazy danych Tylko tutaj przydadzą się kopie bezpieczeństwa czyli tzw. backup

11 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 11 Mechanizmy ochrony instancji bazy przed awarią

12 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 12 Mechanizmy ochrony instancji Proces Checkpoint (CKPT) CKPT jest odpowiedzialny za: Sygnalizowanie DBWn o zdarzeniu checkpoint Aktualizacji nagłówków plików danych z informacją o checkpoint-ach Aktualizacji pliku kontrolnego z informacją o checkpoint-ach SGA Database buffer cache Checkpoint CKPT Data files Control files Database Writer DBWn

13 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 13 Mechanizmy ochrony instancji : Pliki Redo Log i proces LogWriter Pliki Redo log: Przechowują zmiany przeprowadzane w transakcjach Są zorganizowane w grupy nadpisywane cyklicznie LogWriter zapisuje kiedy: Commit Bufor Redo zapisany w 1/3 Co 3 sekundy Przed każdym zapisem DBWn Redo log group 1 Redo log group 3 Redo log group 2 SGA Redo log buffer LogWriter LGWR

14 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 14 Mechanizmy ochrony instancji : Proces Archiver (ARCn) Archiver (ARCn): Jest opcjonalnym procesem działającym w instancji Automatycznie archiwizuje pliki redo logów, ale tylko kiedy baza działa w trybie ARCHIVELOG Zachowuje wszystkie zmiany dokonywane w bazie Redo log files SGA Redo log buffer LogWriter LGWR Archiver ARCn Copies of Redo log files

15 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 15 Odtwarzanie po awarii instancji Jest to automatyczny proces wykonywany przez SMON: Inicjowany przy próbie otwarcia bazy danych w momencie kiedy pliki bazy nie są ze sobą zsynchronizowane Używa informacji w plikach Redo do synchronizacji plików danych Zawiera dwie operacje: –Dokręcanie w przód (Rolling forward): Pliki danych są doprowadzane do momentu tuż przed awarią –Odkręcanie w tył (Rolling back): Zmiany dokonane, ale nie zatwierdzone są wycofywane przy użyciu segmentów Undo.

16 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 16 Fazy odtwarzania instancji po awarii 1.Brak synchronizacji plików danych 2.Dokręcanie w przód (redo) 3.Zatwierdzone i niezatwierdzone dane w plikach danych 4.Otwarcie bazy danych 5.Odkręcanie w tył (undo) 6.Tylko zatwierdzone dane w plikach danych Undo Instance Background processes SGA Database Data files Redo log group Control files SCN: 99 SCN:129 SCN:140 SCN:143 SCN: 102-143 SCN:143 SCN: 74-101

17 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 17 Checkpoint i Redo Logi Otwarzanie po awarii instancji następuje z redo logów Od pozycji oznaczonej ostatnim Checkpoint-em do końca redo loga Te bloki, które nie zostały zapisane do plików danych muszą być aplikowane z redo logów Koniec Redo loga Ostatni Checkpoint Transakcje Odtwarzanie instancji

18 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 18 Ustalanie czasu odtwarzania po awarii instancji Parametr FAST_START_MTTR_TARGET Ustala oczekiwany czas odtwarzania po awari instancji Domyślna wartość: 0 (mechanizm wyłączony). Maksymalna wartość: 3,600 sekund (1h). MTTR wpływa na częstotliwość CHECKPOINT-ów i sugeruje rozmiar redo logów SELECT TARGET_MTTR, ESTIMATED_MTTR, CKPT_BLOCK_WRITES, OPTIMAL_LOGFILE_SIZE FROM V$INSTANCE_RECOVERY; TARGET_MTTR ESTIMATED_MTTR CKPT_BLOCK_WRITES OPTIMAL_LOGFILE_SIZE ----------- -------------- ------------------------------------- 37 22 209187256 [MB]

19 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 19 Przygotowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa

20 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 20 Zapewnienie maksymalnej dostępności i możliwości odtwarzania Wykonywać regularne kopie bezpieczeństwa Zwielokrotnić plik kontrolny –min 3 kopie na różnych dyskach podłączone do różnych kontrolerów –Parametr CONTROL_FILES Zwielokrotnić pliki redo logów –Co najmniej 2 kopie w tej samej grupie redo logów – V$LOG, V$LOGFILE – ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER... Włączyć tryb ARCHIVELOG –Archiwizacja redo logów do archive logów – ALTER DATABASE ARCHIVELOG;

21 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 21 Przygotowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania (1) Flash recovery area: Katalog na dysku gdzie składowane będą wszystkie kopie bezpieczeństwa Lokalizacja określona przez parametr: DB_RECOVERY_FILE_DEST Rozmiar przestrzeni określony parameterem: DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE Przestrzeń zarządzana automatycznie w zależności od polityki retencji

22 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 22 Przygotowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania (2) Archive Logs Określenie konwencji nazewniczej dla Archove Logów – LOG_ARCHIVE_FORMAT np: %t_%s_%r.dbf Określenie lokalizacji archive logów –Domyślna wartość to: USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST Przełączyć bazę danych w tryb ARCHIVELOG Online redo log files Archive log files

23 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 23 Przygotowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania (3) Tryb ARCHIVELOG 1.Uruchomić SQLPLUS jako SYS 2.Wystartować bazę w trybie MOUNT STARTUP MOUNT ; 3.Przełączyć bazę w tryb ARCHIVELOG ALTER DATABASE ARCHIVELOG; 4.Otworzyć bazę danych ALTER DATABASE OPEN; 5.Tylko w tym trybie mamy dostę do wszystkich opcji wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania!

24 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 14 - 24 Kopie bezpieczeństwa - Backup

25 Kopie bezpieczeństwa - narzędzia Kopie bezpieczeństwa wykonuje się za pomocą: Recovery Manager (RMAN) Oracle Secure Backup (dodatek do RMAN-a) Ręcznie Image copies Backup pieces Backup data Data files Flash recovery area Target database Redundant archive log files Archive log files

26 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 26 RMAN i Oracle Secure Backup RMAN i Oracle Secure Backup zapewniają pełne wsparcie wykonywania kopii bezpieczeństwa w: –Centralizowanym środowisku macierzy dyskowych i bibliotek taśmowych –Środowisku sieciowym –Kompresji i szyfrowania Zapewnia pojedyncze narzędzie do zarządzania kopiami bezpieczeństwa i odtwarzaniem Wykonuje kopie bezpieczeństwa –Plików danych –Logów archiwalnych –Pliku kontrolnego i pliku parametrów

27 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 27 Ręczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa Proces w pełni sterowany i kontrolowany przez DBA: Wymaga ręcznego śledzenia zapotrzebowania na backup Wymaga napisania odpowiednich skryptów Wymaga przestawienia przestrzeni tabel w odpowiedni status Bazuje na operacjach kopiowania plików w systemie operacyjnym

28 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 28 Rodzaje kopii bezpieczeństwa (1) Ze względu na zawartość: Całej bazy danych (Whole) –Wszystkie pliki przestrzeni tabel (data files) –Logi archiwalne (archive logs) –Plik kontrolny (control file) –plik parametrów (spfile) Częściowy – wybrane pliki (Partial) –Pojedyncze pliki w przestrzeniach tabel –Tylko wybrane przestrzenie tabel

29 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 29 Ze względu na tryb Pełny (Full) –wszystkie bloki danych w wybranych plikach Przyrostowy (Incremental): –Poziom 0 – czyli pełny backup wszystkich bloków danych –Poziom 1 – czyli przyrostowy: Kumulacyjny (Cumulative) Zmiany dokonane od ostatniego backupu pełnego na poziomie 0 Różnicowy (Differential) Zmiany dokonane od backupu przyrostowego z poziomu 1) Rodzaje kopii bezpieczeństwa (2)

30 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 30 Ze względu na stan bazy danych Offline Zimny backup Wykonywany kiedy baza jest zamknięta Wszystkie pliki danych zostały zsynchronizowane podczas zamykania SHUTDOW NORMAL, TRANSACTIONL, IMMEDIATE Online Gorący backup Wykonywany podczas normalnej pracy bazy danych Ręcznie: ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUP RMAN Rodzaje kopii bezpieczeństwa (3)

31 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 31 Składowanie kopii bezpieczeństwa Kopie bezpieczeństwa mogą być składowane jako: Dokładne kopie plików bazy danych – Image Copies Zestawy backup-owe - Backup Sets Data file #2 Data file #3 Data file #4 Data file #5 Data file #1 Data file #6 Image copies (Zduplikowane pliki w systemie operacyjnym) Backup set (Pliki binarne, skompresowane w specyficznym formacie) Data file #1Data file #2 Data file #3Data file #4 Data file #5Data file #6

32 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 32 Scenariusze backupowania (1) Przyrostowe, różnicowe

33 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 33 Scenariusze backupowania (2) Przyrostowe, kumulacyjne

34 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 34 Scenariusze backupowania (3) Przyrostowe, kumulacyjno – różnicowe

35 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 35 Konfigurowanie RMAN-a $ rman target / RMAN> CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK ; RMAN> CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO BACKUPSET ; RMAN> CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO COPY; RMAN> CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON ; RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS; RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; RMAN> CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON; RMAN> SHOW ALL; SQL> ALTER SYSTEM SET DB_CREATE_FILE_DEST = \u01\...; SQL> ALTER DATABSE ENABLE BLOCK CHANGE TRACKING;

36 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 36 Polecenia RMAN-a (1) $ rman target / RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG DELETE INPUT; RMAN> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 0 DATABASE PLUS ARCH... RMAN> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE; RMAN> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 CUMULATIVE DATABASE; RMAN> BACKUP TABLESPACE USERS, TOOLS; RMAN> BACKUP DATAFILE 1,2,3,4;

37 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 37 Polecenia RMAN-a (2) $ rman target / RMAN> LIST BACKUP [SUMMARY]; RMAN> LIST COPY; RMAN> LIST BACKUPSET n RMAN> REPORT OBSOLETE; RMAN> DELETE OBSOLETE; RMAN> CROSSCHECK BACKUP; RMAN> DELETE EXPIRED BACKUP; RMAN> DELETE BACKUPPIECE n; RMAN> DELETE BACKUP TAG=...; RMAN> DELETE BACKUP;

38 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 38 Automatyzacja wykonywania kopii bezp.

39 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 39 Monitorowanie przestrzeni Flash Recovery Area

40 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 15 - 40 Odtwarzanie po awarii dysków

41 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 16 - 41 Otwieranie bazy danych - przypomnienie Żeby otworzyć bazę danych: Wszystkie pliki kontrolne muszą być dostępne i zsynchronizowane Pliki przestrzeni tabel muszą być dostępne i zsynchronizowane Przynajmniej jedna kopia redo logów w grupie musi być dostępna do zapisu SHUTDOWN NOMOUNT MOUNT OPEN STARTUP

42 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 16 - 42 Utrzymanie działające i otwartej bazy danych Instancja przestanie normanie pracować jeśli: Zostanie utracony choć jeden plik kontrolny Pliki przestrzeni tabel SYSTEM i UNDO przestaną być dostępne Cała grupa redo logów przestanie być dostępna W przypadku utraty pliku zwykłej przestrzeni tabel baza będzie normalnie pracować z wyjątkiem operacji na tej przestrzeni!

43 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 16 - 43 Utrata jednego pliku kontrolnego W przypadku utraty jednego z 2 lub 3 kopii pliku kontrolnego należy: 1.Wymusić zamknięcie bazy danych (jeśli jest otwarta). a)SHUTDOWN ABORT 2.Przywrócić utracony plik z pozostałych kopii w: a)To samo miejsce jeśli możliwe b)W nowe miejsce i zaaktualizować plik parametrów PFILE 3.Otworzyć instancję Pliki kontrolne

44 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 16 - 44 W przypadku utraty wszystkich plików kontrolnych Należy przywrócić plik kontrolny z kopii bezpieczeństwa – RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP; Wykonać odtwarzanie całej bazy danych z kopii bezpieczeństwa Otworzyć bazę z opcją RESETLOGS Baza zostaje odtworzona nie do momentu sprzed awarii ale do ostatniego backupu i dostępnych archive logów Utrata wszystkich plików kontrolnych Pliki kontrolne

45 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 16 - 45 Utrata wszystkich plików kontrolnych Pliki kontrolne Recovery Manager (RMAN) Flash Recovery Area Database Control file RMAN> STARTUP NOMOUNT; RMAN> RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP; RMAN> ALTER DATABASE MOUNT; RMAN> RECOVER DATABASE; RMAN> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

46 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 16 - 46 Utrata redo logów (1) W zależności od scenariusza: 1.Utrata jednej tylko kopii pliku w grupie redo –Pracuje normalnie –Informuje o utracie jednego pliku w Alert logu –Odtwarzamy utracony plik przez utworzenie nowego Alter database clear logfile group 1 ; Redo log Grupa 2 Redo log Grupa 1 Redo log Grupa 3

47 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 16 - 47 Utrata wszystkich plików w grupie redo 1.Grupa redo nie jest CURRENT i została zarchiwizowana ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP ; 2.Grupa redo nie jest CURRENT i nie została zarchiwizowana RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE UNTIL CANCEL; ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; 3.Grupa redo jest CURRENT, ale baza została czysto zamknięta ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; 4.Grupa redo jest CURRENT, ale baza nie została czysto zamknięta RESTORE DATABASE; RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE UNTIL CANCEL; ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; Utrata redo logów (2) Redo log Grupa 2 Redo log Grupa 1 Redo log Grupa 3

48 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 16 - 48 Utrata pliku zwykłej przestrzeni tabel w trybie ARCHIVELOG Jeśli utracono pliki zwykłej przestrzeni tabel, a więc nie SYSTEM i UNDO to: 1.Należy odtworzyć utracony plik z kopii bezpieczeństwa RUN { SET NEWNAME FOR DATAFILE 3 to NEW LOC; RESTORE DATAFILE 3; SWITCH DATAFILE 3; RECOVER DATAFILE 3; } Users

49 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 16 - 49 Utrata pliku zwykłej przestrzeni tabel w trybie NOARCHIVELOG Jeśli utracono pliki zwykłej przestrzeni tabel, a więc nie SYSTEM i UNDO to: 1.Należy odtworzyć całą bazę danych z ostatniej kopii bezpieczeństwa 2.Stan bazy będzie z momentu wykonywania kopii bezpieczeństwa 3.Użytkownicy muszą ponownie wprowadzić swoje dane! User

50 Copyright © 2007, Oracle. All rights reserved. 16 - 50 Utrata pliku przestrzeni tabel SYSTEM w trybie ARCHIVELOG Jeśli utracono plik przestrzeni tabel SYSTEM lub UNDO: 1.Instancja zamknie się automatycznie lub przestanie reagować. Należy wtedy wymusić zamknięcie – SHUTDOWN ABORT. 2.Zamontować bazę – STARUP MOUNT 3.Przywrócić utracony plik RUN { SET NEWNAME FOR DATAFILE 1 to NEW LOC; RESTORE DATAFILE 1; SWITCH DATAFILE 1; RECOVER DATAFILE 1; } 4.Otworzyć baze danych – ALTER DATABASE OPEN; Users

51 Dziękuję za uwagę i zapraszam na ćwiczenia


Pobierz ppt "Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa i odtwarzaniem Wykład nr 5 Michał Szkopiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google