Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 INTERNETOWE USŁUGI INFORMACYJNE IIS - instalacja Win'2000,XP – składnik IIS (Internet Information Services) (PWS WIN98): - lokalne publikowanie własnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 INTERNETOWE USŁUGI INFORMACYJNE IIS - instalacja Win'2000,XP – składnik IIS (Internet Information Services) (PWS WIN98): - lokalne publikowanie własnych."— Zapis prezentacji:

1 1 INTERNETOWE USŁUGI INFORMACYJNE IIS - instalacja Win'2000,XP – składnik IIS (Internet Information Services) (PWS WIN98): - lokalne publikowanie własnych stron - platforma projektowa dla witryn przed ich przekazaniem do dostawcy - serwer FTP (przesył plików) - SMTP (poczta elektroniczna) - obsługa ASP, dostępu do baz danych, współpraca z FrontPage Lokalny serwer WWW Dodaj programy/składniki Windows + Internetowe usługi informacyjne

2 2 Organizacja stron WWW Katalog macierzysty punkt początkowy dla gości witryny szczyt drzewa katalogów publikacji http://localhost - lokalnie http://127.0.0.1 - lokalnie http://nazwa_komputera - lokalna sieć http://adres_komputera - świat domyślny katalog macierzysty: C:\Inetpub\wwwroot Drzewo katalogów wirtualnych - tworzą strukturę logiczną - mają alias, nazwy wykorzystywane w przeglądarkach - fizycznie mogą być w różnych miejscach ( katalog, inny komputer – URL ) Narzędzia administratora: Menedżer usług internetowych przeglądanie katalogów wirtualnych oraz plików tworzenie nowych katalogów wirtualnych

3 3 Dodawanie katalogów wirtualnych 1) Udostępnianie / nie przeglądania zawartości danego katalogu 2) Typy dokumentów domyślnych, wybieranych Katalog + Właściwości + Dokumenty +Włącz i jakie 3) Eksplorer Właściwości + Udostępnianie w sieci Web + Udostępnij folder np. FrontPage + zapis w katalogu pod nazwą domyślną: default.htm, index.htm, default. asp, iisstart.asp - Menedżer Usł. Int. + Nowy katalog + Kreator alias + katalog + zezwolenia - Eksplorer Właściwości + Udostępnianie w sieci Web + Udostępnij folder Opcje działania Dodawanie dokumentu

4 4 S. Wolek Wst. do Inf. - technologia generowania dynamicznej zawartości strony WWW - działa po stronie serwera - rozwiązanie Microsoftu, dla jego serwerów WWW - może działać pod innymi systemami operacyjnymi i z innymi serwerami Wprowadzenie do ASP (Active Server Pages) DYNAMICZNE STRONY WWW - TECHNOLOGIA ASP mogą być skrypty wykonywane po stronie klienta - normalny kod HTML - w nim program (skrypt) między znacznikami - najczęściej język JavaScript

5 5 S. Wolek Wst. do Inf. alert( "Okno ostrzeżenia" ); przykład 1: document.write( "Pierwszy skrypt "); document.write( "Data: " + Date() ); przykład 2:

6 6 S. Wolek Wst. do Inf. - kod HTML (statyczny) - program w języku skryptowym (wykonywany przez serwer) między znacznikami - j. skryptowe: VBScript (główny) PHP JScript (jak JavaScript) PerlScript struktura dokumentu ASP

7 7 S. Wolek Wst. do Inf. przykład 3: Mój przykład 1 Aktualna godzina to:

8 8 S. Wolek Wst. do Inf. Podstawy języka programowania VBScript struktura skryptu - - deklaracje, instrukcje: osobne wiersze - kontynuacja wiersza: na końcu podkreślenie "_" - komentarz: ' treść typy wartości (rozpoznawane jako VARIANT) - numeryczna całkowite: integer, long, byte - numeryczna rzeczywiste: single, double - tekstowe: string"..." - logiczne: booleanfalse, true - data: date#2003-04-13# (# wartość a nie wyrażenie) - walutowa: currency - tablicowa: array - obiektowa: object -empty - zmienna jest niezainicjalizowana, numerycznie zero, znakowo pusty napis -null - zmienna nie zawiera żadnej wartości

9 9 S. Wolek Wst. do Inf. - deklaracja Dim nazwy,... (bez typu) - domyślny typ: variant (zmienny) - nie jest konieczna, wygodnie wymusić przez: zmienne Const PODATEK = 0.22 Response.Write " PODATEK = " & PODATEK stałe Dim iK iK = 100 Response.Write " Liczba = " & iK iK = "Kowalski" Response.Write " iK = " & iK tablice - deklaracja np.: Dim arrDays(6) - indeksy 0.. rozmiar - przypisywanie wartości funkcja Array np: arrDays = Array( "pon", "wto", "sro", "czw", "ptk", "sob", "ndz" )

10 10 S. Wolek Wst. do Inf. - stałe, zmienne - funkcje - operatory - nawiasy ( ) wyrażenia - przypisanie = - arytmetyczne: + - * / ^ \ (dziel. całk.) - tekstowe: + lub & - relacji: = <> = - logiczne: not, and, or, xor, eqv imp false eqv false true (równość logiczna) imp - implikacja operatory przykład 4: iK = 100 Response.Write "pierwistek( " & ik & " ) = " & sqr(iK) & " "

11 11 S. Wolek Wst. do Inf. obiekty typ opisany : - właściwościami (różnych typów) - metodami - kojarzony ze zdarzeniami obiekty standardowe - Response przesyłanie danych od serwera do klienta - Request pobieranie danych w serwerze od klienta

12 12 S. Wolek Wst. do Inf. Instrukcje języka VBScript warunkowa if if warunek_1 then... [else]... [elseIf warunek_2 then... ] end if wyboru select case select case wyrażenie_selektor case wartość_1 instrukcje_1... case wartość_2 instrukcje_2... [case else instrukcje_inne ] end select Przykład: if DatePart( "h", Time()) >= 19 _ then Response.Write( " Dobry wieczór")_ else Response.Write( " Dzie ń dobry")

13 13 S. Wolek Wst. do Inf. iteracje for for zm_ster=w 1 to w 2 [step w 3 ]... [ if... exit for ]... next for each zm_ster in tablica... [ if... exit for ]... next przykład – tabela pierwiastków: For iK = 1 to 10 Response.Write iK & ": " & sqr(iK) & " " Next For iK = 0 to 7 arrdays(ik) = 2*iK Next For each iK in arrdays Response.Write " "& iK & ": " & sqr(iK) Next

14 14 S. Wolek Wst. do Inf. iteracje warunkowe do while warunek... loop do... loop while warunek do until warunek... loop do... loop until warunek do... if... exit do... loop until warunek

15 15 <% dim x x=1 do while x<100 response.write x&" " x=x+1 loop %> UWAGA <% dim x x=1 do response.write x&" " x=x+1 loop while x>1 %> poprawnie pętla nieskończona

16 16 S. Wolek Wst. do Inf. podprogramy: procedury i funkcje sub nazwa( parametry )... end sub nazwa( argumenty ) function nazwa( parametry )... end function nazwa( argumenty ) call nazwa( argumenty ) DefinicjaWykonanie

17 17 S. Wolek Wst. do Inf. Komunikacja do klienta obiekt Response - Response.Write( wyrażenie ) - Response.Write wyrażenie - - musi być w jednym wierszu - Response.Redirect URL

18 18 S. Wolek Wst. do Inf. Komunikacja od klienta formularz z polami Input... 'zawartość: teksty... pola GET – przeglądarka przesyła dane jawnie jako kolekty par nazwa=wartość POST – podobnie bez wyświetlania w pasku adresu pole tekstu jednowierszowego - INPUT typu TEXT Podaj nazwisko:

19 19 S. Wolek Wst. do Inf. - przycisk wysłania SUBMIT- wysyła wartości pól całego formularz - przycisk zerowania RESET - zeruje pola całego formularza (do wartości domyślnych) projektowanie formularza w FrontPage - pola - Insert Form Form + właściwości On-Line Text Box Push Button (typ: normal, submit, reset) - pole właściwości nazwa wartość początkowa czcionka warunki poprawności Tab Order

20 20 S. Wolek Wst. do Inf. obiekt Request - odczytywanie przez serwer - Request.QueryString( "nazwa pola" ) – wysłanego metodą GET - Request.Form( "nazwa pola" ) – wysłanego metodą POST <% sN = Request.QueryString( "nazwisko" ) Response.Write "Podałeś nazwisko: " & sN & " " %> skrypt odczytu danej i pokazania jej: Przycisk powrotu do dialogu:

21 21 S. Wolek Wst. do Inf. - lista wartości tytuł_1 tytuł_2 tytuł_3 - przyciski radiowe tytuł_1 tytuł_2 tytuł_3 - opcji tytuł Inne pola - Insert Form Check Box - Insert Form Drop-Down Menu – rozwijana lista - Insert Form Radio Button

22 22 S. Wolek Wst. do Inf. - Insert Form Scroling Text Box - obszar tekstowy zawartość początkowa


Pobierz ppt "1 INTERNETOWE USŁUGI INFORMACYJNE IIS - instalacja Win'2000,XP – składnik IIS (Internet Information Services) (PWS WIN98): - lokalne publikowanie własnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google