Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca konkursowa grupy MONS EPISCOPALIS Katarzyna Berent – architektura |PG – Gdańsk | Natalia Dziak – architektura | PWr – Wrocław | Magdalena Kąkolewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca konkursowa grupy MONS EPISCOPALIS Katarzyna Berent – architektura |PG – Gdańsk | Natalia Dziak – architektura | PWr – Wrocław | Magdalena Kąkolewska."— Zapis prezentacji:

1 Praca konkursowa grupy MONS EPISCOPALIS Katarzyna Berent – architektura |PG – Gdańsk | Natalia Dziak – architektura | PWr – Wrocław | Magdalena Kąkolewska – architektura krajobrazu | UWM – Olsztyn | III edition of the international, interdisciplinary competition for the concept development of the historic fortifications area Gdansk 3 – 6 October 2012 Olsztyn 2012

2 WPROWADZENIE

3 STRENGHTSWEAKNESSES Wyjątkowe walory turystyczne – położenie w centrum miasta, Niezwykłe walory krajobrazowe – stanowi dominantę w rzeźbie terenu, Znakomicie zachowane obiekty sztuki fortyfikacyjnej oraz układy historycznej zieleni, Wysoki stopień zachowania układu przestrzennego, Wybitne walory historyczne i kulturowe. Liczne niezagospodarowane i zdegradowane terenu, Niedostatecznie wykształcona infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, Utrudniony dostęp do fortyfikacji (ukształtowanie terenu, brak ścieżek), zarośnięcie przez zieleń bezwartościową. OPPORTUNITIESTHREATS Rozwój turystyki na obszarze wartościowym kulturowo i przyrodniczo, Możliwość stania się atrakcją na miarę wizytówki miasta, Dla mieszkańców – jako przyjazne miejsce do życia i szansa na aktywność społeczną, nowe miejsca pracy Zmiana opinii o miejscu jako Zapomnianej Górce. Konkurencja ze strony innych atrakcji turystycznych Gdańska, Pogarszający się stan zachowania obiektów groźbą zatracenia ważnego dziedzictwa kulturowego, Izolacja społeczna mieszkańców – swoiste getto. ANALIZA SWOT

4 WŁĄCZENIE W PARK KULTUROWY FORTYFIKACJI MIEJSKICH TWIERDZA GDAŃSK wytworów cywilizacji – obiektów fortyfikacyjnych naziemnych i podziemnych oraz układu przestrzennego przyrody i historycznych układów zieleni całej kulturowej przestrzeni, tworzącej integralną całość NASZA PROPOZYCJA

5 UKŁADY ZIELENI

6 SCHEMAT FUNKCJONALNY LEGENDA Forteczny Park Kulturowy Mons Episcopalis strefa usługowa strefa mieszkalna Kanał Raduni

7 Schemat złożonego produktu turystycznego obiektu militarnego NASZA PROPOZYCJA

8 ATRAKCJE TURYSTYCZNE LEGENDA SZLAKI TURYSTYCZNE Zieleni Fortyfikacyjnej Poznaj Historię Biskupiej Gorki

9 POBYT PRZEŻYCIOWY

10 ZLOT

11 ELEMENT SZLAKU AUGMENTED REALITY MONS EPISCOPALIS

12 ELEMENT SZLAKU INTERMEDIA W FORTYFIKACJACH

13 ELEMENT SZLAKU INTERMEDIA W FORTYFIKACJACH

14 IMPREZA WYDARZENIA AUDIOWIZUALNE

15 IMPREZA WYDARZENIA AUDIOWIZUALNE

16 WARSZTATY MECH GRAFFITI

17 COŚ DLA MIESZKAŃCÓW SŁONECZNA DOLINA

18 COŚ DLA MIESZKAŃCÓW SŁONECZNA DOLINA

19 WZORNIK MAŁEJ ARCHITEKTURY

20 SUMMARY Taking everything into consideration, our aim is to link Bishops Hill with Cultural Park of Urban Fortifications Gdansk Fortress. It will allow… … relics to be protected from further devastation and damage, … all cultural fields to develop, … landscape and plants to be protected and controlled. Weve analysed the location of greenery which is connected with fortifications. The most important is to make it legible and easy to identify. Secondly, we have to arrange the modern spontaneous greenery. Our main goal is to revitalize this valuable space. We want to make this area interesting for tourist, mobilise citizens to participate in social events, act in purpose to create their own identity. We propose several events, workshops, fetes and exhibitions of local artists to make this area more known and friendly. We want to attract peoples attention by arranging places, which would be perfect for both adults and children. Another important aspect is to include intermedia, Augumented Reality and audiovisual experiences. This will make Bishops Hill open to modern trends and also more interesting.

21


Pobierz ppt "Praca konkursowa grupy MONS EPISCOPALIS Katarzyna Berent – architektura |PG – Gdańsk | Natalia Dziak – architektura | PWr – Wrocław | Magdalena Kąkolewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google