Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Walcowanie blach grubych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Walcowanie blach grubych"— Zapis prezentacji:

1 Walcowanie blach grubych
Wykonał: Michał Bzdura ETI40 IwZP

2 Walcowanie blach grubych
Wstęp do walcowania Walcowanie polega na odkształceniu metalu przez jego zgniatanie między dwoma obracającymi się walcami. Za pomocą walcowania wykonuje się różne wyroby gotowe, np. szyny, kształtowniki, rury, koła. Wyroby walcowane służą również jako materiał wyjściowy do procesów kucia, prasowania, ciągnienia, wyciskania i tłoczenia. Rys.1 Schematyczne zobrazowanie idei procesu walcowania Walcowanie blach grubych

3 Walcowanie blach grubych
Wstęp do walcowania Siła odpychająca NH=Nsin Siła wciągająca TH=Tcos  Warunkiem chwytu metalu przez walce jest, by składowa pozioma siły T była większa od składowej poziomej siły N czyli: Tcos   Nsin , T=μN=tgN Stąd: μNcos  Nsin /:cos μN  tgN /:N , μ→tg tg  tg, czyli:    Rys.2 Rozkład sił działających na wsad podczas walcowania [3] Walcowanie blach grubych

4 Linia produkcyjna walcowni blach grubych w Oxelösund
Rys.3 Linia produkcyjna walcowni blach grubych w Oxelosund [6] Walcowanie blach grubych

5 Schemat blokowy linii produkcyjnej do walcowania blach grubych
NAGRZEWANIE WSADU W piecach wgłębnych (dla kęsisk płaskich) lub piecach przepychowych (dla wlewków ciągłych) Temperatura do 1250°C ZBIJANIE ZGORZELINY Najczęściej hydrauliczne, czasem mechaniczne (jako wstępne) Ciśnienie robocze: MPa WALCOWANIE Przeważnie walcarki typu kwarto (nawrotne) lub trio Lautha. Moc napędu głównego: kW Średnice walców roboczych: mm CHŁODZENIE Od jednej do trzech chłodni. Chłodnie mogą prowadzić procesy przyspieszonego chłodzenia i hartowania wodą. WYKAŃCZANIE Piece do obróbki cieplnej, urządzenia do cięcia gazowego, prostownice, nożyce gilotynowe, urządzenia do badań ultradźwiękowych Rys.4 Schemat blokowy linii produkcyjnej do walcowania blach grubych Walcowanie blach grubych

6 Wsad do procesu walcowania blach grubych
Wsadem do procesu walcowania blach grubych są: Wlewki płaskie – stal wytopioną w piecach stalowniczych odlewa się do wlewnic, gdzie tworzy ona wlewki, lub do krystalizatorów ciągłego odlewania, w których stal krzepnie na tzw. kęsisko lane, tj. wlewek ciągły o wymiarach kęsiska walcowanego Kęsiska – otrzymywane przez walcowanie dużych wlewków w zgniataczach. Wg polskich norm wymiary kęsiska prostokątnego powinny wynosić: szerokość mm, grubość mm, długość do 9000 mm. Rys. 5 Kształty wlewków płaskich Walcowanie blach grubych

7 Walcowanie blach grubych
Nagrzewanie wsadu Do walcowania na gorąco wsad stalowy musi być podgrzewany do odpowiedniej temperatury walcowania pomiędzy 1150°C i 1250°C, jak również należy zapewnić równomierny rozkład temperatury. Zasadniczym celem nagrzewania wsadu jest polepszenie własności plastycznych metalu i zmniejszenie nacisków potrzebnych do jego odkształcenia. Nagrzewanie metalu należy prowadzić z możliwie największą dopuszczalną szybkością. Wówczas rozrost ziarn jest mały, zmniejsza się również utlenianie metalu i głębokość odwęglenia. Wlewki i materiały o większych przekrojach nagrzewa się w kliku etapach: I ETAP: nagrzewanie ze ściśle określoną szybkością do temp 800°C II ETAP: nagrzewanie z największą dopuszczalną szybkością do temp. końcowej III ETAP: wytrzymanie w tej temperaturze w celu wyrównania jej w całym przekroju W praktyce stosuje się 3 rodzaje pieców: piece wgłębne piece przepychowe piece z wysuwanym trzonem Walcowanie blach grubych

8 Walcowanie blach grubych
Nagrzewanie wsadu Rys.6 Schemat pieca przepychowego trójstrefowego Walcowanie blach grubych

9 Nagrzewanie wsadu Piece przepychowe charakteryzują się dużo większą wydajnością niż piece wgłębne. NAZWA ZAKŁADU PIEC PRZEPYCHOWY PIEC WGŁĘBNY WYDAJNOŚĆ MG/H MOC GRZEWCZA MW PALIWO Huta Stali Częstochowa 74 - Walcownia Blach Grubych BATORY 32 20 5 Vitkovice Steel 90 52 Mieszanka gazu ziemnego i konwertorowego Salzgitter AG 70 Gaz ziemny 4,5 Tabela 1. Wydajność pieców: wgłębnego i przepychowego na przykładzie 4 walcowni blach grubych. Walcowanie blach grubych

10 Walcowanie blach grubych
Zbijanie zgorzeliny Zbijacze zgorzeliny są instalowane w linii samotoku za piecem grzewczym. Ich zadaniem jest usunięcie zgorzeliny powstałe w wyniku utlenienia się nagrzanego metalu po wysunięciu z pieca. Czynnikiem usuwającym jest woda pod ciśnieniem. Ciśnienie robocze wynosi od 18 – 25 MPa, natomiast liczba dysz w kolektorach górnym i dolnym wynosi od 20 – 40 dysz na kolektor. Rys.7 Hydrauliczne zbijanie zgorzeliny Walcowanie blach grubych

11 Walcowanie blach grubych
Zespół walcowniczy do walcowania blach grubych, zależnie od zakresu wymiarowego produkowanych blach i wydajności, może się składać z: jednej walcarki kwarto, dwóch walcarek kwarto w układzie posobnym, walcarek kwarto w układzie ciągłym w jednej lub dwóch grupach: wstępnej i wykańczającej. Walcowanie blach grubych

12 Walcowanie blach grubych
Rys.8 Zespół walcowniczy składający się z dwóch walcarek kwarto w układzie posobnym [7] Rys.9 Zespół walcowniczy składający się z pięciu walcarek kwarto w układzie ciągłym [7] Walcowanie blach grubych

13 Typy walcarek stosowanych do walcowania blach grubych
1 – walec oporowy 2 – walec roboczy 3 – walcowana blacha gruba Rys.10 Schematy walcarek: a) kwarto nawrotnej, b) trio Lautha [4] Walcowanie blach grubych

14 Parametry charakteryzujące zespoły walcownicze
Moc napędu głównego ( kW) Maksymalna siła nacisku ( MN) Maksymalny moment ( kNm) Średnice walców roboczych ( mm) Średnice walców oporowych ( mm) Długość beczek walców ( mm) Końcowa prędkość walcowania (4-8 m/s) Walcowanie blach grubych

15 Walcarka typu kwarto w Öxelosund
Wydajność ton/rok Wymiary kęsiska min/max mm Średnice walców roboczych mm Średnice walców oporowych mm Długość beczek walców 3600 mm Maksymalna siła nacisku 10000 ton Prędkość walcowania Do 7 m/s Rys. 11 Walcarka typu kwarto w Oxelosund [6] Tabela 2. Parametry walcarki typu kwarto w Oxelosund [6] Walcowanie blach grubych

16 Walcowanie blach grubych
Kształtowanie przekroju poprzecznego walcowanego pasma Na kształt przekroju poprzecznego walcowanego pasma i jego dokładność wymiarową zasadniczy wpływ ma profil walców. W czasie walcowania pierwotny profil walców ulega ciągłej zmianie pod wpływem: W celu zapewnienia prawidłowego kształtu pasma, kontur szczeliny pomiędzy walcami musi być dopasowany do profilu blachy. Zmiany tego profilu są kompensowane za pomocą: nagrzewania się walców od walcowanego pasma, ścieranie się powierzchni beczki walców w miejscu kontaktu z powierzchnią pasma, uginanie się walców pod naciskiem odkształcanego pasma. hydraulicznej nastawy walców, przeginania walców roboczych, automatycznej kontroli i regulacji szczeliny walcowniczej (AGC), automatycznej kontroli i regulacji profilu (APC, ACC i inne). Walcowanie blach grubych

17 Przeginanie walców roboczych
W przypadku walcowania blachy grubej często stosowany jest system przeginania walców. Polega on na przykładaniu dodatkowych obciążeń do czopów walca, które powodują niemal całkowite usunięcie ugięcia beczki. Rys. 12 Schemat rozkładu sił działających na walce [6] Rys. 13 Schemat przeginania walców roboczych [6] Walcowanie blach grubych

18 System przesuwania walców roboczych CVC
Zasada działania jest następująca, walce: dolny i górny szlifowane są w kształcie litery S. Poprzez wzajemne, osiowe przesunięcie walców, uzyskuje się efekt ciągłej zmiany profilu. Technologia CVC umożliwia zmianę profilu szczeliny między walcami na całej szerokości blachy. Szerokie zakresy regulacji CVC i wysoka dynamika przeginania w połączeniu z hydrauliczną nastawą wykorzystywaną do regulacji grubości blachy umożliwiają komputerowe regulowanie profilu i płaskości Rys. 13 Schemat wzajemnego osiowego przemieszczania się walców roboczych w systemie CVC [6] Walcowanie blach grubych

19 Walcowanie blach grubych
Wykańczanie Urządzenia wykańczalni: prostownice chłodnie, nożyce, piece do obróbki cieplnej, stanowiska do badań ultradźwiękowych, stanowiska do nakładania powłok ochronnych. Walcowanie blach grubych

20 Walcowanie blach grubych
Prostownice Do prostowania blach grubych stosuje się: prostownice rolkowe: Rys. 14 Schemat prostownicy rolkowej prostownice naciągowe: Rys. 15 Schemat działania prostownicy naciągowej prasy prostujące. Walcowanie blach grubych

21 Walcowanie blach grubych
Prostownice Parametry prostownicy rolkowej na gorąco w Voestalpine AG: Parametry prostownicy rolkowej na zimno w Voestalpine AG: zakres grubości prostowanych blach: max. 90 mm, siła: 9000 kN, liczba rolek prostujących: 9, średnica rolek prostujących: 400 mm, długość rolek prostujących: 4200 mm, nastawa rolek: elektromechaniczna/hydrauliczna. zakres grubości prostowanych blach: 5 – 40 mm, siła: 18000kN, liczba rolek prostujących: 9/5, średnica rolek prostujących: 220 mm, długość rolek prostujących: 4200 mm, nastawa rolek: hydrauliczna. Walcowanie blach grubych

22 Walcowanie blach grubych
Chłodnie Po wyprostowaniu na gorąco blachy przekazywane są do chłodni. Obecnie w najnowszych walcowniach stosuje się chłodnie laminarne. Chłodnie laminarne tworzą „kurtynę wodną”, co pozwala na skuteczną regulację prędkości chłodzenia i otrzymanie zakładanych parametrów mechanicznych blach. Rys. 16 Schemat chłodni laminarnej Walcowanie blach grubych

23 Walcowanie blach grubych
Nożyce W wykańczalniach blach grubych do cięcia blach stosuje się : nożyce do obcinania brzegów blach, nożyce do wzdłużnego cięcia blach na pasy, nożyce do poprzecznego cięcia blach, palniki gazowe do cięcia poprzecznego i wzdłużnego. Rys. 17 Schemat działania nożycy latającej Nożyca „latająca” służy do poprzecznego cięcia blach bez zatrzymywania materiału. Stosowana jest m.in. w SSAB Oxelosund. Walcowanie blach grubych

24 Walcowanie blach grubych
Zwijarki Zwijarki znajdują zastosowanie dla blach grubych o grubości do 8 mm. Wyposażone są w hydrauliczne urządzenia do usuwania zgorzeliny. Umieszczone są na końcu samotoku za grupą wykańczającą. Zwijarka składa się z urządzenia podającego i urządzenia zwijającego. Walcowanie blach grubych

25 Obróbka cieplna blach grubych
Najbardziej rozpowszechnioną operacją obróbki cieplnej w zastosowaniu do blach grubych jest wyżarzanie normalizujące. Stosuje się je do blach ze stali węglowej i niskostopowych o grubości do 15 mm. Blachy o dużej grubości ze stali węglowych i niskostopowych oraz blachy ze stali stopowych podlegają hartowaniu i wysokiemu odpuszczaniu. Blachy ze stali narzędziowej i wysokochromowe poddaje się wyżarzaniu. Blachy do obróbki cieplnej nagrzewa się w trzech typach pieców: kołpakowych, komorowych z wysuwanym trzonem, rolkowych przelotowych. Walcowanie blach grubych

26 Automatyzacja procesu walcowania
System polega na sterowaniu walcowaniem w układzie sprzężenia zwrotnego przez maszynę liczącą. Maszyna licząca na podstawie informacji o parametrach procesu przekazywanych przez aparaturę pomiarową wydaje polecenia sterowania i ustawienia mechanizmów wykonawczych Metodą tą kontrolowane są: Kontrola sterowania mechanizmów dotyczy: gniot, temperatura, nacisk całkowity, moment walcowania, wymiary pasma. regulacji obrotów silników głównych i mocy pobieranej w przepustach, ustawienia śrub naciskowych po każdym przepuście, ustawienia manipulatorów zapewniające centralne położenie pasma w stosunku do klatki, natryskiwania wodą pod wysokim ciśnieniem, stosowanego do zbijania zgorzeliny. Walcowanie blach grubych

27 Automatyzacja procesu walcowania
Aby działanie systemu było niezawodne walcownię należy wyposażyć w aparaturę kontrolno-pomiarową, obejmującą: czujniki tensometryczne do pomiaru nacisku, czujniki-selsyny do określenia położenia górnego walca, wagi do pomiaru masy z dokładnością ±1%, czujniki, które na podstawie położenia manipulatorów mierzą szerokość blachy, impulsatory umieszczone na walcach, do mierzenia długości, pirometr fotoelektryczny do pomiaru temperatury, miernik grubości, fotoprzekaźniki do identyfikacji położenia pasma. Walcowanie blach grubych

28 Własności blach grubych
Własności blach grubych precyzują odpowiednie normy lub uzgodnienia przy zamawianiu Najważniejsze są: Własności te będą różne dla: własności mechaniczne: Rm, Re, A5, udarność, własności technologiczne: podatność na zginanie, spawalność. blach okrętowych, blach pancernych, blach kotłowych. LP Własności mechaniczne W zależności od gatunku stali 1. Re min , MPa 2. Rm, MPa 3. A5, % 20-22 4. Udarność KV min, J przy T=-40°C Próbka wzdłużna Próbka poprzeczna 27-41 20-27 Tabela 3. Przykładowe własności blach grubych do budowy statków. Walcowanie blach grubych

29 Walcowanie blach grubych
Zastosowanie Wyrobem gotowym procesu walcowania blach grubych jest blacha o grubości większej od mm i szerokości 600 – 4800 mm w postaci kręgów (blachy od mm) lub arkuszy. Maksymalna długość arkusza to ok mm. Blachy grube znajdują zastosowanie jako: Blachy konstrukcyjne Blachy na zbiorniki i rury Blachy kotłowe Blachy okrętowe Blachy pancerne Blachy narzędziowe Walcowanie blach grubych

30 Walcowanie blach grubych
Zastosowanie BLACHA GRUBA Walcowanie blach grubych

31 Walcowanie blach grubych
Literatura: Murski Cezary, „Walcownictwo – walcowanie wyrobów płaskich”, Gliwice 1981 Werme A., Eckelsbach K., Kneppe G., „The new SSAB Oxelosund heavy plate mill” Wasyniuk Piotr, „Walcownictwo i ciągarstwo”, WSiP Warszawa 1978 Gorecki Wilhelm, „Inżynieria wytwarzania i przetwórstwa płaskich wyrobów metalowych”, Gliwice 2006 Jaglarz Z., Leskiewicz W, Morawiecki M., „Technologia w urządzenia walcowni wyrobów płaskich”, Wydawnictwo „Śląsk” Katowice 1979 Jonsson M. „TM-rolling of heavy plates and roll wear”, Lulea 2006 Grzyb R. Walcowanie blach grubych


Pobierz ppt "Walcowanie blach grubych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google