Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co nowego w Windows Server Longhorn? Artur Jedynak Microsoft Polska / Integral Technologies.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co nowego w Windows Server Longhorn? Artur Jedynak Microsoft Polska / Integral Technologies."— Zapis prezentacji:

1

2 Co nowego w Windows Server Longhorn? Artur Jedynak Microsoft Polska / Integral Technologies

3 System operacyjny - infrastruktura Web Server Role (hosting aplikacji) Application Server (transakcje, wirtualizacja, messaging) Developer Framework (API, workflow, komunikacja) Windows Server Longhorn jako serwer aplikacyjny

4 .NET Framework 3.0 Windows CardSpace Windows Communication Foundation Windows Presentation Foundation Windows Workflow Foundation Preinstalowany na Windows Vista Wszystkie edycje Dostępny dla Windows XP i Windows Server 2003

5 .NET Framework 3.0 - składniki Czego potrzebuję ?

6 MTS Component Oriented Application Runtime Declarative Transactions and Security Role Based Authorization MTS Component Oriented Application Runtime Declarative Transactions and Security Role Based Authorization COM+ Loosely Coupled Events Queued Components Throttling COM+ Loosely Coupled Events Queued Components Throttling Enterprise Services Managed Code Programming Model Attribute-Based, Declarative Programming XML Application Configuration Enterprise Services Managed Code Programming Model Attribute-Based, Declarative Programming XML Application Configuration Windows Communication Foundation XML Based Messaging Transport Agnostic Service Oriented Claims-Based, Federated Security Host Anywhere Windows Communication Foundation XML Based Messaging Transport Agnostic Service Oriented Claims-Based, Federated Security Host Anywhere Microsoft Application Services - ewolucja

7 -20022002-20062006- Ewolucja technik komunikacji

8 Interop with other platforms ASMX Attribute-BasedProgramming Enterprise Services WS-*ProtocolSupport WSE Message-OrientedProgramming System.Messaging Extensibility Location transparency.NET Remoting Windows Communication Foundation

9

10 EX: Check Inventory EX: Escalate To Manager Zestaw zadań reprezentujących działania aktorów... Przepływ…. Diagram stanów…. Sequential Workflow Sequential structure Prescribes processing order Step1 Step2 State Machine Workflow External events drive processing order State2 State1 Event Rules + data state drive processing order Rules-driven Activities Rule1 Rule2 Data Step2 Step1 Workflow

11 Windows Workflow Foundation Implementacja długotrwałych procesów stanowych Elastyczne sterowanie Spójny model programowania Windows Workflow Foundation to model programowy, silnik i narzędzia do szybkiej implementacji przepływów …

12 Elastyczne podejście Rules + data state drive processing order Rules-driven Activities Data-driven Simple Conditions, complex Policies Constrained Activity Group State Machine Workflow External events drive processing order Reactive, event-driven Skip/re-work, exception handling Graph metaphor Sequential Workflow Sequential structure Prescribes processing order Prescriptive, formal Automation scenarios Flowchart metaphor Step1 Step2 State2 State1 Event Rule1 Rule2 Data Step2 Step1

13 Przetwarzanie zamówienia On Order Created On Order Processed Order Created Order Processed Order Shipped On Order Shipped On Order Completed On Order Completed Waiting to Create Order On Order Completed On Order Shipped Order Completed Order Created Waiting to Create Order

14 Wykorzystanie w aplikacji Utwórz Workflow Runtime Utwórz WorkflowInstance Uruchom Workflow private void StartCaseMgtProcess() { WorkflowRuntime workflowRuntime = new WorkflowRuntime(); WorkflowInstance instance = wr.CreateWorkflow(typeof(ManageCaseCreation)); instance.Start(); }

15 Activities - rozszerzalność OOB activities, workflow types, base types General-purpose Activity libraries define workflow constructs Create/Extend/ Compose activities App-specific building blocks First-class citizens Base Activity Library Custom Activity Libraries Author new activity Out-of-Box Activities Extend activity Compose activities Vertical-specific activities & workflows Best-practice IP & Knowledge Domain-Specific Workflow Packages Compliance RosettaNet CRM IT Mgmt

16 Model rozszerzania Activity Required Optional (defaults provided) // Companion classes [Designer(typeof(MyDesigner))] [CodeGenerator(typeof(MyCodeGen))] [Validator(typeof(MyValidator))] // Behaviors [SupportsTransaction] [SupportsExceptionHandlers] public class MyActivity: Activity {...} Activity Code Generator Designer Validator Serializer Behaviors

17 Activity - wykonanie Transition Types Activity Execution Methods Initialize() Execute() Cancel() Compensate() HandleFault() Activity Runtime Initialized Executing Closed Canceled Compensating Faulted

18 Workflow Method Event Komunikacja Obiekt.NET zarządzany przez runtime występuje jako pośrednik Generuje zdarzenia Proxy dla wychodzących wywołań metod 4 składniki: Local Communication Activities Contract Local Service EventArgs Application ExternalDataExchangeService Workflow Runtime Output Input

19 Runtime Services Host Application App Domain SQL Out of Box Services are provided that support SQL Server 2000 & 2005 Common resource services for managing threading, timers and creating transactions PersistenceService stores and retrieves instance state. TrackingService manages profiles and stores tracked information. Runtime Services PersistenceService TrackingService SchedulerService TransactionService

20 Workflow Persistence Jak zapamiętać stan przepływu Utwórz bazę SQL zgodną ze scematem SqlWorkflowStatePersistence Utwórz Workflow Runtime Podaj Connection String Zarejestruj StatePersistenceService Uruchom Workflow private void RunWorkflow() { WorkflowRuntime wr = new WorkflowRuntime(); string connectionstring = "Initial Catalog=Persistence;Data Source=localhost;Integrated Security=SSPI;"; wr.AddService(new SqlWorkflowStatePersistenceService(connectionstring)); wr.CreateWorkflow(typeof(SimpleWorkflow)).Start(); }

21

22 WS-* Web Services Użytkownik Serwis Dostawca tożsamości Windows CardSpace

23 Jak to działa Identity Provider (IP) Relying Party (RP) Client Client wants to access a resource RP provides identity requirements 1 2 User 3 Which IPs can satisfy requirements? User selects an IP 4 5 Request security token 6 Return security token based on RPs requirements 7 User approves release of token 8 Token released to RP

24 Jak ? Web Services! Encapsulation? SOAP + WS-Security Negotiation? WS-SecurityPolicy + WS-MetadataExchange Claims Transformation? Security Token Web Service and WS-Trust User Experience? Identity Selector

25 IIS 7 Configuration & Admin Tool Store IIS and ASP.NET settings in web.config XCopy web settings along with content Core Server Build new IIS modules on full-fidelity APIs Use native (C/C++) or Managed (C#, VB.NET) code Diagnostics Extend trace logging with your own events Control state of Sites, Apps, AppPools, AppDomains Compatibility Classic ASP applications just work ASP.NET v1.1 and v2.0 applications just work Security Reduce attack surface through componentization

26 Modularna budowa Modular Pipeline Funkcjonalność w modułach Usuwasz lub zamieniasz Redukcja powierzchni kontaktu Większa wydajność Własne moduły native lub managed.NET do wszystkiego Modularny UI Własne strony konfiguracyjne (Winforms)

27 IIS6 Request Processing Send Response LogCompress NTLMBasic Determine Handler CGI Static File Authentication Anon Implementacja monolityczna instalujesz wszystko lub nic… Rozszerzalność tylko przez ISAPI… ASP.NET PHP ISAPI … …

28 IIS7 Request Processing Send Response LogCompress NTLMBasic Determine Handler CGI Static File ISAPI Authentication Anon SendResponse Authentication Authorization ResolveCache ExecuteHandler UpdateCache … … Funkcjonalność podzielona na ok. 40 modułów... Moduły włącza się w potok przetywarzania requestu… Moduły rozszerzają funkcjonalność poprzez implementację API. … …

29 Integracja z.NET Globalne moduły Forms Authentication URL Authorization.NET Caching.NET Role and Membership Providers Nowe APIs do zarządzania IIS 7 Możliwe wdrożenie Xcopy

30 IIS6 ASP.NET Ograniczenia runtime Widziane tylko requesty ASP.NET Duplikacja funkcji Send Response LogCompress NTLMBasic Determine Handler CGI Static File ISAPI Authentication Anon … … Authentication Forms Windows Map Handler ASPX Trace … … …aspnet_isapi.dll

31 IIS7 ASP.NET Moduł Uruchamiany jako ISAPI Zintegrowany moduły / handlery.NET włączone w potok Przetwarza wszystkkie requesty Log Compress Basic Static File ISAPI Anon SendResponse Authentication Authorization ResolveCache ExecuteHandler UpdateCache … … Authentication Forms Windows Map Handler ASPX Trace … … … aspnet_isapi.dll

32 WAS/IIS7 - architektura W3SVC Application Pool Application Application Pool Application Application Pool Application Application Pool Application Application Pool Application Application Pool Application Windows Activation Service Config Mgr Process Mgr HTTP.SYS HTTP Mgr HTTP.SYS WCF Net.TCP Listener WCF Net.Pipe Listener Niezależność od protokołu Nie wymaga IIS Aplikacje WCF ! Web.config Applicationhost.config

33

34 Platforma transakcyjna Kernel Transaction Manager (KTM) Transakcje dostępne na poziomie jądra Dostarcza usług transakcyjnych serwisom takim jak TxF Może komunikować się z DTC Transactional NTFS (TxF) Transakcje + NTFS Transactional Registry (TxR) Transakcyjny rejestr CLFS…

35 Infrastruktura Kernel KTM CLFS NTFSRegistry KtmRmKtmW32 DTC Native Managed System.Tx LTM WCF SMB2 MSMQ SQL

36 Transakcyjny NTFS ? Transakcyjny NTFS = Transactions + NTFS

37 Windows Virtualization Windows Hypervisor Powerful virtualization built into the Windows platform Virtualization Platform and Management Management tools VM 2 Child VM 1 Parent VM 2 Child

38 Virtual Server 2005 Architektura Provided by: Microsoft ISV OEM Virtual Server Designed for Windows Server Hardware Windows Server 2003 or XP KernelVMM Kernel Kernel Mode User Mode Host OS Virtual Server Service Ring 0: Kernel Mode Ring 1: Guest Kernel Mode Ring 3: User Mode Guest OS VMM Kernel Windows (NT4, 2000, 2003) GuestApplications VM Additions IIS Virtual Server WebApp

39 Windows Virtualization: Architecture Parent Partition Child Partitions Kernel Mode User Mode Virtualization Service Providers (VSPs) Windows Kernel Server Core IHV Drivers Virtualization Service Clients (VSCs) Windows Kernel Enlightenments VMBus Windows hypervisor Virtualization Stack VM Worker Processes VM Service WMI Provider Applications Designed for Windows Server Hardware Provided by: Windows ISV OEM WindowsVirtualization

40 PowerShell – NOWY Shell Get-Help Get-Command Get-PSDrive Get-Member

41 Windows PowerShell Snapin Rejestruje CmdLets Providers Hosting Applications Dodatki do istniejącego shella PSSnapin Rejestruje wszystkie cmdlets/providers w jednostce kompilacji CustomPSSnapin Rejestruje tylko wybrane

42 Windows Eventing 6.0 Event Metadata Channel Configuration Events Provider Metadata Event log Configuration Repository LOG Channel Management Tool Event Provider Event Manifest

43 Windows Eventing 6.0 - możliwości Logs NT Event Log Global and Private Logs Log Security Event Publishers: Schematized events from user and kernel mode Describe and register the structure and constant values of events The auto-generation of system properties in the event Event Consumers: Event Discovery Queries Subscriptions Event Forwarding Configuration & Maintenance: Security Configuration Log Configuration Subscriptions Save Queries Clear Log

44 IT Pro Delivery Specialist Restaurant Manager Customer http://


Pobierz ppt "Co nowego w Windows Server Longhorn? Artur Jedynak Microsoft Polska / Integral Technologies."

Podobne prezentacje


Reklamy Google